Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠΠληροφορίες Περιεχόμενα Ευρετήριο Υποδείγματα


Γενικά Θέματα Ομάδων Λογαριασμών

 
0.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 0
0.1 ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 
0.1.1 Έννοια και τάσεις της λογιστικής τυποποιήσεως
 
0.1.2 Έννοια και περιεχόμενο του Ιδιωτικού Λογιστικού Σχεδίου
 
0.1.3 Γενικά και Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια
 
0.1.4 Πώς με τα Γενικά Λογιστικά Σχέδια επιτυγχάνεται η λογιστική τυποποίηση
0.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
0.2.1 Από άποψη κοινωνικής οικονομίας
 
0.2.2 Από άποψη ιδιωτικής οικονομίας
 
0.2.3 Από άποψη της επιστήμης και του λογιστικού επαγγέλματος
0.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙA
 
0.3.1 Περίοδος προαιρετικής εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ (περίοδος 1982-1990)
 
0.3.2 Εκπόνηση και νομοθετική καθιέρωση των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων
0.3.3 Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.ΓΛΣ από τις εταιρίες που υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ισχύει από τη χρήση 1991 και εντεύθεν)
 
0.3.3.1 Το άρθρο 7 του ν.1882/1990
 
0.3.3.2 Ποιες οικονομικές μονάδες υπάγονται στον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
 
0.3.3.3 Ποιες εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν το Ε.ΓΛΣ
 
0.3.4 Επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ με τις διατάξεις του ΚΒΣ στις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚΒΣ (περίοδος 1.1.1993 – 31.12.2006)
0.3.5 Πεδίο εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ (Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής) από 1.1.2007 και εντεύθεν
 
0.3.5.1 Άρθρο 7 του ν.1882/1990 «Λογιστικό Σχέδιο»
 
0.3.5.2 Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων (π.δ 186/1992)
 
0.3.5.3 Ειδικότερα για την υποχρέωση των εταιριών να τηρούν Αναλυτική Λογιστική σε περιοδική (μηνιαία ή τριμηνιαία) βάση
0.4 ΌΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ
 
0.4.1 Όργανα ελέγχου εφαρμογής του Ε.ΓΛΣ
 
0.4.2 Κυρώσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις για τη μη τήρηση
 
0.4.3 Από άποψη της επιστήμης και του λογιστικού επαγγέλματος
0.5 ΠΕΡΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ (Ε.ΣΥ.Λ.)
 
0.5.1 Αναγκαιότητα συστάσεως του Ε.ΣΥ.Λ.
 
0.5.2 Σύνθεση και αρμοδιότητες του Ε.ΣΥ.Λ.
 
0.5.3 Κατάργηση του Ε.ΣΥ.Λ και αντικατάστασή του με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης
 
0.5.4 Διεύθυνση Λογιστικής Τυποποιήσεως - Αρμοδιότητες
0.10 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
0.10.1 Δομή του Ε.ΓΛΣ
0.10.2 Ταξιθέτηση και κωδικαρίθμηση των λογαριασμών
 
0.10.2.1 TEST - Αρίθμηση των ομάδων
 
0.10.2.1 Αρίθμηση των ομάδων
 
0.10.2.2 Ανάπτυξη και κωδικαρίθμηση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών
 
0.10.2.3 Ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών σε δευτεροβάθμιους και αρίθμηση αυτών
 
0.10.2.4 Ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σε τριτοβάθμιους κ.ο.κ. λογαριασμούς
 
0.10.3 Όμιλοι λογαριασμών
0.11 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
0.11.1 Σύγκριση του Ε.ΓΛΣ με το Γαλλικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Γ.ΓΛΣ)
 
0.11.2 Τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ε.ΓΛΣ
0.12 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
0.12.1 Η αρχή της αυτονομίας
 
0.12.2 Η αρχή της κατ’ είδος συγκεντρώσεως των αποθεμάτων, των εξόδων και των εσόδων
 
0.12.3 Η αρχή της καταρτίσεως του λογαριασμού της γενικής εκμεταλλεύσεως με λογιστικές εγγραφές
0.13 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 
0.13.1 Έννοια του Σχεδίου Λογαριασμών
 
0.13.2 Ταξινόμηση (ομαδοποίηση) των λογαριασμών
 
0.13.3 Συμβολισμός των ομάδων
 
0.13.4 Αρίθμηση των λογαριασμών
 
0.13.5 Τήρηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών κατά το χιλιαδικό κλπ σύστημα
0.14 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ (ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΤΑΞΙΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΤΟ Ε.ΓΛΣ
 
0.14.1 Ταξινόμηση (ομαδοποίηση) των λογαριασμών
0.14.2 Ταξιθέτηση και κωδικαρίθμηση των λογαριασμών
 
0.14.2.1 Αρίθμηση των ομάδων
 
0.14.2.2 Ανάπτυξη και κωδικαρίθμηση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών
 
0.14.2.3 Ανάπτυξη των πρωτοβάθμιων λογαριασμών σε δευτεροβάθμιους και αρίθμηση αυτών
 
0.14.2.4 Ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σε τριτοβάθμιους κ.ο.κ. λογαριασμούς και αρίθμηση αυτών
 
0.14.3 Όμιλοι λογαριασμών
0.15 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ
 
0.15.1 Πρωτοβάθμιοι με υπογράμμιση
 
0.15.2 Δευτεροβάθμιοι με υπογράμμιση
 
0.15.3 Δευτεροβάθμιοι χωρίς υπογράμμιση
 
0.15.4 Τριτοβάθμιοι με υπογράμμιση
 
0.15.5 Τήρηση των τριτοβάθμιων λογαριασμών κατά το χιλιαδικό κλπ σύστημα
0.16 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
 
0.16.1 Η αρχή του δικαιολογητικού
 
0.16.2 Ποια στοιχεία καταχωρούνται στους λ/σμούς της τελευταίας βαθμίδας
 
0.16.3 Υποχρεωτική τήρηση λ/σμών της τελευταίας βαθμίδας
 
0.16.4 Ευχέρεια στην ενημέρωση των λ/σμών της προτελευταίας βαθμίδας
0.20 ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ
 
0.20.1 Έννοια των θεμελιωδών παραδοχών
 
0.20.2 Παραδοχή της επιχειρηματικής οντότητας (Separate Entity Assumption)
 
0.20.3 Παραδοχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της επιχειρήσεως (Going Concern Assumption )
 
0.20.4 Παραδοχή της νομισματικής μονάδας μετρήσεως (The unit of Measure Assumption)
 
0.20.5 Παραδοχή της περιοδικότητας (Time period assumption)
0.21 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
 
0.21.1 Έννοια των λογιστικών αρχών
 
0.21.2 Η αρχή του ιστορικού κόστους (Historical cost principle)
0.21.3 Η αρχή της πραγματοποιήσεως των εσόδων (The revenue realization principle)
 
0.21.3.1 Ορισμός του εσόδου
 
0.21.3.2 Μέτρηση του εσόδου
 
0.21.3.3 Χρόνος αναγνωρίσεως του εσόδου
 
0.21.3.4 Ειδικότερα για τα έσοδα από πωλήσεις
 
0.21.3.5 Ειδικότερα για τα έσοδα από υπηρεσίες
 
0.21.3.6 Χρόνος αναγνωρίσεως του εσόδου κατά το Ε.ΓΛΣ
 
0.21.4 Η αρχή του συσχετισμού εσόδων - εξόδων (The matching principle)
 
0.21.5 Η αρχή της αντικειμενικότητας (The objective principle)
 
0.21.6 Η αρχή της συνέπειας των λογιστικών μεθόδων (The consistency principle)
 
0.21.7 Η αρχή της πλήρους αποκαλύψεως (The full disclosure principle)
0.21.8 Η αρχή της εξαιρέσεως (The exception (or modifying) principle)
 
0.21.8.1 Η αρχή του ουσιώδους των λογιστικών γεγονότων (The materiality principle)
 
0.21.8.2 Η αρχή της συντηρητικότητας (Τhe conservatism principle)
 
0.21.8.3 Η αρχή της ιδιορρυθμίας του κλάδου (The industry peculiarities principle)
0.30 ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
0.30.1 Διαδικασία αποκτήσεως αριθμού φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ)
 
0.30.2 Διαδικασία θεωρήσεως Βιβλίων και Στοιχείων
0.31 ΘΕΩΡΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ Δ.Ο.Υ. ΒΙΒΛΙΑ
 
0.31.1 Λογιστικά – Κοστολογικά βιβλία (άρθρο 19 § 1 του ΚΒΣ)
 
0.31.2 Πρόσθετα Βιβλία (άρθρο 10 του ΚΒΣ)
 
0.31.3 Διοικητικά βιβλία ΑΕ και ΕΠΕ
0.32 ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ Α¬ΠΟ ΤΟΝ Κ.Β.Σ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥΣ
 
0.32.1 Τα προβλεπόμενα στοιχεία με ρητές διατάξεις του Κ.Β.Σ
 
0.32.2 Δημόσια έγγραφα ή άλλα πρόσφορα στοιχεία
 
0.32.3 Χρησιμοποίηση φωτοαντιγράφων των στοιχείων του Κ.Β.Σ.
 
0.33 ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
0.34 ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
0.35 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
0.35.1 Μηχανογράφηση γενικά
 
0.35.2 Υποχρέωση χρηστών, Τεχνικές Προδιαγραφές Λογισμικού
 
0.35.3 Χρόνος και τρόπος μηχανογραφικής ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοσης των στοιχείων
 
0.35.4 Ειδικές διατάξεις
 
0.40 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
0.41 ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
 
0.41.1 Τι ορίζει ο Κώδικας Βιβλίων Στοιχείων
 
0.41.2 Δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης της Ομάδας 9 όταν η επιχείρηση δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις της σε ΔΛΠ και τηρεί τα βιβλία της με βάση το Ε.ΓΛΣ
 
0.41.3 Οι επιχειρήσεις που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα ΔΛΠ δεν υποχρεούνται να τηρούν Ομάδα 9 του Ε.ΓΛΣ
 
0.41.4 Διατάξεις της νομοθεσίας περί φορολογίας εισοδήματος που αναφέρονται στην εφαρμογή των ΔΛΠ
 
0.41.5 Τα λογιστικά συστήματα που υποδεικνύει η ΕΛΤΕ με το έγγραφό της 117/9.2.2005
 
0.41.6 Διαφορές Ε.ΓΛΣ και ΔΛΠ που θα μπορούσαν άμεσα να απαλειφθούν
 
0.41.7 Εξωλογιστική κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από τα ΔΛΠ
 
0.41.8 Οδηγίες προσαρμογής των δεδομένων των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ προς τα ΔΛΠ
 
00.94-00.99 ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1
 
1.1 Έννοια της επιχειρηματικής περιουσίας
1.2 Έννοια του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσεως
 
1.2.1 Έννοια του ενεργητικού
 
1.2.2 Έννοια του Παθητικού
 
1.2.3 Έννοια της Καθαρής θέσεως
1.3 Λογιστική διάκριση των περιουσιακών στοιχείων
 
1.3.1 Ο λειτουργικός κύκλος της επιχειρήσεως
 
1.3.2 Κριτήριο λογιστικής διακρίσεως των περιουσιακών στοιχείων και ταχύτητα κυκλοφορίας αυτών
1.4 Έννοια και περιεχόμενο του πάγιου ενεργητικού
 
1.4.1 Διάκριση των περιουσιακών στοιχείων σε πάγια και κυκλοφορούντα
 
1.4.2 Περιεχόμενο της Ομάδας 1
 
1.4.3 Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί της ομάδας 1
1.5 Έννοια και διακρίσεις των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.5.1 Έννοια των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.5.2 Διάκριση των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε λειτουργικά και μη λειτουργικά
 
1.5.3 Διάκριση των ενσώματων πάγιων στοιχείων σε υποκείμενα και μη υποκείμενα σε απόσβεση
1.6 Αρχικό κόστος κτήσεως των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.6.1 Κόστος κτήσεως δι αγοράς
 
1.6.2 Κριτική του κόστους κτήσεως όπως οριοθετείται από το νόμο και το Ε.ΓΛΣ
 
1.6.3 Κόστος κτήσεως δι αγοράς με πίστωση
 
1.6.4 Κόστος κτήσεως ομάδας πάγιων στοιχείων έναντι συνολικού τιμήματος
 
1.6.5 Κόστος ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων
 
1.6.6 Ανταλλαγή περιουσιακών στοιχείων κατά το Ε.ΓΛΣ και τη φορολογική νομοθεσία
 
1.6.7 Απόκτηση πάγιων στοιχείων από δωρεές τρίτων
 
1.6.8 Απόκτηση πάγιων στοιχείων με έκδοση μετοχών
 
1.6.9 Απόκτηση πάγιων στοιχείων δι ανακαλύψεως
1.7 Απόκτηση πάγιων στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)
 
1.7.1 Διάκριση των μισθώσεων σε χρηματοδοτικές και λειτουργικές
1.7.2 Λογιστική της χρηματοδοτικής μισθώσεως από πλευράς μισθωτή
 
1.7.2.1 Λόγοι που επιβάλλουν την κεφαλαιοποίηση της χρηματοδοτικής μισθώσεως
 
1.7.2.2 Λογιστική απεικόνιση της χρηματοδοτικής μισθώσεως
1.7.3 Η χρηματοδοτική μίσθωση κατά τα ισχύοντα στη χώρα μας
 
1.7.3.1 Έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης
 
1.7.3.2 Αντικείμενο της χρηματοδοτικής μίσθωσης
 
1.7.3.3 Διάρκεια της χρηματοδοτικής μίσθωσης
 
1.7.3.4 Φορολογικές απαλλαγές στις χρηματοδοτικές μισθώσεις
 
1.7.3.5 Άρση των φορολογικών απαλλαγών
 
1.7.3.6 ΦΠΑ στις χρηματοδοτικές μισθώσεις
 
1.7.3.7 Πώληση με επαναμίσθωση (Sale and Lease Back)
 
1.7.3.8 Από άποψη εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας οι εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν λογιστικά το Leasing είτε σύμφωνα με τα ΔΛΠ είτε σύμφωνα με τις φορολογικές διατάξεις (Ε.ΓΛΣ)
 
1.7.4 Λογιστική της λειτουργικής μισθώσεως σύμφωνα με το ΔΛΠ 17
1.8 Το μεταγενέστερο της αποκτήσεώς τους κόστος κτήσεως των πάγιων στοιχείων
 
1.8.1 Διάκριση των δαπανών σε δαπάνες κεφαλαίου και δαπάνες εισοδήματος κατά τις σύγχρονες αντιλήψεις
 
1.8.2 Έννοια των δαπανών προσθηκών και βελτιώσεων
 
1.8.3 Λογιστική αντιμετώπιση των δαπανών προσθηκών και βελτιώσεων
1.8.4 Αντικατάσταση μερών σε πάγια στοιχεία
 
1.8.4.1 Έννοια της αντικαταστάσεως μερών σε πάγια στοιχεία
 
1.8.4.2 Λογιστική αντιμετώπιση της αντικαταστάσεως μερών σε πάγια στοιχεία
 
1.8.5 Κόστος αναδιατάξεως πάγιων στοιχείων
 
1.8.6 Δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων των πάγιων στοιχείων
1.9 Αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων
 
1.9.1 Αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων κατά την εμπορική και φορολογική νομοθεσία
 
1.9.2 Αναπροσαρμογή της αξίας των πάγιων στοιχείων κατά τα ΔΛΠ
1.10 Απαξιώσεις και υποτιμήσεις πάγιων στοιχείων (ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ)
 
1.10.1 Απομείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων κατά το Ε.ΓΛΣ και το ν.2190/1920
 
1.10.2 Απομείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων από άποψη φορολογίας εισοδήματος
1.10.3 Απομείωση της αξίας στοιχείων ενεργητικού κατά τα ΔΛΠ
 
1.10.3.1 Απομείωση αξίας στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 36
 
1.10.3.2 Διαφορές των περί απομείωσης περιουσιακών στοιχείων κείμενων διατάξεων στη χώρα μας και των όσων προβλέπει το ΔΛΠ 36
1.11 Απόσυρση πάγιων στοιχείων
 
1.11.1 Πώληση ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.11.2 Δωρεά πάγιων στοιχείων σε τρίτους
 
1.11.3 Παραχώρηση χρήσης παγίου σε τρίτους χωρίς αντάλλαγμα
 
1.11.4 Καταστροφή πάγιων στοιχείων
 
1.11.5 Αδρανοποίηση και εγκατάλειψη πάγιων στοιχείων
 
1.11.6 Απαλλοτρίωση ακινήτου
 
1.11.7 Μεταβίβαση τίτλου δικαιώματος μεταφοράς συντελεστή δόμησης ακινήτου
 
1.11.8 Αυτοπαράδοση ακινήτων και αγαθών επένδυσης
 
1.11.9 Αναστολή καταβολής ΦΠΑ για αγαθά επένδυσης
 
1.12 ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1.13 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΑ
 
1.13.1 Αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία
 
1.13.2 Παράγοντες που επιφέρουν μείωση της αξίας των πάγιων στοιχείων
 
1.13.3 Έννοια της αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων
 
1.13.4 Προσδιοριστικοί παράγοντες των αποσβέσεων
 
1.13.5 Αποσβεστέα αξία (αποσβέσιμο ποσό)
 
1.13.6 Ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων στοιχείων
 
1.13.7 Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων που καθιερώνονται
 
1.13.8 Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων από άποψη εμπορικής νομοθεσίας (ν.2190/1920)
 
1.13.9 Οι βασικοί κανόνες αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων που καθιερώνονται με τα Δ.Λ.Π.
 
