Εισαγωγή Χρήστη  

Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%".. (25/05/2016)

ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%"..

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) .. (23/05/2016)

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ (23/05/2016)

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ TΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού έτους 2015. (20/05/2016)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (16/05/2016)

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26  “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”.

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”. (13/05/2016)

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016  “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”.

ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ". (12/05/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ".

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”.

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”.

ΠΟΛ.1059/2016 "Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης". (12/05/2016)

ΠΟΛ.1059/2016 Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης .

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“.

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016  “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

10.5.2016 "TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων". (11/05/2016)

"TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων".

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (09/05/2016)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500¤ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (09/05/2016)

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500€ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ". (09/05/2016)

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ".

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (09/05/2016)

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”. (09/05/2016)

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”.

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ». (09/05/2016)

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ».

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014»

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».  (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93". (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93".

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03"

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”.. (27/04/2016)

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”..

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.. (27/04/2016)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ.1048/6.4.2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”. (27/04/2016)

ΠΟΛ.1048/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”.

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015» (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015»

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)".

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ" (20/04/2016)

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Α.Ε".

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (20/04/2016)

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΠΟΛ 1044/7.4.2016 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. - Φ.Π (20/04/2016)

ΠΟΛ 1044/2016- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.-Φ.Π

Σεμινάριο Περιουσιολογιου του κ. Χαρτουλάρου (20/04/2016)

Α)ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ )

Β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

Γ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΑΜΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)". (20/04/2016)

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)".

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. (20/04/2016)

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”. (13/04/2016)

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”.

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (12/04/2016)

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015 (12/04/2016)

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π. (08/04/2016)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”. (08/04/2016)

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”.

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.  (05/04/2016)

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.  (05/04/2016)

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ (24/03/2016)

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ!

Ο ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ .

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. (24/03/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”. (23/03/2016)

Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”.

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) .. (23/03/2016)

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”.

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”.

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ». (21/03/2016)

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ».

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ». (21/03/2016)

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ».

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ».. (21/03/2016)

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ»..

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων. (11/03/2016)

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων.

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π". (11/03/2016)

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π".

 

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». (09/03/2016)

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ». (09/03/2016)

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ».

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014". (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014".

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (29/02/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”. (25/02/2016)

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”.

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ". (24/02/2016)

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ".

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ».. (22/02/2016)

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»..

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (22/02/2016)
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.  (22/02/2016)

ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”. (22/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”. (19/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”.

ΠΟΛ1022/11.2.2016 " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ".. (19/02/2016)

ΠΟΛ1022/11.2.2016  " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ"..

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”. (18/02/2016)

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”.

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”. (18/02/2016)

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”.

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”. (18/02/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ (18/02/2016)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Οικονομικά Νέα
ΝΕΟ ¶ΡΘΡΟ: Φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών Ελληνικών οντοτήτων (επιχειρήσεων) καταβαλλομένων σε επιχειρήσεις με έδρα κράτη του εξωτερικού υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 23 περ. ιγ΄ του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) και εκπλήρωση των φορολογικών του (17/02/2016)

Όπως είναι γνωστό κάθε επιχείρηση ή οντότητα (entity), σύμφωνα με τους ορισμό που δόθηκε με το παράρτημα  Α  του Ν.4308/2014, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις  του Ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων κάθε οντότητας  είναι και εκείνες που προβλέπουν  μέσω καταλλήλου λογιστικού συστήματος (απλογραφικού η διπλογραφικού) :

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”. (09/02/2016)

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”.

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ". (08/02/2016)

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ".

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ (08/02/2016)

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»".. (05/02/2016)

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»"..

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου . (05/02/2016)

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου .

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση .. (05/02/2016)

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών”.

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”. (03/02/2016)

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ  “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”.

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.. (03/02/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”. (01/02/2016)

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”.

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016.. (29/01/2016)

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”. (29/01/2016)

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”.

Οικονομικά Νέα
Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ". (28/01/2016)

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ".

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ "Φ.Π.Α" Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”. (28/01/2016)

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ". (28/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ".

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”. (28/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”.

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π).". (28/01/2016)

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ".

ΠΟΛ 1015/26.1.2016 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”. (28/01/2016)

ΠΟΛ 1015/26.1.2016ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016.

ΠΟΛ.1014/25.1.2016 “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”. (28/01/2016)

ΠΟΛ.1014/25.1.2016  “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ". (27/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (27/01/2016)

ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”. (25/01/2016)

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (21/01/2016)

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (21/01/2016)

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”. (21/01/2016)

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”.

20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017 (20/01/2016)

 20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014  (20/01/2016)

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”. (19/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”.

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000¤”.. (19/01/2016)

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000€”..

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ". (18/01/2016)

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
"ΙΚΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ". (15/01/2016)

ΙΚΑ"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ".

Οικονομικά Νέα
ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”. (15/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”.

ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”. (15/01/2016)


ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.  (15/01/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.  (14/01/2016)

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014. (13/01/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014.

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι πρ (12/01/2016)

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν σε χρόνο πριν την θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”.

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”  (08/01/2016)

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015) (05/01/2016)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015)

Εκπτωση έως και 70% θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποκαλύψουν στο ελληνικό Δημόσιο αδήλωτα εισοδήματα τα οποία διατηρούν σε εγχώριες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  (04/01/2016)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 70% ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (04/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

 

ΠΟΛ 1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ  1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΠΟΛ 1277/29.12.2015 “ΤΑ 39 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1277/29.12.2015 “ΤΑ 39 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ”.

ΠΟΛ 1278/31.12.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20/1/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1278/31.12.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20/1/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ.1279/29.12.2015 "ΤΑ 32 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΤΗ". (04/01/2016)

ΠΟΛ.1279/29.12.2015 "ΤΑ 32 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΤΗ".

ΠΟΛ.1268/21.12.2015 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”. (30/12/2015)

ΠΟΛ.1268/21.12.2015 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”.

ΠΟΛ 1265/18.12.2015 "ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 50% Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ". (29/12/2015)

ΠΟΛ 1265/18.12.2015 "ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 50% Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ".

ΠΟΛ 1266/18.12.2015 “ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ“. (29/12/2015)

ΠΟΛ 1266/18.12.2015ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ“.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2619/ΕΞ 18.12.2015 "ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)" ... (29/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2619/ΕΞ 18.12.2015 "ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)" ...

Μέχρι τις 12:30 οι συναλλαγές στις Δ.Ο.Υ. σήμερα - Πότε κλείνουν οι εφορίες σήμερα - Λειτουργία υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. τις ημέρες ημιαργίας...  (24/12/2015)
Μέχρι τις 12:30 οι συναλλαγές στις Δ.Ο.Υ. σήμερα - Πότε κλείνουν οι εφορίες σήμερα - Λειτουργία υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. τις ημέρες ημιαργίας...
[24.12.2015]
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1263/10.12.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94). (24/12/2015)

ΠΟΛ 1263/10.12.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94)

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1267/21.12.2015 “ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”. (23/12/2015)

ΠΟΛ 1267/21.12.2015 “ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ : Α.Π.2551/2015"ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".  (23/12/2015)

ΣΛΟΤ : Α.Π.2551/2015"ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".

ΣΛΟΤ: Α.Π.2597/2015 "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ". (23/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2597/2015 "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ".

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 “ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” (22/12/2015)

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015  “ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”

ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 “ΜΕΧΡΙ 31/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΡ/ΤΗΤΑΣ”. (22/12/2015)

ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 “ΜΕΧΡΙ 31/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΡ/ΤΗΤΑΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1264/17.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”. (22/12/2015)

ΠΟΛ 1264/17.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ : Α.Π.2658/ΕΞ 17.12.2015 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ”. (22/12/2015)

ΣΛΟΤ : Α.Π.2658/ΕΞ 17.12.2015 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2087/2015 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)"  (18/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2087/2015 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)"

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. (15/12/2015)

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2137/2015 “ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 “. (15/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2137/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 “.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2130/20.11.2015 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014”. (15/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2130/20.11.2015 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!! (11/12/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΟΛ 1261/3.12.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1003/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π". (11/12/2015)

ΠΟΛ 1261/3.12.2015  "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1003/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π".

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2440/2015" “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015". (11/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2440/2015" “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015".

ΠΟΛ 1254/26.11.2015 “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)” «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει .. (09/12/2015)

ΠΟΛ 1254/26.11.2015  “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)” «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει ..

ΠΟΛ 1260/3.12.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελ/κών Ταχ/μείων, Εταιριών Παροχής Επενδ..... (09/12/2015)

ΠΟΛ 1260/3.12.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013) ..

ΠΟΛ 1256/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ". (04/12/2015)

ΠΟΛ 1256/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ".

Α. ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)”. (02/12/2015)

Α. ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)”.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000¤ (02/12/2015)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000€

ΠΟΛ 1257/30.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.- Ν..Π". (02/12/2015)

ΠΟΛ 1257/30.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.- Ν..Π".

ΠΟΛ 1258/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 2/12/2015 ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ”. (02/12/2015)

ΠΟΛ 1258/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 2/12/2015 ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ”.

ΠΟΛ 1259/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ”. (02/12/2015)

ΠΟΛ 1259/30.11.2015  “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (01/12/2015)

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015-" ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.. (01/12/2015)

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015-" ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1534/2015-"ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ " (01/12/2015)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1534/2015 "ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ"

30.11.15 NEO !! "Παράταση στις πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α." (30/11/2015)

30.11.15 NEO !! "Παράταση στις πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α."

ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ!!.. (30/11/2015)

ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ..

ΠΟΛ.1255/27.11.2015 «Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα».. (Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρ. 51 του ν.4342/2 (30/11/2015)

ΠΟΛ.1255/27.11.2015 «Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα».. (Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1253/25.11.2015 «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας».  (26/11/2015)

ΠΟΛ 1253/25.11.2015 «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας».

Οικονομικά Νέα
Ν. 4346/20.11.2015 ΦΕΚ 152 τεύχος Α' "Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων... (23/11/2015)

Ν. 4346/20.11.2015 ΦΕΚ 152 τεύχος Α' "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων...

ΠΟΛ 1252/20.11.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ”. (23/11/2015)

ΠΟΛ 1252/20.11.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ”.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ "2016".. (23/11/2015)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ "2016"..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ "ΦΠΑ". Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. .. (20/11/2015)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ "ΦΠΑ".

Οικονομικά Νέα
ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ ¤.. (20/11/2015)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ €.

ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΓΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Α.Ε».. (19/11/2015)

ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΓΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Α.Ε»..

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016.. (19/11/2015)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016..

ΠΟΛ 1248/6.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ"..… (19/11/2015)

ΠΟΛ 1248/6.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ"..…

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1250/9.11.2015 " Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών".. (16/11/2015)

ΠΟΛ 1250/9.11.2015 “ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤ Φ.Π.Α ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1243/30.10.2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (12/11/2015)

ΠΟΛ 1243/30.10.2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ν. 4342/9-11-2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015) “ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012…, “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ 2Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ”.. (11/11/2015)

Ν. 4342/9-11-2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012…, “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ 2Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ”..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1247/2015 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ” .. (11/11/2015)

ΠΟΛ 1247/2015 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ” ..

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1249/5.11.2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.Φ.Ε”. (11/11/2015)

ΠΟΛ 1249/5.11.2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.Φ.Ε”.

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 3.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. 049". (10/11/2015)

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 3.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. 049".

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015 “ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”. (10/11/2015)

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015  “ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”.

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 "ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ε.Λ.Π.". (10/11/2015)

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 "ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ε.Λ.Π.".

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "ΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ, ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ".. (10/11/2015)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "ΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ, ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"..

ΠΟΛ 1246/2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ". (10/11/2015)

ΠΟΛ 1246/2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Εκπνέει σήμερα (6/11/2015) η προθεσμία υποβολής και καταβολής του "Φ.Π.Α" του προηγούμενου μήνα (Σεπτεμβρίου) και Γ' τριμήνου (Ιουλίου-Αυγούστου -Σεπτεμβρίου 2015).. (06/11/2015)

ΕΚΠΝΕΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α

ΜΕΧΡΙ 16/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.. (06/11/2015)

ΜΕΧΡΙ 16/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οικονομικά Νέα
ΟΕΕ: NA ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (06/11/2015)

ΟΕΕ: NA ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΟΛ 1240/29.10.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (06/11/2015)

ΠΟΛ 1240/29.10.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1244/2015-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ "Φ.Π.Α" ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ.. (06/11/2015)

ΠΟΛ 1244/2015-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ "Φ.Π.Α" ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ..

