Εισαγωγή Χρήστη  

Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Οικονομικά Νέα
1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”. (01/04/2015)

1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”.

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα από 1-1-2014 έως 31-12-2014. (01/04/2015)

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014  για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα  από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει ... (01/04/2015)

ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό".

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γρ. Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδ/σίας βεβαίωσης, είσπρ., απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α)". (31/03/2015)

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)»".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Aρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»". (30/03/2015)

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»".

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ". (30/03/2015)

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές". (30/03/2015)

ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013".

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013".

 

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)".

Οικονομικά Νέα
"Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών" (26/03/2015)

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών"

26.3.15 "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ".  (26/03/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

26.3.15"ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ". (26/03/2015)

ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 "ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ". (24/03/2015)

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 "ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ".

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015/17.3.2015 "Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος". (23/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015/17.3.2015 "Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος".

Ν. 4321/21.3.2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ". (23/03/2015)

Ν. 4321/21.3.2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ".

ΠΟΛ 1066/18.3.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει". (23/03/2015)

ΠΟΛ 1066/18.3.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει".

 

 

20.3.15 "Παράταση μέχρι και 31 Μαρτίου 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή της Υ.Δ. λογιστών φοροτεχνικών". (20/03/2015)

20.3.15 "Παράταση μέχρι και 31 Μαρτίου 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή της Υ.Δ. λογιστών φοροτεχνικών".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (20/03/2015)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1059/2015 " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013”. (20/03/2015)

ΠΟΛ 1059/2015 " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013”.

ΠΟΛ 1060/19.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013". (20/03/2015)

ΠΟΛ 1060/19.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1061/19.3.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)". (20/03/2015)

ΠΟΛ 1061/19.3.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)".

ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 (19/03/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1049/2015 "ΑΠΟ 1/4/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α".  (19/03/2015)

ΠΟΛ 1049/2015 "ΑΠΟ 1/4/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α".

ΠΟΛ 1050/2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1050/2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1051/2015 "ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1051/2015 "ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ".

ΠΟΛ 1053/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2014". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1053/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2014".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1057/10.3.2015 "Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)". (16/03/2015)

ΠΟΛ 1057/10.3.2015 "Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)".

Οικονομικά Νέα
Δ12Α 1165279 ΕΞ 2014 "ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ". (11/03/2015)

Δ12Α 1165279 ΕΞ 2014 "ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1056/2.3.2015 "Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)". (06/03/2015)

ΠΟΛ 1056/2.3.2015 "Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)".

Οικονομικά Νέα
04.03.2015 "Ηλεκτρονικά η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας - Η φυσική παρουσία είναι απαιτητή ΜΟΝΟ για τους μακροχρόνια άνεργους". (04/03/2015)

04.03.2015 "Ηλεκτρονικά η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας - Η φυσική παρουσία είναι απαιτητή ΜΟΝΟ για τους μακροχρόνια άνεργους".

04.03.2015 “Αλλάζουν ξανά όλα στα εργασιακά - Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει ο Σκουρλέτης”… (04/03/2015)

04.03.2015 “Αλλάζουν ξανά όλα στα εργασιακά - Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει ο Σκουρλέτης”…

 

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013". (04/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/3.3.2015 "Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α'18) όπως ισχύει". (04/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/3.3.2015 "Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α'18) όπως ισχύει".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ1055/27.2.2015 "Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους". (04/03/2015)

ΠΟΛ1055/27.2.2015  "Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους".

Οικονομικά Νέα
ΣΕ ΕΞΠΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.. (03/03/2015)

ΣΕ ΕΞΠΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

27.2.15 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» (02/03/2015)

27.2.15 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026971 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α'251)". (02/03/2015)

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026971 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α'251)".

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". (02/03/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ".

ΠΟΛ 1027/22.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων". (02/03/2015)

ΠΟΛ 1027/22.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων".

ΠΟΛ 1028/23.1.2015 "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»." (02/03/2015)

ΠΟΛ 1028/23.1.2015 "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»."

Σ.τ.Ε 532/2015 «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο Φ.Α.Π» (02/03/2015)

Σ.τ.Ε 532/2015 «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο Φ.Α.Π»

Σ.τ.Ε 86/2015 "ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Φ.Α.Π.". (02/03/2015)

Σ.τ.Ε 86/2015 "ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Φ.Α.Π".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Μέχρι 30 Απριλίου 2015 το έντυπο Ε11 "Το επίσημο δελτίο τύπου".. (27/02/2015)

ριλίου 2015 το έντυπο Ε11 "Το επίσημο δελτίο τύπου"..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1052/2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ” (26/02/2015)

ΠΟΛ 1052/2015   “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ”

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1022/21.1.2015 "Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων". (24/02/2015)

ΠΟΛ 1022/21.1.2015 "Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων".

 

ΠΟΛ 1023/21.1.2015 "Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στο (24/02/2015)

ΠΟΛ 1023/21.1.2015 "Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος".

20.2.2015 "Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών έτους 2014 μέχρι 30.9.2015". (20/02/2015)

20.2.2015 “Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών έτους 2014 μέχρι 30.9.2015 “.

20.2.2015 “Παράταση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών”. (20/02/2015)

20.2.2015 “Παράταση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1015/14.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1015/14.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1019/16.1.2015 "Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1019/16.1.2015 "Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1036/26.1.2015 "Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1036/26.1.2015 "Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1038/2015 "ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1038/2015 "ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1020/19.1.2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ". (19/02/2015)

ΠΟΛ.1020/19.1.2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1045/10.2.2015 "Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων". (16/02/2015)

ΠΟΛ 1045/10.2.2015 "Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων".

ΠΟΛ 1046/6.2.2015 "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος" (16/02/2015)

ΠΟΛ 1046/6.2.2015 "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος".

ΠΟΛ 1047/12.2.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013". (16/02/2015)

ΠΟΛ 1047/12.2.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013"

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1044/2015 - " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε (ν.4172/2013)" δίδεται η ερμηνευτική των εν λόγω άρθρων που αφορά την φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων. (12/02/2015)

ΠΟΛ 1044/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44,45 & 46 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1040/4.2.2015 Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα. (11/02/2015)

ΠΟΛ 1040/4.2.2015 "Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα".

ΠΟΛ 1033/26.1.2015 Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ. (10/02/2015)

ΠΟΛ 1033/26.1.2015 "Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ".

ΠΟΛ 1043/23.1.2015 "Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014" (10/02/2015)

ΠΟΛ 1043/23.1.2015 "Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014".

 

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1042/26.1.2015 " Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)". (06/02/2015)

ΠΟΛ 1042/2015 - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΠΟΛ 1041/4.2.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013". (05/02/2015)

ΠΟΛ 1041/4.2.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ... (05/02/2015)

ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1037/2.2.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση". (04/02/2015)

ΠΟΛ 1037/2.2.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση".

ΠΟΛ 1039/26.1.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών". (04/02/2015)

ΠΟΛ 1039/26.1.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1035/30.1.2015 "Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων". (03/02/2015)

ΠΟΛ 1035/30.1.2015 "Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων".

Οικονομικά Νέα
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. (03/02/2015)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ.. (03/02/2015)

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)". (02/02/2015)

Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013". (02/02/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015  "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1034/30.1.2015 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου". (02/02/2015)

ΠΟΛ 1034/30.1.2015 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου".

30.1.15 «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΠΑ» μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015».  (30/01/2015)

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΠΑ» μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015»             

ΠΟΛ 1032/26.1.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΠ)". (30/01/2015)

ΠΟΛ 1032/26.1.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΠ)".

ΠΟΛ.1031/2015-ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ (28/01/2015)

ΠΟΛ 1031/2015-ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Α 1008780 ΕΞ 2015/23.1.2015 «Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της ΠΟΛ. 1268/11, όταν δεν υπάρχει ΦΠΑ ή άλλος αντίστοιχος φόρος στο άλλο κράτος». (27/01/2015)

Αρ. Πρωτ.:   Δ14Α 1008780 ΕΞ 2015/23.1.2015 «Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της ΠΟΛ. 1268/11, όταν δεν υπάρχει ΦΠΑ ή άλλος αντίστοιχος φόρος στο άλλο κράτος».

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ε.Δ Με την Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ... (27/01/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ε.Δ Με την Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής" ορίζεται ότι:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1010/9.1.2015 "Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ". (26/01/2015)

ΠΟΛ 1010/9.1.2015 "Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
ΠΟΛ 1029/23.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β) της ... (26/01/2015)

ΠΟΛ 1029/23.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)., γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)".

Οικονομικά Νέα
22.1.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ”. (23/01/2015)

22.1.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1026/22.1.2015 "Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014". (23/01/2015)

ΠΟΛ 1026/22.1.2015 "Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
22.01.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ". (22/01/2015)

22.01.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1006/9.1.2015 "Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.". (22/01/2015)

ΠΟΛ 1006/9.1.2015  "Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1021/20.1.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγι (22/01/2015)

ΠΟΛ 1021/20.1.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών".

ΠΟΛ 1024/21.1.2015 “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. (22/01/2015)

ΠΟΛ 1024/21.1.2015 “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.

ΠΟΛ 1025/21.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα". (22/01/2015)

ΠΟΛ 1025/21.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
ΠΟΛ 1009/12.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου". (20/01/2015)

ΠΟΛ 1009/12.1.2015  "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου".

ΠΟΛ 1017/15.1.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (20/01/2015)

ΠΟΛ 1017/15.1.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα". (19/01/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα".

 

ΠΟΛ 1007/9.1.2015 "Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων". (19/01/2015)

ΠΟΛ 1007/9.1.2015 "Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014/24.12.2014 "Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου". (16/01/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014/24.12.2014 "Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου".

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων". (16/01/2015)

Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014  "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων".

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 2/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ0Υ 2014. (16/01/2015)

ΜΕΧΡΙ 2/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ0Υ 2014

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1011/14.1.2015 "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)". (16/01/2015)

ΠΟΛ 1011/14.1.2015 "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)".

Οικονομικά Νέα
13.1.2015 “Εκλογική άδεια - Πόση άδεια δικαιούνται για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα”. (13/01/2015)

13.1.2015 “Εκλογική άδεια - Πόση άδεια δικαιούνται για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. 894/13/12.1.2015 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015". (13/01/2015)

Αριθμ. 894/13/12.1.2015 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.".

Οικονομικά Νέα
12.1.2015 "Παράταση μέχρι 30 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμα, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών".  (12/01/2015)

12.1.2015 "Παράταση μέχρι 30 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμα, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
"Ποιες επιχειρήσεις και «μπλοκάκια» δεν θα πληρώνουν πλέον ΦΠΑ". (09/01/2015)

"Ποιες επιχειρήσεις και «μπλοκάκια» δεν θα πληρώνουν πλέον ΦΠΑ".

Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015 -"ΜΕΧΡΙ 12/1/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Φ.Π.Α". (09/01/2015)

Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015 - "ΜΕΧΡΙ 12/1/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Φ.Π.Α".

Οικονομικά Νέα
ΕΧΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ? ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΜΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ..... (09/01/2015)

ΕΧΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ? ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΜΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ...

8.1.15 «Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρ.: 1025/8.1.2015» "Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015". (08/01/2015)

8.1.15  «Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρ.: 1025/8.1.2015» "Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015".

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (07/01/2015)
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2015
ΠΟΛ 1002/31.12.2014 "Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτο (07/01/2015)

ΠΟΛ 1002/31.12.2014 "Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος".

ΠΟΛ 1005/30.12.2014 "Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης". (05/01/2015)

ΠΟΛ 1005/30.12.2014 "Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης".

ΠΟΛ 1263/31.12.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία". (05/01/2015)

ΠΟΛ 1263/31.12.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία".

ΠΟΛ.1004/2.1.2015 "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων". (05/01/2015)

ΠΟΛ.1004/2.1.2015 "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων".

ΠΟΛ.1003/2014-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (02/01/2015)

Με την  Πολ.1003/31.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" δίδεται η ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα.

ΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2015 ΕΩΣ 12/2015 (30/12/2014)

Με την Αρ.Πρωτ. Ε40/941/24-12-2014 του ΙΚΑ  με θέμα " Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015".

28.12.2014 "ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/14, ΑΛΛΙΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ......ΠΡΟΣΤΙΜΑ".  (29/12/2014)

ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/14, ΑΛΛΙΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ......ΠΡΟΣΤΙΜΑ

29/12/2014 "Δείτε τα ένσημά σας με ένα κλικ -Αυτή είναι η εφαρμογή που άνοιξε από σήμερα".  (29/12/2014)

Δείτε τα ένσημά σας με ένα κλικ - Αυτή είναι η εφαρμογή που άνοιξε από σήμερα

29|12|2014 10:40

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 "ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". (29/12/2014)

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 "ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ".

 

Ν.4316/2014- ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (29/12/2014)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ν.270 /24.12.2014 τεύχος Α'  ο  Νόμος 4316/2014   του Υπουργείου υγείας  με θέμα " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα  85 έως 94 και 104.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1261/22.12.2014 "Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)". (29/12/2014)

ΠΟΛ 1261/22.12.2014  "Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1260/19.12.2014 "Σχετικά με τη φορολογική κατοικία". (23/12/2014)

ΠΟΛ 1260/19.12.2014  "Σχετικά με τη φορολογική κατοικία".

ΠΟΛ 1250/8.12.2014 "Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα". (22/12/2014)

ΠΟΛ 1250/8.12.2014 "Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα".

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΟΥ 2015.. (22/12/2014)

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΟΥ 2015

19.12.2014 “Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις δηλώσεις Ε9”. (19/12/2014)

19.12.2014 “Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις δηλώσεις Ε9”.

19.12.2014 «Αναστολή του φόρου υπεραξίας απο μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι 31.12.2016». (19/12/2014)

19.12.2014 «Αναστολή του φόρου υπεραξίας απο μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι 31.12.2016».

ΠΟΛ 1256/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1256/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού".

ΠΟΛ 1257/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1257/12.12.2014  "Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας".

 

ΠΟΛ 1258/15.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΕΚ Β2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΕΚ Β3095) και παροχή σχετικών οδηγιών". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1258/15.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΕΚ Β2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΕΚ Β3095) και παροχή σχετικών οδηγιών".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (15/12/2014)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1253/10.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου (15/12/2014)

ΠΟΛ 1253/10.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1254/11.12.2014 "Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών". (15/12/2014)

ΠΟΛ 1254/11.12.2014  "Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών".

ΠΟΛ 1255/11.12.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων". (15/12/2014)

ΠΟΛ 1255/11.12.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1252/2014 - ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (15/12/2014)

Με την  Πολ.1252/10.12.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν. 2960/2001" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1252/10.12.2014 "Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α (12/12/2014)

ΠΟΛ 1252/10.12.2014 "Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν. 2960/2001".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
11.12.2014 Νέα Εγκύκλιος 46755/847/11.12.2014 “Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας”. (11/12/2014)

11.12.2014 Νέα Εγκύκλιος 46755/847/11.12.2014 “Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας”.

 

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: Δ15 1163278 ΕΞ 2014/11.12.2014 "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013". (11/12/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15 1163278 ΕΞ 2014/11.12.2014  "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1159517 ΕΞ 2014/2.12.2014 "Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα". (04/12/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1159517 ΕΞ 2014/2.12.2014  "Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1249/1.12.2014 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής..  (04/12/2014)

ΠΟΛ 1249/1.12.2014  "Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)".

2.12.2014 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ". (03/12/2014)

2.12.2014 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ".

ΠΟΛ 1248/2.12.2014 "Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014". (03/12/2014)

ΠΟΛ 1248/2.12.2014  "Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014".

 

27.11.14 "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ". (27/11/2014)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

27.11.2014 "Νέος νόμος Ε.Σ.Π.Α". (27/11/2014)

Νέος νόμος Ε.Σ.Π.Α.

27.11.2014

ΠΟΛ 1246/24.11.2014 "ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα". (27/11/2014)

ΠΟΛ 1246/24.11.2014  "ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα".

 

26.11.2014 "ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (26/11/2014)

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

"ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ". (25/11/2014)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Ν. 4308/2014 - Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (25/11/2014)

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ Νο 251  τεύχος Α', ο Νόμος 4308/24.11.2014 με θέμα " Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Κατεβάστε τον Ν.4308/2014
 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (24/11/2014)

Αναρτήθηκε σήμερα στο site  της Βουλής το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο την 20.11.2014 (Πρακτικά ΛΑ') με θέμα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις "
Δείτε το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο.

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων". (21/11/2014)

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014  "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων".

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων". (συνέχεια) (21/11/2014)

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων".   (συνέχεια)

Παρασκευή 21/11/2014 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ βλέπε ΠΟΛ.1245/20.11.2014. (21/11/2014)

Παρασκευή 21/11/2014 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ  βλέπε ΠΟΛ.1245/20.11.2014.

ΠΟΛ 1245/20.11.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»". (21/11/2014)

ΠΟΛ 1245/20.11.2014  "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»".

ΠΟΛ 1235/30.10.2014 "Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες". (18/11/2014)

ΠΟΛ 1235/30.10.2014  "Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες".

ΠΟΛ 1239/14.11.2014 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσία (18/11/2014)

ΠΟΛ 1239/14.11.2014 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας»".

ΠΟΛ 1240/14.11.2014 "Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.". (18/11/2014)

ΠΟΛ 1240/14.11.2014  "Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.".

ΠΟΛ.1237/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2014  (13/11/2014)

Mε την Πολ.1237/11.11.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (12/11/2014)

Στην Βουλή  κατατέθηκε σήμερα  το Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις."
Ειδικότερα,

ΠΟΛ 1236/7.11.2014 "Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)". (11/11/2014)

ΠΟΛ 1236/7.11.2014 "Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)".

"ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ". (04/11/2014)

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. (04/11/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΟΛ 1234/27.10.2014 "Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε". (04/11/2014)

ΠΟΛ 1234/27.10.2014  "Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε".

30.10.14 “ΜΕΧΡΙ 7/11/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ”. (31/10/2014)

30.10.14  “ΜΕΧΡΙ 7/11/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ”.

31.10.2014 "Ο Ο.Α.Ε.Ε., εγκαινιάζει την ενημέρωση των ασφαλισμένων του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". (31/10/2014)

31.10.2014 "Ο Ο.Α.Ε.Ε., εγκαινιάζει την ενημέρωση των ασφαλισμένων του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ (31/10/2014)

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ

30.10.2014 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Παράταση προθεσμίας της υποβολής της Υ.Δ. των λογιστών φοροτεχνικών". (30/10/2014)

30.10.2014 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Παράταση προθεσμίας της υποβολής της Υ.Δ. των λογιστών φοροτεχνικών".

 

ΣτΕ 1884/2014 "Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις στρατιωτικών, όπως αυτή που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο, διότι αποτελεί δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2238/1994". (30/10/2014)

ΣτΕ 1884/2014 "Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις στρατιωτικών, όπως αυτή που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο, διότι αποτελεί δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2238/1994".

 

ΣτΕ 1961/2014 "Η απαρίθμηση των περιπτώσεων παροχών, οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να κριθεί από τη ....... (30/10/2014)

ΣτΕ 1961/2014  "Η απαρίθμηση των περιπτώσεων παροχών, οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να κριθεί από τη φορολογική αρχή και τα αρμόδια δικαστήρια ότι ορισμένη παροχή που καταβάλλεται στους μισθωτούς δεν αποτελεί κατά το νόμο ή από τη φύση της προσαύξηση μισθού, ήτοι φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού, αλλά καταβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την καλύτερη διεξαγωγή της ούτε κωλύεται ο νομοθέτης να θεσπίσει με τυπικό νόμο και άλλες απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες".

Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1144067 ΕΞ 2014/24.10.2014 "Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο". (27/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1144067 ΕΞ 2014/24.10.2014  "Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο".

23.10.14 "ΔΙΕΥΚΡΙΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ" (24/10/2014)

ΔΙΕΥΚΡΙΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ 1224/13.10.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (24/10/2014)

ΠΟΛ 1224/13.10.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ1227/15.10.2014 "Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων". (24/10/2014)

ΠΟΛ1227/15.10.2014  "Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014/16.10.2014 "Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων". (23/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014/16.10.2014  "Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων".

ΠΟΛ 1221/13.10.2014 "Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (23/10/2014)

ΠΟΛ 1221/13.10.2014 "Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

ΠΟΛ 1232/21.10.2014 "Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών". (23/10/2014)

ΠΟΛ 1232/21.10.2014  "Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών".

ΠΟΛ.1231/2014- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΟΥΣ 2014 (23/10/2014)

Με την Πολ.1231/20.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2832/22.10.2014 τεύχος Β') με θέμα " Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,

21/10/14 "ΜΕΧΡΙ 31/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ". (22/10/2014)

21/10/14 "ΜΕΧΡΙ 31/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ".

ΚΑΤΕΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  (22/10/2014)

Κατατέθηκαν στη Βουλή  2 τροπολογίες του ΥΠΟΙΚ  με Φορολογικές ρυθμίσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"  (22/10/2014)

 Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
- Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.

ΠΟΛ 1220/6.10.2014 "Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης". (21/10/2014)

ΠΟΛ 1220/6.10.2014 "Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης".

 

Δημοσιεύθηκε 20-10-2014.

20.10.14 "ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (20/10/2014)

20.10.14  "ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20.10.14 “Σ.Τ.Ε: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”. (20/10/2014)

20.10.14 “Σ.Τ.Ε: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”

Σ.τ.Ε. 3316 και 3174/2014

Παραβιάζουν το Σύνταγμα - Αντισυνταγματική και η αναδρομική παράταση του χρόνου της παραγραφής οφειλών προς το Δημόσιο που ήταν ήδη παραγεγραμμένες - Το Ανώτατο Δικαστήριο προστάτης του ελληνικού λαού από τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες

Ανάχωμα στις συνεχιζόμενες κυβερνητικές αυθαιρεσίες ορθώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο ακόμη ιστορικές αποφάσεις του, με τις οποίες επαναφέρει στην... τάξη αδιάβαστους υπουργούς, που λειτουργούν με την αλαζονεία της εξουσίας.

Αποφάσεις οι οποίες αποτελούν αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας του λαού και έρχονται έπειτα από εκείνες που δικαίωσαν τους ενστόλους, επιβάλλοντας την αποκατάσταση των μισθών τους στο επίπεδο του 2012, όπως και τους δικαστικούς, προκαλώντας ταραχή στην κυβέρνηση. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από την έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Αρσάκειο -όπου ήταν παλιά τα Δικαστήρια, πριν μετακομίσουν στη Σχολή Ευελπίδων-, είναι ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα μάτια σε νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις.

Οι δύο νέες αποφάσεις-χαστούκι, τις οποίες αποκαλύπτει σήμερα το «ΠΑΡΟΝ», αφορούν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και την αναδρομική παράταση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου κατά οφειλετών.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο από το Παρόν της Κυριακής.

ΠΟΛ 1228/15.10.2014 "Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011". (17/10/2014)

ΠΟΛ 1228/15.10.2014 "Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011".

 

ΠΟΛ 1215/30.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας". (16/10/2014)

ΠΟΛ 1215/30.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας".

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014 "Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)". (15/10/2014)

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014 "Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1222/10.10.2014 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α')". (13/10/2014)

ΠΟΛ.1222/10.10.2014 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α')".

Οικονομικά Νέα
10.10.14 - Ε.Τ.Ε.Α - "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ". (10/10/2014)

10.10.14  "Ε.Τ.Ε.Α - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ".

10.10.14 : «Σύντομα η κατάθεση σ/ν για την απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και την κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων» - Μαυραγάνης. (10/10/2014)

10.10.14 : «Σύντομα η κατάθεση σ/ν για την απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και την κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων» - Μαυραγάνης.

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/03/68/10.10.2014 "Διαχείριση οφειλών ως προς την εισπραξιμότητά τους και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης". (10/10/2014)

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/03/68/10.10.2014  "Διαχείριση οφειλών ως προς την εισπραξιμότητά τους και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης".

ΠΟΛ 1217/2.10.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά ...... (10/10/2014)

ΠΟΛ 1217/2.10.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011".

7.10.14 "ΟΙ 37 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ". (09/10/2014)

ΟΙ 37 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014 "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων". (09/10/2014)

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014  "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων".

Αρ. Πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014 "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014". (08/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014 "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014".

ΠΟΛ 1219/6.10.2014 "Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013". (07/10/2014)

ΠΟΛ  1219/6.10.2014  "Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ 1207/18.9.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (03/10/2014)

ΠΟΛ 1207/18.9.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

ΠΟΛ 1218/3.10.2014 "Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών". (03/10/2014)

ΠΟΛ 1218/3.10.2014 "Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών".

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014/15.9.2014 "Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)". (02/10/2014)

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014/15.9.2014  "Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)".

ΠΟΛ 1216/1.10.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013". (02/10/2014)

ΠΟΛ  1216/1.10.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ 1213/25.9.2014 "Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης". (02/10/2014)

ΠΟΛ 1213/25.9.2014 "Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης".

ΠΟΛ 1214/30.9.2014 "Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ". (01/10/2014)

ΠΟΛ 1214/30.9.2014 "Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ1212/26.9.2014 "Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους". (01/10/2014)

ΠΟΛ1212/26.9.2014 "Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους".

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014/24.9.2014 "Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε." (26/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014/24.9.2014  "Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε."

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.9.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (26/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.9.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ 1211/24.9.2014 "Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013". (26/09/2014)

ΠΟΛ 1211/24.9.2014 "Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ.1201/4.9.2014 +Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.» (26/09/2014)

ΠΟΛ.1201/4.9.2014 +Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Αρ. Πρωτ.: 2/75007/0004/23.9.2014 "Τροποποίηση της αριθ.2/86829/0004/24.9.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος» » (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΗ-Ι5Π)" (25/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: 2/75007/0004/23.9.2014 "Τροποποίηση της αριθ.2/86829/0004/24.9.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος» » (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΗ-Ι5Π)".

 

ΠΟΛ 1202/8.9.2014 "Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει". (25/09/2014)

ΠΟΛ 1202/8.9.2014 "Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει".

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014/12.9.2014 "Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων". (24/09/2014)

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014/12.9.2014  "Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ 1205/12.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει". (24/09/2014)

ΠΟΛ 1205/12.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει".

ΠΟΛ 1210/22.9.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο". (24/09/2014)

ΠΟΛ 1210/22.9.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο".

Aριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014 "Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης". (23/09/2014)

Aριθ.  Πρωτ.: Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014  "Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης".

 

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1209/19.9.2014 "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014". (23/09/2014)

ΠΟΛ 1209/19.9.2014  "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. Δ6Α 1126960 ΕΞ 2014/16.9.2014 "Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων". (22/09/2014)

Αριθμ. Δ6Α 1126960 ΕΞ 2014/16.9.2014  "Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014 "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες ..... (22/09/2014)

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014  "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178)".

19.09.2014 Μαυραγάνης: Το φορολογικό πιστοποιητικό δεν θα υπάρχει στη σημερινή του μορφή για τις χρήσεις από 1.1.2016 - Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση σε σχέση με την κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. (19/09/2014)

19.09.2014 Μαυραγάνης: Το φορολογικό πιστοποιητικό δεν θα υπάρχει στη σημερινή του μορφή για τις χρήσεις από 1.1.2016 - Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση σε σχέση με την κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΟΛ 1208/17.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών". (19/09/2014)

ΠΟΛ 1208/17.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών".

"KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017". (18/09/2014)

KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017

"Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ". (18/09/2014)

Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

"Γ.Γ.Δ.Ε. - ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ". (18/09/2014)

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

"ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014." (18/09/2014)

ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

"ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015". (18/09/2014)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΛ 1200/3.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων". (18/09/2014)

ΠΟΛ 1200/3.9.2014  "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων".

ΠΟΛ 1206/16.9.2014 "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα". (18/09/2014)

ΠΟΛ 1206/16.9.2014 "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα".

 

ΣτΕ 1159/2014 "Ο φορολογούμενος διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των βιβλίων και τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις, ασχέτως εάν έχει παραδώσει αυτά (βιβλία και στοιχεία) οικειοθελώς, προς ελευθέρα χρήση σε τρίτο πρόσωπο,χωρίς να ασκεί.. (18/09/2014)

ΣτΕ 1159/2014 "Ο φορολογούμενος διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των βιβλίων και τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις, ασχέτως εάν έχει παραδώσει αυτά (βιβλία και στοιχεία) οικειοθελώς, προς ελευθέρα χρήση σε τρίτο πρόσωπο,χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τυχόν δεν αναμίχθηκε περαιτέρω στις δραστηριότητες της επιχείρησης, στην οποία αφορούν τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία. Άλλο, όμως, είναι το θέμα αν, συνεπεία τέλεσης αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπής - υπεξαγωγής - απάτης - πλαστογραφίας), αφαιρέθηκαν από τον φορολογούμενο τα βιβλία και στοιχεία ή χρησιμοποιήθηκαν παρά την θέλησή του κατ’ άλλο τρόπο, οπότε στην εν λόγω περίπτωση, αυτός δεν φέρει ευθύνη για όσα στοιχεία εκδίδονται μετά την διάπραξη των αξιόποινων πράξεων".

ΠΟΛ 1193/14.8.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). (10/09/2014)

ΠΟΛ 1193/14.8.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΣτΕ 870/2014 Φορολογία εισοδήματος εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη στην κρινόμενη χρήση μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης των .......... (10/09/2014)

ΣτΕ 870/2014  Φορολογία εισοδήματος εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη στην κρινόμενη χρήση μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων. Υπέρβαση του ορίου αυτού δεν συνεπάγεται φορολόγηση προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 31143/11.8.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β΄) όμοιας Απόφασης. (01/09/2014)

Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 31143/11.8.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β΄) όμοιας Απόφασης.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1198/25.8.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ". (01/09/2014)

ΠΟΛ 1198/25.8.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1191/12.8.2014 "Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών..  (25/08/2014)

ΠΟΛ.1191/12.8.2014  "Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ.1192/12.8.2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα .... (25/08/2014)

ΠΟΛ.1192/12.8.2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

ΠΟΛ.1194/14.8.2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008). (25/08/2014)

ΠΟΛ.1194/14.8.2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).

ΠΟΛ.1195/14.8.2014 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012. (25/08/2014)

ΠΟΛ.1195/14.8.2014 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.

ΠΟΛ.1188/1.8.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05−12−2013 (ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιο (16/08/2014)

ΠΟΛ.1188/1.8.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05−12−2013 (ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων”.

ΠΟΛ 1186/31.7.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014". (05/08/2014)

ΠΟΛ 1186/31.7.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014".

ΠΟΛ.1187/31.7.2014 "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990". (05/08/2014)

ΠΟΛ.1187/31.7.2014  "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990".

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 :Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει". (05/08/2014)

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 :Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει".

ΠΟΛ.1184/30.7.2014 "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων". (31/07/2014)

ΠΟΛ.1184/30.7.2014 "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων".

ΠΟΛ.1185/30.7.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014". (31/07/2014)

ΠΟΛ.1185/30.7.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014".

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (30/07/2014)

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

ΠΟΛ 1183/28.7.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα". (29/07/2014)

ΠΟΛ 1183/28.7.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα".

ΠΟΛ 1182/25.7.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπ/φου 4 της παρ. Α΄ του τρίτου άρθ. του κεφ. Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορ/γική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού ........... (25/07/2014)

ΠΟΛ 1182/25.7.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων".

ΣτΕ 1055/2014 "Πρόστιμο για πώληση πετρελάιου θέρμανσης χωρίς έκδοση στοιχείων. Κρίση του ΣτΕ για την νομιμότητα της εξουσιοδοτικής απόφασης ΠΟΛ.1021/1997". (25/07/2014)

ΣτΕ 1055/2014 "Πρόστιμο για πώληση πετρελάιου θέρμανσης χωρίς έκδοση στοιχείων. Κρίση του ΣτΕ για την νομιμότητα της εξουσιοδοτικής απόφασης ΠΟΛ.1021/1997".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 24.7.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (24/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 24.7.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ 1173/8.7.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου". (24/07/2014)

ΠΟΛ 1173/8.7.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου".

ΠΟΛ 1181/23.7.2014 "Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014". (24/07/2014)

ΠΟΛ 1181/23.7.2014 "Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014".

18.07.14 "ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ". (18/07/2014)

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ 1180/16.7.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')". (17/07/2014)

ΠΟΛ 1180/16.7.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')".

ΠΟΛ 1175/14.7.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013". (16/07/2014)

ΠΟΛ 1175/14.7.2014  "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013".

ΠΟΛ 1176/14.7.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (16/07/2014)

ΠΟΛ 1176/14.7.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

11.7.2014 "Χωρίς την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης οι αιτήσεις των Γενικών Συνελέυσεων στις 21.7.2014". (15/07/2014)

11.7.2014 "Χωρίς την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης οι αιτήσεις των Γενικών Συνελέυσεων στις 21.7.2014".

ΠΟΛ 1174/14.7.2014 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα". (15/07/2014)

ΠΟΛ 1174/14.7.2014 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα".

ΠΟΛ 1177/14.7.2014 "Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013". (15/07/2014)

ΠΟΛ 1177/14.7.2014 "Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 8.7.2014 "Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων)". (09/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 8.7.2014 "Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων)".

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 8.7.2014 "Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου". (09/07/2014)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 8.7.2014 "Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου".

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 3/2014 "Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε., μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013". (09/07/2014)

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 3/2014  "Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε., μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013".

Αρ. Πρωτ.: 16746/30.6.2014 "Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)". (02/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: 16746/30.6.2014 "Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)".

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 30.6.2014 "Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων". (02/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 30.6.2014 "Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων".

 

ΠΟΛ 1168/24.6.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμο (02/07/2014)

ΠΟΛ 1168/24.6.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013".

 

ΠΟΛ 1169/30.6.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014". (02/07/2014)

ΠΟΛ 1169/30.6.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014".

27.6.2014 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (27/06/2014)
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:
26.6.2014 "Παράταση στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων για 2,3 εκατ. φορολογούμενους". (26/06/2014)

26.6.2014 "Παράταση στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων για 2,3 εκατ. φορολογούμενους".

 

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1092647 ΕΞ 19.6.2014 "Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης". (25/06/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1092647 ΕΞ 19.6.2014  "Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης".

ΠΟΛ 1166/20.6.2014 "Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014". (25/06/2014)

ΠΟΛ 1166/20.6.2014 "Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014".

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. (25/06/2014)

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

24.06.2014 "Και νέο δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων". (24/06/2014)

24.06.2014 "Και νέο δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων".

 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ "Περί τα 200.000 ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου από το 2015". (23/06/2014)

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ "Περί τα 200.000 ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου από το 2015".

ΦΟΡΟΙ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ "Φόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι το δεύτερο εξάμηνο του 2014". (23/06/2014)

ΦΟΡΟΙ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ "Φόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι το δεύτερο εξάμηνο του 2014".

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (20/06/2014)

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ1164/13.6.2014 "Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων". (20/06/2014)

ΠΟΛ1164/13.6.2014 "Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΓΣΕΕ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ "Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τoν τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας". (19/06/2014)

ΓΣΕΕ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ  "Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τoν τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας".

Οικονομικά Νέα
Προς παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που λήγει στις 30 Ιουνίου. (18/06/2014)

Προς παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που λήγει στις 30 Ιουνίου.

16.6.2014 Οι μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ.. (16/06/2014)

16.6.2014 Οι μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ..

 

ΠΟΛ 1162/4.6.2014 "Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών". (12/06/2014)

ΠΟΛ 1162/4.6.2014 "Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών".

06.06.2014 "Το ΕΒΕΑ θα είναι ανοιχτό αύριο Σάββατο 7/6/2014, 08:00 - 14:00 για παραλαβή Οικονομικών καταστάσεων / Ισολογισμών". (06/06/2014)

Ανοιχτές οι υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. το Σάββατο

[06.06.2014]

ών

ΠΟΛ 1157/3.6.2014 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών". (06/06/2014)

ΠΟΛ 1157/3.6.2014 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών".

5.6.14 - E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. (05/06/2014)

E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

ΕΞΙ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.. (05/06/2014)

ΕΞΙ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ..

ΠΡΟΣΟΧΗ! "Στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων". (05/06/2014)

Στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων.

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2.6.2014 "Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία". (04/06/2014)

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2.6.2014 "Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1158/2.6.2014 "Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει". (04/06/2014)

ΠΟΛ 1158/2.6.2014 "Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1159/2.6.2014 "Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013". (04/06/2014)

ΠΟΛ 1159/2.6.2014 "Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013".

ΣτΕ 2468/2013 "Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Ως δικαίωμα πλήρους κυριότητας νοείται και το δικαίωμα κυριότητας επί ιδανικών μεριδίων πλειόνων κατοικιών, όταν είναι προδήλως....... (02/06/2014)

ΣτΕ 2468/2013 "Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Ως δικαίωμα πλήρους κυριότητας νοείται και το δικαίωμα κυριότητας επί ιδανικών μεριδίων πλειόνων κατοικιών, όταν είναι προδήλως εφικτή η αυτουσία διανομή, κατά τρόπο εξασφαλίζοντα στον αιτούμενο την απαλλαγή κοινωνό αυτοτελή κατοικία καλύπτουσα τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του".

30.05.2014 O.E.E. - Παράταση τώρα για το Ε9 ... (30/05/2014)

[30.05.2014] O.E.E. - Παράταση τώρα για το Ε9

ΠΟΛ 1141/13.5.2014 "Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατ. του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθ. 15 το (30/05/2014)

ΠΟΛ.1141/13.5.2014  "Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου".

ΠΟΛ 1144/15.5.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (30/05/2014)

ΠΟΛ 1144/15.5.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ 1146/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (30/05/2014)

Με την Πολ.1146/19.5.2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε. (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/29.5.2014) με θέμα "
  1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014" ορίζεται ότι.
 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1156/29.5.2014 "Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet". (30/05/2014)

ΠΟΛ 1156/29.5.2014 "Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1147/16.5.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής". (29/05/2014)

ΠΟΛ 1147/16.5.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής".

ΠΟΛ 1150/15.5.2014 "Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»". (29/05/2014)

ΠΟΛ 1150/15.5.2014 "Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»".

ΜΕΧΡΙ 30/5/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9. (27/05/2014)

ΜΕΧΡΙ 30/5/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ.


 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθυμίζει ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Ακινήτων Έτους 2014 (Δήλωση Ε9) είναι η 30η Μαΐου 2014. Καλούμε όλους τους φορολογούμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης να το πράξουν έγκαιρα ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα.

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ "Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 σχεδιάζει η κυβέρνηση".  (27/05/2014)

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ  "Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 σχεδιάζει η κυβέρνηση".

νεο! ΜΕΧΡΙ 10/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (Πολ.1148/16.5.2014). ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΤΟΥΣ 2014 (Πολ.1149/16.5.2014) (23/05/2014)

ΜΕΧΡΙ 10/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (Πολ.1148/16.5.2014).

ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΤΟΥΣ 2014 (Πολ.1149/16.5.2014)

ΠΟΛ 1148/16.5.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013". (23/05/2014)

ΠΟΛ 1148/16.5.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013".

ΠΟΛ 1149/16-05-2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (23/05/2014)

ΠΟΛ 1149/16-05-2014  "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών  στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως  ισχύει".

Aριθμ. Πρωτ.: Δ6Α 1077285 ΕΞ 15.5.2014 "Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων". (20/05/2014)

Aριθμ. Πρωτ.: Δ6Α 1077285 ΕΞ 15.5.2014 "Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων".

ΠΟΛ 1152/19.5.2014 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρ. του κεφ. Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα ...... (20/05/2014)

ΠΟΛ 1152/19.5.2014 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ".

Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες". (19/05/2014)

Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες".

ΠΟΛ 1145/16.5.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση .. (19/05/2014)

ΠΟΛ 1145/16.5.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα".

16.5.2014 "Ανακαλείται η ΠΟΛ.1117/25.4.2014 που αναφέρεται στη διαδικασία δήλωσης του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από ξένους επενδυτές". (16/05/2014)

16.5.2014 "Ανακαλείται η ΠΟΛ1117/25.4.2014 που αναφέρεται στη διαδικασία δήλωσης του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από ξένους επενδυτές".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014 "Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων". (16/05/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014  "Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. Οικ.13822/1089/2.5.2014 "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ"... (16/05/2014)

Αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014  "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. Ουδεμία φορολόγηση υφίσταται στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για ξένους επενδυτές που λαμβάνουν χώρα από 01/01/2014 και εφεξής. (16/05/2014)

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Ουδεμία φορολόγηση υφίσταται στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για ξένους επενδυτές που λαμβάνουν χώρα από 01/01/2014 και εφεξής.

ΠΟΛ 1140/13.5.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013". (16/05/2014)

ΠΟΛ 1140/13.5.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013".

ΠΟΛ1142/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων ...  (16/05/2014)

ΠΟΛ1142/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν".