1.13.10 Διάκριση των λογιστικών από τις φορολογικές αποσβέσεις
1.14 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
 
1.14.1 Έννοια και διακρίσεις των αποσβέσεων από φορολογική άποψη.
 
1.14.2 Προϋποθέσεις για την αναγνώριση των αποσβέσεων ως εκπεστέα από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη
1.14.3 Το σύστημα αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων που καθιερώνει το π.δ 299/2003
 
1.14.3.1 Συνοπτική απαρίθμηση των αρχών και περιορισμών που καθιερώνει το π.δ 299/2003 για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων
 
1.14.3.2 Ο υποχρεωτικός χαρακτήρας των τακτικών αποσβέσεων – Απόσβεση αδρανούντων στοιχείων και στοιχείων επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά
 
1.14.3.3 Βάση υπολογισμού των αποσβέσεων
 
1.14.3.4 Βασική μέθοδος απόσβεσης των πάγιων στοιχείων ορίζεται η «Σταθερή Μέθοδος»
 
1.14.3.5 Οι συντελεστές απόσβεσης των πάγιων στοιχείων καθορίζονται από το π.δ299/2003
 
1.14.3.6 Πίνακας συντελεστών αποσβέσεων της «Σταθερής Μεθόδου» που ισχύουν από 1.1.2003 και μετά (π.δ 299/2003)
 
1.14.3.7 Απόσβεση των πάγιων στοιχείων που δεν κατονομάζονται στο π.δ 299/2003
 
1.14.3.8 Η «Φθίνουσα Μέθοδος» απόσβεσης των πάγιων στοιχείων που προβλέπεται από το π.δ 299/2003
 
1.14.3.9 Πίνακας συντελεστών αποσβέσεων της «Φθίνουσας Μεθόδου» που ισχύουν από 1.1.2003 και μετά (π.δ 299/2003)
 
1.14.3.10 Απόσβεση των πάγιων στοιχείων των «νέων» επιχειρήσεων
1.14.3.11 Εφάπαξ απόσβεση πάγιων στοιχείων
 
1.14.3.11.1 Πάγια στοιχεία αξίας κτήσεως μέχρι 1.200 ευρώ
 
1.14.3.11.2 Απόσβεση ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού
 
1.14.3.11.3 Απόσβεση φορολογικών μηχανισμών
 
1.14.3.12 Δεν εκπίπτουν οι αποσβέσεις πάγιων στοιχείων που αγοράζονται από εξωχώρια εταιρία
 
1.14.3.13 Χρήσιμες επισημάνσεις για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.14.3.14 Κριτική των τακτικών φορολογικών αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων
 
1.14.4 Λογιστική των αποσβέσεων κατά το Ε.ΓΛΣ
1.14.5 Πρόσθετες αποσβέσεις
 
1.14.5.1 Γενικά περί πρόσθετων αποσβέσεων
 
1.14.5.2 Λογισμός και λογιστική απεικόνιση των πρόσθετων αποσβέσεων και των επιχορηγήσεων πάγιων επενδύσεων
 
1.14.5.3 Κριτική των πρόσθετων αποσβέσεων
 
1.14.6 Συμπεράσματα περί των φορολογικών αποσβέσεων και της λογιστικής αυτών στη χώρα μας
1.15 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΛΠ
 
1.15.1 Θέματα αποσβέσεων ενσώματων παγίων στοιχείων που εξετάζονται σε άλλες θέσεις του παρόντος έργου
 
1.15.2 Επιλογή μεθόδου απόσβεσης των πάγιων στοιχείων - Γνωστοποιήσεις
1.15.3 Αλλαγή της μεθόδου απόσβεσης
 
1.15.3.1 Επανεκτίμηση της ωφέλιμης ζωής και της υπολειμματικής αξίας του πάγιου στοιχείου
 
1.15.3.2 Επανεκτίμηση του ρυθμού άντλησης των ωφελειών από το πάγιο στοιχείο
 
1.15.3.3 Αλλαγή μεθόδου απόσβεσης ή επανεκτίμησης της ωφέλιμης ζωής ή της υπολειμματικής αξίας ενός ενσώματου πάγιου στοιχείου
1.16 ΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
 
1.16.1 Κοστολόγηση της δαπάνης των αποσβέσεων των ενσώματων πάγιων στοιχείων
 
1.16.2 Κοστολογική μεταχείριση των αποσβέσεων των άυλων
 
1.16.3 Κοστολογική μεταχείριση των αποσβέσεων των εξόδων πολυετούς αποσβέσεως σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
1.17 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ
 
1.17.1 Απαρίθμηση των κυριότερων μεθόδων αποσβέσεως των πάγιων στοιχείων – Ποιες μέθοδοι υιοθετούνται από τα Δ.Λ.Π
 
1.17.2 Μέθοδος του σταθερού ποσού
1.17.3 Μέθοδοι της λειτουργικής ζωής των πάγιων στοιχείων
 
1.17.3.1 Μέθοδος των ωρών λειτουργίας
 
1.17.3.2 Μέθοδος των μονάδων παραγωγής
1.17.4 Μέθοδοι φθίνουσας αποσβέσεως
 
1.17.4.4. Μέθοδος του διπλάσιου ποσοστού επί της αναπόσβεστης αξίας
 
1.17.4.1 Μέθοδος του αθροίσματος των αριθμών των ετών ζωής (Sum of the years Digits Method)
 
1.17.4.2 Μέθοδος του σταθερού ποσοστού επί μειούμενης βάσεως (Fixed Percentage on Declining Bace Method)
 
1.17.4.3 Μέθοδος του μειούμενου ποσοστού αποσβέσεως επί της αναπόσβεστης αξίας
1.17.5 Μέθοδοι αύξουσας αποσβέσεως
 
1.17.5.1 Μέθοδοι του σύνθετου τόκου
 
1.17.5.2 Μέθοδοι της αξίας των αποσυρόμενων και αντικαθιστάμενων στοιχείων (Retirement and Replacement Systems)
1.17.6 Ειδικά συστήματα αποσβέσεων
 
1.17.6.1 Μέθοδος των αποθεμάτων (Inventory Method)
 
1.17.6.2 Ομαδικό ή μικτό σύστημα αποσβέσεως (Group and Composite System)
 
1.17.7 Απόσβεση των πάγιων στοιχείων που υπόκεινται σε εξάντληση (ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, κ.λπ.)
1.18 ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ
 
1.18.1 Ισχύσαντα για τις απογραφές πριν την 31.12.2002
 
1.18.2 Ισχύοντα από της απογραφής 31.12.2002 και εφεξής
 
1.18.3 Καταχώρηση στο «βιβλίο απογραφών» των λοιπών (πλην παγίων) στοιχείων ενεργητικού - παθητικού
 
1.19 ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
1.20 ΜΗΤΡΩΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
1.21 ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 16 «ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
 
1.21.1 Θέματα που αντιμετωπίζει το ΔΛΠ 16 και αναπτύσσονται σε άλλες θέσεις του παρόντος έργου
 
1.21.2 Για ποιους λ/σμούς του Ε.ΓΛΣ εφαρμόζεται το ΔΛΠ 16
 
1.21.3 Πότε το ενσώματο πάγιο αναγνωρίζεται (καταχωρείται στα βιβλία)
1.21.4 Μεταγενέστερη αποτίμηση των ενσώματων λειτουργικών πάγιων στοιχείων
 
1.21.4.1 Μέθοδοι αποτίμησης των λειτουργικών πάγιων στοιχείων
 
1.21.4.2 Εκτίμηση της εύλογης αξίας των λειτουργικών πάγιων στοιχείων
1.21.5 Η μέθοδος της εύλογης αξίας
 
1.21.5.1 Λογιστικός χειρισμός των συσσωρευμένων αποσβέσεων κατά το χρόνο της αναπροσαρμογής
 
1.21.5.2 Η αύξηση της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω επανεκτίμησης
 
1.21.5.3 Η μείωση της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω υποτίμησης καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «αποθεματικό επανεκτίμησης» και κατά το υπερβάλλον βαρύνει τα αποτελέσματα
 
1.21.5.4 Η αύξηση της λογιστικής αξίας του πάγιου στοιχείου λόγω αναπροσαρμογής, που έπεται προγενέστερης απομείωσης της αξίας του στοιχείου, καταχωρείται στα έσοδα
 
1.21.5.5 Αναπροσαρμογή της αξίας ολόκληρης της κατηγορίας ενσώματων παγίων στην οποία ανήκει το αναπροσαρμοζόμενο πάγιο
 
1.21.5.6 Φόρος εισοδήματος επί των διαφορών επανεκτίμησης
1.22 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΔΛΠ 40)
 
1.22.1 Έννοια των ακινήτων σε επένδυση
 
1.22.2 Μικτά ακίνητα
 
1.22.3 Ακίνητα που ενοικιάζονται μεταξύ εταιριών ενός ομίλου
 
1.22.4 Διάγραμμα εμφαίνον τα Δ.Λ.Π που εφαρμόζονται στις διάφορες κατηγορίες της ακίνητης περιουσίας
 
1.22.5 Λογιστική των επενδύσεων σε ακίνητα
1.22.6 Αποκλίσεις του Ε.ΓΛΣ από το ΔΛΠ 40
 
1.22.6.1 Αποκλίσεις ως προς την έννοια των ακινήτων επένδυσης
 
1.22.6.2 Αποκλίσεις ως προς τη μεταγενέστερη αποτίμηση των ακινήτων επένδυσης
 
1.22.7 Γνωστοποιήσεις που απαιτεί το ΔΛΠ 40
1.23 ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ
 
1.23.1 Το Ε.ΓΛΣ δεν προβλέπει λογιστική αντιμετώπιση των κατεχόμενων για πώληση παγίων
 
1.23.2 Μη κυκλοφορούντα στοιχεία κατεχόμενα για πώληση (ΔΠΧΠ 5 - Συνοπτικά)
2.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 2
2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
 
2.1 Περιεχόμενο της Ομάδας 2
 
2.2 Πρωτοβάθμιοι λ/σμοί της Ομάδας 2
 
2.3 Έννοια και σπουδαιότητα των αποθεμάτων
2.4 Λογιστικές διακρίσεις των αποθεμάτων
 
2.4.1 Με κριτήριο τον προορισμό τους
 
2.4.2 Με κριτήριο τον κλάδο στον οποίο ανήκει η επιχείρηση
 
2.4.3 Με κριτήριο τον τρόπο αποκτήσεώς τους
 
2.4.4 Με κριτήριο την ενσωμάτωσή τους στο κόστος των παραγόμενων προϊόντων
2.5 Λογιστική παρακολούθηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική
 
2.5.1 Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους
 
2.5.2 Λειτουργία των λογαριασμών των αγοραζόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική (Λ/σμοί: 20, 24, 25, 26 και 28)
2.5.3 Αξία κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
2.5.3.1 Τιμολογιακή αξία ( )
2.5.3.2 Ειδικά έξοδα αγορών
 
2.5.3.2.1 Έννοια των ειδικών εξόδων αγορών
 
2.5.3.2.2 Λογιστική αντιμετώπιση των ειδικών εξόδων αγορών
 
2.5.3.3 Η αξία κτήσεως επιβαρύνεται με το μη εκπιπτόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)
 
2.5.3.4 Ποιά έξοδα δεν περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως
 
2.5.3.5 Προσδιορισμός του κόστους κτήσεως αποθεμάτων που αγοράστηκαν αντί συνολικού τιμήματος
 
2.5.3.6 Το κόστος αγοράς των αποθεμάτων κατά τα Δ.Λ.Π
 
2.5.4 Επιστροφές αγορών
2.5.5 Εκπτώσεις επί αγορών
 
2.5.5.1 Έννοια και διακρίσεις των εκπτώσεων
 
2.5.5.2 Λογιστική αντιμετώπιση των εκπτώσεων επί αγορών
 
2.5.5.3 Κοστολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων επί των αγορών σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
2.5.5.4 Οι εκπτώσεις επί αγορών από φορολογική άποψη
 
2.5.5.5 Κοστολογική αντιμετώπιση των εκπτώσεων επί των αγορών υπό το πρίσμα των παραδεγμένων λογιστικών αρχών
 
2.5.5.6 Ειδικότερα για τη λογιστική και κοστολογική αντιμετώπιση των ταμιακών εκπτώσεων με βάση τη λογιστική θεωρία
 
2.5.5.7 Πρόταση για την αντιμετώπιση των εκπτώσεων λόγω τζίρου
 
2.5.6 Ζημίες από συμβάσεις αγορών αποθεμάτων
 
2.5.7 Το Βιβλίο Αποθήκης ως αναλυτικό καθολικό των λογαριασμών αποθεμάτων της Γενικής Λογιστικής
2.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 
2.6.1 Αξία κτήσεως των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων
 
2.6.2 Αξία των αγοραζόμενων (αποκτώμενων) αποθεμάτων απο χώρες της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ενώσεως (Ο.Ν.Ε)
 
2.6.3 Αξία σε ευρώ των αγοραζόμενων αποθεμάτων από τρίτες (εκτός ΟΝΕ) χώρες
 
2.6.4 Αξία αγορών (και πωλήσεων) όταν δεν πραγματοποιείται μετατροπή σε ευρώ του ξένου νομίσματος
 
2.6.5 Λογιστική αντιμετώπιση των αγοραζόμενων από το εξωτερικό αποθεμάτων
 
2.6.6 Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των ενδοκοινοτικών αγορών (αποκτήσεων) της ελληνικής επιχείρησης
 
2.6.7 Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση των αγορών από τρίτες χώρες
 
2.6.8 Λογιστική αντιμετώπιση των επιστρεπτέων δασμών εισαγωγής
2.7 Λογιστική παρακολούθηση των παραγόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική
 
2.7.1 Οι προβλεπόμενοι λογαριασμοί και η ανάπτυξή τους
 
2.7.2 Λειτουργία των λογαριασμών των παραγόμενων αποθεμάτων στη γενική λογιστική
 
2.7.3 Εξωλογιστικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και των μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσεως όταν δεν τηρείται Αναλυτική Λογιστική
2.8 Χρονική παρακολούθηση των αγορών αποθεμάτων στη διάρκεια και στο τέλος της χρήσεως
 
2.8.1 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
2.8.2 Χρονική τακτοποίηση των αγορών αποθεμάτων στο τέλος της χρήσεως
 
2.8.2.1 Λήψη των δικαιολογητικών αγορών μετά την παραλαβή των αποθεμάτων
 
2.8.2.2 Λήψη δικαιολογητικών αγορών πριν από την παραλαβή των αποθεμάτων
 
2.9 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ- ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ ΠΕΡΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
2.9α ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2
 
2.9α.1 Επιχειρήσεις που τηρούν και την oμάδα 9 του Ε.ΓΛΣ
 
2.9α.2 Επιχειρήσεις που δεν τηρούν την Ομάδα 9 του Ε.ΓΛΣ
2.10 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
2.10.1 Γενικά περί της απογραφής των αποθεμάτων
 
2.10.1.1 Έννοια και διακρίσεις της απογραφής
 
2.10.1.2 Υπόχρεοι διενέργειας απογραφής
 
2.10.1.3 Υποχρέωση των νομικών προσώπων που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση για τη διενέργεια απογραφής
2.10.1.4 Σπουδαιότητα της απογραφής
 
2.10.1.4.1 Οι επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις των λαθών στην απογραφή των αποθεμάτων
 
2.10.1.4.2 Σπουδαιότητα της απογραφής για το κύρος των βιβλίων
2.10.2 Αγαθά που περιλαμβάνονται στα απογραφόμενα αποθέματα
 
2.10.2.1 Ο βασικός κανόνας
 
2.10.2.2 Τα υπό διαμετακόμιση αγαθά
 
2.10.2.3 Αγαθά που πωλήθηκαν από την επιχείρηση και δεν παραδόθηκαν στον αγοραστή
 
2.10.2.3 Αγαθά που πωλήθηκαν από την επιχείρηση και δεν παραδόθηκαν στον αγοραστή
 