30.10.2015 "Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. μέχρι και τις 6.11.2015". (30/10/2015)

30.10.2015  "Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. μέχρι και τις 6.11.2015".

Οικονομικά Νέα
Επιλεκτική παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού από την λήξη της έως και την 30η Νοεμβρίου 2015.... (30/10/2015)

Επιλεκτική παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού από την λήξη της έως και την 30η Νοεμβρίου 2015....

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)..» με : CD με άσκηση για τη μετάβαση και κατάρτιση στα Ε.Λ.Π. με αυτόματη λύση.. (30/10/2015)

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)..» ν. 4308/2014 συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014 περιλαμβάνει :  CD με πρακτική εφαρμογή για τη μετάβαση και κατάρτιση στα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π)..»

ΠΟΛ 1239/23.10.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)”. (30/10/2015)

ΠΟΛ 1239/23.10.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1241/30.10.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015”.  (30/10/2015)

ΠΟΛ 1241/30.10.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1235/21.10.2015 «Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013». (23/10/2015)

ΠΟΛ 1235/21.10.2015 «Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013».

ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (21/10/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΛ 1230/14.10.2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ". (21/10/2015)

ΠΟΛ 1230/2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1227/1.10.2015 “Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013”..  (20/10/2015)

ΠΟΛ 1227/1.10.2015 “Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013”..

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1228/16.10.2015 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου. (20/10/2015)

ΠΟΛ 1228/16.10.2015 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1229/15.10.2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 “«Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» “. (19/10/2015)

ΠΟΛ 1229/15.10.2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 “«Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» “.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1214/29.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπΆ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 65Α.. (16/10/2015)

ΠΟΛ 1214/29.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013”.

ΠΟΛ.1206/15.9.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.. (16/10/2015)

ΠΟΛ.1206/15.9.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει..

ΠΟΛ 1226/9.10.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ“. (14/10/2015)

ΠΟΛ 1226/9.10.2015  “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ“.

ΠΟΛ.1219/2.10.2015 “Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών”. (14/10/2015)

ΠΟΛ.1219/2.10.2015 “Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών”.

KΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ .. (13/10/2015)

KΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ "Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων".... (12/10/2015)

"Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1223/8.10.2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)”. (12/10/2015)

ΠΟΛ 1223/8.10.2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1224/12.10.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015”. (12/10/2015)

ΠΟΛ 1224/12.10.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015”.

Οικονομικά Νέα
ΣΤΕ 2563/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ". (12/10/2015)

ΣΤΕ 2563/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ".

ΠΟΛ 1222/2015 “ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ 1.000¤”. (09/10/2015)

ΠΟΛ 1222/2015 “ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ 1.000€”.

ΠΟΛ 1216/2015 "ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α".  (07/10/2015)

ΠΟΛ 1216/2015 "ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1220/5.10.2015 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων» (07/10/2015)

ΠΟΛ 1220/5.10.2015 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013  όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων»

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1210/15.9.2015 “Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας”. (05/10/2015)

ΠΟΛ.1210/15.9.2015 “Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1212/2015 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α”.  (02/10/2015)

ΠΟΛ.1212/2015 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1215/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ”. (02/10/2015)

ΠΟΛ.1215/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1217/24.9.2015 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)” (02/10/2015)

ΠΟΛ.1217/24.9.2015 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)”

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΑΛΛΑΓΕΣ "ΦΠΑ" ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1.10.2015 (01/10/2015)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ "ΦΠΑ" ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1.10.2015

Οικονομικά Νέα
ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (01/10/2015)

ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» (01/10/2015)

ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.. (01/10/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΣΛΟΤ: 1409πε ΕΞ 2015 "XΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ". (01/10/2015)

ΣΛΟΤ: 1409πε ΕΞ 2015 "XΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ".

ΣΛΟΤ:Α.Π.πε 19 ΕΞ2015 «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ» (01/10/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.πε 19 ΕΞ2015 «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ»

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.. (01/10/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..

Οικονομικά Νέα
ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ". (01/10/2015)

ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1213/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ". (28/09/2015)

ΠΟΛ 1213/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1204/4.9.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά”. (28/09/2015)

ΠΟΛ.1204/4.9.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1205/15.9.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν 4336/2015”.  (25/09/2015)

ΠΟΛ 1205/15.9.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν 4336/2015”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1207/2015 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ”. (25/09/2015)

ΠΟΛ 1207/2015 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ”.

ΠΟΛ 1208/2015 «ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ». (25/09/2015)

ΠΟΛ 1208/2015 «ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1209/17.9.2015 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» (25/09/2015)

ΠΟΛ 1209/17.9.2015 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ»

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1211/2015 «ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 12% ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». (25/09/2015)

ΠΟΛ 1211/2015 «ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 12% ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1192/13.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων» (16/09/2015)

ΠΟΛ 1192/13.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»

ΠΟΛ 1194/27.8.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (16/09/2015)

ΠΟΛ 1194/27.8.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1200/2.9.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. (16/09/2015)

ΠΟΛ 1200/2.9.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1203/2015 “ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ”. (14/09/2015)

ΠΟΛ 1203/2015 “ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ”.

ΠΟΛ.1202/2015 “ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ”. (14/09/2015)

ΠΟΛ.1202/2015 “ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.. (11/09/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 2015 - "Φ.Π.Α ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ.". (11/09/2015)

ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 2015 - ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ.

Οικονομικά Νέα
ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015 - ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΔΙΚΤΥΟΥ.. (11/09/2015)

ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015 - ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΔΙΚΤΥΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1201/9.9.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α”. (10/09/2015)

ΠΟΛ 1201/9.9.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α”.

Αρ. Πρωτ.: “Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015/3.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις”. (09/09/2015)

Αρ. Πρωτ.: “Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015/3.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1189/26.8.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με ... (09/09/2015)

ΠΟΛ 1189/26.8.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1196/3.9.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων“. (09/09/2015)

ΠΟΛ 1196/3.9.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων“.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1198/3.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολ. εισοδήματος.. (09/09/2015)

ΠΟΛ 1198/3.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ..

 

Οικονομικά Νέα
ΣτΕ 1187/2015 “Τα περιοριστικά μέτρα που προέβλεπε το άρθρο 14 του ν.2523/1997, ήτοι η αναστολή έναντι του Δημοσίου του απόρρητου των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και .. (09/09/2015)

ΣτΕ 1187/2015 “Τα περιοριστικά μέτρα που προέβλεπε το άρθρο 14 του ν.2523/1997, ήτοι η αναστολή έναντι του Δημοσίου του απόρρητου των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και η δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, λαμβάνονται σε βάρος των υπευθύνων (άρθρο 20 του ν.2523/1997) εφόσον έφεραν τις αντίστοιχες ιδιότητες είτε κατά το χρόνο που τελείται η παράβαση του ΚΒΣ είτε, προκειμένου περί φοροδιαφυγής, κατά το χρόνο που γεννάται η αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση .

ΠΟΛ 1197/2015 "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ". (04/09/2015)

ΠΟΛ 1197/2015 "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ".

ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10/2015 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.. (03/09/2015)

ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10/2015 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ.. (03/09/2015)

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.. (03/09/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Οικονομικά Νέα
02.09.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου”. (02/09/2015)

02.09.2015Οι ημέρες αδείας που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (02/09/2015)

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (02/09/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΟΑΕΕ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ  (02/09/2015)

ΟΑΕΕ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο... (01/09/2015)

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1193/31.8.2015 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους ιδιωτικούς φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ”.  (01/09/2015)

ΠΟΛ.1193/31.8.2015 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους ιδιωτικούς φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ”.

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%... (01/09/2015)

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 “Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015”. (31/08/2015)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 “Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης". (28/08/2015)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1188/2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 13% ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ".  (27/08/2015)

ΠΟΛ 1188/2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 13% ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ".

 

ΠΟΛ 1191/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS). (27/08/2015)

ΠΟΛ 1191/2015 "ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS)".

Οικονομικά Νέα
Α. 81986/ΕΥΘΥ712 “ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020”. (26/08/2015)

Α. 81986/ΕΥΘΥ712 “ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (26/08/2015)

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1182/2015 “ΑΠΟ 1/10/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α”.  (26/08/2015)

ΠΟΛ 1182/2015 “ΑΠΟ 1/10/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1185/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ". (26/08/2015)

ΠΟΛ 1185/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ".

ΠΟΛ 1186/2015 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Ε.Ν.Π ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”. (26/08/2015)

ΠΟΛ 1186/2015 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Ε.Ν.Π ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”.

Την Δευτέρα 31.8.2015 η καταληκτική ημέρα υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων … (26/08/2015)

Την Δευτέρα 31.8.2015 η καταληκτική ημέρα υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων …

Α.Π.7698/2015 "ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". (24/08/2015)

Α.Π.7698/2015 "ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ "Φ.Π.Α" - N.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) (24/08/2015)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ "Φ.Π.Α" - N.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015)

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 30/8/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.." (24/08/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/8/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ν. 4335/2015 “ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.. (24/08/2015)

Ν. 4335/2015 “ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”..

ΠΟΛ.1164/2015 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (24/08/2015)

ΠΟΛ.1164/2015 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΠΟΛ.1165/2015 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ. ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ”. (24/08/2015)

ΠΟΛ.1165/2015 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ. ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ”.

ΠΟΛ1183/2015 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.. (24/08/2015)

ΠΟΛ1183/2015 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μέχρι την 28η Αυγούστου 2015..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1161/21.7.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων". (23/07/2015)

ΠΟΛ 1161/21.7.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1162/22.7.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων”. (23/07/2015)

ΠΟΛ 1162/22.7.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων”.

Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015 «ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΗΠΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ». (21/07/2015)

Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015 «ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΗΠΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ».

ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Χ.Υ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α». (21/07/2015)

ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Χ.Υ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α».

ΠΟΛ.1155/16.7.2015 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ". (21/07/2015)

ΠΟΛ.1155/16.7.2015 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ".

Οικονομικά Νέα
17.7.2015 “Παράταση της τραπεζικής αργίας μέχρι 19 Ιουλίου”. (17/07/2015)
17.7.2015 “Παράταση της τραπεζικής αργίας μέχρι 19 Ιουλίου”.
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ. 1150/10.7.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση. (17/07/2015)

ΠΟΛ. 1150/10.7.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014”.

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης». (16/07/2015)

Αρ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης».

Οικονομικά Νέα
Ν. 4334/2015 "Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΦΩΝΙΑΣ & ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.." (16/07/2015)

Ν. 4334/2015-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΦΩΝΙΑΣ & ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1153/15.7.2015 «Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015)».  (16/07/2015)

ΠΟΛ 1153/15.7.2015 «Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015)».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1154/16.7.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» (16/07/2015)

ΠΟΛ.1154/16.7.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ.. (15/07/2015)

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ...

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 16/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.. (15/07/2015)

ΜΕΧΡΙ 16/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1127/3.6.2015 "ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 500¤ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ". (15/07/2015)

ΠΟΛ.1127/3.6.2015 "ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 500€ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ".

Οικονομικά Νέα
- Νομικών Προσώπων μέχρι 20/8/2015 και Φυσικών Προσώπων μέχρι 26/8/2015. (14/07/2015)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΜΕΧΡΙ 15/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ (14/07/2015)

ΜΕΧΡΙ 15/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.. (14/07/2015)

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.. (13/07/2015)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1149/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ.. ν.4321/2015”. (13/07/2015)

ΠΟΛ.1149/10.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015" .

Εργατικά - Ασφαλιστικά
10.07.2015 "Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών". (10/07/2015)

10.07.2015 "Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π.0000945 ΕΞ 2015/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής”. (09/07/2015)

Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π.0000945 ΕΞ 2015/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1117/10.6.2015 "Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής".. (09/07/2015)

ΠΟΛ.1117/10.6.2015 "Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής"..