ΠΟΛ1143/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υπρ. Δ1 της παρ. Δ του άρ. πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρ/σεις σχετικά με την εφαρμ. των διατάξ. των παρ. 12 και 13 του άρ. 72 του ν. 4172/13 (16/05/2014)

ΠΟΛ1143/15.5.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ 1123/30.4.2014 "Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες". (15/05/2014)

ΠΟΛ 1123/30.4.2014 "Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες".

ΠΟΛ 1137/13.5.2014 "Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014". (15/05/2014)

ΠΟΛ 1137/13.5.2014 "Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014".

ΠΟΛ 1131/6.5.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών". (12/05/2014)

ΠΟΛ 1131/6.5.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

ΠΟΛ 1132/8.5.2014 "Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994". (12/05/2014)

ΠΟΛ 1132/8.5.2014 "Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994".

Aριθμ. οικ. 14422/302/7.5.2013 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές ... (09/05/2014)

Aριθμ. οικ. 14422/302/7.5.2013  "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας". (09/05/2014)

Αρ. Πρωτ.:  ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"

 

ΠΟΛ 1125/16.4.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης". (09/05/2014)

ΠΟΛ 1125/16.4.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης".

ΠΟΛ 1130/8.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας". (09/05/2014)

ΠΟΛ 1130/8.5.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014 "Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013". (08/05/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014  "Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013".

ΠΟΛ.1124/2014-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (05/05/2014)

Mε την Πολ. 1124/29.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ   με θέμα "Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

ΠΟΛ 1126/30.4.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογ. εισοδήματος οικον. έτους 2014 των υπόχρεων της παρ. 4 του άρ. 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρ. και από ελευθέρια επαγ/ματα".  (02/05/2014)

ΠΟΛ.1126/30.4.2014  "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα."

ΠΟΛ 1127/30.4.2014 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014". (02/05/2014)

ΠΟΛ 1127/30.4.2014  "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014".

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018 (30/04/2014)

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το σχέδιο Νόμου με θέμα "«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»

Δείτε το σχέδιο νόμου.

Δείτε την αιτιολογική  έκθεση.

Πολ.1120/25.4.2014 -Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (30/04/2014)

Mε την Πολ.1120/25.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

ΠΟΛ.1122/2014 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Φ.Π. (30/04/2014)

Mε την Πολ.1122/26.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα¨" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1065996 ΕΞ 28.4.2014 "Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)". (29/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1065996 ΕΞ 28.4.2014  "Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)".

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014 "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων". (29/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014  "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1121/25.4.2014 "Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της... (29/04/2014)

ΠΟΛ 1121/25.4.2014  "Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1114/23.4.2014 "Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων". (25/04/2014)

ΠΟΛ 1114/23.4.2014  "Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων".

ΠΟΛ 1115/23.4.2014 "Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος". (25/04/2014)

ΠΟΛ 1115/23.4.2014  "Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος".

ΠΟΛ 1116/24.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων." (25/04/2014)

ΠΟΛ 1116/24.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1117/25.4.2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση .. (25/04/2014)

ΠΟΛ 1117/25.4.2014  "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1113/15.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής ... (24/04/2014)

ΠΟΛ.1113/15.4.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 16.4.2014 "Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013". (16/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 16.4.2014  "Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013".

Αρ. Πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 8.4.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014". (16/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 8.4.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014".

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. Αρ. 355/2013 "Επιτρεπτό ή μη εξωλογιστικού προσδιορισμού σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994)". (16/04/2014)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 355/2013  "Επιτρεπτό ή μη εξωλογιστικού προσδιορισμού σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994)".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1096/8.4.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ". (16/04/2014)

ΠΟΛ.1096/8.4.2014  "Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ.1108/14.4.2014 "Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α". (16/04/2014)

ΠΟΛ.1108/14.4.2014  "Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α."

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1107/14.4.2014 "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ". (15/04/2014)

ΠΟΛ.1107/14.4.2014  "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ"

ΠΟΛ.1109/14.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77-4- 2014)". (15/04/2014)

ΠΟΛ.1109/14.4.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77-4- 2014)".

Αρ. Pρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11.4.2014 "Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (14/04/2014)

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11.4.2014  "Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

ΠΟΛ.1103/9.4.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (14/04/2014)

ΠΟΛ.1103/9.4.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".

ΠΟΛ.1105/10.4.2014 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. (14/04/2014)

ΠΟΛ.1105/10.4.2014  "Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ.1106/14.4.2014 "Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών". (14/04/2014)

ΠΟΛ.1106/14.4.2014  "Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών".

ΠΟΛ.1095/4.4.2014 Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά .... (11/04/2014)

ΠΟΛ.1095/4.4.2014  "Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ.1102/9.4.2014 "Κοινοποίηση της 54/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ". (11/04/2014)

ΠΟΛ.1102/9.4.2014  "Κοινοποίηση της 54/2014 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1059943 ΕΞ 10.4.2014 "Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας". (10/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1059943 ΕΞ 10.4.2014  "Φορολογική μεταχείριση εισπρακτέων ποσών μετά τη λύση ομόρρυθμης εταιρείας".

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 1.4.2014 "Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι ... (10/04/2014)

Αριθμ. ΔΕΛ Α 1055438 ΕΞ 1.4.2014  "Τύπος οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151 Α΄), που δεν εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π. για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2014 (εκτός από τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις για εισοδήματα που απέκτησαν μέχρι και το οικονομικό έτος 2013)".

ΠΟΛ.1097/9.4.2014 "Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες ... (10/04/2014)

ΠΟΛ.1097/9.4.2014   "Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των στοιχείων που περιέχονται στο Φάκελο Τεκμηρίωσης, στο Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και το Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, των περιπτώσεων κατά τις οποίες οι παραπάνω Φάκελοι Τεκμηρίωσης θεωρούνται μη πλήρεις ή μη επαρκείς, των αποδεκτών μεθόδων καθορισμού τιμών των συναλλαγών και των μεθόδων καθορισμού του αποδεκτού εύρους των τιμών ή του περιθωρίου κέρδους για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 του ν.4174/2013".

ΠΟΛ.1098/9.4.2014 "Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης". (10/04/2014)

ΠΟΛ.1098/9.4.2014  "Παροχή οικονομικών στοιχείων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης".

ΠΟΛ.1099/9.4.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013". (09/04/2014)

ΠΟΛ.1099/9.4.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 29 του ν. 3986/11 «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα», μετά την κατάργηση του ν. 2238/94 και την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ.1100/9.4.2014 "Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν.2238/1994, περί εξωλογιστικού .... (09/04/2014)

ΠΟΛ.1100/9.4.2014  "Αποδοχή της με αρ. 355/2013 γνωμοδότησης του Β΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σχετικά με την μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 καθώς και της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν.2238/1994, περί εξωλογιστικού προσδιορισμού και διοικητικής επίλυσης της διαφοράς αντίστοιχα, στις περιπτώσεις που, κατά την κρίση της φορολογικής αρχής, κρίνονται εφαρμοστέες οι διατάξεις του άρθρου 28 του ΚΦΕ επί πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία".

Ν.4254/2014 -ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ (08/04/2014)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 85/7.4.2014 τεύχος Α'  ο Νόμος του πολυνομοσχεδίου με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/2012, και άλλες διατάξεις"
Κατεβάστε τον Ν.4254/2014.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ(Ε.Φ.Α.) Ν.Π  (08/04/2014)

Αναρτήθηκαν στο site  της  Γ.Γ.Π.Σ  Οι
"  Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) Νομικών Προσώπων"

ΠΟΛ.1077/14.3.2014 "Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)". (07/04/2014)

ΠΟΛ.1077/14.3.2014 "Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013)".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1088/1.4.2014 "Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ". (07/04/2014)

ΠΟΛ.1088/1.4.2014  "Επιστροφή ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1090/2.4.2014 "Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014". (07/04/2014)

ΠΟΛ.1090/2.4.2014  "Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣτΕ 306/2014 "Φορολογία εισοδήματος και φορολόγηση των ΔΕΤΕ". (07/04/2014)

ΣτΕ 306/2014  "Φορολογία εισοδήματος και φορολόγηση των ΔΕΤΕ".

Οικονομικά Νέα
4.4.2014 "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014" (04/04/2014)

4.4.2014 "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2014"

ΣτΕ 306/2014 "Φορολογία εισοδήματος και φορολόγηση των ΔΕΤΕ". (04/04/2014)

ΣτΕ 306/2014  "Φορολογία εισοδήματος και φορολόγηση των ΔΕΤΕ".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014 Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών. (02/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1054299 ΕΞ 26.3.2014

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσεως 2013 των ελευθέρων επαγγελματιών.

Αρ. Πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014 Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000). (02/04/2014)

Αρ. πρωτ.: Δ15 1052987 ΕΞ 27.3.2014

Οδηγίες σχετικά με την θεώρηση καταστάσεων απογραφής αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων, πρώτων υλών και αγαθών επένδυσης που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000).

Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1039468 ΕΞ 4.3.2014 "Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών". (02/04/2014)

Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1039468 ΕΞ 4.3.2014  "Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1042014 ΕΞ 27.3.2014 Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013. (01/04/2014)

Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1042014 ΕΞ 27.3.2014

Παρακράτηση φόρου 20% βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4172/2013.

ΠΟΛ.1086/26.3.2014 Κοινοποίηση της με αριθμό 32/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής μετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν. 4174/2013  (28/03/2014)

ΠΟΛ.1086/26.3.2014

Κοινοποίηση της με αριθμό 32/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με την δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής μετά την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 55 και 66 παρ.4 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α /26-7-2013).

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014 Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις. (28/03/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1052367 ΕΞ 27.3.2014

Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) οι μεταφορείς – φυσικά πρόσωπα, για τις υπηρεσίες χερσαίων εμπορευματικών μεταφορών που παρέχουν σε επιχειρήσεις.

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1049808 ΕΞ 20.3.2014 Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων. (28/03/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1049808 ΕΞ 20.3.2014

Πληροφορίες σχετικά με την παρακολούθηση των μη τιμολογηθέντων αλιευμάτων.

ΠΟΛ.1073/17.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου. (28/03/2014)

ΠΟΛ.1073/17.2.2014

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. − Έντυπο Ε12−Φ−01.015Α) από αμοιβές που καταβλήθηκαν σε αξιωματικούς και μέλη κατώτερου πληρώματος πλοίου

ΠΟΛ.1080/19.3.2014 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ) (28/03/2014)

ΠΟΛ.1080/19.3.2014

Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (28/03/2014)

Δόθηκε στην Δημοσιότητα μέρος  του Πολυνομοσχεδίου με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής τουΝ.4046/2012 και άλλες διατάξεις"
 Το πολυνομοσχέδιο των 191 σελίδων αποτελείται από τρία άρθρα .Το πολυνομοσχέδιο θα εισαχθεί στην Βουλή με την διαδικασία του κατεπείγοντος  ώστε να ψηφιστεί ως το βράδυ της Κυριακής..

ΠΟΛ.1079/19.3.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση... (20/03/2014)

ΠΟΛ.1079/19.3.2014

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013 (ΦΕΚ 3367 Β΄/ 31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος.

ΠΟΛ 1064/2014-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (19/03/2014)

Mε την Πολ. 1064/25.2.2014 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση των δαπανών για βελτιώσεις και προσθήκες σε μισθωμένα ακίνητα με βάση τις διατάξεις του ν.4110/2013" ορίζονται τα εξής.

ΠΟΛ.1078/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ (ΑΝΑ ΤΡΙΜΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 2014)ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (19/03/2014)

Mε την ΠΟΛ.1078/17.3.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014 " διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
Ειδικότερα,
* Υπόχρεοι σε υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και ληφθέντα φορολογικά στοιχεία, από 1.1.2014 και εξής, είναι:

ΠΟΛ.1076/17.3.2014 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013". (18/03/2014)

ΠΟΛ.1076/17.3.2014

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013.

 

ΠΟΛ.1065/26.2.2014 Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει. (17/03/2014)

ΠΟΛ.1065/26.2.2014

Συμπλήρωση - τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/27.12.2013 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει.

Ε40 / 173/14-3-2014 - ΜΕΧΡΙ 28/3/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΤΗΣ ΠΕΡ. 12/2013 & 1/2014 (14/03/2014)

Με την εγκύκλιο  με Αριθμ. Πρωτ. Ε40 / 173/14-3-2014 του ΙΚΑ με θέμα " Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 και 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων".

ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗ (14/03/2014)
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΕΜΜ. ΣΑΚΕΛΛΗ
ΠΛΗΡΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟ:
  • ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ Ν. 4254/2014
 
ΠΟΛ.1070/7.3.2014 Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014. (11/03/2014)

ΠΟΛ.1070/7.3.2014

Καθορισμός δαπανών για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για το φορολογικό έτος 2014.

ΠΟΛ.1067/4.3.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 ... (05/03/2014)

ΠΟΛ.1067/4.3.2014
Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19α του ν.4015/2011 περί «Ευθύνης εκκαθαριστών – Ευθύνης νομικών προσώπων και Διοικήσεων», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν. 4138/2013 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ 288Α’ /31.12.2013).

ΠΟΛ.1068/4.3.2014 Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου . (05/03/2014)

ΠΟΛ.1068/4.3.2014

Κοινοποίηση της 414/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ελεγκτική αρμοδιότητα και διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης για την ορθή απόδοση εισφοράς 8% στο σχηματισμένο εγγυητικό κεφάλαιο των φιαλών υγραερίου.

ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/31.12.2013).. (05/03/2014)

ΠΟΛ.1069/4.3.2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.07.2013) «Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ Α' 287/31.12.2013) για την διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

ΠΟΛ.1050/17.2.2014 Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολο......... (27/02/2014)

ΠΟΛ.1050/17.2.2014

Καθορισμός του περιεχομένου και του τρόπου εφαρμογής των τεχνικών ελέγχου των περιπτώσεων β΄, γ΄και ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 27 ν 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 170) για τον διορθωτικό προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης φορολογουμένων φυσικών προσώπων με μεθόδους εμμέσου προσδιορισμού.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ... (27/02/2014)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Η Καθαρά Δευτέρα (εφέτος η 3 Μαρτίου 2014) δεν περιλαμβάνεται μεταξύ των υποχρεωτικών ημερών αργίας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και επομένως η λειτουργία των επιχειρήσεων και η εργασία των εργαζομένων κατ' αυτή είναι ελεύθερη και νόμιμη. Σε όσους μισθωτούς επομένως απασχοληθούν κατά την ημέρα αυτή δεν οφείλεται πρόσθετη αμοιβή ούτε, πολύ περισσότερο, αναπληρωματική ημέρα αναπαύσεως.

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1035675 ΕΞ 24.2.2014 Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές. (25/02/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Β 1035675 ΕΞ 24.2.2014

"Παρακράτηση φόρου εισοδήματος στις αμοιβές που καταβάλλονται σε ιδιωτικές κλινικές".

ΠΟΛ.1049/11.2.2014 Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011. (25/02/2014)

ΠΟΛ.1049/11.2.2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011

ΠΟΛ.1057/24.2.2014 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού. (25/02/2014)

ΠΟΛ.1057/24.2.2014

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα αξιωματικών και ημεδαπού κατώτερου πληρώματος εμπορικού ναυτικού.

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1034714 ΕΞ 24.2.2014 "Πληροφορίες σχετικά με επιβολή προστίμου για παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων". (24/02/2014)

Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1034714 ΕΞ 24.2.2014

Πληροφορίες σχετικά με επιβολή προστίμου για παράβαση εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1048/11.2.2014 Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις .. (24/02/2014)

ΠΟΛ.1048/11.2.2014

Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στις αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
ΠΟΛ.1055/17.2.2014 Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος». (24/02/2014)

ΠΟΛ.1055/17.2.2014

Συμπλήρωση−Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β΄/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1052/17.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014,τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της. (20/02/2014)

ΠΟΛ.1052/17.2.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014,τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της.

ΠΟΛ.1046/7.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από ...... (19/02/2014)

ΠΟΛ.1046/7.2.2014

Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Αμοιβών από Ελευθέρια Επαγγέλματα (Εντυπο E20/TAXIS) και της Οριστικής Δήλωσης Εισοδημάτων από Εμπορικές Επιχειρήσεις (Εντυπο Ε21/ΤΑΧIS) καθώς και υποχρέωση υποβολής τους και απόδοσης του φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας ή με μαγνητικό μέσο στην Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση

ΠΟΛ.1047/12.2.2014 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας. (19/02/2014)

ΠΟΛ.1047/12.2.2014

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1053/17.2.2014 Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ. (19/02/2014)

ΠΟΛ.1053/17.2.2014

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των αγροτών κατά τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1054/17.2.2014 Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3). (19/02/2014)

ΠΟΛ.1054/17.2.2014

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων οικονομικού έτους 2014: α) Δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κ.λπ. (Ε5) και β) Οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3)

ΠΟΛ.1043/2014-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε,Ε.Ε ΑΣΤΙΚΩΝ, Κ.Λ.Π (17/02/2014)

Mε την Πολ.1043/6.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/12-2-2014 τεύχος Β') με θέμα "α. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2014 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. β. Υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2014" ορίζεται ότι.

ΠΟΛ.1034/30.1.2014 Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167). (14/02/2014)

ΠΟΛ.1034/30.1.2014

Προσδιορισμός μέσου επιτοκίου αγοράς κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167)

 

 

ΠΟΛ.1040/2014-ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜIΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014 (14/02/2014)

Mε την Πολ.1040/3.2.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 300/11-2-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Τύπος κατ περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2014 των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων του άρθρου 101 του ν. 2238/1994" ορίζεται ότι.

ΠΟΛ.1033/2014- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ (12/02/2014)

Mε την ΠΟΛ.1033/28.1.2014 του ΥΠΟΙΚ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 276/10-2-2014 τεύχος Β')  με θέμα " Υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'/26-07-2013)" ορίζεται ότι...

ΠΟΛ.1031/24.1.2014 Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των .... (11/02/2014)

ΠΟΛ.1031/24.1.2014

Χρόνος και τρόπος απόδοσης του προκαταβλητέου φόρου που υπολογίζεται επί των δικηγορικών αμοιβών καθώς και της παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων που καταβάλλονται από τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων α και γ της παραγράφου 5 και της παραγράφου 6 του άρθρου 69 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄).

ΠΟΛ.1039/3.2.2014 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου .......... (11/02/2014)

ΠΟΛ.1039/3.2.2014

Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα και της βεβαίωσης των εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

ΠΟΛ.1028/20.1.2014 Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του. (10/02/2014)

ΠΟΛ.1028/20.1.2014<BR><BR>

Παρακράτηση φόρου από τους φορείς γενικής κυβέρνησης, κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.

ΠΟΛ.1025/20.1.2014

Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης.
 (06/02/2014)

ΠΟΛ.1025/20.1.2014

Προκαταβολή φόρου στις αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 69 του ν.4172/2013 καθώς και τρόπος απόδοσης

ΠΟΛ.1027/20.1.2014 Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παρ.1 του άρ. 64 του ν. 4172/2013  (06/02/2014)

Παρακράτηση φόρου στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 καθώς και χρόνος και τρόπος απόδοσής του.

ΠΟΛ.1041/3.2.2014 "Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους". (06/02/2014)

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 416/2010 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους».

Kοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή, την αριθμ. 416/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που έγινε αποδεκτή από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Μ.Υ (05/02/2014)

Τέθηκε χθές από την Γ.Γ.Π.Σ του ΥΠΟΙΚ η εφαρμογή για την Υποβολή της Οριστικής Δήλωσης  του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
Η υποβολή του εντύπου Ε7  αρχίζει από 2/3/2014 μέχρι 30/4/2014

Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις-απαντήσεις  για τις Δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)  2014

 (04/02/2014)
ΠΟΛ.1022/7.1.2014

"Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών".
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1026/22.1.2014

Καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων για την πίστωση φόρου αλλοδαπής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του ν. 4172/2013 και την παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν. 4174/2013.
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1032/24.1.2014

Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης ως αρμόδιου για υποθέσεις Έκτακτου ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) και Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ακινήτων (ΕΕΤΑ) .
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1035/30.1.2014

Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ).
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1036/22.1.2014

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 77 του Κεφαλαίου Γ' «Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Παιδείας και ........
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1037/31.1.2014

Παράταση προθεσμιών υποβολής φορολογικών δηλώσεων και ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών συναλλαγών, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων χρεών, λόγω του σεισμού ....
 (03/02/2014)
ΠΟΛ.1038/31.1.2014 Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας. (03/02/2014)
ΠΟΛ.1029/22.1.2014

Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας.
 (27/01/2014)
ΠΟΛ.1029/22.1.2014

Χρόνος απόδοσης οφειλομένων τελών χαρτοσήμου σε ειδικές περιπτώσεις καθώς και της ειδικής εισφοράς δακοκτονίας.
 (27/01/2014)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. 446/8/8.1.2014

Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Α΄ ημερολογιακό εξάμηνο 2014.
 (22/01/2014)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1023/20.1.2014

Εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, υποπαράγραφος Ε1) από 1.1.2014, μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με το άρθρο 51 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α').
 (22/01/2014)
ΠΟΛ.1024/17.1.2014

Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1281/2013 (ΦΕΚ 3367Β/31.12.2013) «Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος».
 (22/01/2014)
ΠΟΛ.1020/17.1.2014

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1279/30.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.
 (21/01/2014)
ΠΟΛ.1021/14.1.2014

Ειδικά θέματα φορολογίας ακίνητης περιουσίας.
 (20/01/2014)
Αρ. Πρωτ.: Δ19Δ 5043419 ΕΞ 23.12.2013

Διαγραφή ληξιπροθέσμων βασικών οφειλών στα Τελωνεία μικρότερων των 200 ευρώ ανά φορολογούμενο που έχουν βεβαιωθεί πριν το 1993.
 (17/01/2014)
ΠΟΛ.1285/31.12.2013

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ και φορολογικών μνημών», όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθμ. Α.Υ.Ο.Ο/ΠΟΛ 1200/2012.
 (17/01/2014)
ΠΟΛ.1286/31.12.2013

Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων.
 (17/01/2014)
ΠΟΛ.1288/31.12.2013

Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που υποχρεούνται στη χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., καθώς και κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών......
 (17/01/2014)
ΣτΕ 2625/2013 Αναμόρφωση των φορολογητέων κερδών σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 2238/1994. Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου που έκρινε ότι στην περίπτωση της εταιρίας δεν έχει εφαρμογή το άρθρο 72 του ν. 2238/1994 γιατί δεν πρόκειται για δήλωση... (17/01/2014)
ΠΟΛ.1014/7.1.2014

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθ. 41 του ν. 4172/2013 και καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου
 (16/01/2014)
ΠΟΛ.1018/14.1.2014

Kοινοποίηση της αριθ. 277/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2523/1997, σε βάρος των Ο.Τ.Α. και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ........
 (15/01/2014)
ΠΟΛ.1005/31.12.2013 "Απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, το οποίο πραγματοποιεί οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, τα πιστωτικά ιδρύματα και τα ....... (14/01/2014)
ΠΟΛ.1006/31.12.2013

Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.
 (14/01/2014)
ΠΟΛ.1009/27.12.2013 Κοινοποίηση της γνωμοδότησης 354/2013 του Β’ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με τη δυνατότητα επιστροφής κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων. (14/01/2014)
ΠΟΛ.1016/9.1.2014

Κοινοποίηση της Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1271/23-12-2013 (3364 Β΄) και των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4223/2013 (287 Α΄) «περί του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων».
 (13/01/2014)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1017/9.1.2014

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.4224/2013 (ΦΕΚ A΄ 288), για την παράταση εφαρμογής μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στην εστίαση.
 (13/01/2014)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1011/2.1.2014

Καθορισμός του τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 (09/01/2014)
ΠΟΛ.1012/3.1.2014

Καθορισμός του χρόνου υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου που παρακρατείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013.
 (09/01/2014)
ΠΟΛ.1010/2.1.2014

Καθορισμός των Φορέων που αναγνωρίζονται για το σκοπό του προσδιορισμού της μείωσης φόρου επί του ποσού των χορηγουμένων σε αυτούς δωρεών (αρθρ. 19 Ν.4172/2013).
 (08/01/2014)
ΠΟΛ.1013/7.1.2014

Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου
 (08/01/2014)
ΠΟΛ.1272/2013-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.  (08/01/2014)
ΠΟΛ.1276/27.12.2013 Καθορισμός του τρόπου καταβολής των φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4174/2013. (08/01/2014)
ΠΟΛ.1002/2.1.2014 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Ειδική Διοικητική Διαδικασία – Ενδικοφανής προσφυγή), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει από 1/1/2014 και καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Επίλυσης .... (07/01/2014)
ΠΟΛ.1008/2014- ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (04/01/2014)
N.4223/2013 (Φ.Ε.Κ 287 τεύχος Α' ) - ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α - " Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις." (03/01/2014)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 287 τεύχος Α') ο Ν. 4223/31.12.2013 με θέμα " Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις." Δείτε τον Ν.4223/2013.
Ν.4224/2013 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Κ.Λ.Π (03/01/2014)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 288 τεύχος Α' ) ο Ν. 4224/31.12.2013 με θέμα "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο, Αξιοποίηση Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις"
ΠΟΛ.1274/27.12.2013 Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α΄). (03/01/2014)
ΠΟΛ.1275/27.12.2013 Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170) . (03/01/2014)
ΠΟΛ.1277/27.12.2013 Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών του άρθρου 43 του Ν.4174/2013 (Α΄ 170). (03/01/2014)
ΠΟΛ.1278/27.12.2013 Εξόφληση φόρου με μεταβίβαση σε τρίτο ακινήτου και εκχώρηση του τιμήματος στο Ελληνικό Δημόσιο. (03/01/2014)
ΠΟΛ.1279/30.12.2013 Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014. (03/01/2014)
ΠΟΛ.1280/30.12.2013 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 47 του ν.4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως ισχύουν. (03/01/2014)
2.1.2014 ΠΟΛ.1001/2.1.2014 "Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄)". (02/01/2014)
2.1.2014 ΠΟΛ.1004/2.1.2014 Προσδιορισμός της τιμής κτήσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 42 του ν. 4172/2013, κατά τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία τίτλων από φυσικά πρόσωπα, στις περιπτώσεις που οι τίτλοι αυτοί έχουν .... (02/01/2014)
2.1.2014 ΠΟΛ.1007/2.1.2014 Κοινοποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994. (02/01/2014)
ΠΟΛ.1001/2.1.2014 Κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που εξαιρούνται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄). (02/01/2014)
ΠΟΛ.1281/30.12.2013 "Aπαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων των αγροτών του ειδικού καθεστώτος". (02/01/2014)
ΠΟΛ.1283/30.12.2013 "Ορισμός Φορολογικού εκπροσώπου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας". (02/01/2014)
ΠΟΛ.1284/31.12.2013 "Διαδικασία για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης, την αναθεώρηση, ανάκληση και ακύρωσή της. Ειδικότερο περιεχόμενο της αίτησης προέγκρισης, σχετικά παράβολα, διαδικασία συνεννόησης με τις αρμόδιες αρχές ... (02/01/2014)
ΠΟΛ.1287/30.12.2013 "Διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα". (02/01/2014)
Η κατάσταση δεν δικαιολογεί παράταση για τέλη κυκλοφορίας δήλωσε ο κ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ... (30/12/2013)
ΠΟΛ.1268/20.12.2013 Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων ετών 2012 και 2013, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων - δηλώσεων και ημερ/νία ανάρτησης .. (24/12/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1267/19.12.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ. (20/12/2013)
Οικονομικά Νέα
ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (16/12/2013)
1. Με την παράγραφο 4 του άρθρου 72 (μεταβατικές διατάξεις) του Ν. 4172/2013 (νέος ΚΦΕ) ορίζεται ότι:
ΠΟΛ.1264/2013-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (16/12/2013)
Με την Πολ.1264/5.12.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18Α) «επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης»" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
ΠΟΛ.1265/16.12.2013 Παροχή οδηγιών για τις παραγραφόμενες υποθέσεις φορολογίας Κεφαλαίου. (16/12/2013)
ΠΟΛ.1262/11.12.2013 Παροχή οδηγιών για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του ν. 4072/2012. (12/12/2013)
Ν.4128/2013 - ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ν.Π "ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Κ.Ε.Δ.Ε (11/12/2013)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 268/10-12-2013) ο Νόμος 4128/10.12.2013 με θέμα "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄ 176) και άλλες διατάξεις."
ΠΟΛ.1261/2013 - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΤΙΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (11/12/2013)
Με την Α.Υ.Ο - ΠΟΛ.1261/6.12.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Αναπροσαρμογή αντιτίμων για χορήγηση αντιγράφων κτηματολογικού υλικού και συναφών διοικητικών εγγράφων του τομέα της Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών." ορίζονται τα εξής.
ΠΟΛ.1259/5.12.2013 Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης − Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων. (10/12/2013)
ΠΟΛ.1257/4.12.2013 Διαδικασία κοινοποίησης κατασχετηρίων για την επιβολή κατάσχεσης απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυμάτων και δήλωσης αυτών με ηλεκτρονικά μέσα κατ’ εφαρμογή των άρθ. 30Α και επόμενα του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικα Είσπ. Δημ. Eσόδωνν). (09/12/2013)
ΠΟΛ.1260/6.12.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1232/15-10-2013. (09/12/2013)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 277/2013 Α) Σε ποιές ενέργειες οφείλουν να προβαίνουν οι Δ.Ο.Υ, μετά τις 14-12-2004, στην περίπτωση που εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις επί υποθέσεων για τις οποίες είχε προηγηθεί δικαστικός συμβιβασμός, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ..... (05/12/2013)
ΠΟΛ.1253/28.11.2013 Κοινοποίηση της 277/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εγκυρότητα ή μη των συμβιβαστικών επιλύσεων των φορολογικών διαφορών που εκκρεμούν στα φορολογικά δικαστήρια και που λαμβάνουν χώρα δυνάμει του ν.3259/2004. (05/12/2013)
ΠΟΛ.1254/27.11.2013 Σχετικά με την ευθύνη του μοναδικού εταίρου και εκ του νόμου διαχειριστή μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. και του κατ’ ουσίαν ιδιοκτήτη και διαχειριστή της εταιρίας για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους. (05/12/2013)
ΠΟΛ.1255/3.12.2013 Κοινοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8004/2/8/ιστ΄30.4.2013/(1071 Β΄). (05/12/2013)
ΠΟΛ.1256/25.11.2013 Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο. (05/12/2013)
ΣτΕ 2372/2013 Κατά την έννοια των διατάξεων του Συντάγματος και του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε., κάθε παροχή καταβαλλομένη στο μισθωτό με οποιαδήποτε ονομασία, όπως επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα, η οποία κατά το νόμο ή από τη φύση της προορίζεται ....... (05/12/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1181020 ΕΞ 26.11.2013 Βεβαίωση και καταβολή φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. (28/11/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1181198 ΕΞ 25.11.2013 Ματαίωση συμβολαίου μεταβίβασης ακινήτου και συμψηφισμός καταβληθέντος Φ.Μ.Α. (28/11/2013)
ΠΟΛ.1252/25.11.2013 Αποσβέσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών και γεωθερμικών μονάδων, αιολικών πάρκων και υδροηλεκτρικών σταθμών. (28/11/2013)
ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΤΩΝ Ν.Π. Πολ. 1159/28-06-2013) στις 30/11/2013 για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους την 01/01/2013.  (27/11/2013)
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
15.11.2013 "Αλλάζουν όλα στον Κ.Φ.Α.Σ".  (26/11/2013)
Οικονομικά Νέα
26.11.2013 "Δυστυχώς δε θα ισχύσει η «παράταση» έως 28/11 για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις". (26/11/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1179753 ΕΞ 25.11.2013 Σχετικά με την έκδοση τιμολογίων δημοσιεύσεων διακηρύξεων. (26/11/2013)
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1180201 ΕΞ 25.11.2013 "Χρόνος παρακράτησης φόρου εισοδήματος στα κέρδη που διανέμει εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με απόφαση έκτακτης συνέλευσης των εταίρων". (26/11/2013)
ΠΟΛ.1249/21.11.2013 Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 55 και 66 του ν.4174/2013. (26/11/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1250/25.11.2013 "Χορήγηση Α.Φ.Μ. σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα, υπηκόους τρίτων χωρών που αντικειμενικά στερούνται διαβατηρίου". (26/11/2013)
21.11.2013 Δεν πρόκειται να δοθεί παράταση στις συγκεντρωτικές καταστάσεις. (21/11/2013)
21.11.2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (21/11/2013)
Δημοσιεύουμε την ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ -"ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ " που επεξεργάσθηκε κια προτείνει ειδική επιτροπή, με το οποίο επιχειρείται η περαιτέρω απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ σχετικά με την τήρηση των Βιβλίων και έκδοση Στοιχείων και ο εκσυγχρονισμός των λογιστικών κανόνων (Ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/34) κ.λ.π
ΠΟΛ.1247/15.11.2013 Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2011, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των ... (20/11/2013)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Άρειος Πάγος 166/2013 Αποζημίωση μη νόμιμης υπερωριακής απασχ/σεως δικαιούνται όχι μόνο οι μισθωτοί οι απασχολούμενοι σε κάποιον εργοδότη με έγκυρη σύμβαση εργασίας ως προϋπόθεση για να δοθεί η ως άνω παροχή, αλλά και οι απασχ/νοι με απλή σχέση εργασ (18/11/2013)
Άρειος Πάγος 462/2013 Για την εξεύρεση του ωρομισθίου, με βάση το οποίο υπολογίζονται οι αξιώσεις του μισθωτού, για την παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες, αλλά (και) για την υπερωριακή εργασία, διαιρούνται τα 6/25 του ...... (18/11/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1244/13.11.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου τέταρτου του ν.4183/2013 που αφορούν την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του ν. 2238/1994 και οδηγίες για την εφαρμογή τους . (18/11/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1246/13.11.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή της ΠΟΛ.1066/2013 απόφασης σχετικά με την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. (18/11/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1227/3.10.2013 Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων για βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια (ΕΕΤΑ) . (11/11/2013)
ΠΟΛ.1241/5.11.2013 Μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στην ανακαίνιση και επισκευή παλαιών ιδιωτικών κατοικιών. (11/11/2013)
ΠΟΛ.1231/2013-ΕΝΤΟΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν.3220/2004 ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2003, 2004 (25/10/2013)
Mε την Πολ.1231/10.10.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 169 του ν.4099/2012 (ΦΕΚ Α’ 250), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 67 του ν.4170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 163) για ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του ν.3220/2004"ορίζονται τα εξής.
ΠΟΛ.1237/2013-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΠΙΧ. Ο.Τ.Α (25/10/2013)
Mε την Πολ.1237/22.10.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του ν. 4071/2012." διευκρινίζονται τα ακόλουθα,
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις (24/10/2013)
Δόθηκε σήμερα σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο Νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ενιαίος Φόρος Ακινήτων και άλλες διατάξεις.
ΠΟΛ.1235/18.10.2013 Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β'), των επιχειρήσεων που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, σύμφωνα με τις ...... (23/10/2013)
ΠΟΛ.1236/18.10.2013 Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β' εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β') . (23/10/2013)
ΠΟΛ.1234/15.10.2013 Διαχείριση των τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, οι οποίες υποβάλλονται μέσω διαδικτύου. (16/10/2013)
ΠΟΛ.1230/8.10.2013 Χορήγηση Α.Φ.Μ σε αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους δελτίου αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού ή δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία. (15/10/2013)
ΠΟΛ.1226/4.10.2013 Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρ. 66 του ν. 4174/2013 (11/10/2013)
2.10.13 ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ... (02/10/2013)
ΠΟΛ.1221/26.9.2013 Προσθήκη νέου Κ.Α.Δ. στην Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. (02/10/2013)
ΠΟΛ.1222/26.9.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 25969/25.07.2013 (ΦΕΚ Β' 1813) και παροχή σχετικών οδηγιών. (02/10/2013)
ΠΟΛ.1223/30.9.2013 Γνωστοποίηση της αριθ. 293/2008 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ) αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του ν.2523/97, όπως ισχύουν. (02/10/2013)
ΠΟΛ.1224/1.10.2013 Αποδοχή της με αριθ. 244/2010 γνωμοδότησης του Α' Τμήματος του Ν.Σ.Κ., σύμφωνα με την οποία, στοιχεία που αφορούν σε πελάτη τράπεζας και αποτέλεσαν αντικείμενο διοικητικής έρευνας σε βάρος της τράπεζας αυτής που έλαβε χώρα μετά ... (02/10/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1132704 ΕΞ 30.8.2013 Φορολογικός αντιπρόσωπος. Τήρηση βιβλίων-Έκδοση στοιχείων. (27/09/2013)
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1139416 ΕΞ 13.9.2013 Διευκρινίσεις επί της αρμοδιότητας ελέγχου συνδεδεμένων επιχειρήσεων κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α') όπως ισχύει. (27/09/2013)
ΠΟΛ.1219/26.9.2013 Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων και των ισοζυγίων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012. (27/09/2013)
ΠΟΛ.1220/26.9.2013 Αντικείμενο τεκμηρίωσης στις περιπτώσεις σύναψης δανειακών συμβάσεων μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, αποτελούν οι τόκοι των δανείων (27/09/2013)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.195/2013 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ (26/09/2013)
Με την Πολ.1217/25.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση της αριθ. 195/2013 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ."...
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ Ν.4178/13 (26/09/2013)
Με την Πολ.1218/23.9.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Α) Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 «Συμψηφισμός καταβληθέντων προστίμων»...
ΠΟΛ.1216/24.9.2013 Κοινοποίηση και ερμηνεία των διατάξεων περί αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων της παρ. 22 του άρθ. 3 και της περ. ζ της παρ. 1 του άρθ. 28 του Ν.4110/23.1.2013 (ΦΕΚ Α' 17) « Ρυθμίσεις στη φορολογία...... (25/09/2013)
ΠΟΛ.1215/20.9.2013 "Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013". (24/09/2013)
ΠΟΛ.1213/13.9.2013 Καθορισμός των αρμόδιων οργάνων για τον έλεγχο συνδρομής των προϋποθέσεων υπαγωγής στις διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013. (19/09/2013)
ΠΟΛ.1208/3.9.2013 Διαδικασία βεβαίωσης και καταβολής των ποσών που προκύπτουν μετά τον επανυπολογισμό των προστίμων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 και των μεταβατικών διατάξεων των παραγ. 4 και 5 του άρθ. 66 του Ν. 4174/2013... (17/09/2013)
ΠΟΛ.1204/29.8.2013 Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. (16/09/2013)
ΠΟΛ.1205/30.8.2013 Παράταση προθεσμίας καταβολής φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 και φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων έτους 2013. (16/09/2013)
ΠΟΛ.1207/3.9.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 68 του ν.4174/2013. (16/09/2013)
ΠΟΛ.1209/6.9.2013 Καθορισμός λεπτομερειών για τη λειτουργία της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, την εφαρμοστέα διαδικασία και τον τρόπο έκδοσης των αποφάσεων αυτής. (16/09/2013)
ΠΟΛ.1211/12.9.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 70Β του Ν.2238/1994 «Κύρωση Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος» και την διαδικασία ενδικοφανούς προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης (16/09/2013)
ΠΟΛ.1212/13.9.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013. (16/09/2013)
ΠΟΛ.1200/21.8.2013 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1106485/62220/0016 απόφασης (ΦΕΚ 1685/Β΄/2001) «Επιστροφή του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων και ρύθμιση συναφών θεμάτων», όπως ισχύει, και της απόφασης με αρ.... (29/08/2013)
ΠΟΛ.1202/27.8.2013 Μη αυτεπάγγελτος συμψηφισμός εισφορών που εισπράττονται ή παρακρατούνται από τις Δ.Ο.Υ. υπέρ του Ι.Κ.Α. (29/08/2013)
ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΕΙΠΤΙΚΟΣ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ... (26/08/2013)
ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 3.9% ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. (26/08/2013)
ΜΕΧΡΙ 30/8/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ Α.Φ.Μ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1188/30.7.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1225/2012 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1190/29.7.2013 Τροποποίηση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1268/11, (ΦΕΚ 39/20.1.2012/τ. Β΄) σχετικά με την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων και ... (26/08/2013)
ΠΟΛ.1191/29.7.2013 Διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών πιστωτικών ιδρυμάτων με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1192/30.7.2013 Συμπλήρωση − Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό πρωτ. 1114200/8853/0016/27−12−2006 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω των Τραπεζών. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1193/5.8.2013 "Διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων Α.Ε. με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων τους". (26/08/2013)
ΠΟΛ.1194/7.8.2013 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, με διαχειριστική περίοδο.... (26/08/2013)
ΠΟΛ.1195/8.8.2013 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση αναπηρίας, για τη χορήγηση απαλλαγών-ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1196/2.8.2013 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 233/2013 Γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με την επανάληψη διαδικασίας σε εκτέλεση πρωτόδικων αποφάσεων και την παράλληλη άσκηση έφεσης. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1198/21.8.2013 Φορολογική μεταχείριση δαπανών αγοράς αγαθών που πραγματοποιούνται από εταιρείες με έδρα σε κράτη μη συνεργάσιμα ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, μέσω τριγωνικών συναλλαγών. (26/08/2013)
ΠΟΛ.1199/20.8.2013 Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών κατά την έξοδο εταίρου προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4072/2012. (26/08/2013)
ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ.. (26/08/2013)
ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΦΩΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΑΥΡΗ" ΕΡΓΑΣΙΑ. (26/08/2013)
1.8.2013 ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦOΡ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣ.ΠΡΟΣΩΠΩΝ..  (02/08/2013)
2.8.2013 "ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ"  (02/08/2013)
31.7.13 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΥΨΟΣ ΦΠΑ ΣΤΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ». (02/08/2013)
Αρ. Δ6Α 1118225 ΕΞ 24.7.2013 Καθορισμός της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και απαραίτητων λεπτομερειών λειτουργίας αυτής. (02/08/2013)
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΛΗΞ. ΧΡΕΗ Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1120401 ΕΞ 30.7.2013 . (02/08/2013)
29/7/2013 "ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΔΟΣΕΙΣ". (30/07/2013)
NEO ! "ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ". (30/07/2013)
ΠΟΛ.1187/26.7.2013 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο .... (30/07/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1189/29.7.2013 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/A/27.7.13), για την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. (30/07/2013)
Οικονομικά Νέα
Ν. 4174/2013- Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (29/07/2013)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 170/26-7-2013 τεύχος Α') ο Ν.4174/26-7-2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει στο Πρώτο μέρος τον νέο "Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας"
Δείτε τον Ν. 4174/2013.
Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α') - Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Φ.Ε (26/07/2013)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 167/23-7-2013 τεύχος Α') ο Ν.4172/23-7-2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα" Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις"ο οποίος περιλαμβάνει και τον νέο Κ.Φ.Ε. Δείτε τον Ν.4172/2013.
ΠΟΛ.1173/10.7.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής. (26/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: 2/40464/0026/23.7.2013 "Παρακράτηση και απόδοση αμοιβής δικηγόρου.". (25/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1103200 ΕΞ 26.6.2013 Καταβολή δαπανών νοσηλείας από ασφαλιστικό οργανισμό. (25/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1103349 ΕΞ 26.6.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α. σε παραχώρηση δικαιωμάτων εκμετάλλευσης βιβλίων. (25/07/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ.Πρωτ.: Δ14Β 1102081 ΕΞ 21.6.2013 "Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. στην αμοιβή ψυχοθεραπευτή". (25/07/2013)
Οικονομικά Νέα
Αριθ. 31157/397/15.7.2013 Έγκριση έκδοσης κανονιστικής πράξης για το χαρακτηρισμό ως υποχρεωτικού ελέγχου, του ελέγχου που γίνεται από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Διασφάλισης (ΔΠΑΔ) 3420, ....... (25/07/2013)
ΠΟΛ.1182/19.7.2013 Καθορισμός τύπου και περιεχομένου της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης που περιλαμβάνεται στην αίτηση αναστολής του άρθρου 203 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρ. 12 του ν... (25/07/2013)
ΠΟΛ.1186/24.7.2013 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1149/2013 διαταγής του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013.. (25/07/2013)
23.7.2013 “Δόθηκε παράταση στην υποβολή δηλώσεων για τα Α.Φ.Μ. που τελειώνουν σε 1 και 2” (23/07/2013)
ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ (23/07/2013)
Αναρτήθηκε σήμερα στο site της Βουλής το νομοσχέδιο (πολυνομοσχέδιο) με θέμα " Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις" όπως ψηφίστηκε την Παρασκευή 19/7/2013 στην Ολομέλεια της Βουλής. Δείτε το ψηφισθέν τελικό κείμενο του Πολυνομοσχεδίου.
ΠΟΛ.1179/18.7.2013 Καθορισμός του υποχρεωτικού περιεχομένου του φακέλου τεκμηρίωσης, του περιεχομένου του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών, της γλώσσας στην οποία τηρούνται οι ως άνω πληροφορίες, των μεθόδων, τρόπων και διαδικασιών προσδιορισμού των ... (22/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1107741 ΕΞ 4.7.2013 Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010. (19/07/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1175983 ΕΞ 12.12.2012 Αυθαίρετα ακίνητα, που υπήχθησαν στις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011. (19/07/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1106599 ΕΞ 3.7.2013 Ερώτημα σχετικά με τον συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στις παραστάσεις της ……………………… (19/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1106601 ΕΞ 3.7.2013 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην χρηματοδότηση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας από το Επιμελητήριο. (19/07/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1174/11.7.2013 Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. (19/07/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1176/16.7.2013 Ειδικό στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών πράξεων - Αντικατάσταση της ΑΥΟ ΠΟΛ.1002/2010 (ΦΕΚ Β΄51/25.1.2010). (19/07/2013)
ΠΟΛ.1177/17.7.2013 Άμεση προώθηση εργασιών για την ικανοποίηση αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ. (19/07/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1178/17.7.2013 Οδηγίες ως προς τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) μετά τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων των Τμημάτων και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' και Β' τάξεως σε άλλη Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. (19/07/2013)
ΠΟΛ.1180/18.7.2013. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ 17Α), σχετικά με τη χορήγηση δυνατότητας επιλογής φορολόγησης των επαγγελματικών μισθώσεων και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους. (19/07/2013)
ΠΟΛ.1163/3.7.2013 Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου» . (12/07/2013)
ΠΟΛ.1172/9.7.2013 Κοινοποίηση διατάξεων της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α /09.05.2013) . (12/07/2013)
ΣτΕ 556/2013 Μη έκπτωση δαπάνης σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου αντί φορτωτικής.