2.10.2.4 Αποθέματα της επιχειρήσεως που βρίσκονται σε τρίτους
2.10.3 Ποσοτική καταμέτρηση και καταχώρηση στο Βιβλίο Απογραφών
 
2.10.3.1 Βιβλίο Απογραφών
 
2.10.3.2 Τα αποθέματα καταχωρούνται στο «Βιβλίο Απογραφών» κατ’ είδος και κατά αποθηκευτικό χώρο
 
2.10.3.3 Τρόπος καταχωρήσεως των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών
 
2.10.3.5 Απογραφή αποθεμάτων υποκαταστήματος
 
2.10.3.6 Απογραφή αποθεμάτων κατά αποθηκευτικό χώρο
 
2.10.3.7 Απογραφή περιουσιακών στοιχείων τρίτων
 
2.10.3.8 Ποσοτικός φορολογικός έλεγχος των αποθεμάτων (Κλειστή αποθήκη)
2.11 Αποτίμηση των αποθεμάτων
2.11.1 Γενικά περί της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
 
2.11.1.1 Σημασία της αποτιμήσεως των αποθεμάτων
 
2.11.1.2 Λογιστικές αρχές που διέπουν την αποτίμηση των αποθεμάτων
 
2.11.1.3 Οι κυριότερες μέθοδοι προσδιορισμού του κόστους κτήσεως των αποθεμάτων
2.11.2 Αποτίμηση των αποθεμάτων με βάση την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
 
2.11.2.1 Οι ισχύουσες διατάξεις και ο βασικός κανόνας αποτιμήσεως των αποθεμάτων που καθιερώνεται από την κείμενη νομοθεσία
2.11.2.2 Αποτίμηση των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
2.11.2.2.1 Ο βασικός κανόνας αποτιμήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
2.11.2.2.2 Έννοια της τιμής κτήσεως
 
2.11.2.2.3 Έννοια της τρέχουσας τιμής αγοράς
 
2.11.2.2.4 Έννοια της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας
2.11.2.3 Αποτίμηση των παραγόμενων αποθεμάτων
 
2.11.2.3.1 Βασικός κανόνας αποτιμήσεως των παραγόμενων αποθεμάτων (έτοιμων ή ημιτελών)
 
2.11.2.3.2 Έννοια του ιστορικού κόστους παραγωγής
 
2.11.2.3.3 Έννοια του τρέχοντος κόστους αναπαραγωγής
 
2.11.2.3.4 Αποτίμηση των συμπαράγωγων προϊόντων
 
2.11.2.3.5 Αποτίμηση των ελαττωματικών προϊόντων
 
2.11.2.3.6 Αποτίμηση των υποπροϊόντων
 
2.11.2.3.7 Αποτίμηση των υπολειμμάτων
 
2.11.2.4 Αποτίμηση αποθεμάτων που υπέστησαν μείωση της αξίας τους
 
2.11.2.5 Λογιστική αντιμετώπιση της αποτιμήσεως των αποθεμάτων στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή στα πλαίσια του Ε.ΓΛΣ
 
2.11.2.6 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΛΠ
2.11.3 Μέθοδοι υπολογισμού του κόστους κτήσεως των αποθεμάτων που υιοθετούνται από την κείμενη νομοθεσία
 
2.11.3.1 Απαρίθμηση των μεθόδων
 
2.11.3.2 Γενικά για τις μεθόδους ροής του κόστους κτήσεως
 
2.11.3.3 Μέθοδος του μέσου σταθμικού κόστους (weighted average)
 
2.11.3.4 Μέθοδος του κυκλοφοριακού μέσου όρου ή των διαδοχικών υπολοίπων (moving average cost)
 
2.11.3.5 Μέθοδος πρώτη εισαγωγή – πρώτη εξαγωγή (FIFO)
 
2.11.3.6 Η μέθοδος τελευταία εισαγωγή - πρώτη εξαγωγή (LIFO)
 
2.11.3.7 Μέθοδος του βασικού αποθέματος
 
2.11.3.8 Μέθοδος του εξατομικευμένου κόστους
 
2.11.3.9 Μέθοδος του πρότυπου κόστους (standard cost)
2.11.4 Αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως
 
2.11.4.1 Η σημασία της «αρχής της συνέπειας» στην αποτίμηση των αποθεμάτων
 
2.11.4.2 Αλλαγή μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 
2.11.4.3 Παράδειγμα αλλαγής μεθόδου προσδιορισμού του κόστους (ή τιμής) κτήσεως
 
2.11.5 Ποιά μέθοδος ροής κόστους ενδείκνυται για την αποτίμηση των αποθεμάτων (μενόντων και πωλημένων)
2.11.6 Ο κανόνας της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής (cost or market rule) σύμφωνα με τις σύγχρονες λογιστικές αντιλήψεις
 
2.11.6.1 Θεωρητική θεμελίωση του κανόνα της χαμηλότερης τιμής
 
2.11.6.2 Έννοια της τρέχουσας τιμής κατά τη λογιστική θεωρία
 
2.11.6.3 Οριοθέτηση της τρέχουσας τιμής κατά τη λογιστική θεωρία
 
2.11.6.4 Εφαρμογή της χαμηλότερης τιμής μέταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμήςκατά τη λογιστική θεωρία
 
2.11.6.5 Κριτική του κανόνα της χαμηλότερης τιμής μεταξύ κόστους κτήσεως και τρέχουσας τιμής
2.11.7 Άλλες μέθοδοι αποτιμήσεως των αποθεμάτων που δεν αναγνωρίζονται από την κείμενη νομοθεσία στη χώρα μας
 
2.11.7.1 Μέθοδος αποτιμήσεως στην τιμή πωλήσεως (valuation at selling price)
2.11.7.2 Μέθοδοι αποτιμήσεως των κατασκευαζόμενων έργων
 
2.11.7.2.1 Γενικά περί των εφαρμοζόμενων μεθόδων
 
2.11.7.2.2 Μέθοδος της ολοκληρώσεως του έργου (Completed Contract Method)
 
2.11.7.2.3 Μέθοδος της ποσοστιαίας συμπληρώσεως του έργου (Percentage of Completion Method)
 
2.11.7.2.4 Λογιστικές εγγραφές στη διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
 
2.11.7.2.5 Aξιολόγηση των μεθόδων
 
2.11.7.2.6 Η κείμενη φορολογική νομοθεσία στη χώρα μας επιβάλλει τη μέθοδο της τμηματικής συμπληρώσεως των κατασκευαζόμενων έργων
 
2.11.7.3 Μέθοδος της τελευταίας τιμής αγοράς
2.11.8 Μέθοδοι εκτιμήσεως της αξίας των αποθεμάτων
 
2.11.8.1 Μέθοδος του ποσοστού μικτού κέρδους (Gross Margin Method)
 
2.11.8.2 Μέθοδος αποτιμήσεως στις τιμές λιανικών πωλήσεων (Retail - Inventory Method)
 
2.11α ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΔΛΠ 2 «ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ» ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.ΓΛΣ, Ν.2190/1920 ΚΑΙ ΚΒΣ)
2.12 Ποσοτικές διαφορές κατά την παραλαβή αποθεμάτων
 
2.12.1 Έννοια, διακρίσεις και κοστολογική αντιμετώπιση των ποσοτικών διαφορών παραλαβής των αγοραζόμενων αποθεμάτων
 
2.12.2 Αντιμετώπιση των ποσοστικών διαφορών παραλαβής κατά τον Κ.Β.Σ
 
2.12.3 Λογιστικός χειρισμός ελλειμμάτων και πλεονασμάτων αγοραζόμενων αγαθών (Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ 231/1994)
 
2.12.4 Λογιστικός χειρισμός των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων εισαγόμενων από το εξωτερικό αγαθών (Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ 201/2127/1994)
 
2.12.5 Τρόπος καταχώρησης των ελλειμμάτων και πλεονασμάτων στο«Βιβλίο Αποθήκης» (Γνωμάτευση Ε.ΣΥ.Λ 246/1995)
2.13 Διαφορές απογραφής αποθεμάτων
 
2.13.1 Έννοια των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων
 
2.13.2 Αίτια και διακρίσεις των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων
 
2.13.3 Αντιμετώπιση των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων κατά τον Κ.Β.Σ
 
2.13.4 Αντιμετώπιση των διαφορών απογραφής των αποθεμάτων με βάση τις σύγχρονες αρχές κοστολογήσεως
 
2.13.5 Αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαφορών απογραφής των αποθεμάτων κατά το Ε.ΓΛΣ
 
2.13.6 Η πρότασή μας για την αντιμετώπιση των φυσιολογικών διαφορών απογραφής
 
2.13.7 Αντιμετώπιση των πέραν των φυσιολογικών (ασυνήθων) διαφορών των αποθεμάτων κατά το Ε.ΓΛΣ
 
2.13.8 Οι διαφορές απογραφής των αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α
2.14 Απώλειες και κλοπές αποθεμάτων
2.14.1 Απώλειες και κλοπές ασφαλισμένων αποθεμάτων
 
2.14.1.1 Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
2.14.1.2 ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η ΚΛΟΠΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.1999)
 
2.14.1.3 Από 1.1.2000 δεν διενεργείται διακανονισμός Φ.Π.Α. επί καταστροφής απώλειας ή κλοπής ασφαλισμένων αγαθών (ισχύον καθεστώς μέχρι 31.12.2000)
 
2.14.1.4 Η ασφαλιστική αποζημίωση από άποψη φορολογίας εισοδήματος
 
2.14.1.5 Η αποζημίωση για καταστροφή αποθεμάτων από άποψη Κ.Β.Σ
 
2.14.1.6 Η αποζημίωση για καταστροφή αποθεμάτων από άποψη Κ.Β.Σ
2.14.2 Απώλειες και κλοπές ανασφάλιστων αποθεμάτων
 
2.14.2.1 Λογιστική αντιμετώπιση σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
 
2.14.2.2 Απώλειες και κλοπές ανασφάλιστων αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
2.15 Καταστροφή αποθεμάτων
 
2.15.1 Λογιστική αντιμετώπιση κατά το Ε.ΓΛΣ
 
2.15.2 Το κατά τον Κ.Β.Σ νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της καταστροφής αποθεμάτων
 
2.15.3 Η ζημία από καταστροφή αποθεμάτων από άποψη φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α.
2.16 Ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων
 
2.16.1 Η ιδιοχρησιμοποίηση αποθεμάτων κατά τη νομοθεσία περί Φ.Π.Α.
 
2.16.2 Λογιστική αντιμετώπιση της ιδιοχρησιμοποιήσεως αποθεμάτων
2.17 Δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα
 
2.17.1 Αντιμετώπιση από τη νομοθεσία Φ.Π.Α.
 
2.17.2 Φορολογικό στοιχείο κατά τον Κ.Β.Σ
 
2.17.3 Λογιστική αντιμετώπιση
 
2.17.4 ΔΩΡΑ ΜΙΚΡΗΣ ΑΞΙΑΣ
 
2.17.5 Δωρεάν χορήγηση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχειρήσεως
 
2.17.6 Ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για την ικανοποίηση αναγκών του ή για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχειρήσεως του
2.18 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ.
 
2.18.1 Αγορά πρώτων και βοηθητικών υλών
 
2.18.2 Επιστροφές αγορών
 
2.18.3 Ανάλωση πρώτων και βοηθητικών υλών - Υλικών συσκευασίας
 
2.18.4 Επαναφορά (επιστροφή) υλικών από την παραγωγή στην αποθήκη
 
2.18.5 Παραγωγή προϊόντων - Εισαγωγή στην αποθήκη ετοίμων
 
2.18.6 Παραγωγή σε εξέλιξη
 
2.18.7 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών
 
2.18.8 Επιστροφές πωλήσεων
 
2.18.9 Κόστος πωλήσεων
 
2.18.10 Πώληση αποθεμάτων και παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις του πωλητή με ταυτόχρονη υποχρέωση προς φύλαξη
 
2.18.11 Αποθέματα τρίτων προς πώληση
 
2.18.12 Αποθέματα σε τρίτους[Παρακαταθήκη, πώληση, ενέχυρο, φύλαξη]
 
2.18.13 Επεξεργασία από τρίτους [Facon]
 
2.18.14 Διακίνηση αποθεμάτων μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως
 
2.18.15 Διακίνηση και διανομή δειγμάτων
 
2.99 Εμφάνιση των αποθεμάτων στον ισολογισμό
3.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
 
3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
 
3.2 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3
3.3 ΈΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
3.3.1 Έννοια των απαιτήσεων
 
3.3.2 Διάκριση των απαιτήσεων με κριτήριο τη φύση των συναλλαγών από τις οποίες προέρχεται
 
3.3.3 Διάκριση των απαιτήσεων σε μακροπρόθεσμες - βραχυπρόθεσμες
 
3.3.4 Διάκριση των απαιτήσεων με κριτήριο τη φερεγγυότητά τους
3.4 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
3.4.1 Γενικά περί αποτιμήσεως των απαιτήσεων
 
3.4.2 Αποτίμηση των απαιτήσεων σε ξένο νόμισμα
3.5 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ)
 
3.5.1 Η απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων (πελατών και χρεωστών) σύμφωνα με την εμπορική νομοθεσία
 
3.5.2 Απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων (πελατών και χρεωστών) σύμφωνα με το Ε.ΓΛΣ
3.5.3 Απόσβεση των επισφαλών απαιτήσεων κατά πελατών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία (τα αναφερόμενα ενταύθα ισχύουν για διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2005 και μετά)
 
3.5.3.1 Παλινωδίες του φορολογικού νομοθέτη
 
3.5.3.2 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 1.1.2005 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
 
3.5.3.3 Λογιστική διαδικασία αποσβέσεως επισφαλών πελατών σύμφωνα με το σύστημα που ισχύει από 1.1.2005 και μετά
 
3.5.3.4 Απόσβεση επισφαλών πελατών «εν ανεπαρκεία» της σχηματισμένης προβλέψεως
 
3.5.3.5 Είσπραξη αποσβεσμένης επισφαλούς απαιτήσεως
 
3.5.3.6 Οι προβλέψεις που εμφανίζονται στο λογαριασμό 44.11 «Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» του πρώτου ισολογισμού που θα κλείσει μετά την 30.12.2004 πρέπει να φορολογηθούν αυτοτελώς με συντελεστή 25%
 
3.5.3.7 H ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΕΠΙΣΦΑΛΟΥΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΠΑ
 
3.5.3.8 Κριτική του συστήματος αποσβέσεως των επισφαλών πελατών που καθιερώνει ο φορολογικός νόμος
3.6 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΧΡΕΩΣΤΩΝ (ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ)
 
3.6.1 Η απόσβεση των επισφαλών χρεωστών πρέπει να γίνεται με την εξατομικευμένη μέθοδο αποσβέσεως των απαιτήσεων (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομικών 1012212/10171/Β/0012/Πολ.1016/07.02.2005)
 
3.7 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2003 ΚΑΙ 2004
3.8 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ
 
3.8.1 Απομείωση της αξίας των απαιτήσεων
 
3.8.2 Έρευνα για απομείωση των απαιτήσεων
 
3.8.3 Εκτίμηση της ζημίας απομείωσης των απαιτήσεων
 
3.8.4 Λογιστική αντιμετώπιση της ζημίας απομείωσης
 
3.8.5 Αναστροφή της ζημίας απομείωσης απαίτησης
3.9 ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΠΡΑΞΗ
 
3.9.1 Οι απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις πρέπει να βαρύνουν τα αποτελέσματα των χρήσεων στις οποίες οι απαιτήσεις γεννήθηκαν
3.9.2 Μέθοδοι εκτιμήσεως των απωλειών από επισφαλείς πελάτες
 
3.9.2.1 Η μέθοδος της εξατομίκευσης διαγραφής των απαιτήσεων
 
3.9.2.2 Η μέθοδος της εκτιμήσεως του ύψους της απώλειας από επισφαλείς απαιτήσεις
 
3.9.2.3 Η μέθοδος της εκτιμήσεως του εισπρακτέου από τις απαιτήσεις ποσού
3.10 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΠΩΛΗΣΕΩΝ)
 
3.10.1 Τι ορίζει το άρθρο 20 του ΚΒΣ
 
3.10.2 Υπουργικές Αποφάσεις για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών
 
3.11 ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΚΩΝ ΕΠΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
 
3.12 ΚΩΔΙΚΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
4.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 4
4 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΙΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
 
4.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4
 
4.2 ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ
 
4.3 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4
 
4.95 Η Ομάδα 4 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
5.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 5
5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
5.1 Περιεχόμενο της 5ης Ομάδας
 
5.2 Έννοια των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
 
5.3 Διάκριση των υποχρεώσεων σε οργανικές και ανόργανες
 
5.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα
 
5.5 Η χορήγηση και διαπραγμάτευση πιστώσεων απαλάσσεται από ΦΠΑ
 
5.6 Η εξόφληση υποχρεώσεων αξίας 15000 ευρώ και άνω μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με δίγραμμη επιταγή
 