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/7.7.2015 «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015».  (08/07/2015)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/7.7.2015 «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1118/11.6.2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet». (08/07/2015)
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1147/3.7.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης . (08/07/2015)

ΠΟΛ.1147/3.7.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης .

ΠΟΛ.1148/7.7.2015 “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών “. (08/07/2015)

ΠΟΛ.1148/7.7.2015 “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών “.

" Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014." δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντ (06/07/2015)

" Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014." δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων ( Έντυπο Ν).

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: οικ.30718/1482/3.7.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων". (06/07/2015)

Αρ. Πρωτ.: οικ.30718/1482/3.7.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ.1106/2015 "ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ". (06/07/2015)
ΠΟΛ.1144/3.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 120 ΗΜΕΡΕΣ(ΑΠΟ 90) Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ". (06/07/2015)

ΠΟΛ.1144/3.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 120 ΗΜΕΡΕΣ(ΑΠΟ 90) Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1145/3.7.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής (06/07/2015)

ΠΟΛ.1145/3.7.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».

ΠΟΛ.1146/3.7.2015 “Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών”.  (06/07/2015)

ΠΟΛ.1146/3.7.2015 “Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών”.

Οικονομικά Νέα
03.07.2015 "Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραμμάτων: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»". (03/07/2015)

03.07.2015 "Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραμμάτων: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»".

03.07.2015 “Διαψεύδονται τα περί «παγώματος» των διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ”. (03/07/2015)

03.07.2015Διαψεύδονται τα περί «παγώματος» των διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ”.

Ν. 4331/2.7.2015 (ΦΕΚ Νο. 69/2.7.2015) “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Λ.Π ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (03/07/2015)

Ν. 4331/2.7.2015 (ΦΕΚ Νο. 69/2.7.2015) “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Λ.Π ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

02.07.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούται ο ιδιωτικός τομέας για το δημοψήφισμα”. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30134/489/1.7.15: (02/07/2015)

02.07.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούται ο ιδιωτικός τομέας για το δημοψήφισμα”.

ΠΟΛ 1131/24.6.2015 “Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει “. (02/07/2015)

ΠΟΛ 1131/24.6.2015 “Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει “.

ΠΟΛ 1140/1.7.2015 “Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)”.  (02/07/2015)

ΠΟΛ 1140/1.7.2015 “Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)”.

ΠΟΛ 1141/30.6.2015 «ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ». (02/07/2015)

ΠΟΛ 1141/30.6.2015 «ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1136/30.6.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)”.  (01/07/2015)

ΠΟΛ 1136/30.6.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)”.

ΠΟΛ 1137/30.6.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας”.  (01/07/2015)

ΠΟΛ 1137/30.6.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας”.

Οικονομικά Νέα
30.06.2015 “Διακοπή λειτουργίας και κλείσιμο Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι Τετάρτη 15/07/2015”. (30/06/2015)

30.06.2015 “Διακοπή λειτουργίας και κλείσιμο Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι Τετάρτη 15/07/2015”.

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΜΕΧΡΙ 10.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ". (30/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 10.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1132/25.6.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)“. (30/06/2015)

ΠΟΛ 1132/25.6.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)“.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1134/25.6.2015 “Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια”. (30/06/2015)

ΠΟΛ.1134/25.6.2015 “Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια”.

29.06.2015 “Κατατέθηκε και η τροπολογία για την παράταση στην ρύθμιση φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.. παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 15.7.2015”. (29/06/2015)

29.06.2015 “Κατατέθηκε και η τροπολογία για την παράταση στην ρύθμιση φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.. παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 15.7.2015”

29.6.2015 "Διευκρινίσεις για τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες". (29/06/2015)

29.6.2015 "Διευκρινίσεις για τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆ ΑΡΙΘΜ. 38 (ΦΕΚ Α' 63/28-06-2015) "Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα". (29/06/2015)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38 "Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα".

ΠΟΛ 1130/25.6.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013”. (26/06/2015)

ΠΟΛ 1130/25.6.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013”.

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" (25/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΛ 1129/25.6.2015 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)".  (25/06/2015)

ΠΟΛ 1129/25.6.2015 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)".

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΑΝEΞΑΡΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3 ΔΟΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ". (24/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΑΝEΞΑΡΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3 ΔΟΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ".

ΠΟΛ 1124/2015 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» (23/06/2015)

ΠΟΛ 1124/2015 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»

ΠΟΛ.1128/2015 "ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Χ.ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ". (23/06/2015)

ΠΟΛ 1128/2015 "ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Χ.ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ".

 

ΠΟΛ 1125/16.6.2015 "Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων". (19/06/2015)

ΠΟΛ 1125/16.6.2015 "Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1126/17.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων» . (19/06/2015)

ΠΟΛ 1126/17.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων» .

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1123/18.6.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου". (18/06/2015)

ΠΟΛ 1123/18.6.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου".

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ 2015/15.6.2015 ""Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012". (17/06/2015)

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ 2015/15.6.2015 ""Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012".

Ν. 4330/16.6.2015 ΦΕΚ 59/16.6.2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις». (17/06/2015)

Ν. 4330/16.6.2015 ΦΕΚ 59/16.6.2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

ΠΟΛ 1121/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ν.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ". (17/06/2015)

ΠΟΛ 1121/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ν.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1122/2015 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε". (17/06/2015)

ΠΟΛ 1122/2015 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1120/15.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)». (16/06/2015)

ΠΟΛ 1120/15.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1118/2015 "ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ". (15/06/2015)

ΠΟΛ 1118/2015 "ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας". (12/06/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1117/10.6.2015 ""Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής". (12/06/2015)

ΠΟΛ 1117/2015 "ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1119/10.6.2015 "Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών". (12/06/2015)

ΠΟΛ 1119/10.6.2015 "Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (12/06/2015)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1114/5.6.2015 "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013". (11/06/2015)

ΠΟΛ 1114/5.6.2015 "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013".

ΠΟΛ 1116/10.6.2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ". (11/06/2015)

ΠΟΛ 1116/2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ".

ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015 "ΜΕ Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ". (09/06/2015)

ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015 "ΜΕ Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ".

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ 2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ". (09/06/2015)

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ 2015 "OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09/06/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: οικ.24535/1200/2.6.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει". (08/06/2015)

Αρ. Πρωτ.: οικ.24535/1200/2.6.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει".

ΠΟΛ 1112/2.6.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται." (08/06/2015)

ΠΟΛ 1112/2.6.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται."

ΠΟΛ 1115/5.6.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015". (08/06/2015)

ΠΟΛ 1115/5.6.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
4.6.2015 "Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτίωσης συνολικού χρόνου απονομών και πληρωμών συντάξεων". (05/06/2015)

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτίωσης συνολικού χρόνου απονομών και πληρωμών συντάξεων

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1113/2.6.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε". (05/06/2015)

ΠΟΛ.1113/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε

Εργατικά - Ασφαλιστικά
28.5.15 "Απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας". (28/05/2015)

28.5.15 "Απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας".

Οικονομικά Νέα
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6/2015 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ (27/05/2015)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6/2015 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟ ΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1110/26.5.2015 "Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν". (27/05/2015)

ΠΟΛ 1110/26.5.2015 "Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν".

 

ΠΟΛ 1109/2015 "ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 50.000¤". (25/05/2015)

ΠΟΛ 1109/2015 "ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 50.000€".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)". (25/05/2015)

ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1108/21.5.2015 "Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των ά (22/05/2015)

ΠΟΛ 1108/21.5.2015 "Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. Aριθμ. Πρωτ.: Α02/1102/57/21.5.2015 "Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).". (21/05/2015)

Ι.Κ.Α. Aριθμ. Πρωτ.: Α02/1102/57/21.5.2015 "Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1106/19.5.2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015). (21/05/2015)

ΠΟΛ 1106/19.5.2015 "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)".

15.5.15 "ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α". (18/05/2015)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α

"ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014". (15/05/2015)

"ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014".

13.5.15 "ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".. (15/05/2015)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ..

ΠΟΛ 1101/2015-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3986/2011. (15/05/2015)

ΠΟΛ 1101/2015-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3986/2011.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1105/11.5.2015 "Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 361/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους". (15/05/2015)

ΠΟΛ 1105/11.5.2015 "Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 361/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1104/2015-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ/ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΔΕΩΝ Φ.Π.Α (15/05/2015)

ΠΟΛ.1104/2015-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ/ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΔΕΩΝ Φ.Π.Α

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ". (13/05/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ".

 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής". (13/05/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής".

ΠΟΛ 1095/23.4.2015 "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία ....... (13/05/2015)

ΠΟΛ 1095/23.4.2015 "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει..".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015/5.5.2015 "Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013". (07/05/2015)

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015/5.5.2015 "Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ 1099/5.5.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013". (07/05/2015)

ΠΟΛ 1099/5.5.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1100/5.5.2015 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε". (07/05/2015)

ΠΟΛ.1100/2015 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1091/9.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β'373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ........ (05/05/2015)

ΠΟΛ 1091/9.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β'373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1092/17.4.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (05/05/2015)

ΠΟΛ 1092/17.4.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

 

ΠΟΛ 1092/2015

 

(ΦΕΚ Β' 780/04-05-2015)

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).

 

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄/17.2.2015) και ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/ 18.3.2015).

 

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2015, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και του γεγονότος ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.

 

4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄/17.2.2015) και ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/ 18.3.2015), ως ακολούθως:

 

1. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β΄».

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

«Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υποβάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015».

 

3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται η φράση «τα δέκα (10) ευρώ» από τη φράση «τα εκατό (100) ευρώ».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1096/28.4.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής". (05/05/2015)

ΠΟΛ 1096/28.4.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1088/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ". (04/05/2015)

ΠΟΛ 1088/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ".

ΠΟΛ 1098/30.4.2015 "Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει"... (04/05/2015)

ΠΟΛ 1098/30.4.2015 "Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει"...

Αρ. Πρωτ.: Γ39682/28.4.2015 "Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής." (29/04/2015)

Αρ. Πρωτ.: Γ39682/28.4.2015 "Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1097/28.4.2015 "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014". (29/04/2015)

ΠΟΛ 1097/28.4.2015 "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
27.4.15 "Παράταση υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»". (27/04/2015)

Παράταση υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1093/22.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967". (24/04/2015)

ΠΟΛ 1093/22.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967".

ΠΟΛ 1075/31.3.2015 "Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (23/04/2015)

ΠΟΛ 1075/31.3.2015 "Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1077/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)". (23/04/2015)

ΠΟΛ 1077/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)".

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: 42101/17.4.2015 "Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων". (22/04/2015)

Αρ. Πρωτ.: 42101/17.4.2015 "Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων".

Παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις Φορολογικές Δηλώσεις. (22/04/2015)

Παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις Φορολογικές Δηλώσεις

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1089/20.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος". (22/04/2015)

ΠΟΛ 1089/20.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος".

Οικονομικά Νέα
"TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ". (20/04/2015)

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

"ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α,Β,Γ, ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015". (20/04/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α,Β,Γ, ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015

ΠΟΛ 1080/7.4.2015 "Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015)". (20/04/2015)

ΠΟΛ 1080/7.4.2015 "Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015)".

"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ". (17/04/2015)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1086/16.4.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές". (17/04/2015)

ΠΟΛ 1086/16.4.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε. (16/04/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1085/15.4.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παρ. 4 του άρ. 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παρ. 1 του άρ. 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση.... (16/04/2015)

ΠΟΛ 1085/15.4.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
ΥΠ.ΟΙΚ. "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ". (16/04/2015)

ΥΠ.ΟΙΚ. "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1074/1.4.2015  (15/04/2015)

ΠΟΛ.1074/1.4.2015 "ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε 2014".

ΠΟΛ 1084/8.4.2015 "Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία". (14/04/2015)

ΠΟΛ 1084/8.4.2015 "Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία".

ΠΟΛ 1079/6.4.2015 "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1079/6.4.2015 "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ".