Περίληψη.
 (11/07/2013)
ΠΟΛ.1171/4.7.2013 Οδηγίες σχετικά με την παροχή στοιχείων από τους φορολογούμενους κατά τον έλεγχο υποθέσεων φυσικών προσώπων. (10/07/2013)
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ Φ0ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (10/07/2013)
Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το τροποποιημένο (μετά τις καθολικές αντιδράσεις ) σχέδιο νόμου "Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις". Ειδικότερα,
ΠΟΛ.1156/28.6.2013 "Ανακαθορισμός των τιμών ζωνών του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στις Ζώνες ΣΤ και Δ και ορισμός Γραμμικής Ζώνης στην οδό Δάφνης [.. (09/07/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1108514 ΕΞ 4.7.2013 Διευκρινίσεις για την προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013. (09/07/2013)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1086751ΕΞ 27.5.2013 "Εφαρμογή των διατάξεων Φ.Π.Α. σε παροχή υπηρεσιών". (09/07/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1089245 ΕΞ 29.5.2013 Υπαγωγή ή μη στο Φ.Π.Α. της αμοιβής προσώπων που συμβάλλονται ως ερευνητές σε πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα. (09/07/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1169/8.7.2013 Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκαν μέσα στην διαχειριστική περίοδο 2012. (09/07/2013)
ΠΟΛ.1170/8.7.2013 Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. (09/07/2013)
ΣτΕ 1024/2013 Ακύρωση της ΠΟΛ.1040/1.3.2011 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αναφέρεται στη ζώνη Δ του Παλαιού Ψυχικού. (09/07/2013)
ΠΟΛ.1164/20.6.2013 Αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των δαπανών επισκευής στα πλαίσια εγγύησης καλής λειτουργίας (claims) (05/07/2013)
ΣτΕ 533/2013 Εικονικά τιμολόγια. Η φορολογική αρχή οφείλει να αποδείξει την εικονικότητα. Ο επιτηδευματίας μπορεί να απαλλαχθεί αν αποδείξει ότι είχε καλή πίστη κατά το χρόνο της συναλλαγής. (05/07/2013)
ΣτΕ 535/2013 Φόρος μεταβίβασης ακινήτων σε περιπτώσεις αναγκαστικού πλειστηριασμού. (05/07/2013)
ΠΟΛ.1159/28.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2013. (04/07/2013)
ΠΟΛ.1160/28.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994. (04/07/2013)
ΣτΕ 790/2013 Φορολογία ακίνητης περιουσίας νόμου 1249/1982. Δεν αρχίζει η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής, ούτε επιτρέπεται η ταμειακή βεβαίωση του κατά το άρθρο 12 του Ν. 2343/1995 καταλογισθέντος φόρου ακινήτου περιουσίας, η οποία αποτελεί ..... (04/07/2013)
NEO ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ KAI NOMIKΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. (03/07/2013)
ΠΟΛ.1161/26.6.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. (03/07/2013)
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΚΦΕ)  (03/07/2013)
Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από σήμερα 02/07/2013, έως την ερχόμενη Δευτέρα 08/07/2013, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο θέτει το νέο πλαίσιο για τον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτων των φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
ΠΟΛ.1152/26.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994. (02/07/2013)
ΠΟΛ.1153/26.6.2013 Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, με ..... (02/07/2013)
ΠΟΛ.1154/26.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικον. έτους 2013.  (02/07/2013)
ΠΟΛ.1155/26.6.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2013, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή, καθώς και θέματα επιστροφής φόρου που προκύπτει από... (02/07/2013)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
1.7.2013 "Πρόστιμα από 300 έως 15.000 ευρώ για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας". (01/07/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1147/20.6.2013 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2012". (01/07/2013)
27.6.13 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ο.Ε-Ε.Ε-Κ.Λ.Π". (27/06/2013)
27.6.13 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣ. ΠΡΟΣΩΠΩΝ .. (27/06/2013)
ΠΟΛ.1151/26.6.2013 Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση απαλλαγής α΄ κατοικίας με βάση την απογραφή του πληθυσμού του 2011. (27/06/2013)
ΑΞΙΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ 457 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Φ.Α.Π ΤΩΝ Φ.Π (26/06/2013)
Με την Α.Υ.Ο-Πολ. 1131/5.6.2013(που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1499/20.6.2013 τεύχος Β') με θέμα "Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο οικοπέδου δήμου ή κοινότητας, για τα έτη 2011, 2012 και 2013, στις περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, αποκλειστικά για τον προσδιορισμό του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων" ορίζονται τα ακόλουθα.
Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1077599 ΕΞ 10.5.2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) . (26/06/2013)
Οικονομικά Νέα
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΩΦΕΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΗΣ (26/06/2013)
Με την Πολ. 1150/20.6.13 τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Φορολογική μεταχείριση της ωφέλειας που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007)" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Σ.Α.Ο ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛ.Φ.Α.Π ΤΩΝ Φ.Π (26/06/2013)
Με την ΑΥΟ-Πολ.1132/5.6.2013 (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1500 /20.6.2013) τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Καθορισμός Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου για τον προσδιορισμό αξίας ακινήτων κατά τον υπολογισμό του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας φυσικών προσώπων ετών 2011, 2012 και 2013" ορίζονται τα εξής.
Αριθμ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 5.6.2013 "Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ." (25/06/2013)
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘ.20 & 21 ΤΟΥ Ν.4141/2013 ΓΙΑ ΦΠΑ (25/06/2013)
Με την Πολ.1148/17.6.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του νόμου 4141/2013, για θέματα ΦΠΑ" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
ΠΟΛ.1149/20.6.2013 "Διευκρινίσεις ως προς την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και του τέλους επιτηδεύματος, οικονομικού έτους 2013". (25/06/2013)
Άρειος Πάγος 4/2013 Χρησικτησία ακινήτων που ανήκουν στο δημόσιο. Προϋπόθεση της χρησικτησίας (21/06/2013)
ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (21/06/2013)

Σας παρουσιάζουμε κατ’ αποκλειστικότητα το σχέδιο του νέου Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών ο οποίος έχει καταρτισθεί από την αρμόδια επιτροπή και προβλέπεται να ψηφισθεί τον Ιούλιο και να τεθεί σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 67 την 1η Ιανουαρίου του 2014. 
 Αποτελείται από 11 κεφάλαια και 67 άρθρα. 