5.7 Πρωτοβάθμιοι λ/σμοι της ομάδας 5
6.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 6
6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
 
6.1 Περιεχόμενο της ομάδας 6
 
6.2 Πρωτοβάθμιοι λ/σμοί της ομάδας 6
 
6.3 Έννοια των εξόδων
6.4 Διακρίσεις των εξόδων
 
6.4.1 Λογιστική διάκριση των εξόδων
 
6.4.2 Φορολογική διάκριση των εξόδων
 
6.5 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
6.6 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων κατά το Ε.ΓΛΣ
 
6.6.1 Έννοια του κόστους κατ’ είδος και κατά προορισμό
 
6.6.2 Ανάπτυξη των λογαριασμών εξόδων
 
6.6.3 Λειτουργία των λογαριασμών εξόδων
6.7 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων για φορολογικούς σκοπούς
 
6.7.1 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων που βαρύνουν άμεσα το κόστος των περιουσιακών στοιχείων και για τα οποία υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις
 
6.7.2 Ανάπτυξη των λογαριασμών εξόδων
 
6.7.3 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων για τη διευκόλυνση καταρτίσεως των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
6.8 Χρονική τακτοποίηση των εξόδων
 
6.8.1 Χρονική τακτοποίηση των εξόδων στη διάρκεια της χρήσεως
 
6.8.2 Τακτοποίηση και κλείσιμο των λογαριασμών εξόδων στο τέλος της χρήσεως
 
6.8.3 Λογιστική παρακολούθηση των εξόδων για τη διευκόλυνση καταρτίσεως των φορολογικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
 
6.95 Η Ομάδα 6 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
7.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 7
7 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ
 
7.1 Περιεχόμενο της ομάδας 7
 
7.2 Κατηγορίες εσόδων που παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της Ομάδας 7
 
7.3 Έννοια των εσόδων
 
7.4 Μέτρηση των εσόδων
 
7.5 Διακρίσεις των εσόδων
7.6 Τακτοποίηση των λογαριασμών της ομάδας 7 στο τέλος της χρήσεως
 
7.6.1 Επιχειρήσεις που τηρούν την ομάδα 9 του Ε.ΓΛΣ
 
7.6.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 9 ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
7.6.3 Μεταφορά, στο τέλος της χρήσεως, των Λογαριασμών Εσόδων της Ομάδας 7 στον λογαριασμό 80.00
 
7.7 Πρωτοβάθμιοι λ/σμοί της ομάδας 7
8.0 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ 8
8 Λογαριασμοί αποτελεσμάτων
 
8.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
8.2 ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
8.2.1 Έννοια του αποτελέσματος
 
8.2.2 Το αποτέλεσμα από ιδιωτικοοικονομική άποψη
 
8.2.3 Το αποτέλεσμα από λογιστική άποψη
8.2.4 Τα αποτελέσματα από άποψη εμπορικής νομοθεσίας
 
8.2.4.1 Τα εμπορικά ταυτίζονται με τα λογιστικά αποτελέσματα
 
8.2.4.2 Εικονικά κέρδη
 
8.2.4.3 Απόκρυψη κερδών
 
8.2.5 Τα αποτελέσματα από φορολογική άποψη
 
8.3 ΈΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
8.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
8.4.1 ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 
8.4.2 ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ
 
8.4.3 ΑΠΟΚΡΥΨΗ ΚΕΡΔΩΝ
 
8.4.4 ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
 
8.5 Τα αποτελέσματα από φορολογική άποψη
 
8.6 Έννοια του αποτελέσματος εκμεταλλεύσεως και του αποτελέσματος της χρήσεως
 
8.7 Διακρίσεις των αποτελεσμάτων
 
8.8 Περιεχόμενο της ομάδας 8
 
8.9 Πρωτοβάθμιοι λ/σμοί της ομάδας 8
 
100.95.5 Υποβολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Νομαρχία) των πρακτικών της γενικής συνε¬λεύσεως και των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων
100.70 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 7 «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ»
 
100.70.1 Εισαγωγή
 
100.70.9.1 Έννοια των επενδυτικών δραστηριοτήτων
 
100.70.2 Σκοπός του Προτύπου
 
100.70.3 Πεδίο εφαρμογής
 
100.70.4 Ωφέλειες από τις πληροφορίες που παρέχει η Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 
100.70.5 Προσδιορισμός της έννοιας των όρων που χρησιμοποιεί το Πρότυπο
 
100.70.6 Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα
 
100.70.7 Διάκριση και παρουσίαση των ταμιακών ροών
100.70.8 Επιχειρηματικές δραστηριότητες
 
100.70.8.1 Έννοια των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
 
100.70.8.2 Σπουδαιότητα των ταμιακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες
100.70.9 Επενδυτικές δραστηριότητες
 
100.70.9.2 Σπουδαιότητα των ταμιακών ροών από επενδυτικές δραστηριότητες
100.70.10 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
 
100.70.10.1 Έννοια των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
 
100.70.10.2 Σπουδαιότητα των ταμιακών ροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
100.70.11 Εμφάνιση των επιμέρους ταμιακών ροών στην
 
100.70.11.1 Εμφάνιση των ταμιακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες με την άμεση μέθοδο
 
100.70.11.2 Εμφάνιση των ταμιακών ροών από επιχειρηματικές δραστηριότητες με την έμμεση μέθοδο
 
100.70.11.3 Εμφάνιση των ταμιακών ροών από επενδυτικές και χρηματοοικονομικές δραστηριότητες στην Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 
100.70.11.4 Ποιες ταμιακές ροές μπορεί να εμφανίζονται καθαρές στις Καταστάσεις Ταμιακών Ροών
100.70.12 Αντιμετώπιση των ταμιακών ροών ορισμένων κονδυλίων
 
100.70.12.1 Ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα
 
100.70.12.2 Ταμιακές ροές από έκτακτα κονδύλια
 
100.70.12.3 Ταμιακές ροές από τόκους
 
100.70.12.4 Ταμιακές ροές από μερίσματα
 
100.70.12.5 Ταμιακές ροές από φόρους εισοδήματος
 
100.70.13 Επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
 
100.70.14 Αποκτήσεις και διαθέσεις θυγατρικών και άλλων επιχειρηματικών μονάδων
 
100.70.15 Μη ταμιακές συναλλαγές
 
100.70.16 Γνωστοποιήσεις
 
100.70.17 Παραδείγματα καταρτίσεως Καταστάσεων Ταμιακών Ροών που παρέχει το Πρότυπο
 
100.70.18 Υποδείγματα καταστάσεων Ταμιακών Ροών Κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθ.11365/16.12.2008
100.71 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ
 
100.71.1 Μετατροπή των εσόδων και εξόδων σε ταμιακές ροές
 
100.71.2 Ταξινόμηση των ταμιακών ροών
 
100.71.3 Ταξινόμηση των μεταβολών των στοιχείων του ισολογισμού στις τρεις βασικές διακρίσεις των ταμιακών ροών
 
100.71.4 Ένταξη των λογαριασμών του Ε.ΓΛΣ στις τρεις βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης
 
100.71.5 Περιεχόμενο της «Κατάστασης Ταμιακών Ροών» που καταρτίζουν οι εταιρίες των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά
100.71.6 Απόσπασμα από τη μελέτη μας «Η κατάσταση Μεταβολών στη Χρηματοοικονομική Θέση της Επιχείρησης»
 
100.71.6.1 Λόγοι που επιβάλλουν την κατάρτιση της Καταστάσεως Μεταβολών Χρηματοοικονομικής Θέσεως της Επιχειρήσεως
 
100.71.6.2 Ταμιακή ροή από τις εργασίες της επιχειρήσεως
 
100.71.6.3 Τεχνική της καταρτίσεως της Καταστάσεως Ταμιακής Ροής - Πρακτική εφαρμογή
100.72 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ
 
100.72.1 Έννοια των Επεξηγηματικών Σημειώσεων
 
100.72.2 Περιεχόμενο των Επεξηγηματικών Σημειώσεων
 
100.72.3 Δομή των Επεξηγηματικών Σημειώσεων
 
100.72.4 Γνωστοποίηση Λογιστικών Πολιτικών
 
100.72.5 Γνωστοποίηση των κρίσεων της Διοίκησης της οικονομικής μονάδας για τις λογιστικές πολιτικές που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
 
100.72.6 Γνωστοποίηση των κύριων πηγών αβεβαιότητας των εκτιμήσεων στις οποίες προβαίνει η οικονομική μονάδα
 
100.72.7 Λοιπές γνωστοποιήσεις
 
100.73 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΑ
100.75 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ Δ.Λ.Π 14 «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ»
 
100.75.1 Σκοπός του Δ.Λ.Π 14
 
100.75.2 Πεδίο εφαρμογής
100.75.3 Προσδιορισμός της έννοιας των όρων που χρησιμοποιεί το Πρότυπο
 
100.75.3.1 Όροι που χρησιμοποιούνται από το Πρότυπο με τις έννοιες που καθορίζονται από άλλα Δ.Λ.Π
 
100.75.3.2 Έννοια των επιχειρηματικών και γεωγραφικών τομέων
100.75.4 Κατανομή των Εσόδων, Εξόδων, Αποτελεσμάτων, Στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της Επιχείρησης στους επιμέρους Τομείς
 
100.75.4.1 Έσοδα Τομέα
 
100.75.4.2 Έξοδα Τομέα
 
100.75.4.3 Αποτελέσματα Τομέα
 
100.75.4.4 Στοιχεία ενεργητικού του Τομέα
 
100.75.4.5 Υποχρεώσεις του Τομέα
 
100.75.4.6 Χρήσιμες οδηγίες και επισημάνσεις
 
100.75.4.7 Οι λογιστικές πολιτικές της επιχείρησης χρησιμοποιούνται ως βασικές λογιστικές πολιτικές του Τομέα
100.75.5 Καθορισμός των Τομέων που πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
 
100.75.5.1 Πρωτεύων και δευτερεύων τύπος της κατά Τομέα παρουσίασης
 
100.75.5.2 Παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος τύπου παρουσίασης της επιχείρησης κατά Τομέα
 
100.75.6 Διοικητική προσέγγιση και λειτουργικοί τομείς
100.75.7 Αναγνώριση Τομέων προς παρουσίαση
 
100.75.7.1 Ενοποίηση ουσιαστικά όμοιων Τομέων
 
100.75.7.2 Αναγνώριση Τομέων με έσοδα πωλήσεων, αποτελέσματα ή στοιχεία ενεργητικού τουλάχιστον 10% των συνολικών μεγεθών της επιχείρησης
 
100.75.7.3 Αντιμετώπιση των Τομέων με όρια κατώτερα των ορίων που προβλέπει το Πρότυπο
 
100.75.7.4 Οι παρουσιαζόμενοι Τομείς πρέπει να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 75% των συνολικών εσόδων της επιχείρησης
 
100.75.7.5 Δεν απαιτείται η παρουσίαση των καθέτως ολοκληρούμενων εργασιών ως ξεχωριστών τομέων
100.75.8 Λογιστικές μέθοδοι κατά Τομέα
 
100.75.8.1 Βασικός κανόνας
 
100.75.8.2 Κατανομή των στοιχείων ενεργητικού κοινής χρήσης
 
100.75.9 Γνωστοποιήσεις
 
100.75.10 Συνοπτικά διαγράμματα που περιέχει το Δ.Λ.Π 14
 
100.75.11 Πληροφορίες για επιχειρηματικούς τομείς
100.77 ΕΝΝΟΙΑ ,ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
100.77.1 Έννοια και σπουδαιότητα των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
100.77.2 Δυσκολίες στην κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
100.77.3 Δοξασίες για τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
100.78 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 
100.78.1 Αντικείμενο του Ν.3556/2007( )
100.78.2 Ετήσια οικονομική έκθεση
 
100.78.2.1 Περιεχόμενο της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης (άρθρο 4)
 
100.78.2.2 Περιεχόμενο των Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων όταν ο εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 4)
 
100.78.2.3 Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 4 § 5)
 
100.78.2.4 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 §§ 6,7)
100.78.3 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση
 
100.78.3.1 Περιεχόμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης (άρθρο 5 § 1)
 
100.78.3.2 Περιεχόμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης όταν ο εκδότης υποχρεούται σε κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 5 § 3)
 
100.78.3.3 Περιεχόμενο της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης όταν ο εκδότης δεν υποχρεούται σε κατάρτιση Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων (άρθρο 5 § 4)
 
100.78.3.4 Υπογραφή και έγκριση των Εξαμηνιαίων Οικονομικών Εκθέσεων (άρθρο 5 § 5)
 
100.78.3.5 Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 5 § 6)
 
100.78.3.6 Επισκόπηση της Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές (άρθρο 5 § 7)
 
100.78.4 Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις (άρθρο 6)
 
100.78.5 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 7)
100.78α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 
100.78α.1 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 6/448/11.10.2007
 
100.78α.2 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 7/448/11.10.2007
 
100.78α.3 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΡ.34/24.1.2008
100.79 ΤΟ ΔΛΠ 34 «ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
 
100.79.1 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του Προτύπου
 
100.79.2 Προσδιορισμός της εννοίας των όρων που χρησιμοποιεί το Πρότυπο
 
100.79.3 Περιεχόμενο μιας ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης
 
100.79.4 Περίοδοι για τις οποίες απαιτείται η παρουσίαση ενδιάμεσων οικονο¬μικών καταστάσεων και συγκριτική πληροφόρηση
 
100.79.5 Λογιστικές πολιτικές – Κανόνες αποτίμησης
 
100.79.6 Λογιστικές εκτιμήσεις
 
100.79.7 Αναδιατύπωση προηγούμενων ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
100.79.8 Επιλεγμένες Επεξηγηματικές Σημειώσεις
100.79.9 Κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το Accounting Principles Board (APB)
 
100.79.9.1 Λογιστικές αρχές που διέπουν την κατάρτιση των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων
 
100.79.9.2 Έσοδα της ενδιάμεσης περιόδου
 
100.79.9.3 Κόστος και έξοδα της ενδιάμεσης περιόδου
 
100.79.9.4 Κατάρτιση των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση το Ελλη¬νικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
100.80 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
100.80.1 Πού εστιάζεται το πρόβλημα της καταρτίσεως περιοδικών οικονομικών καταστάσεων
100.81 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ
 
100.81.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
100.81.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
100.81.3 Αγορά αποθεμάτων με «δελτίο αποστολής» χωρίς ταυτόχρονη λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή
 
100.81.4 Επιστροφές αγορασμένων αποθεμάτων
 
100.81.5 Εκπτώσεις επί αγορών λόγω τζίρου
100.82 ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 
100.82.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
100.82.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
100.82.3 Πώληση αποθεμάτων με «δελτίο αποστολής», χωρίς ταυτόχρονη έκδοση του τιμολογίου πωλήσεως
 
100.82.4 Επιστροφές πωλημένων αποθεμάτων
 
100.82.5 Εκπτώσεις επί πωλήσεων λόγω τζίρου
100.83 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
100.83.1 Γενικοί κανόνες που πρέπει να εφαρμόζονται για τη χρονική κατανομή των εξόδων
 
100.83.2 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
100.83.3 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
100.83.4 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εξόδων που καθίστανται δουλευμένα και σε επόμενους μήνες της χρήσεως
 
100.83.5 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εξόδων (προϋπολογιστικά έξοδα)
100.84 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
100.84.1 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
100.84.2 Χρονική κατανομή των πραγματοποιημένων εσόδων που καθίστανται δουλευμένα και στους επόμενους μήνες της χρήσεως
 
100.84.3 Χρονική κατανομή στους μήνες της χρήσεως των δουλευμένων και μη λογιστικοποιημένων εσόδων (προϋπολογιστικά έσοδα)
100.85 ΧΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
 
100.85.1 Τι υποδεικνύει το Ε.ΣΥ.Λ.
 