ΠΟΛ 1081/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1081/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1082/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α ". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1082/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1078/6.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος". (07/04/2015)

 

ΠΟΛ 1078/6.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος".

 
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ... (03/04/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Πολ 1076/26.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)".  (03/04/2015)

Πολ 1076/26.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)".

Οικονομικά Νέα
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS) (02/04/2015)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS)

ΠΟΛ 1072/31.3.2015 "Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ". (02/04/2015)

ΠΟΛ 1072/31.3.2015 "Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1073/31.3.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014". (02/04/2015)

ΠΟΛ 1073/31.3.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014".

Οικονομικά Νέα
1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”. (01/04/2015)

1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”.

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα από 1-1-2014 έως 31-12-2014. (01/04/2015)

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014  για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα  από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει ... (01/04/2015)

ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό".

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γρ. Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδ/σίας βεβαίωσης, είσπρ., απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α)". (31/03/2015)

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)»".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Aρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»". (30/03/2015)

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»".

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπΆ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ". (30/03/2015)

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές". (30/03/2015)

ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013".

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013".

 

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)".

Οικονομικά Νέα
"Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών" (26/03/2015)

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών"

26.3.15 "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ".  (26/03/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

26.3.15"ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ". (26/03/2015)

ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 "ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ". (24/03/2015)

Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015 "ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΥΜΑΤΑ".

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015/17.3.2015 "Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος". (23/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1036030 ΕΞ 2015/17.3.2015 "Κοινωφελή Ιδρύματα. Ένταξη σε κατηγορία οντοτήτων και λογιστικού συστήματος".

Ν. 4321/21.3.2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ". (23/03/2015)

Ν. 4321/21.3.2015 (ΦΕΚ 32/21.3.2015) "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ".

ΠΟΛ 1066/18.3.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει". (23/03/2015)

ΠΟΛ 1066/18.3.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α /31.10.2014), όπως ισχύει".

 

 

20.3.15 "Παράταση μέχρι και 31 Μαρτίου 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή της Υ.Δ. λογιστών φοροτεχνικών". (20/03/2015)

20.3.15 "Παράταση μέχρι και 31 Μαρτίου 2015 για την ηλεκτρονική υποβολή της Υ.Δ. λογιστών φοροτεχνικών".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 (20/03/2015)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΠΟ 20 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1059/2015 " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013”. (20/03/2015)

ΠΟΛ 1059/2015 " Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013”.

ΠΟΛ 1060/19.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013". (20/03/2015)

ΠΟΛ 1060/19.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1061/19.3.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)". (20/03/2015)

ΠΟΛ 1061/19.3.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29 Α 19/3/2015)".

ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014 (19/03/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/6/2015 ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΟΥ 2014

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1049/2015 "ΑΠΟ 1/4/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α".  (19/03/2015)

ΠΟΛ 1049/2015 "ΑΠΟ 1/4/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Φ.Π.Α".

ΠΟΛ 1050/2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1050/2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ/ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1051/2015 "ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1051/2015 "ΤΥΠΟΣ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ".

ΠΟΛ 1053/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2014". (19/03/2015)

ΠΟΛ 1053/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΤΟΥ 2014".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1057/10.3.2015 "Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)". (16/03/2015)

ΠΟΛ 1057/10.3.2015 "Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1006/09.01.2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε σχετικά με τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε (τελωνειακό καθεστώς 42)".

Οικονομικά Νέα
Δ12Α 1165279 ΕΞ 2014 "ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ". (11/03/2015)

Δ12Α 1165279 ΕΞ 2014 "ΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΑΞΙΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1056/2.3.2015 "Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)". (06/03/2015)

ΠΟΛ 1056/2.3.2015 "Φορολογική μεταχείριση των προβλέψεων για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)".

Οικονομικά Νέα
04.03.2015 "Ηλεκτρονικά η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας - Η φυσική παρουσία είναι απαιτητή ΜΟΝΟ για τους μακροχρόνια άνεργους". (04/03/2015)

04.03.2015 "Ηλεκτρονικά η πιστοποίηση της ασφαλιστικής ικανότητας - Η φυσική παρουσία είναι απαιτητή ΜΟΝΟ για τους μακροχρόνια άνεργους".

04.03.2015 “Αλλάζουν ξανά όλα στα εργασιακά - Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει ο Σκουρλέτης”… (04/03/2015)

04.03.2015 “Αλλάζουν ξανά όλα στα εργασιακά - Οι οκτώ αλλαγές που φέρνει ο Σκουρλέτης”…

 

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013". (04/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1027881 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ.στ΄ παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/3.3.2015 "Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α'18) όπως ισχύει". (04/03/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Γ 1028539 ΕΞ 2015/3.3.2015 "Περί υποχρέωσης καταβολής φόρου 10% στις έκτακτες αμοιβές (BONUS) και απαλλαγή των αντίστοιχων ποσών εισαγομένων συναλλάγματος από την έκτακτη εισφορά του άρθρου 43 του ν.4111/2013 (Α'18) όπως ισχύει".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ1055/27.2.2015 "Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους". (04/03/2015)

ΠΟΛ1055/27.2.2015  "Δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής ΦΠΑ παγίων Αγροτικών Συνεταιρισμών που προορίζονται για χρήση από τα μέλη τους".

Οικονομικά Νέα
ΣΕ ΕΞΠΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ.. (03/03/2015)

ΣΕ ΕΞΠΡΕΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

27.2.15 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014» (02/03/2015)

27.2.15 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026971 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α'251)". (02/03/2015)

Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β. 1026971 ΕΞ 2015/27.2.2015 "Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την εκπόνηση των ελεγκτικών προτύπων (ν. 4308/2014 - Α'251)".

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ". (02/03/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ".

ΠΟΛ 1027/22.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων". (02/03/2015)

ΠΟΛ 1027/22.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης από τους εκμισθωτές αγροτικών εκτάσεων".

ΠΟΛ 1028/23.1.2015 "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»." (02/03/2015)

ΠΟΛ 1028/23.1.2015 "Τροποποίηση διατάξεων της ΠΟΛ 1013/2014 (ΦΕΚ Β΄ 32/14.1.2014) απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. «Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»."

Σ.τ.Ε 532/2015 «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο Φ.Α.Π» (02/03/2015)

Σ.τ.Ε 532/2015 «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Ο Φ.Α.Π»

Σ.τ.Ε 86/2015 "ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Φ.Α.Π.". (02/03/2015)

Σ.τ.Ε 86/2015 "ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Φ.Α.Π".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Μέχρι 30 Απριλίου 2015 το έντυπο Ε11 "Το επίσημο δελτίο τύπου".. (27/02/2015)

ριλίου 2015 το έντυπο Ε11 "Το επίσημο δελτίο τύπου"..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1052/2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ” (26/02/2015)

ΠΟΛ 1052/2015   “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ”

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1022/21.1.2015 "Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων". (24/02/2015)

ΠΟΛ 1022/21.1.2015 "Ένταξη οντοτήτων στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων".

 

ΠΟΛ 1023/21.1.2015 "Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στο (24/02/2015)

ΠΟΛ 1023/21.1.2015 "Συμπλήρωση− Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος".

20.2.2015 "Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών έτους 2014 μέχρι 30.9.2015". (20/02/2015)

20.2.2015 “Παράταση συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών έτους 2014 μέχρι 30.9.2015 “.

20.2.2015 “Παράταση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών”. (20/02/2015)

20.2.2015 “Παράταση ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους τομείς ασφάλισης του Τομέα Νομικών”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1015/14.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1015/14.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1004/2015 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1019/16.1.2015 "Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1019/16.1.2015 "Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών οντοτήτων που εφαρμόζουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα στην τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1036/26.1.2015 "Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1036/26.1.2015 "Καθορισμός εντύπων εφαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1038/2015 "ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ". (19/02/2015)

ΠΟΛ 1038/2015 "ΜΕΤΡΑ ΑΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1020/19.1.2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ". (19/02/2015)

ΠΟΛ.1020/19.1.2015 "ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1045/10.2.2015 "Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων". (16/02/2015)

ΠΟΛ 1045/10.2.2015 "Παροχή οδηγιών ως προς τη διακοπή της επιχειρηματικής δραστηριότητας των φυσικών, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων".

ΠΟΛ 1046/6.2.2015 "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος" (16/02/2015)

ΠΟΛ 1046/6.2.2015 "Φορολογική μεταχείριση καταβαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών οικ. έτους 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους καθώς και δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή και βρίσκονται σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος".

ΠΟΛ 1047/12.2.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013". (16/02/2015)

ΠΟΛ 1047/12.2.2015 "Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β' και στ' της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013"

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1044/2015 - " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 44, 45 και 46 του νέου Κ.Φ.Ε (ν.4172/2013)" δίδεται η ερμηνευτική των εν λόγω άρθρων που αφορά την φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων. (12/02/2015)

ΠΟΛ 1044/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 44,45 & 46 ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1040/4.2.2015 Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα. (11/02/2015)

ΠΟΛ 1040/4.2.2015 "Τρόπος υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν το έτος 2014 από αγρότες φυσικά πρόσωπα".

ΠΟΛ 1033/26.1.2015 Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ. (10/02/2015)

ΠΟΛ 1033/26.1.2015 "Διαμόρφωση φορολογητέας αξίας πετρελαιοειδών προϊόντων για σκοπούς ΦΠΑ".

ΠΟΛ 1043/23.1.2015 "Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014" (10/02/2015)

ΠΟΛ 1043/23.1.2015 "Διαγραφή προσαύξησης 2% της δεύτερης δόσης του χρεωστικού υπολοίπου των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις πρώτες φορολογικές περιόδους 2014".

 

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1042/26.1.2015 " Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)". (06/02/2015)

ΠΟΛ 1042/2015 - Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΠΟΛ 1041/4.2.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013". (05/02/2015)

ΠΟΛ 1041/4.2.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση αγροτικού εισοδήματος, από 01.01.2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ... (05/02/2015)

ΣΕ ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1037/2.2.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση". (04/02/2015)

ΠΟΛ 1037/2.2.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 και της παρ. 9 του άρθρου 72 του ν.4172/2013, αναφορικά με την υποκεφαλαιοδότηση".

ΠΟΛ 1039/26.1.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών". (04/02/2015)

ΠΟΛ 1039/26.1.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των άρθρων 48 και 63 του ν.4172/2013, αναφορικά με την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων και παρακράτησης φόρου ενδοομιλικών πληρωμών".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1035/30.1.2015 "Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων". (03/02/2015)

ΠΟΛ 1035/30.1.2015 "Διευκρινίσεις στην απαλλαγή από ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ.1268/11, στα πλαίσια των ρυθμίσεων των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων".

Οικονομικά Νέα
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ. (03/02/2015)

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ-ΣΑΡΩΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΔΟΕ-ΣΕΝΑΡΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ.. (03/02/2015)

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)". (02/02/2015)

Αρ. Πρωτ.: Γ.Δ.Φ.Δ. 1012383 ΕΞ 2015/30.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή των άρθρων 80 και 81 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α)".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015 "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013". (02/02/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1002763 ΕΞ 2015/9.1.2015  "Μεταβολή επαγγελματικής εγκατάστασης φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες και υπάγονται στις διατάξεις της περ. στ' παρ.2 άρθρου 12 του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1034/30.1.2015 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου". (02/02/2015)

ΠΟΛ 1034/30.1.2015 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 30 Ιανουαρίου 2015 και παράταση του χρόνου καταβολής του φόρου".

30.1.15 «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΠΑ» μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015».  (30/01/2015)

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ «ΦΠΑ» μέχρι την 27 Φεβρουαρίου 2015»             

ΠΟΛ 1032/26.1.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΠ)". (30/01/2015)

ΠΟΛ 1032/26.1.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΙΤΛΩΝ (ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΛΠ)".