20.06.2013 "Αίτημα της Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για παράταση δηλώσεων φορολ. εισοδήματος Ν.Π. & Φ.Π., συγκεντρωτικών καταστάσεων, Φ.Α.Π. κ.λπ.".  (20/06/2013)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 35/17.6.2013 Νέες κατηγορίες εργαζόμενων συνταξιούχων που εξαιρούνται από τις επιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 του Ν. 3863/2010. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 1 του άρ. 42 του Ν. 3996/2011 περί απασχόλησης συντ/χων.. (20/06/2013)
Κ.Υ.Α. αριθ. οικ. 5/19.6.2013 Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 1414) σχετικά με την κατάργηση της δημόσιας επιχείρησης «Ελληνική Ραδιοφωνία – Τηλεόραση, ... (20/06/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1141/16.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994. (20/06/2013)
ΠΟΛ.1140/14.6.2013 Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013). (19/06/2013)
ΠΟΛ.1142/17.6.2013 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 2 του άρ. 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄), την παρ. 9 του άρ. 21 του Ν. 3943/2011.......... (19/06/2013)
18.06.2013 "Ολόκληρη η απόφαση του ΣτΕ για την ΕΡΤ" (18/06/2013)
ΠΟΛ.1124/29.5.2013 "Ανακαθορισμός της καθ’ ύλην αρμοδιότητας μεταξύ των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε θέματα φορολογικού ελέγχου". (18/06/2013)
ΜΕΧΡΙ 31/7/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ (13/06/2013)
Με το άρθρο 21 του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στην Βουλή την 10/6/2013 και προωθείται για Δημοσίευση στο ΦΕΚ με θέμα "Πρόγραμμα διευκόλυνσης για ενήμερους δανειολήπτες, τροποποιήσεις στο ν. 3869/2010 και άλλες διατάξεις" παρατείνονται οι γενικές συνελεύσεις μέχρι 31/7/2013 των Α.Ε, Ε.Π.Ε, Ι.Κ.Ε.
ΠΟΛ.1136/10.6.2013 Καθορισμός των δικαιολογητικών που υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν κάτοικοι εξωτερικού και αποκτούν πραγματικό εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 61 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (13/06/2013)
ΠΟΛ.1138/31.5.2013 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 142/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Α' Τμήμα) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού βεβαιωμένων οφειλών επιχείρησης με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτής έναντι του Δημοσίου που γεννήθηκαν μετά την ........ (12/06/2013)
ΠΟΛ.1135/10.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012. (11/06/2013)
ΠΟΛ.1137/11.6.2013 Παροχή διευκρινίσεων που αφορούν στην Έναρξη Εργασιών, αλλοδαπών Νομικών Προσώπων. (11/06/2013)
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/16/ΕΕ (11/06/2013)
Κατατέθηκε στην Βουλή το σχέδιο νόμου του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ, Ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.ΤΕ., Αναμόρφωση Οργανισμού του ΝΣΚ, και άλλες διατάξεις"...
ΠΟΛ.1127/31.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου μερισμάτων με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 45 του Ν. 4141/2013 (ΦΕΚ Α΄ 81) συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινίσεις για κάθε άλλο αναγκαίο.. (10/06/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ14Β 1079732 ΕΞ 16.5.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α. στη συλλογή, μεταφορά και επεξεργασία επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. (07/06/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1089785 ΕΞ 3.6.2013 Κυρώσεις επί μη επίδειξης αθεώρητων βιβλίων κατά τον προληπτικό έλεγχο. (07/06/2013)
ΠΟΛ.1130/5.6.2013 Φορολογική μεταχείριση των καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών από μέλη νομικών προσώπων της παρ. 4 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (07/06/2013)
ΠΟΛ.1133/5.6.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν. (07/06/2013)
ΠΟΛ.1134/6.6.2013 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του ν. 4110/2013. (07/06/2013)
ΠΟΛ.1129/3.6.2013 Τροποποίηση του χρόνου υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και του περιεχομένου του εντύπου 050 – ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2η 2011, Φ2 TAXIS. (05/06/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1088650 ΕΞ 31.5.2013 Έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από συνεργεία επισκευής οχημάτων Αθήνα, 31/05/2013. (04/06/2013)
ΠΟΛ.1120/27.5.2013 Αμοιβαία διοικητική συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοινοποίηση των διατάξεων του ν.4072/12 (Φ.Ε.Κ. Α' 86) - Οδηγία 2010/24/ΕΕ της 16ης Μαρτίου 2010 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. (04/06/2013)
ΠΟΛ.1128/3.6.2013 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 4152/9.5.2013 (Φ.Ε.Κ. 107Α') με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013». (04/06/2013)
Αριθ. ΠΟΛ 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2013. (03/06/2013)
ΠΟΛ.1116/23.5.2013 Συμπλήρωση−Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ. 1140 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής – εξόφληση με εντολή μεταφοράς – ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής». (03/06/2013)
ΠΟΛ.1122/30.5.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του του ν.2238/1994. (03/06/2013)
ΠΟΛ.1123/29.5.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 2238/1994, οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. (03/06/2013)
ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε ΤΩΝ Ν.Π (03/06/2013)
Mε την Α.Υ.Ο-Πολ. 1121/29.5.2013(που Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1312/30.5.2013 τεύχος Β') του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε. και απόδοση του οφειλόμενου ποσού" ορίζονται τα εξής.
ΠΟΛ.1110/20.5.2013 Συμπλήρωση της Α.Υ.Ο. με αριθμό Π.Ο.Λ. 1212/23.11.2012 (ΦΕΚ 3338 Β΄) «Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ.». (31/05/2013)
ΠΟΛ.1125/31.5.2013 Χρόνος απόδοσης του παρακρατηθέντος φόρου για τα διανεμόμενα κέρδη ΕΠΕ χρήσης 2012. (31/05/2013)
NEO!! Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων εισοδήματος νομικών προσώπων. (30/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13Β 1069865 ΕΞ 23.4.2013 Διόρθωση συμβολαίου – απαλλαγή α΄ κατοικίας. (30/05/2013)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Άρειος Πάγος 254/2012 Καταγγελία εργασιακής σχέσεως η οποία συντελέστηκε υπό συνθήκες παράνομης προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου. Δεν υφίσταται τέτοια προσβολή σε περίπτωση απόλυσης Προϊσταμένου λογιστηρίου εταιρείας, η οποία έγινε ...... (28/05/2013)
Εγκ. Ι.Κ.Α. αρ. 33/24.5.2013 "Α) Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2013. Β) Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 15 του ν. 4147/2013". (28/05/2013)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1107/17.5.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Ε.Φ.Α.) έτους 2013. (28/05/2013)
ΠΟΛ.1108/15.5.2013 Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης της εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους 2010, εκτύπωση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων – δηλώσεων και ημερομηνία ανάρτησης των..... (28/05/2013)
ΠΟΛ.1117/27.5.2013 Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παράβολου. (28/05/2013)
ΠΟΛ.1118/27.5.2013 Φορολογική μεταχείριση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας που συστήθηκε με τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα. (28/05/2013)
ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (24/05/2013)
ΠΟΛ.1114/23.5.2013 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2013, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. (24/05/2013)
ΠΟΛ.1115/23.5.2013 α) Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης περιουσιακών στοιχείων οφειλετών του και β) άμεση εκτέλεση πίνακα κατάταξης δανειστών ως ..... (24/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062805 ΕΞ 11.4.2013 Φορολογικό Απόρρητο. (23/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062878 ΕΞ 5.4.2013 Χρόνος έκδοσης παραστατικού απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί ακινήτων ν.3091/2002. (23/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1082112 ΕΞ 21.5.2013 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για την πώληση αγαθών μέσω διαδικτύου ή με αλληλογραφία. (23/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Φ.80000/ 14818/874/22.5.2013 Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη θέσπιση νέου νομικού πλαισίου για την ενίσχυση της ικανότητας συλλογής εσόδων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ). (23/05/2013)
ΠΟΛ.1111/21.5.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013) . (23/05/2013)
ΠΟΛ.1112/21.5.2013 Όροι, προϋποθέσεις και ειδικά θέματα εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013). (23/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065380 ΕΞ 15.4.2013 Διάκριση υπόχρεων Κ.Φ.Α.Σ. πώλησης αγαθών από παροχή υπηρεσιών. (16/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1070108 ΕΞ 23.4.2013 Υποχρεώσεις, ως προς τον Κ.Φ.Α.Σ., ιατρικής εταιρείας με νομική μορφή Α.Ε.  (16/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1071653 ΕΞ 25.4.2013 Τήρηση λογαριασμού 94 από Αγροτικούς Συνεταιρισμούς. (16/05/2013)
ΠΟΛ.1099/8.5.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) νομικών προσώπων έτους 2013. (16/05/2013)
ΠΟΛ.1103/14.5.2013 Εξειδίκευση των κριτηρίων και καθορισμός των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας υπαγωγής στις ευνοϊκές διατάξεις της περίπτωσης 11 της υποπαραγράφου Α.7 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (16/05/2013)
Α.Υ.Ο.-Πολ.1101 13.5.2013 (15/05/2013)
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΓΗ/ ΕΦΑΡΜ ΜΕΙΩΜ Ε.Ε.Τ.Α
ΠΟΛ.1097/30.4.2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και των δηλώσεων φορολογίας πλοίων .... (15/05/2013)
ΠΟΛ.1102/13.5.2013 Εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε.  (15/05/2013)
ΣτΕ 1026/2013 Οι παροχές που καταβάλλονται στον μισθωτό, με οποιαδήποτε ονομασία (επιχορήγηση, αποζημίωση, επίδομα κλπ.) που, κατά τον νόμο ή από τη φύση τους προορίζονται να καλύψουν δαπάνες στις οποίες αυτός υποβάλλεται για την εκτέλεση της ....... (15/05/2013)
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ Η ΝΕΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΕΒ (15/05/2013)
Η Νέα Εθνική Συλλογική Σύμβαση υπογράφηκε από ΓΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΓΕΣΕΒΕ, ΕΣΕΕ, εκτός από τον ΣΕΒ ,ο οποίος αντιπρότεινε "πρωτόκολλο συμφωνίας επί βασικών θεμάτων και αρχών".
ΠΟΛ.1098/8.5.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του Ν. 2238/1994. (13/05/2013)
ΣτΕ 854/2013 Αίτηση ακύρωσης της αριθ. ΠΟΛ.1027/9.2.2011 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον τρόπο εξόφλησης ορισμένων συναλλαγών με ιδιώτες αποκλειστικά μέσω τραπέζης, κατά το άρθρο 20 του ν. 3842/2010. (13/05/2013)
4152/2013 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΩΝ (10/05/2013)
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ 107/9.5.2013 τεύχος Α') ο Ν. 4152/9.5.2013 με θέμα ¨ Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013." Με το νόμο αυτό σκούπα επέρχονται σημαντικές αλλαγές οι 12 κυριότερες των οποίων αναφέρονται στην αναρτησή μας της 28.4.2013. Δείτε τον ν.4152/2013.
ΜΕΧΡΙ 16/5/2013 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΣΠΑ (10/05/2013)
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθμ. ΔΠΕΙΣ Α 1072064 ΕΞ 25.4.2013 Τροποποίηση − συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134−11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις π (08/05/2013)
ΠΟΛ.1093/29.4.2013 Ανακαθορισμός της τιμής ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων με οποιαδήποτε αιτία ακινήτων που βρίσκονται στη Β΄ Ζώνη της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης − .. (08/05/2013)
ΠΟΛ.1096/30.4.2013 Παράταση των προθεσμιών υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2013 των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παρ. 2 του άρθρου 101 του ν.2238/1994 καθώς και των εκ/στικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012. (02/05/2013)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
NEO! Οι αργίες των ημερών του Πάσχα και της 1ης Μαΐου 2013. (01/05/2013)
Οικονομικά Νέα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 525/2012 Ενόψει των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του ν.3220/2004 ερωτάται, αν, στην περίπτωση εικονικών φορολογικών στοιχείων που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και .. (01/05/2013)
ΠΟΛ.1091/29.4.2013 Κοινοποίηση της 525/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων και κυρώσεων, σε περίπτωση έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων, που φέρονται ότι εκδόθηκαν από εικονική επιχείρηση, τόσο σε ...... (01/05/2013)
ΠΟΛ.1092/29.4.2013 Συμπληρωματικές οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με την δήλωση απόδοσης εισφοράς σε εταιρίες του άρθρου 25 του Ν.27/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄77), συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 43 του... (01/05/2013)
ΠΟΛ.1095/29.4.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 18, 21 και 45 του άρθρου 3 του ν.4110/2013. (01/05/2013)
ΣτΕ 753/2012 Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας . (01/05/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1065686 ΕΞ15.4.2013 Συντελεστής Φ.Π.Α στην πώληση περιοδικού. (29/04/2013)
ΠΟΛ.1076/17.4.2013 Επανακαθορισμός του χρόνου έναρξης ισχύος των διατάξεων της ΠΟΛ 1221/2012 (ΦΕΚ 3513Β΄/31.12.2012) . (29/04/2013)
ΠΟΛ.1085/19.4.2013 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 ν.4056/12.03.2012, (ΦΕΚ 52Α'/2012), όπως ισχύουν, περί αναστολής επιβληθέντων προστίμων σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις. (29/04/2013)
ΠΟΛ.1086/23.4.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του πρώτου άρθ. της από 30.04.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (ΦΕΚ Α' 103) που κυρώθηκε...  (29/04/2013)
ΠΟΛ.1087/19.4.2013 Κοινοποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.4141/13(ΦΕΚ 81 Α) - Φορολογική μεταχείριση από πλευράς ΦΠΑ αγαθών τα οποία αποτελούν αντικείμενο εκχώρησης εισαγωγικού δικαιώματος. (29/04/2013)
ΣτΕ 753/2012 Δαπάνες επιχειρήσεων και παραγωγικότητα αυτών. Δαπάνες μισθοδοσίας, συντήρησης, εκτελωνισμού, τόκων δανείων, ελεγκτικής εταιρίας .  (29/04/2013)
ΤΕΛΙΚΟ - ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ- ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Ν. 4046/2012, 4093/2012 ΚΑΙ 4127/2013» (29/04/2013)
ΠΟΛ.1082/18.4.2013 Διεκπεραίωση εκκρεμών αιτήσεων επιστροφής Φ.Π.Α.  (22/04/2013)
ΠΟΛ.1083/11.4.2013 Αποδοχή της με αρ. 634/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή .... (22/04/2013)
ΠΟΛ.1080/15.4.2013 Κοινοποίηση της αριθ.191/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με εξαίρεση από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002. (19/04/2013)
ΠΟΛ.1075/17.4.2013 Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Ε.4. παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α 222) σχετικά με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή επιστροφής στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ. (17/04/2013)
ΠΟΛ.1074/12.4.2013 Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (16/04/2013)
ΣτΕ 3704/2012 Εικονικά φορολογικά στοιχεία . Όταν οι υπάλληλοι της Δ.Ο.Υ. αφαιρούν από την επαγγελματική εγκατάσταση επιτηδευματία επίσημα και όχι ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία, δεν απαιτείται ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας η σύνταξη έκθεσης ..... (16/04/2013)
ΣτΕ 4166/2012 Τα κριτήρια καθορισμού της έννοιας της -συνήθους κατοικίας- αφορούν τόσο τον επαγγελματικό και προσωπικό δεσμό ενός ατόμου με συγκεκριμένο τόπο όσο και τη διάρκεια αυτού του δεσμού και πρέπει να εξετάζονται σωρευτικώς. Επομένως, ως .... (16/04/2013)
ΠΟΛ.1055/21.3.2013 Βεβαίωση τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων ετών τα οποία δεν έχουν καταβληθεί έως την καταληκτική προθεσμία πληρωμής τους, καθώς και των τυχόν οφειλομένων προστίμων επ’ αυτών. (15/04/2013)
ΠΟΛ.1072/11.4.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν. 4110/2013 (Φ.Ε.Κ.17Α΄), καθώς και των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Φ.Ε.Κ. 81 Α΄). (15/04/2013)
ΠΟΛ.1073/10.4.2013 Κοινοποίηση της 475/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ.  (15/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1040292 ΕΞ 5.3.2013 Προϋποθέσεις τήρησης λογαριασμού 94. (11/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Α 1053283 ΕΞ 28.3.2013 Φυσικά πρόσωπα (δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, υποψήφιοι διδάκτορες, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, άνεργοι, κλπ) που συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Υποχρεώσεις ΚΦΑΣ. (11/04/2013)
ΠΟΛ.1069/8.4.2013 Μεταβίβαση αρμοδιότητας στους Προϊσταμένους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για την επιβολή των προστίμων που προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 (Φ.Ε.Κ. 151Α΄),.. (11/04/2013)
10.04.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α έτους 2012. (10/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ6Α 1060696 ΕΞ 8.3.2013 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, με αντικείμενο την μελέτη και διαμόρφωση της νέας διαδικασίας προσδιορισμού των αντικειμενικών αξιών». (10/04/2013)
ΠΟΛ.1071/9.4.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2012. (10/04/2013)
Αρ. πρωτ.: 9280/196/1.4.2013 Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής (08/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1054369 ΕΞ 28.3.2013 Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από την άσκηση των επαγγελμάτων: α) «ομοιοπαθητικός», β) «ασκών εναλλακτικές θεραπείες», γ) «ψυχοθεραπευτής» και δ) «λογοπαθολόγος-λογοθεραπευτής» από άτομα που δεν έχουν ... (08/04/2013)
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Φ-01010) ΟΙΚΟΝ.ΕΤΟΥΣ 2013 (08/04/2013)
Δημοσιεύουμε το έντυπο ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( Φ-01010) νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα πλήν τραπεζικών και ασφαλιστικών επιχειρήσεων (Α.Ε-Ε.Π.Ε κ.λ.π), οικον. έτους 2013.
Μεταφορά της αργίας της Πρωτομαγιάς στις 7.5.2013 ημέρα Τρίτη . Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2013, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας και μεταφορά αυτής..Αριθμ.Πρ. 9280/196/1.4.2013... (08/04/2013)
Ν.4141/2013 Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (08/04/2013)
Δημοσιεύθηκε ο Νέος Επενδυτικός νόμος Ν.4141/05-04-2013 (ΦΕΚ 81 τεύχος Α') με θέμα " Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις"
ΠΟΛ.1060/26.3.2013 Έγκριση πινάκων γεωργικού εισοδήματος και ενοικίων γεωργικής γης για το οικονομικό έτος 2013 (χρήση 2012). (08/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1048299 ΕΞ 15.3.2013 Διευκρινίσεις για το πιστοποιητικό του άρθρου 48 του ν. 3842/2010. (04/04/2013)
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: οικ. 12598/3.4.2013 Απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως. (04/04/2013)
ΠΟΛ.1067/3.4.2013 Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες - Τροποποίηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1090/2012 και ΠΟΛ 1073/2004 - Κατάργηση των ΑΥΟ ΠΟΛ 1016/2010 και 1108/2010. (04/04/2013)
ΠΟΛ.1068/3.4.2013 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. (04/04/2013)
ΠΟΛ.1066/2.4.2013 Επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. (03/04/2013)
ΣτΕ 1032/2013 Αντισυνταγματικότητα της ρύθμισης που παρέχει στα όργανα του Σ.Δ.Ο.Ε. την εξουσία να δεσμεύουν τραπεζικούς λογαριασμούς και περιουσιακά στοιχεία ελεγχομένων προσώπων. (03/04/2013)
Αρ. πρωτ.: 969/40170/1.4.2013 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 36 παρ. 8 του ν. 4061/2012. (02/04/2013)
ΠΟΛ.1065/28.3.2013 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 14 Α702.02.2012), καθώς και των διατάξεων της ...... (02/04/2013)
Αριθμ. Δ6Α 1053300 ΕΞ 27.3.2013 Χαρακτηρισμός οφειλών ως ιδιαίτερα σημαντικού ύψους, η επιδίωξη της είσπραξης των οποίων υπάγεται και στην αρμοδιότητα της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης .... (01/04/2013)
ΠΟΛ.1062/28.3.2013 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορ/νται μόνο για τα εισοδ/τά τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται στην ΠΟΛ.1216/17.12.12. (01/04/2013)
ΠΟΛ.1063/29.3.2013 Παράταση των προθεσμιών υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε7-Φ-01.015), της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. - Έντυπο Ε12-Φ-01.015Α) από αμοιβές που ....... (01/04/2013)
ΠΟΛ.1064/29.3.2013 Υποβολή της Δήλωσης Φορολ. Εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με την παράγ. 4 του άρθ. 2 του Ν. 2238/1994 και απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρ. μεθόδου επικ/νίας κατά το οικ. έτος 2013 - Παράταση προθεσμίας υποβολής (01/04/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1020165 ΕΞ 5.2.2013 "Απαλλαγή από τη θεώρηση φορολογικών στοιχείων βάσει της ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012)". (30/03/2013)
ΠΟΛ.1056/26.3.2013 Υποχρέωση υποβολής των εργολαβικών συμβολαίων, που συνάπτονται μεταξύ δικηγόρου και εντολέα του, στην Δ.Ο.Υ. του δικηγόρου. (29/03/2013)
ΠΟΛ.1061/28.3.2013 "Παροχή διευκρινίσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ". (29/03/2013)
ΠΟΛ.1057/27.3.2013 Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 149/2010 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (Ολομέλεια) αναφορικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε συμφωνία πιστωτών-επιχ/σης κατ' άρθρο 44 .... (28/03/2013)
ΠΟΛ.1054/26.3.2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.3.2013. (27/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1046743 ΕΞ 14.3.2013 Σχετικά με την έκδοση των Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από επιχειρήσεις του κλάδου επισκευής αυτοκινήτων, μετά την εφαρμογή από 01/01/2013 των διατ. του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ. 1, υποπερ. Ε1 του άρ. πρώτου του ν.4093..  (26/03/2013)
ΠΟΛ.1052/20.3.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών εκείνων των υπόχρεων για τους οποίους η καταληκτική ημερ. υποβολής τους έληγε στις ημερ. κατά τις οποίες τα υποκ. Κυπριακών Τραπ. στην Ελλάδα... (26/03/2013)
ΠΟΛ.1053/21.3.2013 Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων.. (26/03/2013)
Αρ. πρωτ.: ΔΠΕΙΣ Α 1039272 ΕΞ 4.3.2013 Έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων. (22/03/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013 Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.  (20/03/2013)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 72/2013 Σύμβαση εκχώρησης απαίτησης λόγω ενεχύρου – Επιστροφή ποσών Φ.Π.Α. – Εγκυρότητα. (20/03/2013)
ΠΟΛ.1051/20.3.2013 Οι τόκοι από έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που εκδίδονται από 1.1.2007 και μετά, οι οποίοι αποκτώνται από αμοιβαία κεφάλαια (ΟΣΕΚΑ), εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία ....... (20/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1019996 ΕΞ 5.2.2013 " Έκδοση θεωρημένης απόδειξης παροχής υπηρεσιών αντί αθεώρητου τιμολογίου". (19/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1024766 ΕΞ 13.2.2013 Έκδοση αποδείξεων λιανικής για την πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών επί πιστώσει. (19/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ15Β 1027433 ΕΞ 18.2.2013 Απαλλαγή από τη θεώρηση των αποδείξεων λιανικής για την παροχή υπηρεσιών βάσει της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2003 σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπαρ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 – ΦΕΚ Α΄ 222) . (19/03/2013)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1046771 ΕΞ 14.3.2013 " Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ. εμπόρων - εισαγωγέων δικύκλων". (19/03/2013)
Αριθ. πρωτ.: Δ15 1019995 ΕΞ 5.2.2013 " Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου λόγω αλλαγής στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου". (19/03/2013)
ΠΟΛ.1045/6.3.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2013 των νομικών προσώπων της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή − Παράταση .. (19/03/2013)
ΠΟΛ.1050/14.3.2013 Τροποποιήσεις της ΠΟΛ 1041/2013 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής των συγκεντρωτικών δηλώσεων των ημεδαπών ή αλλοδαπών διαχειριστριών εταιριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση το άρθρο 25 του Ν.27/1975 και ... (19/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ13Α 1143439 ΕΞ 17.10.2012 Φορολόγηση μετοχών ανώνυμης ναυτιλιακής εταιρείας αιτία κληρονομιάς. (14/03/2013)
Αρ. πρωτ.: Δ14Α 1168843 ΕΞ 6.12.2012 Διακανονισμός ΦΠΑ στην περίπτωση πώλησης ακινήτου σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης. (14/03/2013)
Αρ. Πρωτ: Δ14Α 1168845 ΕΞ 2012/6.12.2012 Πώληση φωτοβολταικού πάρκου ως υποκαταστήματος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Κώδικα ΦΠΑ. (14/03/2013)
ΠΟΛ.1049/11.3.2012 Χορήγηση βεβαίωσης στοιχείων ακινήτων στους εν διαστάσει συζύγους για διατροφή, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. (14/03/2013)
ΠΟΛ.1044/4.3.2013 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1195/12.10.2012 Α.Υ.Ο αναφορικά με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 του Κ.Φ.Ε. (13/03/2013)
ΠΟΛ.1032/21.2.2013 Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυσίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί συστήματα εισροών – εκροών. (12/03/2013)
ΠΟΛ.1043/7.3.2013 Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης. (12/03/2013)
ΠΟΛ.1047/11.3.2013 Αποδοχή της με αρ. 532/2012 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ΚΦΕ σε περιπτώσεις πωλήσεων ακινήτων που αποκτήθηκαν από επαχθή ή μη επαχθή αιτία. (12/03/2013)
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ Α.Π.Δ ΤΟΥ ΙΚΑ (06/03/2013)
Με την εγκύκλιο 14/4.3.2013 του ΙΚΑ με θέμα "Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.). 2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.
ΠΟΛ.1042/4.3.2013 Κατάργηση της ΠΟΛ 1136/15-6-2011 «Χορήγηση στοιχείων στις επιχειρήσεις που έλαβαν Α.Φ.Μ. μέσω Υπηρεσιών Μίας Στάσης» . (05/03/2013)
ΠΟΛ.1038/19.2.2013 Στατιστικά κατώφλια έτους 2013 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές. (01/03/2013)
ΠΟΛ.1039/22.2.2013 Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων. (01/03/2013)
ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧ/ΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ  (01/03/2013)
Με την Πολ.1041/26.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν.27/1975 (Α΄77) ‘Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξη της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων’, δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία, συνυποβαλλόμενα με αυτή δικαιολογητικά έγγραφα και διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν.4110/2013 (Α΄17)" προβλέπονται τα ακόλουθα.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε.Δ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΩΜΑ/ΚΩΝ Ε.Ν (28/02/2013)
Με την Πολ.1039/22.2.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα"Οδηγίες συμπλήρωσης του Ειδικού Ενημερωτικού Δελτίου για εισοδήματα φορολογουμένων ειδικών περιπτώσεων" ορίζονται τα παρακάτω.
ΠΟΛ.1035/12.2.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2013 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή. (28/02/2013)
ΠΟΛ.1037/22.2.2013 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 13-21 του ν. 2648/1998, όπως ισχύουν. (27/02/2013)
ΠΟΛ.1020/5.2.2013 Σήμανση των δεδομένων των ασφαλών πληροφοριών που ορίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ. (25/02/2013)
ΠΟΛ.1034/22.2.2013 Το ειδικό πρόστιμο τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών του ν.4014/2011 δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. (25/02/2013)
ΠΟΛ.1036/22.2.2013 Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) . (25/02/2013)
KATAΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ Ο ΝΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (22/02/2013)
Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή ο νέος επενδυτικός νόμος με θέμα "Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις".
ΟΙ 21 ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (20/02/2013)
Εισάγουμε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
ΠΟΛ.1029/15.2.2013 Τρόπος υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2013. Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων έτους 2013 . (20/02/2013)
ΠΟΛ.1015/31.1.2013 Παράταση προθεσμίας καταβολής της δεύτερης και τρίτης δόσης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010. (15/02/2013)
ΠΟΛ.1026/13.2.2013 Ειδική Φορολόγηση των αμοιβών του Ιπτάμενου Προσωπικού Πολιτικής Αεροπορίας που υπηρετεί σε αλλοδαπή αεροπορική εταιρεία με εγκατάσταση στην Ελλάδα, πριν από την κατάργησή της με τον ν. 3842/2010. (15/02/2013)
ΠΟΛ.1027/15.2.2013 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 21 του ΚΦΕ. (15/02/2013)
ΠΟΛ.1024/13.2.2013 Υποκείμενο φορολογικής ενοχής του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτου που εισφέρεται η χρήση του σε ΟΕ από τον εταίρο - κύριο του ακινήτου, ως αντάλλαγμα της συμμετοχής του σ' αυτήν. (14/02/2013)
ΠΟΛ.1012/25.1.2013 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν. 2065/1992 (12/02/2013)
ΠΟΛ.1021/6.2.2013 Μη καταβολή ΦΠΑ από το Δημόσιο, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τις δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή τις αμιγείς δημοτικές επιχειρήσεις για παροχή υπηρεσιών. (12/02/2013)
ΠΟΛ.1023/11.2.2013 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2, της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ 17Α/23.1.2013) . (12/02/2013)
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ Α.Ε-ΕΠΕ-ΙΚΕ-ΟΕ-ΕΕ (11/02/2013)
Με την Απόφαση Κ2-828 του ΥΠΑΝ (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 216 /5.2.2013 τεύχος Β') με θέμα "Προτυποποιημένα Καταστατικά" δίδονται Υποδείγματα καταστατικών των Α.Ε-Ε.Π.Ε-Ι.Κ.Ε-Ο.Ε-Ε.Ε.
ΠΟΛ.1016/1.2.2013 Κοινοποίηση διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α' 17) σχετικά με την εισαγγελική παραγγελία περί άρσης απορρήτου. (08/02/2013)
ΠΟΛ.1017/1.2.2013 Φορολογική αντιμετώπιση του εισοδήματος που αποκτά ο εκμισθωτής ακινήτου, στο οποίο έχουν γίνει βελτιώσεις και προσθήκες από τον μισθωτή, κατά την πρόωρη λύση της μίσθωσης. (08/02/2013)
ΠΟΛ.1018/4.2.2013 Κοινοποίηση και παροχή διευκρινίσεων επί των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4110/2013 (ΦΕΚ Α'17) «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις». (08/02/2013)
ΠΟΛ.1019/4.2.2013 Διευκρινίσεις επί των βεβαιώσεων δαπανών που εκδίδονται από τα χρηματ/τικά ιδρύματα και αφορούν σε επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης ακινήτων προς φορ/νους, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο συγχρ/μενο Πρόγ. «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» (08/02/2013)
Ν. 4111/2013 ΠΟΥ ΚΥΡΩΣΕ ΤΙΣ 6 Π.Ν.Π ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ (29/01/2013)
Δημοσιεύθηκε ο Ν. 4111/ 25.1.2013 (ΦΕΚ 18 τεύχος Α') που κύρωσε τις 6 Π.Ν.Π του 3ου Μνημονίου με θέμα "Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις." Δείτε τον Ν.4111/2013.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ του καθηγητή κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ με αντικείμενο «Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ (25/01/2013)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ
του καθηγητή
κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΕΛΛΗ
με αντικείμενο :
«Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ
* ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Αγορές, Πωλήσεις, Διακίνηση, Λογιστική, Κοστολόγηση, Αποτίμηση)
Ν..4110/2013 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (24/01/2013)
Δημοσιεύθηκε ο Νέος Φορολογικός Νόμος 4110/23.1.2013 (ΦΕΚ.17 τεύχος Α') με θέμα "Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και Λοιπές Διατάξεις»
Δείτε τον φορολογικό Νόμο.
ΠΟΛ.1223/21.12.2012 "Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων" (17/01/2013)
Το ψηφισθέν φορολογικό νομοσχέδιο - Το τελικό κείμενο του νέου φορολογικού (17/01/2013)