100.85.2 Χρησιμοποιούμενοι λογαριασμοί
 
100.85.3 Παράδειγμα
 
100.86 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
100.87 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
100.87.1 Χρονική τακτοποίηση των αγορών και πωλήσεων και χρονική κατανομή των εξόδων - εσόδων
 
100.87.2 Λογαριασμός 80.90 «Βραχύχρονος λογαριασμός γενικής εκμεταλλεύσεως»
 
100.87.3 Λογαριασμός 86.90 «Βραχύχρονα αποτελέσματα»
 
100.87.4 Ο Ισολογισμός της βραχύχρονης περιόδου
 
100.87.5 Πρακτική εφαρμογή καταρτίσεως βραχύχρονων οικονομικών καταστάσεων
 
100.88 ΕΞΩΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ: «ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ» ΚΑΙ «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ»
100.90 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
 
100.90.1 Ιεράρχηση διαδικασιών
 
100.90.2 Προθεσμίες περατώσεως των διαδικασιών εγκρίσεως και υποβολής στη Διοίκηση των οικονομικών καταστάσεων
100.92 ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
 
100.92.1 Σύνταξη και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από το ΔΣ
 
100.92.2 Υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων από τα καθοριζόμενα από το νόμο πρόσωπα
100.92.3 Τακτικός έλεγχος της εταιρίας από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές
 
100.92.3.1 Ποιες εταιρίες ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές με βάση το ν.2190/1920
 
100.92.3.2 Διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας
 
100.92.3.3 Αντικατάσταση Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
100.92.3.4 Αμοιβή των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών
 
100.92.3.4.1 Νομοθεσία περί ΣΟΕΛ (άρθρο 18 του π.δ.226/1992)
 
100.92.4 Καθήκοντα και ευθύνη των ελεγκτών (ορκωτών και μη)
 
100.92.5 Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
100.92.6 Έλεγχος της εταιρίας από απλούς ελεγκτές (μη Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές)
 
100.92.6.1 Έλεγχος των εταιριών με κύκλο εργασιών πάνω από 1.000.000 ευρώ και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α § 6 του ν.2190/1920
 
100.92.6.2 Έλεγχος των εταιριών με κύκλο εργασιών κάτω από 1.000.000 ευρώ και οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθμητικά όρια των κριτηρίων του άρθρου 42α § 6 του ν.2190/1920
 
100.92.6.3 Προσόντα και διορισμός των απλών ελεγκτών (μη Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών)
 
100.92.6.4 Αντικατάσταση των απλών ελεγκτών (μη Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών)
 
100.92.6.5 Καθήκοντα και ευθύνη των απλών ελεγκτών (μη Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών)
 
100.92.6.6 Αμοιβές των απλών ελεγκτών (μη Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών)
 
100.92.6.7 Έκθεση ελέγχου των απλών ελεγκτών (μη Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών)
100.93 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Ή ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ) ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Ή ΕΤΑΙΡΩΝ)
 
100.93.1 Σκοπός της εκθέσεως
 
100.93.2 Υποχρέωση καταρτίσεως της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.3 Χρόνος καταρτίσεως της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.4 Έλεγχος της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.5 Δημοσιότητα της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.5 Δημοσιότητα της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.6 Ελάχιστον περιεχόμενο της εκθέσεως του Δ.Σ
 
100.93.7 Παράλειψη καταρτίσεως ή κατάρτιση εκθέσεως με ελλιπές περιεχόμενο
 
100.93.8 Υποδείγματα Εκθέσεων Διαχειρίσεως Δ.Σ
100.94 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
100.94.1 Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
100.94.2 Δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 
100.94.2.1 Ποιες οικονομικές εκθέσεις της Ανώνυμης Εταιρίας (και της Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης) υπόκεινται σε δημοσιότητα – Χρόνος πραγματοποίησης της δημοσιότητας
 
100.94.2.2 Πώς πραγματοποιείται η δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων που έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 
100.94.2.3 Δημοσιευόμενα πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία των εταιριών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
100.94.3 Δημοσιευόμενα στοιχεία και πληροφορίες των εταιριών που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ
 
100.94.3.1 Γενικές αρχές που θέτει η υπουργική απόφαση
 
100.94.3.2 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται διακριτά σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση
 
100.94.3.3 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες που παρατίθενται στην περίπτωση κατάρτισης και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 
100.94.3.4 Επεξηγηματικές σημειώσεις των προαναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών
 
100.94.4 Υποδείγματα οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων με βάση τα ΔΛΠ, τα οποία παρέχονται από την απόφαση υπ’ αριθ.11365/2008 των υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης
100.95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ)
100.95.1 Πρόσκληση τακτικής γενικής συνελεύσεως
 
100.95.1.1 Περιεχόμενο της πρόσκλησης
 
100.95.1.2 Δημοσιότητα της πρόσκλησης
 
100.95.1.3 Πότε δεν απαιτείται πρόσκληση Γενικής Συνελεύσεως
 
100.95.1.4 Περιορισμός και αντικατάσταση της πρόσκλησης (άρθρο 26 § 2α)
 
100.95.1.5 Υπόδειγμα πρόσκλησης
 
100.95.2 Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Νομαρχία) πριν από τη γενική συνέλευση
 
100.95.3 Υποχρέωση παροχής στοιχείων στους μετόχους
 
100.95.4 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
100.95.6 Τροποποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων
 
100.95.6.1 Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων σε χρόνο μεταγενέστερο των προθεσμιών σύνταξης και πριν την έγκρισή τους από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
100.95.6.2 Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων μετά την έγκρισή τους από το ΔΣ και πριν την υποβολή της δηλώσεως φόρου εισοδήματος και την έγκρισή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων
 
100.95.6.3 Τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
100.95.6.4 Τροποποίηση από την τακτική γενική συνέλευση του «πίνακα διάθεσης αποτελε¬σμάτων» της κλειόμενης χρήσεως που κατάρτισε το ΔΣ
 
100.95.6.5 Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από τακτική γενική συνέλευση που συνέρχεται μετά τη λήξη του εξαμήνου αλλά εντός του ίδιου έτους
 
100.95.6.6 Τροποποίηση των εγκριμένων οικονομικών καταστάσεων με μεταγενέστερη απόφαση έκτακτης γενικής συνελεύσεως των μετόχων
 
100.95.7 Μη σύγκληση τακτικής γενικής συνελεύσεως για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων
 
100.95.8 Παράλειψη συντάξεως οικονομικών καταστάσεων
100.98 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
100.98.1 Γενικά περί των αριθμοδεικτών
 
100.98.1.1 Έννοια των αριθμοδεικτών
 
100.98.1.2 Χρησιμότητα των αριθμοδεικτών
 
100.98.1.3 Πηγές λήψεως των λογιστικών μεγεθών για την κατάρτιση των αριθμοδεικτών
 
100.98.1.4 Κανόνες που διέπουν την κατάρτιση των αριθμοδεικτών κατά το Ε.ΓΛΣ
 
100.98.1.5 Ταξινόμηση των αριθμοδεικτών που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία
 
100.98.1.6 Πρότυπα συγκρίσεως των αριθμοδεικτών
 
100.98.2 Το κεφάλαιο κινήσεως της επιχειρήσεως
 
100.98.3 Το cash flow της επιχειρήσεως
100.98.4 Αριθμοδείκτες μέτρησης της ρευστότητας
 
100.98.4.1 Έννοια της ρευστότητας
 
100.98.4.2 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής (ή γενικής) ρευστότητας (Current Ratio)
 
100.98.4.3 Αριθμοδείκτης άμεσης ρευστότητας [quict (acid – test) ratio]
 
100.98.4.4 Αριθμοδείκτης ταμιακής ρευστότητας
 
100.98.4.5 Μέτρηση της ρευστότητας με βάση το κύκλωμα μετατροπής σε μετρητά (cash conversion cycle)
 
100.98.4.6 Μία τεχνική μέτρησης της ρευστότητας
100.98.5 Αριθμοδείκτες οικονομικής διαρθρώσεως της επιχειρήσεως
 
100.98.5.1 Αριθμοδείκτες παγιοποιήσεως της περιουσίας
 
100.98.5.2 Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως προς κυκλοφορούν ενεργητικό
 
100.98.5.3 Αριθμοδείκτης κεφαλαίου κινήσεως προς σύνολο ενεργητικού
 
100.98.5.4 Αριθμοδείκτης δανειακής επιβαρύνσεως (beverage ratios)
 
100.98.5.5 Αριθμοδείκτης χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
100.98.6 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων της επιχειρήσεως
 
100.98.6.1 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των πάγιων στοιχείων
 
100.98.6.2 Αριθμοδείκτης ρευστοποιήσεως των πάγιων στοιχείων
 
100.98.6.3 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων (inventory turnover ratio)
 
100.98.6.4 Αριθμοδείκτες κυκλοφοριακής ταχύτητας των απαιτήσεων
 
100.98.6.5 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των ίδιων κεφαλαίων
 
100.98.6.6 Αριθμοδείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
100.98.7 Αριθμοδείκτες δαπανών λειτουργίας και επενδύσεων
 
100.98.7.1 Αριθμοδείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις (Λειτουργικός αριθμοδείκτης – Operating ratio)
 
100.98.7.2 Αριθμοδείκτης αποσβέσεων προς πωλήσεις (ratio of depreciation to net sales)
 
100.98.7.3 Αριθμοδείκτης μέσου ύψους αμοιβών απασχολημένου προσωπικού
 
100.98.7.4 Αριθμοδείκτης αυτοχρηματοδοτήσεως των νέων επενδύσεων
 
100.98.7.5 Αριθμοδείκτης καλύψεως νέων επενδύσεων (ratio of accumulated deprerciation to new investments)
100.98.8 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (Profitability Ratios)
 
100.98.8.1 Αριθμοδείκτες αποδοτικότητας της επιχειρήσεως (ή συνολικών κεφαλαίων – return to total capital employed)
 
100.98.8.2 Αριθμοδείκτης αποδοτικότητας επιχειρηματία (ή ιδίων κεφαλαίων – return net worth)
 
100.98.8.3 Αριθμοδείκτης οικονομικής μοχλεύσεως (financial leverage index)
 
100.98.8.4 Αριθμοδείκτης απόδοσης ενεργητικoύ εκμετάλλευσης (rate of return on operating assets)
 
100.98.8.5 Περιθώριο καθαρού κέρδους (net profit margin)
 
100.98.8.6 Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς καθαρές πωλήσεις (gross margin on sales to net sales ratio)
 
100.98.8.7 Αριθμοδείκτης καθαρού κέρδους προς σύνολο εσόδων
 
100.98.8.8 Αριθμοδείκτης οργανικών αποτελεσμάτων επί των πωλήσεων (ratio of operating income to net sales)
 
100.98.8.9 Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους προς το κόστος πωλήσεων
 
100.98.8.10 Αριθμοδείκτης καθαρών κερδών προς τις αμοιβές του προσωπικού (trading profit to wages)
 
100.98.8.11 Αριθμοδείκτης κερδών ανά μετοχή (earning – per - share ratio)
 
100.98.8.12 Αριθμοδείκτης ύψους μερισμάτων προς καθαρά κέρδη (dividends to net income ratio)
 
100.98.8.13 Ποσοστό αποδόσεως της μετοχής
 
100.98.8.14 Το ανά μετοχή μέρισμα (dividends per share)
 
100.98.8.15 Μερισματική απόδοση (divident field)
 
100.98.8.16 Κερδοφόρα δύναμη της επιχείρησης
100.98.9 Αριθμοδείκτες καταρτιζόμενοι με βάση την κατάσταση της ταμιακής ροής
 
100.98.9.1 Δείκτης μέτρησης «ποιότητας» κερδών
 
100.98.9.2 Δείκτης κάλυψης Μερισμάτων και Τόκων
 
100.98.9.3 Δείκτης ικανότητας εξόφλησης δανειακών κεφαλαίων (υποχρεώσεων)
100.98.10 Συνδυασμένη χρήση αριθμοδεικτών για την εκτίμηση του παρόντος και του μέλλοντος της επιχείρησης
 
100.98.10.1 Εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης
 
100.98.10.2 Εκτίμηση της μακροπρόθεσμης φερεγγυότητας της επιχείρησης
 
100.98.10.3 Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης
 
100.98.10.4 Εκτίμηση της εξέλιξης των τιμών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών
 
100.98.10.5 Πρόβλεψη κινδύνου για επερχόμενη πτώχευση της επιχείρησης
 
100.98.10.6 Ληπτέα μέτρα για την αποτροπή της πτώχευσης – Απλή απαρίθμηση
100.99 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ
100.99.1 Προσδιορισμός των όρων των αριθμοδεικτών με βάση τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις του Ε.ΓΛΣ
 
100.99.1.1 Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση
 
100.99.1.2 Απαιτήσεις από πελάτες
 
100.99.1.3 Απαιτήσεις από πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
100.99.1.4 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 
100.99.1.5 Διαρκή κεφάλαια
 
100.99.1.6 Ίδια κεφάλαια
 
100.99.1.7 Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
 
100.99.1.8 Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως πριν από την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος και των λοιπών μη ενσωματωμένων στο λειτουργικό κόστος φόρων
 
100.99.1.9 Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
100.99.1.10 Κόστος πωλήσεων αποθεμάτων
 
100.99.1.11 Κυκλοφορούν ενεργητικό
 
100.99.1.12 Μικτά αποτελέσματα
 
100.99.1.13 Μέσο ύψος αποθεμάτων
 
100.99.1.14 Νέες επενδύσεις
 
100.99.1.15 Πάγιο ενεργητικό
 
100.99.1.16 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών
 
100.99.1.17 Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών με πίστωση
 
100.99.1.18 Σύνολο ενεργητικού
 
100.99.1.19 Σύνολο παθητικού
 
100.99.1.20 Σύνολο υποχρεώσεων (Ξένα κεφάλαια)
 
100.99.1.21 Υποχρεώσεις προς προμηθευτές
 
100.99.2 Προσδιορισμός των όρων των αριθμοδεικτών με βάση τους λογαριασμούς και τις οικονομικές καταστάσεις των Δ.Λ.Π
200.1 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
 
200.1.1 Αντικείμενο του Φόρου
 
200.1.2 Ο φόρος βαρύνει τον τελικό καταναλωτή
 
200.1.3 Ποιοι υπόκεινται στο φόρο
 
200.1.4 Ποιες πράξεις απαλλάσσονται από το φόρο
200.2 ΤΟΠΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
 
200.2.1 Τόπος παράδοσης αγαθών
 
200.2.2 Τόπος παροχής υπηρεσιών
 
200.2.3 Τόπος ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών
200.3 ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
 
200.3.1 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών και στην παροχή υπηρεσιών (άρθρο 16)
 
200.3.2 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης στην εισαγωγή και στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και απαιτητό του φόρου
200.4 ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΑΞΙΑ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (ΑΡΘΡΑ 19 & 21)
 
200.4.1 Στοιχεία που περιλαμβάνονται στην φορολογητέα αξία
 
200.4.2 Ποιά στοιχεία δεν περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία
 
200.4.3 Φορολογητέα αξία στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών και λήψη υπηρεσιών
 
200.4.4 Φορολογητέα αξία στην εισαγωγή αγαθών
 
200.4.5 Ειδικός τρόπος υπολογισμού της φορολογητέας αξίας
 
200.4.6 Συντελεστές υπολογισμού του φόρου
 
200.4.7 Απαγόρευση έκδοσης πιστωτικού τιμολογίου μόνο με Φ.Π.Α
200.5 ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
 
200.5.1 Το ποσό του φόρου που αποδίδεται στο Δημόσιο
 
200.5.2 Σε ποιές περιπτώσεις ο φόρος επιστρέφεται στην επιχείρηση
200.6 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
 
200.6.1 Ποιές δηλώσεις υποχρεούται να υποβάλλει ο υποκείμενος στο φόρο
 
200.6.2 Πρόσθετες υποχρεώσεις του πραγματοποιούντος ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών
 
200.6.3 Απαλλασσόμενοι της υποχρεώσεως τηρήσεως βιβλίων και υποβολής δηλώσεων
 
200.6.4 Ποιοί υποχρεούνται να υποβάλλουν δηλώσεις
200.7 Η ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α.
 