ΠΟΛ.1031/2015-ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ (28/01/2015)

ΠΟΛ 1031/2015-ΧΡΥΣΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Α 1008780 ΕΞ 2015/23.1.2015 «Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της ΠΟΛ. 1268/11, όταν δεν υπάρχει ΦΠΑ ή άλλος αντίστοιχος φόρος στο άλλο κράτος». (27/01/2015)

Αρ. Πρωτ.:   Δ14Α 1008780 ΕΞ 2015/23.1.2015 «Πλήρωση του όρου της αμοιβαιότητας βάσει της ΠΟΛ. 1268/11, όταν δεν υπάρχει ΦΠΑ ή άλλος αντίστοιχος φόρος στο άλλο κράτος».

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ε.Δ Με την Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ... (27/01/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ Ε.Δ Με την Αρ. Πρωτ: Γ.Δ.Φ.Δ. 1009005 ΕΞ 2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής" ορίζεται ότι:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1010/9.1.2015 "Ειδικό καθεστώς κατΆ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ". (26/01/2015)

ΠΟΛ 1010/9.1.2015 "Ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής ΦΠΑ του άρθρου 40 του Κώδικα ΦΠΑ".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
ΠΟΛ 1029/23.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β) της ... (26/01/2015)

ΠΟΛ 1029/23.1.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1249/2014 με θέμα: Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής – υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)., γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)".

Οικονομικά Νέα
22.1.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ”. (23/01/2015)

22.1.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΟΓΩ ΒΛΑΒΗΣ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1026/22.1.2015 "Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014". (23/01/2015)

ΠΟΛ 1026/22.1.2015 "Χρόνος έκδοσης των παραστατικών που απαιτούνται για την απόδειξη του δασικού χαρακτήρα ακινήτων, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
22.01.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ". (22/01/2015)

22.01.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1006/9.1.2015 "Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.". (22/01/2015)

ΠΟΛ 1006/9.1.2015  "Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε.".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1021/20.1.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγι (22/01/2015)

ΠΟΛ 1021/20.1.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου πρώτου της από 14.01.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Χρηματοδοτήσεις Ο.Τ.Α. για την καταβολή εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους τους» (ΦΕΚ Α'6) και παροχή σχετικών οδηγιών".

ΠΟΛ 1024/21.1.2015 “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”. (22/01/2015)

ΠΟΛ 1024/21.1.2015 “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις”.

ΠΟΛ 1025/21.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα". (22/01/2015)

ΠΟΛ 1025/21.1.2015 "Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη θεώρηση ταυτοτήτων συγκεκριμένων προσώπων για ελεύθερη είσοδο στα δημόσια θεάματα και ακροάματα".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
ΠΟΛ 1009/12.1.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου". (20/01/2015)

ΠΟΛ 1009/12.1.2015  "Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης μεταβολών που υποχρεωτικά υποβάλλονται εντός δέκα ημερών από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου".

ΠΟΛ 1017/15.1.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (20/01/2015)

ΠΟΛ 1017/15.1.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα". (19/01/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα".

 

ΠΟΛ 1007/9.1.2015 "Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων". (19/01/2015)

ΠΟΛ 1007/9.1.2015 "Απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) των αγροτών και λοιπών περιπτώσεων".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014/24.12.2014 "Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου". (16/01/2015)

Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1170449 ΕΞ 2014/24.12.2014 "Εφαρμογή διατάξεων Φ.Π.Α. στις εκμισθώσεις ακινήτων σε φορείς του Δημοσίου".

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014 "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων". (16/01/2015)

Αριθμ. Πρωτ.: Δ12Α 1170320 ΕΞ 2014/30.12.2014  "Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων".

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 2/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ0Υ 2014. (16/01/2015)

ΜΕΧΡΙ 2/3/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τ0Υ 2014

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1011/14.1.2015 "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)". (16/01/2015)

ΠΟΛ 1011/14.1.2015 "Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)".

Οικονομικά Νέα
13.1.2015 “Εκλογική άδεια - Πόση άδεια δικαιούνται για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα”. (13/01/2015)

13.1.2015 “Εκλογική άδεια - Πόση άδεια δικαιούνται για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος οι υπάλληλοι του Ιδιωτικού τομέα”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Αριθμ. 894/13/12.1.2015 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015". (13/01/2015)

Αριθμ. 894/13/12.1.2015 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις γενικές βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.".

Οικονομικά Νέα
12.1.2015 "Παράταση μέχρι 30 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμα, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών".  (12/01/2015)

12.1.2015 "Παράταση μέχρι 30 Ιανουαρίου, χωρίς πρόστιμα, για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
"Ποιες επιχειρήσεις και «μπλοκάκια» δεν θα πληρώνουν πλέον ΦΠΑ". (09/01/2015)

"Ποιες επιχειρήσεις και «μπλοκάκια» δεν θα πληρώνουν πλέον ΦΠΑ".

Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015 -"ΜΕΧΡΙ 12/1/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Φ.Π.Α". (09/01/2015)

Δ14Β 1000985 ΕΞ 2015 - "ΜΕΧΡΙ 12/1/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΣ/ΝΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39 ΤΟΥ Φ.Π.Α".

Οικονομικά Νέα
ΕΧΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ? ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΜΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ..... (09/01/2015)

ΕΧΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ? ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΑΜΠΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥΣ...

8.1.15 «Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρ.: 1025/8.1.2015» "Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015". (08/01/2015)

8.1.15  «Ο.Α.Ε.Δ. Αρ. Πρ.: 1025/8.1.2015» "Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2015".

ΠΟΛ 1002/31.12.2014 "Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτο (07/01/2015)

ΠΟΛ 1002/31.12.2014 "Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος".

ΠΟΛ 1005/30.12.2014 "Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης". (05/01/2015)

ΠΟΛ 1005/30.12.2014 "Επιμήκυνση των προθεσμιών για την έκδοση αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολών και επί ενδικοφανών προσφυγών ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης".

ΠΟΛ 1263/31.12.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία". (05/01/2015)

ΠΟΛ 1263/31.12.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2015 και για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία".

ΠΟΛ.1004/2.1.2015 "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων". (05/01/2015)

ΠΟΛ.1004/2.1.2015 "Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, ετών 2015 και επομένων".

ΠΟΛ.1003/2014-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (02/01/2015)

Με την  Πολ.1003/31.12.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις" δίδεται η ερμηνευτική εγκύκλιος για τα Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα.

ΙΚΑ-ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 1/2015 ΕΩΣ 12/2015 (30/12/2014)

Με την Αρ.Πρωτ. Ε40/941/24-12-2014 του ΙΚΑ  με θέμα " Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ( Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2015 έως 12/2015".

28.12.2014 "ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/14, ΑΛΛΙΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ......ΠΡΟΣΤΙΜΑ".  (29/12/2014)

ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31/12/14, ΑΛΛΙΩΣ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ......ΠΡΟΣΤΙΜΑ

29/12/2014 "Δείτε τα ένσημά σας με ένα κλικ -Αυτή είναι η εφαρμογή που άνοιξε από σήμερα".  (29/12/2014)

Δείτε τα ένσημά σας με ένα κλικ - Αυτή είναι η εφαρμογή που άνοιξε από σήμερα

29|12|2014 10:40

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 "ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ". (29/12/2014)

Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 "ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΝΑ ΕΚΛΕΞΕΙ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ".

 

Ν.4316/2014- ΙΔΡΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ Κ.Λ.Π ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (29/12/2014)

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ν.270 /24.12.2014 τεύχος Α'  ο  Νόμος 4316/2014   του Υπουργείου υγείας  με θέμα " Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις" ο οποίος περιλαμβάνει και φορολογικές διατάξεις στα άρθρα  85 έως 94 και 104.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1261/22.12.2014 "Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)". (29/12/2014)

ΠΟΛ 1261/22.12.2014  "Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή της παραγράφου 15 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ)".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1260/19.12.2014 "Σχετικά με τη φορολογική κατοικία". (23/12/2014)

ΠΟΛ 1260/19.12.2014  "Σχετικά με τη φορολογική κατοικία".

ΠΟΛ 1250/8.12.2014 "Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα". (22/12/2014)

ΠΟΛ 1250/8.12.2014 "Διαδικασία χορήγησης αναστολής πληρωμής του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε νομικά πρόσωπα".

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΟΥ 2015.. (22/12/2014)

ΣΕ ΠΟΣΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΟΥ 2015

19.12.2014 “Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις δηλώσεις Ε9”. (19/12/2014)

19.12.2014 “Παράταση έως τις 30 Δεκεμβρίου για τις δηλώσεις Ε9”.

19.12.2014 «Αναστολή του φόρου υπεραξίας απο μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι 31.12.2016». (19/12/2014)

19.12.2014 «Αναστολή του φόρου υπεραξίας απο μεταβιβάσεις ακινήτων μέχρι 31.12.2016».

ΠΟΛ 1256/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1256/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, α. αποστειρωμένου διαλύματος φυσιολογικού ορού. β. αποστειρωμένου διαλύματος θαλασσινού νερού".

ΠΟΛ 1257/12.12.2014 "Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1257/12.12.2014  "Συντελεστής ΦΠΑ, κάλτσας με διαβάθμιση πίεσης στις οποίες περιλαμβάνονται οι κάλτσες φλεβίτιδας".

 

ΠΟΛ 1258/15.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΕΚ Β2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΕΚ Β3095) και παροχή σχετικών οδηγιών". (17/12/2014)

ΠΟΛ 1258/15.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 31143/20.08.2014 (ΦΕΚ Β2263) και 44337/18.11.2014 (ΦΕΚ Β3095) και παροχή σχετικών οδηγιών".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (15/12/2014)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1253/10.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου (15/12/2014)

ΠΟΛ 1253/10.12.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α' 160), σχετικά με την αντιστροφή της υποχρέωσης στην περίπτωση τεχνικών έργων για λογαριασμό του δημοσίου, ΟΤΑ και λοιπών οργανισμών δημοσίου δικαίου".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1254/11.12.2014 "Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών". (15/12/2014)

ΠΟΛ 1254/11.12.2014  "Παύση της ισχύος της με αριθ. ΠΟΛ. 1218/2014 εγκυκλίου Γ.Γ.Δ.Ε. σχετικά με την υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών".

ΠΟΛ 1255/11.12.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων". (15/12/2014)

ΠΟΛ 1255/11.12.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1252/2014 - ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (15/12/2014)

Με την  Πολ.1252/10.12.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν. 2960/2001" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1252/10.12.2014 "Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α (12/12/2014)

ΠΟΛ 1252/10.12.2014 "Αναγραφή του ΦΠΑ στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται κατά την παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας με αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, κατόπιν χορήγησης άδειας αναστολής καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, σύμφωνα με το άρθρο 29.4.α του ν. 2960/2001".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
11.12.2014 Νέα Εγκύκλιος 46755/847/11.12.2014 “Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας”. (11/12/2014)

11.12.2014 Νέα Εγκύκλιος 46755/847/11.12.2014 “Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου εργασίας”.

 

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: Δ15 1163278 ΕΞ 2014/11.12.2014 "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013". (11/12/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15 1163278 ΕΞ 2014/11.12.2014  "Διευκρινίσεις για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του έτους 2013".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1159517 ΕΞ 2014/2.12.2014 "Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα". (04/12/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ14Β 1159517 ΕΞ 2014/2.12.2014  "Αίτημα για απαλλαγή από το Φ.Π.Α. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που έχει σκοπό την προαγωγή του φιλοσοφικού συστήματος της γιόγκα".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1249/1.12.2014 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής..  (04/12/2014)

ΠΟΛ 1249/1.12.2014  "Παροχή οδηγιών σχετικά με την τήρηση νομότυπων διαδικασιών κοινοποίησης α) των πράξεων προσδιορισμού φόρου και των λοιπών εγγράφων και πράξεων που άπτονται των διαδικασιών ελέγχου, β) της ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής - υπερημερίας των άρθρων 47 του ν. 4174/2013 και 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), γ) της ατομικής ειδοποίησης του άρθρου 4 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.)".