Το νομοσχέδιο "Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις", όπως ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων.

Ψηφισθέν νομοσχέδιο.
Επίκαιρες Φορολογικές Ημερίδες (15/01/2013)

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Κ.Φ.Α.Σ»

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΛ.1006/9.1.2013 Η ζημία που υφίσταται επιχείρηση λόγω ληστείας ή κλοπής εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της, κατά τη διαχειριστική περίοδο στην οποία έλαβε χώρα το ζημιογόνο γεγονός. (10/01/2013)
ΠΟΛ.1220/13.12.2012 Κωδικοποίηση − Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ. (10/01/2013)
ΠΟΛ.1228/27.12.2012 Παράταση ισχύος κωδικών πρόσβασης χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. (10/01/2013)
H ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Α.Σ (08/01/2013)
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2013

H ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Α.Σ

Με την Πολ.1004/4.1.2013 του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών" δίδονται οδηγίες για την εφαρμογή του νέου απλοποιημένου Κώδικα.
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (07/01/2013)
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης

(Φ.Ε.Κ.256/31-12-2012 τεύχος Α') η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

με θέμα "Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας."

Δείτε την Π.Ν.Π της 31.12.2012.
ΠΟΛ.1002/31.12.2012 Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων. (03/01/2013)
ΠΟΛ.1003/2.1.2013 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (58 Α') ως προς τα φυσικά πρόσωπα. (03/01/2013)
ΠΟΛ.1216/17.12.2012 Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορ/νται μόνο για τα εισ/τα τους που προκύπτουν στην Ελλάδα, όπως ορίζεται ΠΟΛ.1161/31.5.12... (03/01/2013)
ΠΟΛ.1217/17.12.2012 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1145/31.5.2012 (ΦΕΚ Β'1839/11.06.2012) σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματά τους .... (03/01/2013)
ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ "2013" ΓΕΜΑΤΗ ΑΠΟ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟ!!! (03/01/2013)
Σε 10 μηνιαίες δόσεις ο ΦΑΠ του 2011 και του 2012. (03/01/2013)
Αριθμ. Φ 10053/28449/1893/19.12.2012 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε μη επιδοτούμενους ανέργους, ασφαλισμένους του Λογαριασμού Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Ανεργίας και Λώρου του ΕΤΑΠ − ΜΜΕ.. (02/01/2013)
ΠΟΛ.1001/28.12.2012 Αναστολή καταστροφής πινακίδων κυκλοφορίας των Ι.Χ. οχημάτων που τίθενται σε προσωρινή ακινησία και παραμένουν στις Δ.Ο.Υ. πέραν του δωδεκαμήνου. (02/01/2013)
ΠΟΛ.1219/18.12.2012 Τροποποιήσεις των ΠΟΛ 1195/2012 και ΠΟΛ 1077/2012 αναφορικά με παρατάσεις προθεσμιών υποβολής στοιχείων στη Γ.Γ.Π.Σ.  (31/12/2012)
ΠΟΛ.1227/27.12.2012 Παράταση προθεσμίας καταβολής του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2010. (31/12/2012)
ΠΟΛ.1224/21.12.2012 Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 στα εισοδήματα από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους από 1-1-2013 και μετά με βάση τη νέα .... (27/12/2012)
ΠΟΛ.1226/24.12.2012 Οδηγίες για την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων, η οποία θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους 2012 και η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 έως και 27 του ν. 2065/1992. (27/12/2012)
Δωρεάν τα πιστοποιητικά μεταβολών οικογενειακής κατάστασης. (19/12/2012)
ΠΟΛ.1211/30.11.2012 Καθορισμός δείγματος ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011, των εταιριών που έχουν ελεγχθεί από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 ... (18/12/2012)
ΠΟΛ.1212/23.11.2012 Πληρωμή βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών σε πιστωτικά ιδρύματα και στα ΕΛ.ΤΑ. . (18/12/2012)
ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (14/12/2012)
Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Κατατέθηκε σήμερα στις 23.00' στην Βουλή το Νέο Μίνι Φορολογικό Νομοσχέδιο (αποτελούμενο από 30 άρθρα ) με θέμα "Ρυθμίσεις στη Φορολογία Εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις." που τροποποιεί τον υφιστάμενο κώδικα ν. 2238/1994.

Με το νομοσχέδιο αυτό επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων. Ειδικότερα,

Οι κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με το νέο νομοσχέδιο συνοψίζονται παρακάτω.

ΠΟΛ.1215/11.12.2012 Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος – Καναδά. (Ν 3824, ΦΕΚ Α΄ 27/25.02.2010). (13/12/2012)
ΠΟΛ.1214/7.12.2012 Υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και απόδοσης του φόρου υποχρεωτικά με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας. (12/12/2012)
Το ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (10/12/2012)
Δημοσιεύουμε το τελικό σχέδιο νόμου του Νέου΄' Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος" όπως διαμορφώθηκε μετά το γράψε-σβήσε και τις παρεμβάσεις που έγιναν από όλους, μετά την θύελλα των αντιδράσεων που προκάλεσε το αρχικό σχέδιο. Το σχέδιο πρόκειται να κατατεθεί εκτός απροόπτου την τρίτη στην Βουλή.
ΠΟΛ.1213/3.12.2012 Παράταση της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων χρεών στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)  (05/12/2012)
Aριθ. 010918/29.11.2012 Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών εκθέσεων και της ημερομηνίας δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων τρίτου τριμήνου των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (02/12/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 090/17/30.11.2012 "Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ". (02/12/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1210/29.11.2012 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012. (02/12/2012)
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: 090/17/30.11.2012 "Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ από τις υπηρεσίες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ". (30/11/2012)
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε10/19/30.11.2012 Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών και δόσεων που λήγει 30/11/2012. (30/11/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 572/2011 Ερωτάται εάν εκπίπτουν ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα επιχείρησης δαπάνες που στηρίζονται σε πλαστά φορολογικά στοιχεία, εφ' όσον δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν. (28/11/2012)
ΠΟΛ.1203/2.11.2012 Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης ΠΟΛ. 1009/4.1.2012 (ΦΕΚ 72Β΄) «Εγκατάσταση Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών − Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων και διασφάλιση συναλλαγών μέσω αυτού.»  (28/11/2012)
Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Κ.Φ.Α.Σ» - ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΗΜΕΡΙΔΑ (27/11/2012)
ΠΟΛ.1205/8.11.2012 Κοινοποίηση της 572/2011 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκπτωση ή μη, κατ΄ άρθρο 31 Κ.Φ.Ε., των δαπανών εκείνων οι οποίες δεν αμφισβητείται ότι πραγματοποιήθηκαν, πλην, όμως, προκύπτουν από πλαστά φορολογικά στοιχεία. (27/11/2012)
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ -ΚΦΑΣ- (26/11/2012)
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Η Φ Ο Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Ο ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ «Κ.Φ.Α.Σ»