200.7.1 Υπόχρεοι υποβολής της περιοδικής δήλωσης
 
200.7.2 Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης
 
200.7.3 Που και πως υποβάλλεται η περιοδική δήλωση
 
200.7.4 Συνέπειες μη υποβολής περιοδικής δήλωσης
 
200.7.5 Περιεχόμενο της περιοδικής δήλωσης
200.8 Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α. (ΆΡΘΡΟ 38 § 3)
 
200.8.1 Περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης
 
200.8.2 Τόπος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης
 
200.8.3 Χρόνος υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης
 
200.9 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ LISTING
 
200.10 ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
200.11 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
 
200.11.1 Γενικό περίγραμμα λειτουργίας του λ/σμού 54.00
200.11.2 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. επί αγορών και πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας (στην Ελλάδα)
 
200.11.2.1 Ανάπτυξη του λογαριασμού 54.00 και παράλληλη αντίστοιχη ανάπτυξη των σχετικών λογαριασμών
 
200.11.2.2 Πρακτικά παραδείγματα
200.11.3 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. επί ενδοκοινοτικών αγορών (αποκτήσεων) της Ελληνικής επιχείρησης
 
200.11.3.1 Ο φόρος επί των ενδοκοινοτικών αγορών αποδίδεται στο Δημόσιο κατά την πώληση των αποκτώμενων αγαθών ενώ δηλώνεται κατά την απόκτησή τους
 
200.11.3.2 Χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης επί ενδοτικών αποκτήσεων για την κατάρτιση των φορολογικών δηλώσεων
 
200.11.3.3 Η φορολογητέα αξία στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών διαφέρει από την αντίστοιχη λογιστική αξία των αποκτώμενων αγαθών
 
200.11.3.4 Λογιστική παρακολούθηση της φορολογητέας αξίας επί ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και του επ’ αυτής φόρου όταν η φορολογητέα αξία εκφράζεται σε νόμισμα τρίτης χώρας.
200.11.4 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις (παραδόσεις) της Ελληνικής επιχείρησης
 
200.11.4.1 Πότε η Ελληνική επιχείρηση δεν υπολογίζει φόρο στις ενδοκοινοτικές πωλήσεις της
 
200.11.4.2 Η φορολογητέα αξία στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις (πωλήσεις) αγαθών διαφέρει από την αντίστοιχη λογιστική τους αξία
 
200.11.4.3 Λογιστική παρακολούθηση της φορολογητέας αξίας των ενδοκοινοτικών παραδόσεων και του επ’ αυτής φόρου
 
200.11.4.4 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές παραδόσεις που εξομοιώνονται με πωλήσεις στο εσωτερικό της χώρας
200.11.5 Λογιστική παρακολούθηση του Φ.Π.Α. επί εισαγωγών από τρίτες χώρες
 
200.11.5.1 Ο φόρος επί των εισαγωγών αγαθών καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο κατά την εισαγωγή των αγαθών
 
200.11.5.2 Η φορολογητέα αξία στις εισαγωγές αγαθών διαφέρει από την αντίστοιχη λογιστική αξία των εισαγόμενων αγαθών
 
200.11.5.3 Λογιστική παρακολούθηση της φορολογητέας αξίας στις εισαγωγές αγαθών και του επ’ αυτής φόρου
 
200.11.6 Επί εξαγωγών σε τρίτες χώρες δεν επιβάλλεται Φ.Π.Α.
 
200.12 Η ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Ε.ΣΥ.Λ. 243/2162/1995 ΠΕΡΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α.
200.13 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
 
200.13.1 Σε ποιες περιπτώσεις ο Φ.Π.Α. των εισροών δεν εκπίπτει από τον Φ.Π.Α. εκροών - Συνοπτική απαρίθμηση
 
200.13.2 Ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. συνιστά ειδικό έξοδο των αποκτώμενων αγαθών και βαρύνει το κόστος κτήσεώς τους
 
200.13.3 Ο μη εκπιπτόμενος Φ.Π.Α. από άποψη φορολογίας εισοδήματος
200.13.4 Η λογιστική αντιμετώπιση του φόρου επί των δαπανών για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα εκπτώσεως του φόρου
 
200.13.4.1 Τι ορίζει ο νόμος
 
200.13.4.2 Λογιστική αντιμετώπιση – Παραδείγματα
200.13.5 Λογιστική αντιμετώπιση του φόρου εισροών σε περίπτωση που οι δραστηριότητες της επιχείρησης απαλλάσσονται του φόρου
 
200.13.5.1 Τι ορίζει ο νόμος
 
200.13.5.2 Λογιστική αντιμετώπιση – Παράδειγμα
200.13.6 Λογιστική αντιμετώπιση του φόρου επί των κοινών δαπανών σε περίπτωση που η επιχείρηση ασκεί φορολογητέα και μη φορολογητέα δραστηριότητα
 
200.13.6.1 Τι ορίζει ο νόμος
 
200.13.6.2 Λογιστική αντιμετώπιση – Παράδειγμα
 
200.13.6.3 Διακανονισμός του φόρου
 
200.13.6.4 Τι ορίζει σχετικώς με την Prorata η Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών 1012873/Πολ.1056/11.2.2002
 
200.13.6.5 Χρήσιμες οδηγίες για την αντιμετώπιση ορισμένων εσόδων κατά την κατάρτιση του κλάσματος της Prorata
 
200.13.7 Παράδοση (πώληση) αγαθού το κόστος του οποίου είχε επιβαρυνθεί με το φόρο κατά την απόκτησή του
200.14 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ) ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 
200.14.1 Έννοια της παράδοσης ακινήτων
 
200.14.2 Προϋποθέσεις υπαγωγής των παραδόσεων ακινήτων σε ΦΠΑ
 
200.14.3 Χρόνος εφαρμογής του ΦΠΑ στα ακίνητα
 
200.14.4 Συντελεστής ΦΠΑ στην παράδοση ακινήτων
 
200.14.5 Επισημάνσεις - Διευκρινήσεις
 
200.14.6 Εργασίες επί ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α.
200.14.7 Φόρος επί ιδιοπαραγόμενων κτιρίων
 
200.14.7.1 Έκπτωση του φόρου επί των δαπανών κατασκευής κτιρίου
 
200.14.7.2 Μη χρησιμοποίηση του κτιρίου επί πενταετία από την πραγματοποίηση της δαπάνης
200.14.8 Ανέγερση κτίσματος επί ξένου οικοπέδου
 
200.14.8.1 Όταν η χρήση του οικοπέδου παραχωρείται για περίοδο τουλάχιστον εννέα (9) ετών (άρθρο 24 § 4 περ. α΄ του ν.1642/1986 και Υπ. Οικ. 1003880/ Πολ. 1006/1992)
 
200.14.8.2 Όταν η χρήση του οικοπέδου παραχωρείται για περίοδο μικρότερη
 
200.14.9 Αγορά ή κατασκευή ακινήτου για επαγγελματική στέγη
200.15 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
 
200.15.1 Έννοια των «επενδυτικών αγαθών»
 
200.15.2 Έκπτωση του φόρου επί των δαπανών απόκτησης επενδυτικών αγαθών
200.15.3 Αντιμετώπιση του φόρου επί των αγοραζόμενων πάγιων στοιχείων
 
200.15.3.1 Όταν όλες οι δραστηριότητες της επιχειρήσεως υπόκεινται στο φόρο
 
200.15.3.2 Όταν οι δραστηριότητες της επιχείρησης δεν υπόκεινται στο φόρο
 
200.15.3.3 Όταν ορισμένες μόνο δραστηριότητες της επιχείρησης υπόκεινται στο φόρο και άλλες απαλλάσσονται χωρίς δικαίωμα έκπτωσης
 
200.15.3.4 Όταν επέρχεται μεταβολή στο δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
200.15.4 Αντιμετώπιση του φόρου επί των πωλούμενων πάγιων στοιχείων
 
200.15.4.1 Δεν γίνεται διακανονισμός του ποσού του φόρου που δεν διακανονίστηκε όταν αυτό καλύπτεται από το ποσό του φόρου επί της αξίας πώλησης του παγίου
 
200.15.4.2 Γίνεται διακανονισμός του ποσού του φόρου που δεν διακανονίστηκε όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρουεπί της αξίας πώλησης του παγίου
 
200.15.4.3 Διακανονισμός του φόρου σε περίπτωση πώλησης επενδυτικού αγαθού όταν η επιχείρηση έχει φορολογητέα και μη φορολογητέα δραστηριότητα
 
200.15.4.4 Διακανονισμός του φόρου όταν στη διάρκεια της πενταετούς περιόδου διακανονισμού το επενδυτικό αγαθό εξαχθεί ή αποσταλεί σε άλλο κράτος - μέλος της Κοινότητας
 
200.15.4.5 Απαλλάσσονται του ΦΠΑ οι πωλήσεις πάγιων στοιχείων στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, δεν εκπέστηκε ΦΠΑ κατά την απόκτησή τους
 
200.15.5 Αδρανοποίηση πάγιου στοιχείου πριν την παρέλευση της πενταετούς περιόδου διακανονισμού του φόρου
 
200.15.6 Καταστροφή, απώλεια ή κλοπή αγαθού επένδυσης
200.16 ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ
200.16.1 Γενικά για την «αυτοπαράδοση» αγαθών
 
200.16.1.1 Έννοια της «αυτοπαράδοσης» αγαθών
 
200.16.1.2 Νόμιμο δικαιολογητικό στοιχείο κατά τον ΚΒΣ
 
200.16.2 Λογιστική αντιμετώπιση της «αυτοπαράδοσης» αποθεμάτων
 
200.16.3 Αυτοπαράδοση ακινήτων
 
200.16.4 Αυτοπαράδοση αγαθών επένδυσης
 
200.16.5 Αυτοπαράδοση υπηρεσιών
200.17 ΔΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ
 
200.17.1 Δωριζόμενα από την επιχείρηση αποθέματα
 
200.17.2 Δωρεά χορήγηση αποθεμάτων στο προσωπικό της επιχειρήσεως
 
200.17.3 Ανάληψη από τον επιχειρηματία αποθεμάτων για την ικανοποίηση αναγκών του ή για σκοπούς ξένους προς την άσκηση της επιχειρήσεως
200.17.4 Δωρεάν διάθεση δειγμάτων
 
200.17.4.1 Έννοια των δειγμάτων
 
200.17.4.2 Διακίνηση, διάθεση και τήρηση αποθήκης δειγμάτων κατά τον ΚΒΣ
 
200.17.4.3 Τα δείγματα από άποψη Φ.Π.Α.
 
200.17.4.4 Λογιστική αντιμετώπιση των χορηγούμενων δειγμάτων
 
200.18 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
300.1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
 
300.1.1 Εισοδήματα υποκείμενα σε πλήρη φορολογία από τα οποία δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος
 
300.1.2 Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των εσόδων από τα οποία παρακρατείται φόρος εισοδήματος που δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση και ο παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος συμψηφίζεται με το φόρο εισοδήματος επί των κερδών της χρήσεως
 
300.1.3 Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των αφορολόγητων εσόδων
 
300.1.4 Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των κατά ειδικό τρόπο φορολογούμενων εσόδων
300.1.5 Φορολογική αντιμετώπιση ειδικών περιπτώσεων αφορολόγητων εσόδων και εσόδων φορολογούμενων κατά ειδικό τρόπο
 
300.1.5.1 Φορολογική μεταχείριση των αφορολόγητων εσόδων (και των κατά ειδικό τρόπο φορολογημένων εσόδων) όταν στη χρήση που προέκυψαν γίνεται διανομή κερδών
 
300.1.5.2 Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών όταν πραγματοποιήθηκαν αφορολόγητα (ή/και φορολογημένα κατά ειδικό τρόπο) εισοδήματα και διανέμονται όλα τα κέρδη της χρήσεως
 
300.1.5.3 Εμφάνιση στον ισολογισμό των αφορολόγητων εσόδων (λ. 41.90) και των «κατά ειδικό τρόπο φορολογημένων εσόδων» (λ. 41.91) όταν τα καθαρά κέρδη της χρήσεως δεν επαρκούν ή όταν η χρήση καταλείπει ζημία
 
300.1.5.4 Κεφαλαιοποίηση (ή διανομή) των κατά ειδικό τρόπο φορολογημένων εσόδων
 
300.1.6 Φορολογική και λογιστική αντιμετώπιση των μερισμάτων μετοχών και των κερδών από συμμετοχές σε άλλες εταιρίες
300.1.7 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήριο
 
300.1.7.1 Κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο που αποκτήθηκαν μέχρι 31.3.2009
 
300.1.7.2 Φορολογία των κερδών που αποκτούν φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οποιασ¬δήποτε μορφής που τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ Κατηγορίας του Κ.Β.Σ από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήριο που έχουν αποκτηθεί μέχρι 31.12.2009
 
300.1.7.3 Φορολογία των κερδών που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ από την πώληση μετοχών εισηγμένων σε Χρηματιστήριο που αποκτήθηκαν από 1.1.2009 και μετά
 
300.1.7.4 Φορολογία των κερδών που προκύπτουν από μεταβιβάσεις μετοχών εισηγμέ¬νων σε αλλοδαπό χρηματιστήριο αξιών ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό
300.2 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
300.2.1 Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος στην ανώνυμη εταιρία
300.2.2 Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως της ανώνυμης εταιρίας που εφαρμόζουν το Ε.ΓΛΣ
 
300.2.2.1 Τα λογιστικά κέρδη και το φορολογητέο εισόδημα της χρήσεως
 
300.2.2.2 Προσδιορισμός των φορολογητέων κερδών ΑΕ, ΕΠΕ και Συνεταιρισμών όταν διανέμουν κέρδη και τα αφορολόγητα (ή φορολογημένα κατ’ ειδικό τρόπο) εισοδήματά τους είναι μεγαλύτερα από τα λογιστικά κέρδη της χρήσεως
300.2.3 Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως στις εταιρίες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
 
300.2.3.1 Εξεύρεση του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τα τηρούμενα βιβλία
 
300.2.3.2 Ποιοι πίνακες συντάσσονται όταν η επιχείρηση τηρεί τα βιβλία της σύμφωνα με τους κανόνες των ΔΛΠ
 
300.2.3.3 Καταχώρηση στο «Βιβλίο Απογραφών» των πινάκων των περιπτώσεων α΄ και γ΄
 
300.2.3.4 Υπογραφή Καταστάσεων και Πινάκων από Λογιστή – Φοροτεχνικό
 
300.2.3.5 Δημοσίευση των Καταστάσεων που συντάσσονται με βάση τα ΔΛΠ
 
300.2.3.6 Ανεπάρκεια των βιβλίων επί μη σύνταξης ή ανακριβούς σύνταξης του Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης
 
300.2.3.7 Ειδικές διατάξεις περί αποτιμήσεως ορισμένων περιουσιακών στοιχείων όταν τα βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΛΠ
 
300.2.4 Συνοπτικός πίνακας προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας
300.2.5 Συντελεστές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος
 
300.2.5.1 Ισχύοντες συντελεστές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος
 
300.2.5.2 Ισχύσαντες συντελεστές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος
 
300.2.5.3 Μείωση του συντελεστή φορολογίας στις προερχόμενες από συγχώνευση εταιρίες
 
300.2.5.4 Μείωση του συντελεστή φορολογίας για τη συγχώνευση μικρομεσαίων επιχειρήσεων προς ίδρυση εταιριών
 
300.2.6 Προσδιορισμός του ποσού του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος της χρήσεως
 
300.2.7 Προκαταβολή (προείσπραξη) του φόρου εισοδήματος
300.2.8 Δήλωση φόρου εισοδήματος
 
300.2.8.1 Υπόχρεοι υποβολής δηλώσεως φόρου εισοδήματος
 
300.2.8.2 Προσυπογραφή της δηλώσεως από Λογιστή Φοροτεχνικό
 
300.2.8.3 Προθεσμίες υποβολής της δηλώσεως φόρου εισοδήματος
 
300.2.8.4 Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για υπερδωδεκάμηνη χρήση
 
300.2.8.5 Δήλωση φορολογίας εισοδήματος με επιφύλαξη
 
300.2.8.6 Ανάκληση δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
 
300.2.9 Καταβολή του φόρου εισοδήματος
 
300.2.10 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου εισοδήματος
300.2.11 Πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού του φόρου εισοδήματος της ανώνυμης εταιρίας
 
300.2.11.1 Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού του φόρου εισοδήματος εμπορικής ανώνυμης εταιρίας
 
300.2.11.2 Πρακτική εφαρμογή σε αμιγώς βιομηχανική επιχείρηση
 
300.2.11.3 Πρακτική εφαρμογή σε μικτή επιχείρηση βιομηχανική και εμπορική
 
300.2.11.4 Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ανώνυμης βιομηχανικής εταιρίας και του αφορολόγητου αποθεματικού του ν.3299/2004
 
300.2.11.5 Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού του φόρου εισοδήματος βιομηχανικής και εμπορικής ανώνυμης εταιρίας αφορώσα την παρελθούσα χρήση 1997
300.3 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΤΩΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ
300.3.1 Από το φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή
 
300.3.1.1 Εισόδημα της ημεδαπής επιχείρησης από πωλήσεις ή από παροχή υπηρεσιών στην αλλοδαπή [Υπ.Οικ.Εγγρ.1112078/10003/Β0012/16.5.2007]
 
300.3.1.2 Έκπτωση φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή από υποκατάστημα ημεδαπής Α.Ε το οποίο εδρεύει στην αλλοδαπή [Υπ.Οικ.Εγγρ.1037002/302/0015/14.3.2007]
300.3.2 Έκπτωση από το φόρο εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής εταιρίας του φόρου μερισμάτων που εισπράττει η εταιρία αυτή από αλλοδαπή θυγατρική της εταιρίας
 
300.3.2.1 Ισχύουσες διατάξεις
 
300.82.4 Διανομή των κερδών της Ετερόρρυθμης Εταιρίας στους εταίρους
300.11 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
300.11.1 Έννοια της διαθέσεως των κερδών της ανώνυμης εταιρίας
 
300.11.2 Πολιτική στη διάθεση των κερδών - Πολιτική μερισμάτων
 
300.11.3 Τα όρια εξουσίας της τακτικής γενικής συνελεύσεως των μετόχων για τη διάθεση των κερδών
300.11.4 Ποια κέρδη διανέμονται
 