2.12.2014 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ". (03/12/2014)

2.12.2014 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΣΥΖΥΓΟΥΣ, ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ".

ΠΟΛ 1248/2.12.2014 "Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014". (03/12/2014)

ΠΟΛ 1248/2.12.2014  "Απαιτούμενα παραστατικά για τη χορήγηση απαλλαγών ή μειώσεων από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014".

 

27.11.14 "ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ". (27/11/2014)

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

27.11.2014 "Νέος νόμος Ε.Σ.Π.Α". (27/11/2014)

Νέος νόμος Ε.Σ.Π.Α.

27.11.2014

ΠΟΛ 1246/24.11.2014 "ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα". (27/11/2014)

ΠΟΛ 1246/24.11.2014  "ΦΠΑ στην παράδοση αεροσκάφους μισθωμένου σε ελληνική αεροπορική εταιρία, όταν πωλητής και αγοραστής δεν είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα".

 

26.11.2014 "ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. (26/11/2014)

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΠΟ 1/1/2015 ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

"ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ". (25/11/2014)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Ν. 4308/2014 - Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  (25/11/2014)

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ Νο 251  τεύχος Α', ο Νόμος 4308/24.11.2014 με θέμα " Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".

Κατεβάστε τον Ν.4308/2014
 

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (24/11/2014)

Αναρτήθηκε σήμερα στο site  της Βουλής το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο την 20.11.2014 (Πρακτικά ΛΑ') με θέμα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις "
Δείτε το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο.

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων". (21/11/2014)

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014  "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων".

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων". (συνέχεια) (21/11/2014)

Αρ. Πρωτ.: οικ.45226/20.11.2014 "Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2015 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων".   (συνέχεια)

Παρασκευή 21/11/2014 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ βλέπε ΠΟΛ.1245/20.11.2014. (21/11/2014)

Παρασκευή 21/11/2014 - ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ  βλέπε ΠΟΛ.1245/20.11.2014.

ΠΟΛ 1245/20.11.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»". (21/11/2014)

ΠΟΛ 1245/20.11.2014  "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1236/2014 (ΦΕΚ 3033 Β΄) «Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)»".

ΠΟΛ 1235/30.10.2014 "Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες". (18/11/2014)

ΠΟΛ 1235/30.10.2014  "Διαδικασία έκπτωσης του ΦΠΑ εισροών των υποκείμενων στο φόρο προσώπων που δραστηριοποιούνται ως εγκεκριμένοι αποθηκευτές αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και διαθέτουν περισσότερες από μια φορολογικές αποθήκες".

ΠΟΛ 1239/14.11.2014 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσία (18/11/2014)

ΠΟΛ 1239/14.11.2014 "Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΠΟΛ.1047/2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης για την αποδοχή και εκκαθάριση εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων, και ορισμός διαδικασίας»".

ΠΟΛ 1240/14.11.2014 "Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.". (18/11/2014)

ΠΟΛ 1240/14.11.2014  "Τύπος και περιεχόμενο δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου ακίνητης περιουσίας ετών 2010 έως και 2013.".

ΠΟΛ.1237/2014-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε9 ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/2014  (13/11/2014)

Mε την Πολ.1237/11.11.2014 της Γ.Γ.Δ.Ε τουΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.
Ειδικότερα,

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (12/11/2014)

Στην Βουλή  κατατέθηκε σήμερα  το Σ/Ν του ΥΠΟΙΚ  με θέμα " Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις."
Ειδικότερα,

ΠΟΛ 1236/7.11.2014 "Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)". (11/11/2014)

ΠΟΛ 1236/7.11.2014 "Ειδικά θέματα εφαρμογής της ρύθμισης οφειλών στη φορολογική διοίκηση του άρθρου 51 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237 Α΄/31.10.2014)".

"ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ". (04/11/2014)

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε9 ΑΠΟ ΤΟ 2010 ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. (04/11/2014)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Π.Σ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΠΟΛ 1234/27.10.2014 "Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε". (04/11/2014)

ΠΟΛ 1234/27.10.2014  "Φορολογική μεταχείριση πάγιας μηνιαίας αποζημίωσης για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης και για συμμετοχή σε συνέδρια κατόπιν των Αποφάσεων του Σ.τ.Ε".

30.10.14 “ΜΕΧΡΙ 7/11/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ”. (31/10/2014)

30.10.14  “ΜΕΧΡΙ 7/11/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ”.

31.10.2014 "Ο Ο.Α.Ε.Ε., εγκαινιάζει την ενημέρωση των ασφαλισμένων του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου". (31/10/2014)

31.10.2014 "Ο Ο.Α.Ε.Ε., εγκαινιάζει την ενημέρωση των ασφαλισμένων του, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου".

 

 

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ (31/10/2014)

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ "ΚΟΚΚΙΝΑ" ΔΑΝΕΙΑ

30.10.2014 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Παράταση προθεσμίας της υποβολής της Υ.Δ. των λογιστών φοροτεχνικών". (30/10/2014)

30.10.2014 "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - Παράταση προθεσμίας της υποβολής της Υ.Δ. των λογιστών φοροτεχνικών".

 

ΣτΕ 1884/2014 "Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις στρατιωτικών, όπως αυτή που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο, διότι αποτελεί δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2238/1994". (30/10/2014)

ΣτΕ 1884/2014 "Δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος η αποζημίωση που καταβάλλεται σε ειδικές περιπτώσεις στρατιωτικών, όπως αυτή που λαμβάνουν όσοι υπηρετούν στην Κύπρο, διότι αποτελεί δαπάνη σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 4 περ. β΄ του ν. 2238/1994".

 

ΣτΕ 1961/2014 "Η απαρίθμηση των περιπτώσεων παροχών, οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να κριθεί από τη ....... (30/10/2014)

ΣτΕ 1961/2014  "Η απαρίθμηση των περιπτώσεων παροχών, οι οποίες, κατά ρητή διάταξη του νόμου, δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκεινται σε φόρο, δεν είναι αποκλειστική, και ως εκ τούτου δεν αποκλείεται να κριθεί από τη φορολογική αρχή και τα αρμόδια δικαστήρια ότι ορισμένη παροχή που καταβάλλεται στους μισθωτούς δεν αποτελεί κατά το νόμο ή από τη φύση της προσαύξηση μισθού, ήτοι φορολογητέο εισόδημα του μισθωτού, αλλά καταβάλλεται για την εκτέλεση της υπηρεσίας ή την καλύτερη διεξαγωγή της ούτε κωλύεται ο νομοθέτης να θεσπίσει με τυπικό νόμο και άλλες απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες".

Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1144067 ΕΞ 2014/24.10.2014 "Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο". (27/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ6Δ 1144067 ΕΞ 2014/24.10.2014  "Ενέργειες της Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά, ενόψει της μεταστέγασής της σε νέο κτίριο".

23.10.14 "ΔΙΕΥΚΡΙΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ" (24/10/2014)

ΔΙΕΥΚΡΙΙΝΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΠΟΛ 1224/13.10.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (24/10/2014)

ΠΟΛ 1224/13.10.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1052/17−02−2014 (ΦΕΚ 389 B΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ1227/15.10.2014 "Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων". (24/10/2014)

ΠΟΛ1227/15.10.2014  "Τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014/16.10.2014 "Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων". (23/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1140877 ΕΞ 2014/16.10.2014  "Προσδιορισμός ακαθαρίστων εσόδων πρακτόρων λαχείων".

ΠΟΛ 1221/13.10.2014 "Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (23/10/2014)

ΠΟΛ 1221/13.10.2014 "Τροποποίηση των αποφάσεων ΠΟΛ 1103/2013 και ΠΟΛ 1080/2014 – Αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση μειώσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

ΠΟΛ 1232/21.10.2014 "Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών". (23/10/2014)

ΠΟΛ 1232/21.10.2014  "Διαδικασία χορήγησης μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014 σε φυσικά πρόσωπα για κύριους χώρους κενών και μη ηλεκτροδοτούμενων κατοικιών και επαγγελματικών στεγών".

ΠΟΛ.1231/2014- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΤΟΥΣ 2014 (23/10/2014)

Με την Πολ.1231/20.10.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ ( που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2832/22.10.2014 τεύχος Β') με θέμα " Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014" ορίζεται ότι.
Ειδικότερα,

21/10/14 "ΜΕΧΡΙ 31/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ". (22/10/2014)

21/10/14 "ΜΕΧΡΙ 31/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ".

ΚΑΤΕΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  (22/10/2014)

Κατατέθηκαν στη Βουλή  2 τροπολογίες του ΥΠΟΙΚ  με Φορολογικές ρυθμίσεις στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  με θέμα "Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων , πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α' 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, Περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, Ρυθμίσεις Θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού ΕΣΔΑΑ και άλλες διατάξεις"
Ειδικότερα,

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ"  (22/10/2014)

 Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις». Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου
- Καταπολεμάται η λογιστική πολυνομία. Για πρώτη φορά το σύνολο των λογιστικών κανόνων συγκεντρώνεται σε ένα νομοθέτημα διαρθρωμένο με βάση τις βέλτιστες πρακτικές για όλες τις επιχειρήσεις και τους λογιστές. Η κωδικοποίηση που επιτυγχάνεται είναι ένα σημαντικό μεταρρυθμιστικό βήμα, αυξάνει την ασφάλεια δικαίου και μειώνει το διοικητικό βάρος.

ΠΟΛ 1220/6.10.2014 "Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης". (21/10/2014)

ΠΟΛ 1220/6.10.2014 "Κοινοποίηση της υπ. αριθμ. 171/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους αναφορικά με το χρόνο παραγραφής βεβαιωμένης απαιτήσεως του Δημοσίου από ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης".

 

Δημοσιεύθηκε 20-10-2014.

20.10.14 "ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (20/10/2014)

20.10.14  "ΜΙΝΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" ΚΑΤΕΒΑΖΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

20.10.14 “Σ.Τ.Ε: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”. (20/10/2014)

20.10.14 “Σ.Τ.Ε: ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ”

Σ.τ.Ε. 3316 και 3174/2014

Παραβιάζουν το Σύνταγμα - Αντισυνταγματική και η αναδρομική παράταση του χρόνου της παραγραφής οφειλών προς το Δημόσιο που ήταν ήδη παραγεγραμμένες - Το Ανώτατο Δικαστήριο προστάτης του ελληνικού λαού από τις κυβερνητικές αυθαιρεσίες

Ανάχωμα στις συνεχιζόμενες κυβερνητικές αυθαιρεσίες ορθώνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με δύο ακόμη ιστορικές αποφάσεις του, με τις οποίες επαναφέρει στην... τάξη αδιάβαστους υπουργούς, που λειτουργούν με την αλαζονεία της εξουσίας.

Αποφάσεις οι οποίες αποτελούν αδιαπέραστη ασπίδα προστασίας του λαού και έρχονται έπειτα από εκείνες που δικαίωσαν τους ενστόλους, επιβάλλοντας την αποκατάσταση των μισθών τους στο επίπεδο του 2012, όπως και τους δικαστικούς, προκαλώντας ταραχή στην κυβέρνηση. Και το μήνυμα που εκπέμπεται από την έδρα του Συμβουλίου της Επικρατείας, στο Αρσάκειο -όπου ήταν παλιά τα Δικαστήρια, πριν μετακομίσουν στη Σχολή Ευελπίδων-, είναι ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα μάτια σε νόμους και Προεδρικά Διατάγματα που παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις.

Οι δύο νέες αποφάσεις-χαστούκι, τις οποίες αποκαλύπτει σήμερα το «ΠΑΡΟΝ», αφορούν τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και την αναδρομική παράταση του χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου κατά οφειλετών.

Δείτε ολόκληρο το άρθρο από το Παρόν της Κυριακής.

ΠΟΛ 1228/15.10.2014 "Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011". (17/10/2014)

ΠΟΛ 1228/15.10.2014 "Παροχή πρόσθετων οδηγιών στο πλαίσιο χειρισμού των υποθέσεων φορολογουμένων που αποστέλλουν εμβάσματα στο εξωτερικό κατά τα έτη 2009-2011".