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

[ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222/12-11-2012)]
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (26/11/2012)
Το Σχέδιο νόμου με θέμα "ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ " που δόθηκε στα κόμματα αποτελεί τον νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων νέος κώδικας των 148 σελίδων θα αντικαταστήσει τον ν. 2238/1994 και περιλαμβάνει 93 νέα άρθρα (από 109 που έχει ο τρέχων). Με τον νέο κώδικα επέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στην φορολογία εισοδήματος των φυσικών και νομικών προσώπων.
Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΤΟΥ Ν.4093/12 (22/11/2012)
Η Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με Αριθμ.Πρωτ. 25542/811/21.11.2012 με θέμα "Οδηγίες για την εφαρμογή των υποπαραγράφων ΙΑ.10 έως IA.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222/Α΄/12-11-2012)." παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των νέων εργατικών διατάξεων.
ΠΟΛ.1202/31.10.2012 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1039/13.2.2012.  (22/11/2012)
ΠΟΛ.1208/16.11.2012 Μηχανογραφική έκδοση και διαχείριση εισιτηρίων για λογαριασμό τρίτων− Απαλλαγή από τη θεώρηση και σήμανση με μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ του ν. 1809/1988, των εισιτηρίων θεαμάτων με ορισμένες προϋποθέσεις. (22/11/2012)
«Παγώνει» η φορολόγηση του εφάπαξ λόγω αντιδράσεων. (19/11/2012)
19.11.2012 "ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Φ.Α.Σ ΜΕ Π.Ν.Π". (19/11/2012)
Aρ. Πρωτ: 25116/992/16.11.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχν. ασφάλειας. (19/11/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 488/2012 Εάν, στην περίπτωση κατά την οποία, λόγω διαζυγίου, ο πατέρας ελάμβανε το πολυτεκνικό επίδομα της διατάξεως της παρ.3 του άρθρου 63 του Ν. 1892/1990, ως ασκών τη γονική μέριμνα των τεσσάρων τέκνων του, τα οποία .... (19/11/2012)
Δημόσια τεχνική διαβούλευση σχετικά με τις προδιαγραφές αποστελόμενων στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. απο το σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών. (19/11/2012)
Διαμαρτυρία του Ο.Ε.Ε. στο Υπ. Οικονομικών για την εκδοθείσα ΠΟΛ 1196/2012 η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1067/2011. (19/11/2012)
ΠΟΛ.1206/13.11.2012 Ανάθεση είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2013 και καθορισμός διαδικασίας είσπραξης τελών κυκλοφορίας των ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσυκλετών έτους 2013 και επομένων ετών. (19/11/2012)
ΠΟΛ.1207/14.11.2012 Κοινοποίηση των διατάξεων της Υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α΄) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (19/11/2012)
ΣτΕ 2367/2012 Επειδή, για τη μετατροπή ομόρρυθμης ετ. σε ανώνυμη πριν από το ν. 2339/1995, ο οποίος ρύθμισε θετικά το θέμα, δεν υπήρχε διάταξη νόμου που να προέβλεπε τη συνέχιση της νομικής προσωπικότητας της ομόρρυθμης στο πρόσωπο της ανώνυμης...... (19/11/2012)
12 Νοεμβρίου 2012 "ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Ο Ν.4093/2012 ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ"  (13/11/2012)
Εφορίες - Στάση εργασίας στις 14 Νοεμβρίου από τις 12:00 το μεσημέρι. (12/11/2012)
Αρειος Πάγος 251/2012 Η αρχή της τάξεως σημαίνει ότι όταν επιχειρείται μία συλλογική σύμβαση των όρων εργασίας, η οποία σημειωτέον αποσκοπεί στην καθιέρωση τάξεως στο χώρο εργασίας, πρέπει να είναι γενική και αφηρημένη, δίκαιη και ενιαία και ....... (12/11/2012)
Αρειος Πάγος 259/2012 Η αξίωση για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή σε περίπτωση θανάτου λόγω ψυχικής οδύνης (άρθρα 298, 299, 914 και 932 ΑΚ), που οφείλεται μόνο στις ρητώς από το νόμο προβλεπόμενες περιπτώσεις για ζημία μη περιουσιακή .... (12/11/2012)
ΓΕΜΗ Αυτοαπογραφή - Παράταση εώς την 13-11-2012 για όσους η προθεσμία έληξε την 10η-11-2012. (12/11/2012)
Αρ. πρωτ.: ΔΕΦΚ 5041766 ΕΞ 6.11.2012 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας. (06/11/2012)
Σχέδιο Νόμου - Αιτιολογική Έκθεση (06/11/2012)
Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Σχέδιο Νόμου - Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013 - 2016 (06/11/2012)
ΣτΕ 2445/2012 Ακύρωση της παρ/φου 2 της ΠΟΛ.1008/2011 η οποία επιβάλει την υπογραφή λογιστή των δηλώσεων από λογιστή σε όσους περαιώνουν τις υποθέσεις τους με βάση τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του ν. 3296/2004, ανεξαρτήτως του ύψους των...... (05/11/2012)
Εβδομάδα απεργιών - Ποιοί απεργούν και πότε... (05/11/2012)
Ξεκινά η διάθεση των τελών κυκλοφορίας... (05/11/2012)
(Π.Ε.Φ.Ε.) Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. καλεί τους λογιστές - φοροτέχνες να γίνουν καταδότες και κουκουλοφόροι των πελατών τους!!! (02/11/2012)
Αντισυνταγματικές οι περικοπές του μνημονίου για τις συντάξεις. (02/11/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. - Έλεγχοι για ανασφάλιστη εργασία. (02/11/2012)
Οικονομικά Νέα
Φορολογικό Κ.Ε.Π. για κάθε Δ.Ο.Υ. που ενοποιείται στα νησιά. (02/11/2012)
1.1.2012 "ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2012". (01/11/2012)
Αριθμ. 46115/B.1923B΄/30.10.2012 Παράταση της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών. (01/11/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 50/1.11.2012 "Θεώρηση - έκδοση βιβλιαρίων ασθενείας". (01/11/2012)
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/ 251/ 115/1.11.2012 "Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών". (01/11/2012)
Οικονομικά Νέα
Άρειος Πάγος 889/2012 Η γνωστοποίηση του χρόνου προϋπηρεσίας και της οικογενειακής κατάστασης του οδηγού για κατάταξη σε μισθολογική βαθμίδα γίνεται με παράδοση προς τον εργοδότη αφ' ενός υπεύθυνης δηλώσεως του ν. 1599/1986 και αφ' ετέρου των ....... (31/10/2012)
Διαρροή εκατοντάδων εγγράφων του υπουργείου Οικονομικών (31/10/2012)
Διευκρινίσεις για την υποβολή της δήλωσης Ε9 για το 2012. (31/10/2012)
Οι τελικές ρυθμίσεις στη φορολογία - Τα εισοδήματα από ενοίκια θα φορολογούνται με συντελεστές 10%, 30% και 45%. (31/10/2012)
ΠΟΛ.1201/25.10.2012 Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012. (31/10/2012)
Το προσχέδιο του Νέου φορολογικού νόμου – Όλα τα τελευταία σενάρια (31/10/2012)
Σας παρουσιάζουμε σήμερα το προσχέδιο του νέου φορολογικού νόμου όπως έχει διαμορφωθεί έως τώρα.
29.10.2012 "ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ NOMOY". (29/10/2012)
Άρειος Πάγος 1591/2010 Καταγγελία σύμβασης. Σημειώνεται ότι η μη απόδειξη των επικαλούμενων από τον εργοδότη λόγων απολύσεως της υπαλ., δεν ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στην ύπαρξη της επικαλούμενης από την εργαζόμενη καταχρηστικής απολύσεως, διότι,.... (29/10/2012)
Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π. με διαχείριση 30/06 καθώς και εκπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ. ετών 2011 και 2012 (29/10/2012)
Νέο σώμα «αδιάφθορων» φορο-ελεγκτών συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών. (29/10/2012)
ΠΟΛ.1195/12.10.2012 Υποχρεώσεις υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων σύμφωνα με τις παρ. 2 και 8 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως τροποπ/καν από τις παρ. 2 και 5 του άρ. 17 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), την παρ. 9 του άρ. 21 του Ν3943/20111 (29/10/2012)
ΠΟΛ.1200/18.10.2012 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο.Ο./ΠΟΛ.1015/10.1.2012 (ΦΕΚ Β΄257/13.2.2012) «Χρονικά όρια δυνατότητας διάθεσης Φ.Η.Μ. και φορολογικών μνημών». (29/10/2012)
Άρειος Πάγος 285/2012 Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της φοροδιαφυγής, απαιτείται, αντικειμενικώς η έκδοση από το δράστη πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή η αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων (και μάλιστα ανεξαρτήτως αν τα ...... (26/10/2012)
Άρειος Πάγος 859/2010 Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση. (26/10/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 472/2012 Δικαιούται και ο γονέας δικαστικός λειτουργός γονική άδεια ανατροφής άνευ αποδοχών για τέσσερις μήνες κατά το άρθρο 49 παρ.2 και 50 παρ.1-4 του Ν.4075/2012. (26/10/2012)
Εφαρμογή χειμερινής ώρας από τα ξημερώματα της Κυριακής 28 Οκτωβρίου. (26/10/2012)
Προθεσμία υποβολής αναφορών και στοιχείων στην Ε.Λ.Τ.Ε. (26/10/2012)
Απίστευτα μέτρα - Τι περιλαμβάνει το προσχέδιο του νέου Μνημονίου - Αύξηση στις αντικειμενικές - Έως το 2018 η εισφορά αλληλεγγύης. (24/10/2012)
Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ. 12476/9.10.2012 Καθορισμός αριθμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους. (24/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αρ. Πρωτ. οικ. 2/76376/0022/15.10.2012 "Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων". (24/10/2012)
Οικονομικά Νέα
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 126/2012 Ερωτάται: αν ο οικονομικός έφορος μπορεί να δίνει πληροφορίες για την περιουσιακή κατάσταση και τα εισοδήματα του φορολογούμενου σε τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 10 παρ.3 του ν. 3869/2010 όταν,...... (24/10/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 254/2012 Εάν, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (Κ.Φ.Ε.), μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη των προέδρων της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών «Θ» για τα χρέη αυτής από παρακρ. φόρους και Φόρο Μεγ. Ακίνητης..... (24/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκ. Ι.Κ.Α. αρ. 68/23.10.2012 "Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ". (24/10/2012)
Οικονομικά Νέα
Μετά τη διατήρηση των «παγωμένων» τριετιών - «Μάχη» έως την ύστατη στιγμή για αποζημιώσεις και ελαστικά ωράρια. (24/10/2012)
Στουρνάρας: Έκλεισε η συμφωνία με την τρόικα. (24/10/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 127/2012 Ερωτάται αν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης ΦΜΑ με αρνητικό περιεχόμενο για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα της αναφερόμενης στο ερώτημα, μεταβίβασης ακινήτου, κατόπιν απατηλών και ..... (23/10/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 127/2012 Ερωτάται αν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης ΦΜΑ με αρνητικό περιεχόμενο για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα της αναφερόμενης στο ερώτημα, μεταβίβασης ακινήτου, κατόπιν απατηλών και ..... (23/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Α41/ ΟΕ/3/22.10.2012 Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων. (23/10/2012)
Οικονομικά Νέα
Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/336/18.10.2012 Γνωστοποίηση της με αριθ. 45605/12 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 .... (23/10/2012)
ΠΟΛ.1198/22.10.2012 Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ). (23/10/2012)
ΠΟΛ.1199/22.10.2012 Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012 γνωμοδότησης του ΝΣΚ. (23/10/2012)
28% Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & Ε.Ε (22/10/2012)
ΑΠ 670/2012 O χαρακτηρισμός της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου δεν εξαρτάται από τον χαρακτηρισμό που δίνουν σ' αυτήν οι δικαιοπρακτούντες ή ο νόμος, διότι ο χαρακτηρισμός αυτός, ως κατ' εξοχήν έργο της δικαιοδοτικής ...... (22/10/2012)
Αριθμ. πρωτ.: οικ. Α2- 1020/19.10.2012 Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 51/2006 «(ΦΕΚ Α/53/13-03-2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως τροπ/κε με το ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/28.8.08) (22/10/2012)
ΛΟΥΚΕΤΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 22/10/12 – ΤΡΙΤΗ 23/10/12 ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ. (22/10/2012)
ΜΕΧΡΙ 16/11/12 Η Α.Π.Δ. Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Γ99/1/183/19.10.2012 του Ι.Κ.Α με θέμα " Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 .... (22/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Μέχρι την 7η Νοεμβρίου θα πρέπει να πληρωθούν οι εισφορές του Οκτωβρίου. (22/10/2012)
Οικονομικά Νέα
Οι είκοσι ανατροπές στην φορολογία που «κλείδωσαν» και θα συμπεριλαμβάνονται στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο. (22/10/2012)
ΠΟΛ.1196/16.10.2012 Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης .. (22/10/2012)
ΠΟΛ.1197/18.10.2012 Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης ακινήτου. (22/10/2012)
ΣτΕ 505/2012 Εικονικά τιμολόγια. Λήψη εικονικών τιμολογίων . Όταν αποδίδεται σε επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως τιμολογίου ή δελτίου αποστολής εικονικού, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Εφόσον όμως ...... (22/10/2012)
Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5039502 ΕΞ 18.10.2012 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.  (18/10/2012)
Ποιοι απεργούν σήμερα Πέμπτη 18 Οκτώβρη αναλυτικά.  (18/10/2012)
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 49/16.10.2012 νάκληση της αρ. 20/12 εγκυκλίου κατά το μέρος που αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) (17/10/2012)
ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4087 "Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"». (17/10/2012)
Γενική απεργία ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 18-10-2012. (11/10/2012)
Πως θα φορολογηθούν ακίνητα, οικόπεδα και αγροτεμάχια. (11/10/2012)
ΣτΕ 2383/2012 Επειδή, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου κατά το άρθρο 34 του Κώδικα αυτού, εφόσον με την εν λόγω ... (11/10/2012)
ΜΕΧΡΙ 22/10/12 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΟΡΙΣΜ. Δ.Ο.Υ  (09/10/2012)
ΠΟΛ.1194/5.10.2012 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012 (ΦΕΚ 2563 τ. Β/21.09.2012 από τα ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε. (09/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 63/4.10.2012 Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ' Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων. (08/10/2012)
Οικονομικά Νέα
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4083 Επείγουσες ρυθμίσεις επενδυτικών σχεδίων ν. 3908/2011 και π.δ. 33/2011. (08/10/2012)
ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ Η ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ . (04/10/2012)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ (04/10/2012)
Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι εφοριακοί - Νέα 48ωρη Απεργία. (03/10/2012)
Νέο Σενάριο -Προς κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. (03/10/2012)
Παραβατικότητα 50% διαπίστωσε το ΣΔΟΕ στα ενεχυροδανειστήρια - Οι κρυφές χρεώσεις. (03/10/2012)
Καταργούνται οικογενειακά επιδόματα - Αφορολόγητο για ανήλικα παιδιά - Θα χορηγείται ένα επίδομα σε κάθε οικογένεια βάσει κριτηρίων. (02/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/ 1/ 175/2.10.2012 Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (02/10/2012)
Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/6/1.10.2012 Πρόσκληση των συνταξιούχων/δικαιούχων για ένταξη στο πρόγραμμα «Κατ' οίκον φροντίδας συνταξιούχων»  (02/10/2012)
Οικονομικά Νέα
Κ.Υ.Α. αριθμ. 45605/11.9.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) (02/10/2012)
ΠΟΛ.1185/19.9.2012 Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ. 1 και 6) του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2011. (01/10/2012)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1187/25.9.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων που η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους είναι η 26.9.2012. (01/10/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1190/27.9.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστων εσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν. (01/10/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΣτΕ 2259/2012 Από την μη τήρηση των υποχρεώσεων του εργοδότη για γνωστοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας της καταρτισθείσας με τον μισθωτό έγγραφης συμβάσεως μερικής απασχολήσεως ιδρύει απλώς μαχητό τεκμήριο υπέρ της εργασίας πλήρους απασχολήσεως ..... (01/10/2012)
Εγκύκλιος Ο.Γ.Α. αρ. 5/25.9.2012. (28/09/2012)
Οικονομικά Νέα
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. (28/09/2012)
ΣτΕ 1906/2012 Κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 31 του ν.2238/1994 και του ν.2190, εκπεστέες εξ ολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν είναι, κατ’ αρχήν, οι δαπάνες, οι οποίες .......... (28/09/2012)
Άρειος Πάγος 244/2012 Η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχειρήσεως και η οικονομική της δραστηριότητα, συνεπάγεται, ανεξάρτητα από τη νομική αιτία και την μορφή της μεταβιβάσεως, αυτοδίκαιη υποκατάσταση ...... (27/09/2012)
Άρειος Πάγος 2468/2009 Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο βεβαιωμένων από την αρμόδια ΔΟΥ παρά των νομίμων εκπροσώπων ανώνυμης εταιρίας που ήδη έχει πτωχεύσει. Λόγοι κατά του παραδεκτού της άσκησης της ποινικής δίωξης. Πότε το χρέος είναι ....... (27/09/2012)
Αυξάνονται στα 3 δισ. ευρώ τα φορολογικά μέτρα. (27/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ00/69/26.9.2012 Παράταση του χρόνου διενέργειας της φυσικής καταγραφής των συνταξιούχων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. έτους 2012. (27/09/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1188/24.9.2012 Ανάλυση διατάξεων του Έκτου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης» - Κοινοποίηση νέων διατάξεων. (27/09/2012)
Ανακοίνωση του Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. για την πανελλαδική απεργία της 26ης Σεπτεμβρίου. (25/09/2012)
Δωρεάν σεμινάριο για Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) - Υπηρεσία μιας ΣΤΑΣΗΣ - Αυτοαπογραφή – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία. (25/09/2012)
ΠΟΛ.1186/21.9.2012 Αναστολή υποβολής των οριστικών δηλώσεων αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα, εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις καθώς και των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών (έντυπα Ε20, Ε21, Φ01-043 και Φ01-044), των καταστάσεων των έγγραφων.. (25/09/2012)
ΣτΕ 1485/2011 Δικαίωμα σχηματισμού προβλέψεως επισφαλών απαιτήσεων υπάρχει αποκλειστικώς και μόνον επί εκδόσεως φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων πωλήσεως). Οι προβλεπόμενες από την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 7 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ...... (25/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Τελευταία παράταση έως τις 5 Οκτωβρίου 2012 της φυσικής καταγραφής συνταξιούχων. (25/09/2012)
Οικονομικά Νέα
Ενιαίος συντελεστής για φυσικά πρόσωπα-επιχειρήσεις - Ριζοσπαστικες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα. (24/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Ε41/312/24.9.2012 Κοινοποίηση του με αριθ. Φ.80000/ 11220/ 758/10-09-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοιν/κής Ασφάλ. / Γ.Γ.Κ.Α., αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρ. 24 παρ.22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011.... (24/09/2012)
Οικονομικά Νέα
Πρόστιμο 250 ευρώ σε όσους έχουν ανασφάλιστα οχήματα . (24/09/2012)
Σε τριήμερη απεργία προχωρούν οι εφοριακοί. (24/09/2012)
ΠΟΛ.1178/31.8.2012 Υποβολή εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012, υποχρεωτικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. (21/09/2012)
Αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5036030 ΕΞ 20.9.2012 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.  (20/09/2012)
Άρειος Πάγος 296/2012 Διάκριση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με σύμβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών. Εργατικό ατύχημα. Επειδή από τις διατάξεις των άρθρων 648 επ. του ΑΚ και 6 του Ν. 765/1943, που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του ΑΚ ....... (20/09/2012)
ΠΟΛ.1163/23.7.2012 Ανάκληση της ΠΟΛ.1166/1.8.2011 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ Β' 1869) σχετικά με τον καθορισμό του περιεχομένου, προϋποθέσεων και κριτηρίων Πιστοποίησης των Λογιστών Φοροτεχνικών και των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών. (20/09/2012)
Υπ. Οικ.: Παράταση χρόνου υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων για τις συναλλαγές του 2011. (20/09/2012)
24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ! ΠΟΕ - ΔΟΥ. (19/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Άρειος Πάγος 691/2012 Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,αποχώρηση ή απόλυση του μισθωτού, λόγω συμπληρώσεως ορισμένου ορίου ηλικίας, - Προωρη Λύση της σύμβασης για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίος λόγος μπορεί να είναι και η υποψία τελέσεως ποινικού ........ (19/09/2012)
Οικονομικά Νέα
Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1122943 ΕΞ 5.9.2012 Eίσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1122943 ΕΞ 2012. (19/09/2012)
Όσες Ε.Π.Ε. δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ. θα πρέπει να το κάνουν, για να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ... (19/09/2012)
ΠΟΛ.1182/13.9.2012 Τρόπος επιβολής και απόδοσης ΦΠΑ από τα ΚΤΕΛ και τα μέλη αυτών, καθώς και από τις ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους μετόχους αυτών που μισθώνουν τα λεωφ. τους στις ΚΤΕΛ Α.Ε. - Αντικ/ση της ΑΥΟΟ 1011293/94/19/0014/ΠΟΛ.1013/5.2.2004 (ΦΕΚ 318 Β'). (19/09/2012)
ΠΟΛ.1183/17.9.2012 Κοινοποίηση της αρ. 38/2012 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (19/09/2012)
ΠΟΛ.1184/17.9.2012 Κοινοποίηση της 140/2012 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. (19/09/2012)
Άρειος Πάγος 493/2012 Μη καταβολή ασφαλιστικών (εργοδοτικών) εισφορών. Ποινική ευθύνη εργοδότη. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), .... (18/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. Aριθμ. Πρωτ.: Α21/404/16/17.9.2012 Ανάκληση αδειών εργασίας Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων λόγω παραβατικής συμπεριφοράς- Έλεγχος γνησιότητας πτυχίου κατά την διαδικασία ανανέωσης της άδειας εργασίας τους. (18/09/2012)
Οικονομικά Νέα
Όλα τα σενάρια για τη φορολογία - Τι σχεδιάζεται να ισχύσει από εφέτος και τι από το 2014 (Για τα εισοδήματα του 2013). (18/09/2012)
Αριθ. Πρωτ.: Φ.80020/οικ. 17161/630/13.9.2012 Επιστροφή εισφορών στα μη δικαιούμενα εφάπαξ βοηθήματος πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου αρθ. 82 του ν. 3996/2011 με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του αρθρ. 38 του ν. 2084/92. (17/09/2012)
Ενιαίος φόρος ακινήτων από το 2013 - Πόσα θα πληρώνουμε με την καινούργια κλίμακα. (17/09/2012)
ΝΕΟ ! Στο στόχαστρο οι εκκρεμείς υποθέσεις για έσοδα 1,2 δισ.. (17/09/2012)
Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. (17/09/2012)
Αρ. Πρωτ. : 49/2.8.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την διαδικασία διορθώσεων λανθασμένων καταχωρίσεων που προέκυψαν κατά την αυτοαπογραφή των επιχειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.  (14/09/2012)
Αρ. Πρωτ. : 50/2.8.2012 Παροχή Οδηγιών σχετικά με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ των τροποποιητικών των εταιρειών που έχουν συσταθεί μετά την 4-4-2011, τα οποία έχουν ήδη καταχωρισθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου. (14/09/2012)
Αρ. Πρωτ.: 51/2.8.2012 Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Φυσικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ. (14/09/2012)
ΠΟΛ.1176/10.8.2012 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β΄/5.6.2003) Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.  (14/09/2012)
Προς παράταση οι υποβολές των Οριστικών δηλώσεων για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα και εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις. (14/09/2012)
ΣτΕ 144/2012 Ο ενδιαφερόμενος που ζητεί την επιστροφή φόρου προστιθεμένης αξίας υποχρεούται, εφόσον του ζητηθούν μεταφρασμένα τα νομίμως συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα στοιχεία, να τα υποβάλει και, μάλιστα, σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, ... (14/09/2012)
Σύντομα η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με το Taxis.  (14/09/2012)
Αρ. πρωτ.: 43518/6.9.2012 Καθορισμός χρήσεως γης- Έκδοση οικοδομικών αδειών. (13/09/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 312/2012 Ερωτάται αν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία. (13/09/2012)
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αριθ. 443/2012 Κοινοποίηση εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  (13/09/2012)
Ο.Κ.Χ.Ε. αριθμ. απόφ. 552/03/31.8.2012 Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων και την κατάθεση αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλματος, για τις περιοχές των μελετών ΚΤ−08 και ΚΤ−09 (άρ. 2 παρ. 8 εδ. στ και 6 παρ. 5 του Ν. 2 (13/09/2012)
ΠΟΛ.1181/12.9.2012 Διακοπή εργασιών σε επιτηδευματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές. (13/09/2012)
Τις επόμενες μέρες θα κατατεθεί ο νέος αναπτυξιακός νόμος Μέχρι το τέλος του χρόνου υπολογίζεται να έχουν ξεπεραστεί οι γραφειοκρατικές δυσκολίες για 1624 μικρές επενδύσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 665 εκατ. ευρώ...... (13/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
10.9.2012 Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Σ07/ ΓΕΝ/26/ ΙΝF/62/31.8.2012. (12/09/2012)
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 60/7.9.2012 Παρακράτηση ποσού σύνταξης υπέρ προμηθευτικών συνεταιρισμών - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 4075/2012. (12/09/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1179/7.9.2012 Κοινοποίηση γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ. 520/2011, σχετικά με χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας. (12/09/2012)
ΠΟΛ.1180/10.9.2012 Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012. (12/09/2012)
5.9.2012 Δειγματοληπτικοί έλεγχοι σε 10.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της αυτοπεραίωσης. (06/09/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Άρειος Πάγος 512/2012 Η καταγγελία της συμβάσεως εργασίας από τον εργοδότη είναι άκυρη, ως καταχρηστική, όταν υπαγορεύεται από ταπεινά ελατήρια που δεν εξυπηρετούν το σκοπό του δικαιώματος, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις που η καταγγελία οφείλεται.. (06/09/2012)
Εγκ. Ι.Κ.Α. αρ. 58/5.9.2012 Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος και σε χρήμα) στους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε. από 1/1/2012 και εφεξής. (06/09/2012)
Άρειος Πάγος 431/2012 Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 672 Α.Κ., -Καθένας από τα μέρη έχει δικαίωμα σε κάθε περίπτωση να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση για σπουδαίο λόγο, χωρίς να τηρήσει προθεσμία-. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής ..... (05/09/2012)
Άρειος Πάγος 589/2012 Περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής της συμβάσεως εργασίας, κατά κατάχρηση του διευθυντικού δικαιώματος, συντρέχει και όταν ο εργοδότης στα πλαίσια της οργανωτικής αναδιάρθρωσης της επιχειρήσεώς του, τοποθετεί το μισθωτό... (05/09/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1174/22.8.2012 Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν.3296/2004 και έλεγχος αυτών. (05/09/2012)
Αρ.πρωτ.: ∆13 ΦΜΑΠ 1117493 ΕΞ 23.8.2012 Οδηγίες για τη βεβαίωση και είσπραξη του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) έτους 2012. (30/08/2012)
ΠΟΛ.1177/22.8.2012 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2011 στους αγρότες. (29/08/2012)
11 προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για υποβολή αιτήσεων... (28/08/2012)
NEO ! Πως να πληρώσετε τους φόρους σε 12 δόσεις και άτοκα. (28/08/2012)
Από 1/3/2013 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα υποβάλονται τα έντυπα πρόσληψης και αποχώρησης, καταγγελίας σύμβασης, και ο πίνακας προσωπικού. Το Υπ. Εργασίας άλλαξε την απόφασή του μέσα σε ΕΝΑ μήνα (28/08/2012)
Σ. Κεδίκογλου - Τον Οκτώβριο το νέο φορολογικό - Μέσα στο φθινόπωρο η πρώτη αποκρατικοποίηση. (28/08/2012)
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ17 Ε 5033256 ΕΞ 24.8.2012 Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α. (25/08/2012)
Οικονομικά Νέα
Αριθμ. πρωτ.: Β129800/23.8.2012 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ 1-25) έτους 2012. (25/08/2012)
Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων Την πεποίθησή του πως ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δεν θα προβεί σε νέες κινητοποιήσεις, εξέφρασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς, διαβεβαιώνοντας, ωστόσο...... (25/08/2012)
ΠΟΛ.1175/10.8.2012 Κοινοποίηση και εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 326 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11.4.2012), Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - Σήματα - Μεσίτες ακινήτων - Ρύθμιση δεμάτων ναυτιλίας..... (23/08/2012)
Αρ. πρωτ.: Δ12 Β 1115252 ΕΞ 14.8.2012 Αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ. δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 2012. (21/08/2012)
ΠΟΛ.1168/31.7.2012 Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν ........ (21/08/2012)
ΠΟΛ.1170/10.8.2012 α) παρ. 1-4 του άρθρου 3 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α’), αναφορικά με επείγουσες ρυθμίσεις για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, β) παρ. 9 του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43 Α’), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθ. 28 ..... (17/08/2012)
ΠΟΛ.1173/16.8.2012 Οδηγίες για επεξεργασία των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2011 που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ. (17/08/2012)
ΠΟΛ.1166/24.7.2012 Υποβολή δήλωσης μεταβολής για την ένταξη ή αποχώρηση επιχειρήσεων από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων. (13/08/2012)
Ανακοίνωση Π.Ο.Φ.Ε.Ε.- Παράταση των δηλώσεων έως την Παρασκευή 10 Αυγούστου - Τι θα γίνει με τις εκπρόθεσμες (07/08/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 55/2.8.2012 Προσδιορισμός του ποσού της προσαύξησης στη σύνταξη για σύζυγο καθώς και του ποσού της σύνταξης για τον υπολογισμό των περιορισμών σε περιπτώσεις εργαζόμενων συνταξιούχων. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρ. 138 περ.... (07/08/2012)
Οικονομικά Νέα
Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 57/2.8.2012 Εφαρμογή των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας-Ν. Ζηλανδίας και Ελλάδας-Αυστραλίας σε συνδυασμό με την ισχύουσα εσωτερική νομοθεσία. (07/08/2012)
Εργατικά - Ασφαλιστικά
Άρθρα Η αργία της 15ης Αυγούστου 2012 - Τι ισχύει για την αργία της 15ης Αυγούστου 2012 Η 15η Αυγούστου που φέτος συμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα (Τετάρτη) είναι μια από τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες απαγορεύεται η λειτουργία ........... (02/08/2012)
Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1161/16.7.2012 Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών, τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι φορολογούνται μόνο για τα εισ/τά τους