300.11.4.1 Διανεμήσιμα κέρδη όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία της με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ
 
300.11.4.2 Διανεμήσιμα κέρδη όταν η εταιρία τηρεί τα βιβλία της με βάση τα ΔΛΠ
 
300.12 ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
300.13 ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
300.13.1 Κάλυψη ζημιών με κέρδη επόμενων χρήσεων
 
300.13.2 Η ζημία της ανώνυμης εταιρίας, Ε.Π.Ε. κλπ που προκύπτει μετά την αφαίρεση των μερισμάτων από μετοχές ανωνύμων εταιριών μεταφέρεται για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων
 
300.13.3 H ζημία των Α.Ε, ΕΠΕ κλπ που προκύπτει μετά την αφαίρεση των κερδών από πώληση μετοχών εισηγμένων στο ΧΑΑ δεν μεταφέρε¬ται στα επόμενα έτη για συμψηφισμό
 
300.13.4 Κάλυψη της ζημίας που προκύπτει μετά την έκπτωση των δαπανών χωρίς δικαιολογητικά επί μικτών επιχειρήσεων
 
300.13.5 Κάλυψη ζημιών μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
 
300.13.6 Κάλυψη ζημίας με διάθεση αποθεματικού
 
300.13.7 Η ζημία της χρήσεως, υπό προϋποθέσεις, εγκλύει φορολογικό πλεονέκτημα αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης (ΔΛΠ 12)
 
300.13.8 Φορολογική αντιμετώπιση των ζημιών υποκαταστημάτων εξωτερικού
 
300.13.9 Κάλυψη ζημίας χρήσεως με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
300.14 ΤΑ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
300.14.1 Οριοθέτηση των διανεμητέων κερδών των ανωνύμων εταιριών
 
300.14.1.1 Απαγόρευση διανομής κερδών στους μετόχους και λοιπούς δικαιούχους
 
300.14.1.2 Ελάχιστον όριο ιδίων κεφαλαίων που δεν είναι δυνατό να μειωθεί με διανομή μερισμάτων ή τόκων στους μετόχους
 
300.14.1.3 Μέγιστο όριο κερδών που είναι δυνατό να διανεμηθούν στους μετόχους για μέρισμα ή για τόκους από μετοχές
 
300.14.2 Είδη μερισμάτων μετόχων
300.14.3 Το μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη της χρήσεως
 
300.14.3.1 Έννοια του μερίσματος των μετόχων
 
300.14.3.2 Προσδιορισμός του πρώτου μερίσματος των μετόχων που προέρχονται από ισολογισμούς που εγκρίνονταν πριν την έναρξη ισχύος του ν.3604/2007, ήτοι πριν την 8.8.2007
 
300.14.3.3 Προσδιορισμός του πρώτου μερίσματος των μετόχων από ισολογισμούς που εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση μετά την 8.8.2007
 
300.14.3.4 Το μέρισμα των μετόχων «εν ανεπαρκεία» κερδών της χρήσεως
 
300.14.3.5 Διανομή του μερίσματος από τα αδιανέμητα κέρδη προηγούμενων χρήσεων
 
300.14.4 Πρόσθετο (ή δεύτερο) μέρισμα των μετόχων από τα κέρδη της χρήσεως
300.14.5 Μέρισμα σε μετοχές
 
300.14.5.1 Σε ποιές περιπτώσεις γίνεται διανομή μερίσματος σε μετοχές( 1)
 
300.14.5.2 Κεφαλαιοποίηση μερίσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3§2 του α.ν.148/1967 (ισχύς μέχρι 8.8.2007)
 
300.14.5.3 Κεφαλαιοποίηση του πρόσθετου μερίσματος
 
300.14.5.4 Διανομή ολόκληρου του μερίσματος σε μετοχές
 
300.14.5.5 Διανομή του υπολοίπου των κερδών σε μετοχές
 
300.14.5.6 Το μέρισμα σε μετοχές από άποψη φορολογίας εισοδήματος
 
300.14.5.7 Λογιστική αντιμετώπιση του διανεμόμενου σε μετοχές μερίσματος
 
300.14.6 Διανομή «σταθερού» μερίσματος - Τόκοι από μετοχές
 
300.14.7 Μη διανομή ή διανομή μειωμένου μερίσματος
 
300.14.8 Πότε ο μέτοχος αποκτά δικαίωμα για το μέρισμα
 
300.14.9 Χρόνος καταβολής του μερίσματος
 
300.14.10 Ποιος ο δικαιούχος του μερίσματος
 
300.14.11 Μέσα εξοφλήσεως του μερίσματος κατά την κείμενη νομοθεσία
 
300.14.12 Τόπος πληρωμής του μερίσματος
 
300.14.13 Τεχνική της καταβολής του μερίσματος
 
300.14.14 Παραγραφή των μερισμάτων
300.14.15 Φορολογία των μερισμάτων
 
300.14.15.1 Φορολογία των διανεμόμενων στους μετόχους μερισμάτων
 
300.14.15.2 Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου των μερισμάτων και λοιπών ωφελειών από μετοχικούς τίτλους
 
300.14.16 Διανομή κερδών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
300.14.17 Επιστροφή μερισμάτων στην εταιρία
 
300.14.18 Πρακτική εφαρμογή προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και της φορολογίας των μερισμάτων της ανώνυμης εταιρίας μετά το ν.3697/2008
 
300.15 ΤΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΕΡΙΣΜΑ (ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑ)
300.16 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
 
300.16.1 Καθορισμός του υπολοίπου των κερδών
 
300.16.2 Αρμοδιότητα της τακτικής γενικής συνελεύσεως για τη διάθεση του υπολοίπου των κερδών
300.16.3 Διανομή κερδών σε τρίτους
 
300.16.3.1 Γενικά
 
300.16.3.2 Διανομή κερδών με μορφή μετρητών στους εργαζόμενους στην εταιρία
 
300.16.3.3 Πρόγραμμα διάθεσης κερδών στα μέλη του ΔΣ και στο προσωπικό της εταιρίας (άρθρο 13 § 13)
 
300.16.4 Παραχώρηση κερδών σε τρίτους
 
300.16.5 Αμοιβές τρίτων υπολογιζόμενες με βάση τα κέρδη της χρήσεως ή τα κέρδη από ορισμένο κλάδο εργασιών της εταιρίας
300.17 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
300.17.1 Γενικά περί αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου
 
300.17.2 Αμοιβές του Δ.Σ. από τα κέρδη της χρήσεως
 
300.17.3 Αμοιβές του Δ.Σ που καθορίζονται κατά ποσό από το καταστατικό της εταιρίας
 
300.17.4 Αμοιβές του Δ.Σ που δεν καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας
 
300.17.5 Αμοιβές μελών ΔΣ με βάση ειδική σχέση αυτών με την εταιρία
 
300.17.6 Μεταβίβαση μετοχών στα μέλη του Δ.Σ.
300.18 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ
 
300.18.1 Γενικά περί ιδρυτικών τίτλων
 
300.18.2 Φορολογία των εισοδημάτων από ιδρυτικούς τίτλους (κοινούς και εξαιρετικούς)
 
300.18.3 Λογιστική παρακολούθηση των ιδρυτικών τίτλων
 
300.18.4 Λογιστικές εγγραφές της διανομής μερίσματος σε ιδρυτικούς τίτλους
300.30 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
 
300.30.1 Η διανομή αποθεματικών στους μετόχους από άποψη εμπορικού δικαίου
 
300.30.2 Η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη ιδιωτικοοικονομική
 
300.30.3 Η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη εμπορικού δικαίου
 
300.30.4 Η κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από άποψη φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου
 
300.30.5 Η διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών από άποψη φορολογίας εισοδήματος
300.31 ΔΙΑΝΟΜΗ (Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 
300.31.1 Διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών που σχηματίστηκαν μέχρι 29.6.1992
 
300.31.2 Διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) φορολογημένων αποθεματικών που σχηματίστηκαν από κέρδη των χρήσεων που κλείνουν από 30.6.1992 και εφεξής
300.32 ΔΙΑΝΟΜΗ (Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
 
300.32.1 Ισχύουσες διατάξεις
 
300.32.2 Δήλωση – Καταβολή του φόρου
300.33 ΔΙΑΝΟΜΗ (Ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
 
300.33.1 Οι διατάξεις περί διανομής (ή κεφαλαιοποίησης) αφορολόγητων αποθεματικών δεν εφαρμόζονται επί ορισμένων αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων.
 
300.33.2 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.1473/1984
 
300.33.3 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων αναπτυξιακών νόμων ανώνυμων εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 
300.33.4 Κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων εκπτώσεων αναπτυξιακών νόμων των ΕΠΕ και Ανώνυμων Εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
 
300.33.5 Διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών που έχουν σχηματίσει οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης μέχρι 29.11.1992
 
300.33.6 Εξαγωγή ή ανάληψη κλπ των αφορολόγητων αποθεματικών και των αποθεματικών από εισοδήματα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο που έχουν σχηματίσει αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμοί.
 
300.33.7 Διανομή (ή κεφαλαιοποίηση) αποθεματικών φορολογημένων με βάση ειδικές διατάξεις με εξάντληση της φορολογικής υποχρεώσεως
 
300.34 ΔΙΑΝΟΜΗ (Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
 
300.35 ΔΙΑΝΟΜΗ (Η ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ) ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
300.36 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ
 
300.37 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΖΗΜΙΩΝ
 
300.38 ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ (Ή ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
300.39 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕ Ή ΤΗΣ ΕΠΕ
 
300.60 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
300.61 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ 1.1.2003 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.
 
300.62 ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
300.63 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
300.63.1 Πρακτική εφαρμογή προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος επί των κερδών της ΕΠΕ για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά
 
300.63.2 Πρακτική εφαρμογή προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος και της διανομής των κερδών της ΕΠΕ για τις διαχειριστικές περιό¬δους που αρχίζουν από 1.1.2003 και μετά
 
300.63.3 Χαρτόσημο επί των κερδών της εταιρίας
300.64 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΣΑΝ ΜΕΧΡΙ 31.12.2002
 
300.64.1 Υπολογισμός του φόρου εισοδήματος (μέχρι 31.12.2002)
 
300.64.2 Επιχειρηματική αμοιβή που καταβαλλόταν στους διαχειριστές εταίρους στη διάρκεια των χρήσεων (μέχρι 31.12.2002)
 
300.64.3 «Πλασματική» επιχειρηματική αμοιβή που υπολογιζόταν επί των κερδών στο τέλος της χρήσεως (μέχρι 31.12.2002)
300.65 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 
300.65.1 Σειρά διαθέσεως των κερδών της ΕΠΕ
 
300.65.2 Κάλυψη ζημιών προηγούμενων χρήσεων
 
300.65.3 Τα διανεμόμενα στους εταίρους της ΕΠΕ κέρδη
300.65.4 Τα αποθεματικά της ΕΠΕ
 
300.65.4.1 Τακτικό αποθεματικό της ΕΠΕ
 
300.65.4.2 Αποθεματικά καταστατικού της ΕΠΕ
 
300.65.4.3 Αφορολόγητα αποθεματικά της ΕΠΕ
 
300.65.4.4 Λοιπά αποθεματικά της ΕΠΕ
 
300.65.4.5 Διανομή και κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών της ΕΠΕ
300.65.5 Αμοιβές των διαχειριστών της ΕΠΕ
 
300.65.5.1 Αμοιβές των εταίρων για τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων
 
300.65.5.2 Οι αμοιβές των εταίρων για την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών στην εταιρία
 
300.65.6 Πρακτική εφαρμογή επί της διαθέσεως των κερδών της ΕΠΕ (ισχύει από 1.1.2003 και εφεξής)
 
300.65.7 Πρακτική εφαρμογή επί της διαθέσεως των κερδών της ΕΠΕ (ισχύει μέχρι και τη χρήση 2002)
300.81 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΡΥΘΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 
300.81.1 Γενικά περί Ομόρρυθμων Εταιριών – Υποκείμενο φορολογίας
 
300.81.2 Προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος των Ομόρρυθμων Εταιριών - Συντελεστής φορολογίας
 
300.81.3 Κατάργηση των τελών χαρτοσήμου επί των κερδών της Ομόρρυθμης Εταιρίας από 1.1.2005
 
300.81.4 Μεταφορά της ζημίας χρήσεως για συμψηφισμό με κέρδη επόμενων χρήσεων
 
300.81.5 Προσδιορισμός του φόρου εισοδήματος της Ομόρρυθμης και Ετερόρρυθμης εταιρίας
 
300.81.6 Χρόνος υποβολής της δηλώσεως φορολογίας εισοδήματος των Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών και των Κοινοπραξιών - Αρμόδια ΔΟΥ
 
300.81.7 Καταβολή του φόρου εισοδήματος της Ομόρρυθμης Εταιρίας
 
300.81.8 Πρακτική εφαρμογή υπολογισμού φόρου εισοδήματος της Ομόρρυθμης Εταιρίας
 
300.81.9 Φορολόγηση υπεραξίας σε περίπτωση αποχώρησης εταίρου από την εταιρία
 
300.81.10 Λύση Ομόρρυθμης Εταιρίας και σύσταση δύο ατομικών επιχειρήσεων
300.82 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (Ε.Ε)
 
300.82.1 Γενικά περί Ετερόρρυθμης Εταιρίας
 
300.82.2 Διάθεση των κερδών της Ετερόρρυθμης Εταιρίας από άποψη εμπορικής νομοθεσίας
 
300.82.3 Φορολογία εισοδήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρίας
300.83 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ
 
300.83.1 Ορισμός της Κοινοπραξίας
 
300.83.2 Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κοινοπραξίας
 
300.83.3 Προϋποθέσεις σύστασης Κοινοπραξίας
 
300.83.4 Επωνυμία της Κοινοπραξίας
 
300.83.5 Μεταβίβαση ποσοστών συμμετοχής σε Κοινοπραξία – Αποχώρηση μέλους Κοινοπραξίας
 
300.83.6 Λύση της Κοινοπραξίας
300.83.7 Λογιστικά θέματα της Κοινοπραξίας
 
300.83.7.1 Λογιστικά βιβλία της Κοινοπραξίας
 
300.83.7.2 Τρόπος καταχώρησης των εξόδων στα βιβλία της Κοινοπραξίας
 
300.83.7.3 Λογιστική παρακολούθηση των δαπανών που πραγματοποιούνται από μέλη της Κοινοπραξίας για λογαριασμό αυτής
 
300.83.8 Φορολογία εισοδήματος της Κοινοπραξίας
 
300.83.9 Διάθεση των κερδών της Κοινοπραξίας
 
300.84 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΦΑΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
300.85 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
300.90 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 
300.90.1 Αντικείμενο του φόρου
 
300.90.2 Πρόσθετες εκπιπτόμενες δαπάνες στις Τράπεζες
 
300.90.3 Πρόσθετες εκπιπτόμενες δαπάνες στις ασφαλιστικές εταιρίες
 
300.90.4 Συντελεστής υπολογισμού του φόρου
 
300.90.5 Φορολογία των κερδών των τραπεζικών ανώνυμων εταιριών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ)
300.90.6 Πρακτικές εφαρμογές υπολογισμού του φόρου
 
300.90.6.1 Πρώτη (1η) πρακτική εφαρμογή
 
300.90.6.2 Δεύτερη (2η) πρακτική εφαρμογή
 
300.90.6.3 Τρίτη (3η) πρακτική εφαρμογή
 
300.90.6.4 Φορολογία εισοδήματος Υποκαταστημάτων αλλοδαπών Τραπεζών και Ασφαλιστικών επιχειρήσεων
300.91 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
300.91.1 Έννοια των τεχνικών επιχειρήσεων και των εργολάβων τεχνικών έργων
 
300.91.2 Φορολογία εισοδήματος επιχειρήσεων που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών
 
300.91.3 Φορολογία εισοδήματος τεχνικών ατομικών επιχειρήσεων, προσωπικών εταιριών κλπ που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ
 
300.91.4 Φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων εργολάβων και υπεργολάβων δημοσίων, ιδιωτικών τεχνικών έργων καθώς και των επιχειρήσεων μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 
300.91.5 Προσδιορισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής οικοδομών
300.92 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥΣ
 
300.92.1 Έννοια του Συνεταιρισμού – Εμπορικό δίκαιον
 
300.92.2 Αντικείμενο του φόρου
 
300.92.3 Υπολογισμός φορολογητέου εισοδήματος
 
300.92.4 Συντελεστής υπολογισμού του φόρου
 
300.92.5 Παράδειγμα υπολογισμού του φόρου
 
300.92.6 Χαρτόσημο επί των κερδών των Συνεταιρισμών
 
300.93 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
300.94 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 
300.94.1 Αντικείμενο του φόρου
 
300.94.2 Έννοια της μόνιμης εγκατάστασης
 
300.94.3 Επιβάρυνση με γενικά έξοδα διαχείρισης της έδρας
 
300.94.4 Συντελεστής υπολογισμού του φόρου
 
300.95 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΟΝΤΑΙ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟ ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ
300.96 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ε.ΓΛΣ ΣΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Δ.Λ.Π – ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
 
300.96.1 Διάθεση των κερδών που προκύπτουν με βάση τα ΔΛΠ (Απόφαση ΔΣ της ΕΛΤΕ 110/27.2.2006)
 
300.96.2 Προσαρμογή του λογιστικού αποτελέσματος της χρήσεως που προκύπτει από τα βιβλία που τηρούνται με βάση το Ε.ΓΛΣ σε λογιστικό αποτέλεσμα που προκύπτει με βάση τους κανόνες των ΔΛΠ.
 