 

ΠΟΛ 1215/30.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας". (16/10/2014)

ΠΟΛ 1215/30.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και προίκας".

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014 "Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)". (15/10/2014)

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 6/2014 "Περί της συμβατότητας ή μη με το άρθρο 9 του Συντάγματος, των προβλέψεων των άρθρων 25§3 και 40§3 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1222/10.10.2014 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α')". (13/10/2014)

ΠΟΛ.1222/10.10.2014 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223Α')".

Οικονομικά Νέα
10.10.14 - Ε.Τ.Ε.Α - "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ". (10/10/2014)

10.10.14  "Ε.Τ.Ε.Α - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ".

10.10.14 : «Σύντομα η κατάθεση σ/ν για την απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και την κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων» - Μαυραγάνης. (10/10/2014)

10.10.14 : «Σύντομα η κατάθεση σ/ν για την απλοποίηση του Κ.Φ.Α.Σ. και την κωδικοποίηση και εκσυγχρονισμό των λογιστικών κανόνων» - Μαυραγάνης.

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/03/68/10.10.2014 "Διαχείριση οφειλών ως προς την εισπραξιμότητά τους και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης". (10/10/2014)

Ι.Κ.Α. Αρ. Πρωτ.: Γ36/03/68/10.10.2014  "Διαχείριση οφειλών ως προς την εισπραξιμότητά τους και χαρακτηρισμός ως ανεπίδεκτων είσπραξης".

ΠΟΛ 1217/2.10.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά ...... (10/10/2014)

ΠΟΛ 1217/2.10.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1049/11.2.2014 (ΦΕΚ 429/Β΄) αναφορικά με τον καθορισμό του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011".

7.10.14 "ΟΙ 37 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ". (09/10/2014)

ΟΙ 37 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014 "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων". (09/10/2014)

Aριθμ. 2/76469 /ΔΠΓΚ/29.9.2014  "Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων".

Αρ. Πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014 "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014". (08/10/2014)

Αρ. Πρωτ.: Γ5/43987/3629/8.10.2014 "Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις μεταφορές αγαθών με ΦΔΧ αυτοκίνητα από 01.01.2014".

ΠΟΛ 1219/6.10.2014 "Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013". (07/10/2014)

ΠΟΛ  1219/6.10.2014  "Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ 1207/18.9.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (03/10/2014)

ΠΟΛ 1207/18.9.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

ΠΟΛ 1218/3.10.2014 "Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών". (03/10/2014)

ΠΟΛ 1218/3.10.2014 "Υποβολή και διαβίβαση ενδικοφανών προσφυγών κατά πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ν. 4223/2013) έτους 2014 στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών".

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014/15.9.2014 "Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)". (02/10/2014)

Αριθμ. ΔΠΕΙΣΑ 1126657 ΕΞ 2014/15.9.2014  "Είσπραξη εσόδων υπέρ Τρίτων από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)".

ΠΟΛ 1216/1.10.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013". (02/10/2014)

ΠΟΛ  1216/1.10.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ 1213/25.9.2014 "Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης". (02/10/2014)

ΠΟΛ 1213/25.9.2014 "Τέλη χαρτοσήμου επί των αμοιβών που χορηγούνται στα πρόσωπα που εκλέγονται στον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης".

ΠΟΛ 1214/30.9.2014 "Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ". (01/10/2014)

ΠΟΛ 1214/30.9.2014 "Ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ κατά τον χρόνο της είσπραξης σύμφωνα με το άρθρο 39.β του Κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ1212/26.9.2014 "Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους". (01/10/2014)

ΠΟΛ1212/26.9.2014 "Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου για τις επιχειρήσεις που πραγματοποιούν κυρίως πράξεις που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ και έχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους".

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014/24.9.2014 "Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε." (26/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1129905 ΕΞ 2014/24.9.2014  "Φορολόγηση βάσει των διατάξεων του ν.2238/1994 των δικαιούχων προγράμματος «επανειδίκευσης, κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας, για τους πρώην εργαζόμενους της εταιρείας ΘΡΑΚΗ Α.Ε."

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.9.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (26/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ 1130662 ΕΞ 2014/25.9.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ 1211/24.9.2014 "Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013". (26/09/2014)

ΠΟΛ 1211/24.9.2014 "Συμπλήρωση της παραγράφου 8 της ΠΟΛ. 1076/2014 εγκυκλίου, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν.4172/2013".

ΠΟΛ.1201/4.9.2014 +Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.» (26/09/2014)

ΠΟΛ.1201/4.9.2014 +Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

Αρ. Πρωτ.: 2/75007/0004/23.9.2014 "Τροποποίηση της αριθ.2/86829/0004/24.9.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος» » (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΗ-Ι5Π)" (25/09/2014)

Αρ. Πρωτ.: 2/75007/0004/23.9.2014 "Τροποποίηση της αριθ.2/86829/0004/24.9.2013 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Σύσταση Ομάδας Εργασίας για το συντονισμό του έργου «Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος» » (ΑΔΑ: ΒΛ9ΔΗ-Ι5Π)".

 

ΠΟΛ 1202/8.9.2014 "Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει". (25/09/2014)

ΠΟΛ 1202/8.9.2014 "Καθορισμός βιβλίων καταχώρισης εισπρακτέων και επιστρεπτέων ποσών κατά τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4174/2013, όπως ισχύει".

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014/12.9.2014 "Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων". (24/09/2014)

Αριθμ. Δ.ΕΣ.ΥΠ. 018131 ΕΞ 2014/12.9.2014  "Έλεγχος περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ 1205/12.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει". (24/09/2014)

ΠΟΛ 1205/12.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1279/2014 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, για το έτος 2014.», όπως έχει συμπληρωθεί και ισχύει".

ΠΟΛ 1210/22.9.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο". (24/09/2014)

ΠΟΛ 1210/22.9.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της δυνατότητας ηλεκτρονικής δημοσίευσης περιλήψεων προγραμμάτων πλειστηριασμού που επισπεύδονται από το Δημόσιο".

Aριθ. Πρωτ.: Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014 "Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης". (23/09/2014)

Aριθ.  Πρωτ.: Δ12Β 1098249 ΕΞ 2014/2.7.2014  "Υποχρέωση διενέργειας παρακράτησης φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61, 62 και 64 του ν. 4172/2013 από πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης".

 

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1209/19.9.2014 "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014". (23/09/2014)

ΠΟΛ 1209/19.9.2014  "Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. Δ6Α 1126960 ΕΞ 2014/16.9.2014 "Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων". (22/09/2014)

Αριθμ. Δ6Α 1126960 ΕΞ 2014/16.9.2014  "Καθορισμός του χρόνου έναρξης άσκησης αρμοδιότητας από την Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων".

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014 "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες ..... (22/09/2014)

Αριθμ. Δ6Α 1126968 ΕΞ 2014/16.9.2014  "Καθορισμός του χρόνου λειτουργίας Ειδικών Αποκεντρωμένων και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, με τον τίτλο, τις αρμοδιότητες και την δομή που καθορίζονται στην αριθμ. Δ6Α 1058824ΕΞ 2014/08−04−2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και στο Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178)".

19.09.2014 Μαυραγάνης: Το φορολογικό πιστοποιητικό δεν θα υπάρχει στη σημερινή του μορφή για τις χρήσεις από 1.1.2016 - Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση σε σχέση με την κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. (19/09/2014)

19.09.2014 Μαυραγάνης: Το φορολογικό πιστοποιητικό δεν θα υπάρχει στη σημερινή του μορφή για τις χρήσεις από 1.1.2016 - Ολοκληρώνεται η μεταρρύθμιση σε σχέση με την κατάργηση του Κ.Φ.Α.Σ. και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

ΠΟΛ 1208/17.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών". (19/09/2014)

ΠΟΛ 1208/17.9.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5−6−2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών".

"KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017". (18/09/2014)

KΟΙΝΟ ΑΦΜ ΚΑΙ ΑΜΚΑ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 2017

"Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ". (18/09/2014)

Γ.Γ.Δ.Ε - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ

"Γ.Γ.Δ.Ε. - ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ". (18/09/2014)

Γ.Γ.Δ.Ε.-ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ.

"ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014." (18/09/2014)

ΟΕΕ- ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014

"ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ έως τις 2 Φεβρουαρίου 2015". (18/09/2014)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΠΟΛ 1200/3.9.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων". (18/09/2014)

ΠΟΛ 1200/3.9.2014  "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων".

ΠΟΛ 1206/16.9.2014 "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα". (18/09/2014)

ΠΟΛ 1206/16.9.2014 "Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος των συμπλοιοκτησιών παράκτιας αλιείας και σπογγαλιείας, οι οποίες εκμεταλλεύονται σκάφη μήκους μέχρι 12 μέτρα".

 

ΣτΕ 1159/2014 "Ο φορολογούμενος διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των βιβλίων και τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις, ασχέτως εάν έχει παραδώσει αυτά (βιβλία και στοιχεία) οικειοθελώς, προς ελευθέρα χρήση σε τρίτο πρόσωπο,χωρίς να ασκεί.. (18/09/2014)

ΣτΕ 1159/2014 "Ο φορολογούμενος διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των βιβλίων και τις υπόλοιπες φορολογικές υποχρεώσεις, ασχέτως εάν έχει παραδώσει αυτά (βιβλία και στοιχεία) οικειοθελώς, προς ελευθέρα χρήση σε τρίτο πρόσωπο,χωρίς να ασκεί επιρροή το γεγονός ότι τυχόν δεν αναμίχθηκε περαιτέρω στις δραστηριότητες της επιχείρησης, στην οποία αφορούν τα εν λόγω βιβλία και στοιχεία. ¶λλο, όμως, είναι το θέμα αν, συνεπεία τέλεσης αξιόποινης πράξης (π.χ. κλοπής - υπεξαγωγής - απάτης - πλαστογραφίας), αφαιρέθηκαν από τον φορολογούμενο τα βιβλία και στοιχεία ή χρησιμοποιήθηκαν παρά την θέλησή του κατ’ άλλο τρόπο, οπότε στην εν λόγω περίπτωση, αυτός δεν φέρει ευθύνη για όσα στοιχεία εκδίδονται μετά την διάπραξη των αξιόποινων πράξεων".

ΠΟΛ 1193/14.8.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). (10/09/2014)

ΠΟΛ 1193/14.8.2014 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1080/2014 απόφασης − Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ).

ΣτΕ 870/2014 Φορολογία εισοδήματος εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη στην κρινόμενη χρήση μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης των .......... (10/09/2014)

ΣτΕ 870/2014  Φορολογία εισοδήματος εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα ποσά των προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προγενέστερες χρήσεις, λαμβάνονται υπόψη στην κρινόμενη χρήση μόνο για το σχηματισμό του ανωτάτου ορίου της έκπτωσης των επισφαλών απαιτήσεων. Υπέρβαση του ορίου αυτού δεν συνεπάγεται φορολόγηση προβλέψεων που έχουν σχηματισθεί σε προηγούμενες χρήσεις.

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ. 31143/11.8.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β΄) όμοιας Απόφασης. (01/09/2014)

Κ.Υ.Α. αρ. οικ. 31143/11.8.2014 Συμψηφισμός οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 46683/20.11.2013 (3186 Β΄) όμοιας Απόφασης.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1198/25.8.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ". (01/09/2014)

ΠΟΛ 1198/25.8.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ΦΠΑ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1191/12.8.2014 "Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών..  (25/08/2014)

ΠΟΛ.1191/12.8.2014  "Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής κατ' εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής (claw back) και του κλιμακούμενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (rebate), από τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ.1192/12.8.2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα .... (25/08/2014)

ΠΟΛ.1192/12.8.2014 Aναστολή της προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), καθώς και για την έκδοση αποφάσεων επί ενδικοφανών προσφυγών, κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου»

ΠΟΛ.1194/14.8.2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008). (25/08/2014)

ΠΟΛ.1194/14.8.2014 Αξιοποίηση των διατάξεων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (Αρχή του άρθρου 7 του ν.3691/2008).