300.96.3 Προσδιορισμός και λογιστική απεικόνιση του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος στο τέλος της χρήσεως
300.97 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1075164/6432)
300.97.1 Γενικά περί προσωρινού φορολογικού ελέγχου
 
300.97.1.1 Έννοια και σκοπός του προσωρινού ελέγχου
 
300.97.1.2 Πότε διενεργείται προσωρινός έλεγχος
 
300.97.1.3 Δεύτερος προσωρινός έλεγχος
 
300.97.1.4 Ποιες επιχειρήσεις αφορά ο προσωρινός έλεγχος
 
300.97.1.5 Τόπος διενέργειας του προσωρινού ελέγχου
 
300.97.1.6 Αρμόδιος για την διενέργεια προσωρινού ελέγχου
 
300.97.1.7 Πότε τον προσωρινό έλεγχο διαδέχεται τακτικός έλεγχος
300.97.2 Αντικείμενο του προσωρινού ελέγχου
 
300.97.2.1 Προσωρινός έλεγχος στη φορολογία εισοδήματος
 
300.97.2.2 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α)
 
300.97.2.3 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) (άρθρα 57, 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.4 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο ελεύθερων επαγγελματιών (άρθρα 58, 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.5 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο εργολάβων (άρθρα 55 § 1β και 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.6 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο αμοιβών τρίτων (άρθρα 55 § 1ε, 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.7 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο τόκων δανείων (άρθρα 54, 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.8 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο μισθών μελών του Δ.Σ και φόρος μισθών και κάθε είδους απολαβών εταίρων Ε.Π.Ε (άρθρα 55 § 1α, 67 § 4 του Κ.Φ.Ε)
 
300.97.2.9 Προσωρινός έλεγχος στο χαρτόσημο αμοιβών μελών Δ.Σ (άρθρα 15ε § 7 ΚΝΤΧ, 56 § 2 και 814/78)
 
300.97.2.10 Προσωρινός έλεγχος στο φόρο αποζημιώσεων απολυομένων (άρθρα 14 § 1, 67 Κ.Φ.Ε, 7 § 18 του 1160/81, 15 § 3 του ν.1563/85)
400.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 
400.1.1 Προϋποθέσεις σύστασης Ανώνυμης Εταιρίας κατά το ν.2190/1920
 
400.1.2 Απαρίθμηση και ιεράρχηση των διαδικασιών για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας
 
400.1.3 Διαδικασίες για την κατάρτιση του καταστατικού
 
400.1.4 Καταβολή ανταποδοτικού τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 
400.1.5 Υποβαλλόμενα στην Εποπτεύουσα Αρχή δικαιολογητικά για την ίδρυση Α.Ε
 
400.1.6 Έγκριση του καταστατικού και χορήγηση της απόφασης σύστασης της Α.Ε
 
400.1.7 Δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε) ανακοίνωσης για την καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε της σύστασης της ΑΕ
 
400.1.8 Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης Κ2-10200/26.07.2002
 
400.1.9 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη εταιρία
 
400.1.10 Απόκτηση νομικής προσωπικότητας
 
400.1.51 Υπόδειγμα καταστατικού Α.Ε
 
400.1.52 Αίτηση προς το Επιμελητήριο ….. για θεώρηση Καταστατικού
 
400.1.53 Αίτηση προς Νομαρχία για την έγκριση του καταστατικού της ΑΕ, τη χορήγηση απόφασης σύστασης και την καταχώρηση αυτών στο Μ.ΑΕ
 
400.1.54 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) ανακοίνωσης για τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας
400.2 ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
 
400.2.1 Απαρίθμηση των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας της Α.Ε
 
400.2.2 Εγγραφή στο Επιμελητήριο
 
400.2.3 Καταβολή Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου
 
400.2.4 Δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ – Καταχώρηση στη Δ.Ο.Υ – ΑΦΜ και θεώρηση Βιβλίων & Στοιχείων του ΚΒΣ
 
400.2.5 Απόφαση Δ.Σ για συγκρότησή του σε σώμα – Παροχή εξουσιών εκπροσώπησης της εταιρίας σε πρόσωπα (μέλη του Δ.Σ ή τρίτους)
 
400.2.6 Δημοσίευση στο ΦΕΚ ανακοίνωσης περί συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα
 
400.2.7 Πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.2.8 Έλεγχος Εποπτεύουσας Αρχής για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας
 
400.2.9 Τέλη δημοσίευσης στοιχείων Α.Ε στο ΦΕΚ (Τεύχος Α.Ε & Ε.Π.Ε)
 
400.2.51 Πρακτικό συγκρότησης του Δ.Σ σε σώμα
 
400.2.52 Ανακοίνωση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο και τη διεύθυνση των γραφείων της εταιρίας
 
400.2.53 Πρακτικό Δ.Σ πιστοποίησης καταβολής κεφαλαίου
 
400.2.54 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) του Πρακτικού Δ.Σ με το οποίο πιστοποιείται η καταβολή του κεφαλαίου
400.3 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
400.3.1 Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 
400.3.2 Διακρίσεις των γενικών συνελεύσεων των μετόχων
400.3.3 Διαδικασία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων
 
400.3.3.1 Απόφαση Δ.Σ για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης – Περιεχόμενο της πρόσκλησης
 
400.3.3.2 Δημοσίευση της πρόσκλησης σύγκλησης γενικής συνέλευσης των μετόχων
 
400.3.3.3 Υποβολή στοιχείων στην Εποπτεύουσα Αρχή πριν από τη γενική συνέλευση των μετόχων
400.3.4 Ενημέρωση μετόχων και δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στη γενική συνέλευση
 
400.3.4.1 Ενημέρωση μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση
 
400.3.4.2 Δικαιούμενοι να συμμετάσχουν τη γενική συνέλευση
 
400.3.5 Τοιχοκόλληση πίνακα που εμφανίζει τους μετόχους που έχουν δικαίωμα ψήφου
400.3.6 Λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση των μετόχων
 
400.3.6.1 Η γενική συνέλευση πρέπει να έχει νόμιμη συγκρότηση
 
400.3.6.2 Συγκέντρωση της απαιτούμενης απαρτίας και πλειοψηφίας
 
400.3.6.3 Τα ποσοστά του κεφαλαίου και των ψήφων που απαιτεί ο νόμος για την απαρτία και πλειοψηφία στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων
 
400.3.7 Καθολική γενική συνέλευση των μετόχων
 
400.3.8 Στοιχεία που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων
 
400.3.9 Καταχώρηση των Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων σε μη θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ βιβλία.
 
400.3.10 Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη.
400.3.11 Ακυρώσιμες, άκυρες και ανυπόστατες αποφάσεις της γενικής συνέλευσης των μετόχων
 
400.3.11.1 Αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων που είναι δυνατό να ακυρωθούν
 
400.3.11.2 Άκυρες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (άρθρο 35β)
 
400.3.11.3 Ανυπόστατες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων (άρθρο 35γ)
400.3.51 Υποδείγματα εγγράφων και στοιχείων που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή πριν από την πραγματοποίηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
 
400.3.51.1 Υπόδειγμα επιστολής προς τη Νομαρχία για την υποβολή δικαιολογητικών που αφορούν τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (πριν από την πραγματοποίηση της συνέλευσης)
 
400.3.51.2 Υπόδειγμα πρόσκλησης μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση
 
400.3.51.3 Υπόδειγμα πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για πρόσκληση μετόχων σε τακτική γενική συνέλευση
 
400.3.51.4 Υπόδειγμα Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
400.3.51.5 Υπόδειγμα Εκθέσεως Διοικητικού Συμβουλίου προς την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
400.3.52 Υποδείγματα εγγράφων και στοιχείων που υποβάλλονται στην Εποπτεύουσα Αρχή μετά την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων
 
400.3.52.1 Υπόδειγμα Πρακτικού τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
 
400.3.52.2 Υπόδειγμα επιστολής προς τη Νομαρχία για την υποβολή δικαιολογητικών για την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων (μετά από την πραγματοποίηση της συνέλευσης)
 
400.3.53 Υπόδειγμα πρακτικού καθολικής γενικής συνέλευσης των μετόχων
400.4 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
400.4.1 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
400.4.1.1 Πρόσωπα που μπορούν να διοριστούν μέλη του Δ.Σ της Α.Ε
 
400.4.1.2 Πρόσωπα για τα οποία απαγορεύεται να γίνουν μέλη του Δ.Σ ή Διευθυντές ή Διοικητές Α.Ε
 
400.4.2 Αρμοδιότητες του Δ.Σ
 
400.4.3 Εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε συμβούλους ή τρίτους
 
400.4.4 Σε ποιες πράξεις απαιτείται οπωσδήποτε συλλογική απόφαση του Δ.Σ
 
400.4.5 Ποιοι έχουν το δικαίωμα να συγκαλέσουν το Δ.Σ
 
400.4.6 Χρόνος σύγκλησης του Δ.Σ
400.4.7 Τόπος πραγματοποίησης των συνεδριάσεως του Δ.Σ
 
400.4.7.α Συνεδρίαση του Δ.Σ με τηλεδιάσκεψη
 
400.4.8 Απαρτία συνεδρίασης του Δ.Σ – Αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ
400.4.9 Απαιτούμενη πλειοψηφία για τη λήψη αποφάσεων από το Δ.Σ
 
400.4.9α Λήψη απόφασης Δ.Σ χωρίς συνεδρίασης των μελών του (διά περιφοράς)
 
400.4.10 Καταχώρηση των Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων σε μη θεωρημένα από τη Δ.Ο.Υ βιβλία.
 
400.4.11 Χορήγηση αντιγράφων Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 
400.4.12 Ευθύνη διοικούντων νομικά πρόσωπα
 
400.4.13 Απαλλαγή του Δ.Σ και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης (Άρθρο 22α του ν.2190/1920).
 
400.4.51 Υποδείγματα Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
400.5 ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
400.5.1 Αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.5.2 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
 
400.5.3 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση της γενικής συνέλευσης συνήθους απαρτίας και πλειοψηφίας
 
400.5.4 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με απόφαση καταστατικής γενικής συνέλευσης
 
400.5.51 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού
 
400.5.52 Επιστολή υποβολής δικαιολογητικών στη Νομαρχία για την αύξηση του μετοχι¬κού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας
 
400.5.53 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας
 
400.5.54 Πρακτικό έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (με τροποποίηση καταστατικού)
 
400.5.55 Επιστολή παραίτησης μετόχου από το δικαίωμα προτίμησης
400.6 ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
 
400.6.1 Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.6.51.1 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.6.51.2 Πρόσκληση των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.6.51.3 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου με διανομή μετρητών στους μετόχους
 
400.6.51 Πρακτικά και έγγραφα επί επιστροφής περιουσιακών στοιχείων στους μετόχους
 
400.6.52 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μείωσης μετοχικού κεφαλαίου για απόσβεση ζημίας
 
400.6.53 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μείωσης με ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
 
400.6.54 Ανακοίνωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου και δημοσίευση αυτής στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ)
400.7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
 
400.7.1 Εμπορικό δίκαιον – Έννοια της έδρας
400.7.2 Διαδικασίες, υποδείγματα πρακτικών και εγγράφων
 
400.7.2.1 Απαρίθμηση διαδικασιών
 
400.7.3 Διαδικασίες στη Δ.Ο.Υ
 
400.7.51 Πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για μεταφορά της έδρας της εταιρίας
 
400.7.52 Ανακοίνωση στο ΦΕΚ (Τεύχος ΑΕ & ΕΠΕ) της τροποποίησης του καταστατι¬κού λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρίας
400.8 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 
400.8.1 Το νομοθετικό πλαίσιο περί ελέγχου των εταιριών
 
400.8.55.1 Έκθεση Ελέγχου με σύμφωνη γνώμη του Ελεγκτή
 
400.8.2 Υποδείγματα Εκθέσεων Ελέγχου Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
400.8.51 Υποδείγματα «Εκθέσεων Ελέγχου» Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αφορούν ατομικές οικονομικές καταστάσεις εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ
 
400.8.51.1 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με τη σύμφωνη γνώμη του
 
400.8.51.2 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με έμφαση σε ορισμένα θέματα
 
400.8.51.3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με εξαίρεση θεμάτων
 
400.8.51.4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Λογιστή Ελεγκτή – Λογιστή με αρνητική (αντίθετη) γνώμη του
 
400.8.51.5 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με άρνηση γνώμης του
 
400.8.52 Υποδείγματα « Εκθέσεων Ελέγχου» Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών και αφο¬ρούν Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ
400.8.53 Υποδείγματα «Εκθέσεων Ελέγχου» Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών που αφορούν ατομικές οικονομικές καταστάσεις εταιριών που εφαρμόζουν τα ΔΛΠ και συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
 
400.8.53.1 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με τη σύμφωνη γνώμη του
 
400.8.53.2 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με έμφαση σε ορισμένα θέματα
 
400.8.53.3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με εξαίρεση θεμάτων
 
400.8.53.4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αρνητική (αντίθετη) γνώμη
 
400.8.53.5 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με άρνηση γνώμης του
 
400.8.54 Υποδείγματα Εκθέσεων Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων εταιριών που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ
400.8.55 Υποδείγματα «Εκθέσεων Ελέγχου» Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή εταιριών που δεν εφαρμόζουν τα ΔΛΠ και δεν συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ούτε ενοποιούνται
 
400.8.55.2 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με θέματα έμφασης γνώμης
 
400.8.55.3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή με εξαίρεση θεμάτων
 
400.8.55.4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με αρνητική (αντίθετη) γνώμη
 
400.8.55.5 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή με άρνηση γνώμης του
 
400.8.56 Έκθεση Ελέγχου των Ελεγκτών μη Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών
400.9 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
400.9.1 Λόγοι λύσης της ανώνυμης εταιρίας
 
400.9.1α Λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από
 
400.9.1β Λύση της μη εισηγμένης σε Χρηματιστήριο εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων (άρθρο 48α του ν.2190/1920)
 
400.9.2 Γενικά περί της εκκαθάρισης και των εκκαθαριστών
 
400.9.3 Συνοπτική απαρίθμηση των διαδικασιών εκκαθάρισης
 
400.9.4 Διαδικασίες κατά την έναρξη της εκκαθάρισης
 
400.9.5 Διαδικασίες κατά το στάδιο της εκκαθάρισης
 
400.9.5 Διαδικασίες κατά το στάδιο της εκκαθάρισης
 
400.9.6 Διαδικασίες κατά το τέλος της εκκαθάρισης
 
400.9.7 Χρήσιμες επισημάνσεις για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος
 
400.9.8 Ζημία επιχείρησης μετόχου εκκαθαρισθείσας ανώνυμης εταιρίας λόγω ακύρω¬σης των μετόχων της
 
400.9.9 Αναβίωση λυθείσας ανώνυμης εταιρίας
 
400.9.51 Υπόδειγμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για τη λύση εταιρίας
 
400.9.52 Ανακοίνωση καταχώρησης της απόφασης λύσης της εταιρίας και ορισμού Εκκαθαριστών
 
400.9.53 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μ.ΑΕ του Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της εταιρίας
 
400.9.54 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Μ.ΑΕ του τελικού ισολογισμού εκκαθάρισης της εταιρίας
 
400.9.55 Ανακοίνωση διαγραφής της εταιρίας από το Μ.ΑΕ
21 Φεβρουαρίου 2018
Ενότητες  
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) και ΔΛΠ
Γνωματεύσεις Ε.Σ.Υ.Λ - Ειδικά Θέματα Κλάδων Επιχειρήσεων
Φορολογική και Εμπορική Νομοθεσία
Μετασχηματ. εταιριών (Συγχωνεύσεις - Μετατροπές)
Ομάδα 9 Ε.Γ.Λ.Σ - Κοστολόγηση
Οικονομ. Καταστάσεις Επιχειρήσεων - Τραπεζών
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Εργατικά - Συλλογικές Συμβάσεις
Πρακτικά Θέματα Λογιστή
Τραπεζικό Λογιστικό Σχέδιο & Ενοποιημένοι Λογαριασμοί

Οικονομικά Νέα