ΠΟΛ.1195/14.8.2014 Κοινοποίηση της υπΆ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012. (25/08/2014)

ΠΟΛ.1195/14.8.2014 Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 49/2014 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με τη συνυπευθυνότητα αναφορικά με τις οφειλές των δημοτικών επιχειρήσεων που εξοφλούνται από τους ΟΤΑ σύμφωνα με τον ν. 4071/2012.

ΠΟΛ.1188/1.8.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05−12−2013 (ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιο (16/08/2014)

ΠΟΛ.1188/1.8.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1259/05−12−2013 (ΦΕΚ 3119 Β΄) “Διαδικασία διάκρισης ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και καθορισμός αρμοδίων οργάνων”.

ΠΟΛ 1186/31.7.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014". (05/08/2014)

ΠΟΛ 1186/31.7.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 52 του ν. 4276/2014".

ΠΟΛ.1187/31.7.2014 "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990". (05/08/2014)

ΠΟΛ.1187/31.7.2014  "Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 185/2014 γνωμοδότησης της Α' Τακτικής Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ. σχετικά με άρση κατασχέσεων που έχει επιβάλει το Δημόσιο σε βάρος οφειλετών υπό ειδική εκκαθάριση κατ' άρθρο 46 ή 46α ν. 1892/1990".

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 :Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει". (05/08/2014)

ΠΟΛ.1189/1.8.2014 :Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α' 170), όπως ισχύει".

ΠΟΛ.1184/30.7.2014 "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων". (31/07/2014)

ΠΟΛ.1184/30.7.2014 "Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων".

ΠΟΛ.1185/30.7.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014". (31/07/2014)

ΠΟΛ.1185/30.7.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης − πράξης διοικητικού προσδιορισμού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2014".

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ (30/07/2014)

Τρίτη, 29 Ιουλίου 2014

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με θέμα "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

ΠΟΛ 1183/28.7.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ ΒΆ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα". (29/07/2014)

ΠΟΛ 1183/28.7.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1287/30.12.2013 (ΦΕΚ Β’ 3366) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρου εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα".

ΠΟΛ 1182/25.7.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπ/φου 4 της παρ. Α΄ του τρίτου άρθ. του κεφ. Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορ/γική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού ........... (25/07/2014)

ΠΟΛ 1182/25.7.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου Α΄ του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β΄ του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α΄-7.4.2014) περί της γνωστοποίησης στη Φορολογική Διοίκηση μοναδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού φυσικών προσώπων".

ΣτΕ 1055/2014 "Πρόστιμο για πώληση πετρελάιου θέρμανσης χωρίς έκδοση στοιχείων. Κρίση του ΣτΕ για την νομιμότητα της εξουσιοδοτικής απόφασης ΠΟΛ.1021/1997". (25/07/2014)

ΣτΕ 1055/2014 "Πρόστιμο για πώληση πετρελάιου θέρμανσης χωρίς έκδοση στοιχείων. Κρίση του ΣτΕ για την νομιμότητα της εξουσιοδοτικής απόφασης ΠΟΛ.1021/1997".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 24.7.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (24/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΣ Γ 1108349 ΕΞ 24.7.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ 1173/8.7.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου". (24/07/2014)

ΠΟΛ 1173/8.7.2014 "Υποβολή εκπρόθεσμων συμπληρωματικών - τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου".

ΠΟΛ 1181/23.7.2014 "Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014". (24/07/2014)

ΠΟΛ 1181/23.7.2014 "Ηλεκτρονική υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων οικ. έτους 2014".

18.07.14 "ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ". (18/07/2014)

ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΟΛ 1180/16.7.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')". (17/07/2014)

ΠΟΛ 1180/16.7.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α')".

ΠΟΛ 1175/14.7.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013". (16/07/2014)

ΠΟΛ 1175/14.7.2014  "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013".

ΠΟΛ 1176/14.7.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (16/07/2014)

ΠΟΛ 1176/14.7.2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

11.7.2014 "Χωρίς την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης οι αιτήσεις των Γενικών Συνελέυσεων στις 21.7.2014". (15/07/2014)

11.7.2014 "Χωρίς την πληρωμή του παραβόλου δημοσίευσης οι αιτήσεις των Γενικών Συνελέυσεων στις 21.7.2014".

ΠΟΛ 1174/14.7.2014 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα". (15/07/2014)

ΠΟΛ 1174/14.7.2014 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) κατά την υποβολή εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικών ετών 2013 και προηγούμενα".

ΠΟΛ 1177/14.7.2014 "Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013". (15/07/2014)

ΠΟΛ 1177/14.7.2014 "Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 8.7.2014 "Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων)". (09/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛΑ 1100944 ΕΞ 8.7.2014 "Εντατικοποίηση διενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων (προληπτικών ελέγχων)".

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 8.7.2014 "Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου". (09/07/2014)

Αριθμ. Πρωτ.: ΔΕΛ Γ 1100897 ΕΞ 8.7.2014 "Απόδοση αρίθμησης Προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και του Προσωρινού προσδιορισμού προστίμου".

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 3/2014 "Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε., μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013". (09/07/2014)

Γνωμοδότηση Εισ. Αρείου Πάγου αριθμ. 3/2014  "Περί της δυνατότητας ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε., μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013".

Αρ. Πρωτ.: 16746/30.6.2014 "Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)". (02/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: 16746/30.6.2014 "Έλεγχος ετησίων δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013)".

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 30.6.2014 "Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων". (02/07/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Β 1096610 ΕΞ 30.6.2014 "Σχετικά με την έκδοση του εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων".

 

ΠΟΛ 1168/24.6.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμο (02/07/2014)

ΠΟΛ 1168/24.6.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1119/25.4.2014 AYO (ΦΕΚ Β΄1035/25.04.2014) ως προς τον προσδιορισμό του χρόνου κτήσης ακίνητης περιουσίας και καθορισμός τιμής κτήσης σε ειδικές περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν για την εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 4172/2013".

 

ΠΟΛ 1169/30.6.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014". (02/07/2014)

ΠΟΛ 1169/30.6.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014".

27.6.2014 - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (27/06/2014)
ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ To Υπουργείο Οικονομικών σε σχέση με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 ανακοινώνει τα ακόλουθα:
26.6.2014 "Παράταση στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων για 2,3 εκατ. φορολογούμενους". (26/06/2014)

26.6.2014 "Παράταση στην κατάθεση φορολογικών δηλώσεων για 2,3 εκατ. φορολογούμενους".

 

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1092647 ΕΞ 19.6.2014 "Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης". (25/06/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12 Α 1092647 ΕΞ 19.6.2014  "Εφαρμογή των αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ για το επίδομα αλλοδαπής και το επίδομα βιβλιοθήκης".

ΠΟΛ 1166/20.6.2014 "Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014". (25/06/2014)

ΠΟΛ 1166/20.6.2014 "Διευκρινίσεις ως προς τις εξαιρέσεις από την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης οικονομικού έτους 2014".

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ. (25/06/2014)

ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

24.06.2014 "Και νέο δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων". (24/06/2014)

24.06.2014 "Και νέο δελτίο τύπου του Υπ. Οικ. σχετικά με την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων".

 

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ "Περί τα 200.000 ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου από το 2015". (23/06/2014)

ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥΣ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΤΑ ΔΗΛΩΣΑΝ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ "Περί τα 200.000 ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο θα αρχίσουν να περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου από το 2015".

ΦΟΡΟΙ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ "Φόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι το δεύτερο εξάμηνο του 2014". (23/06/2014)

ΦΟΡΟΙ 11 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ "Φόρους συνολικού ύψους 11 δισ. ευρώ πρέπει να πληρώσουν 5,5 εκατ. φορολογούμενοι το δεύτερο εξάμηνο του 2014".

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής". (20/06/2014)

Αρ.Πρωτ.: ΔΕΣ 1092026 ΕΞ 19.6.2014 "Παράταση προθεσμίας για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής".

ΠΟΛ1164/13.6.2014 "Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων". (20/06/2014)

ΠΟΛ1164/13.6.2014 "Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων και Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΓΣΕΕ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ "Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τoν τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας". (19/06/2014)

ΓΣΕΕ-ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΑΔΕΙΑΣ  "Το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ) ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τoν τρόπο χορήγησης της ετήσιας άδειας".

Οικονομικά Νέα
Προς παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που λήγει στις 30 Ιουνίου. (18/06/2014)

Προς παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, που λήγει στις 30 Ιουνίου.

16.6.2014 Οι μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ.. (16/06/2014)

16.6.2014 Οι μειώσεις στις τιμές των εισιτηρίων σε Μετρό, Λεωφορεία, Τραμ..

 

ΠΟΛ 1162/4.6.2014 "Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών". (12/06/2014)

ΠΟΛ 1162/4.6.2014 "Τρόπος έκδοσης φορολογικών στοιχείων, για την είσπραξη του αντιτίμου των διοδίων, με τη χρήση ηλεκτρονικών φορητών πομπών".

06.06.2014 "Το ΕΒΕΑ θα είναι ανοιχτό αύριο Σάββατο 7/6/2014, 08:00 - 14:00 για παραλαβή Οικονομικών καταστάσεων / Ισολογισμών". (06/06/2014)

Ανοιχτές οι υπηρεσίες του Ε.Β.Ε.Α. το Σάββατο

[06.06.2014]

ών

ΠΟΛ 1157/3.6.2014 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών". (06/06/2014)

ΠΟΛ 1157/3.6.2014 "Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στην αγορά και πώληση χρησιμοποιημένων μαγειρικών λαδιών".

5.6.14 - E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. (05/06/2014)

E.B.E.A. - Δεν θα γίνονται δεκτές οι οικονομικές καταστάσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. εάν δεν πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

ΕΞΙ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.. (05/06/2014)

ΕΞΙ ΦΟΡΟΥΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ..

ΠΡΟΣΟΧΗ! "Στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων". (05/06/2014)

Στις 10 Ιουνίου η προθεσμία υποβολής οικονομικών καταστάσεων.

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2.6.2014 "Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία". (04/06/2014)

Αριθ. Πρωτ.: Δ12Α 1085250 ΕΞ 2.6.2014 "Οδηγίες σχετικά με τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) οικονομικού έτους 2014 για τα άτομα με αναπηρία".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1158/2.6.2014 "Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει". (04/06/2014)

ΠΟΛ 1158/2.6.2014 "Παράδοση αγαθών και παροχή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ σε αεροπορικές εταιρίες που δικαιούνται απαλλαγή, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1159/2.6.2014 "Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013". (04/06/2014)

ΠΟΛ 1159/2.6.2014 "Οδηγίες αναφορικά με την εφαρμογή της ΠΟΛ 1086/23.04.2013".

ΣτΕ 2468/2013 "Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Ως δικαίωμα πλήρους κυριότητας νοείται και το δικαίωμα κυριότητας επί ιδανικών μεριδίων πλειόνων κατοικιών, όταν είναι προδήλως....... (02/06/2014)

ΣτΕ 2468/2013 "Φορολογία μεταβιβάσεως ακινήτων και προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας. Ως δικαίωμα πλήρους κυριότητας νοείται και το δικαίωμα κυριότητας επί ιδανικών μεριδίων πλειόνων κατοικιών, όταν είναι προδήλως εφικτή η αυτουσία διανομή, κατά τρόπο εξασφαλίζοντα στον αιτούμενο την απαλλαγή κοινωνό αυτοτελή κατοικία καλύπτουσα τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του".

30.05.2014 O.E.E. - Παράταση τώρα για το Ε9 ... (30/05/2014)

[30.05.2014] O.E.E. - Παράταση τώρα για το Ε9

ΠΟΛ 1141/13.5.2014 "Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατ. του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθ. 15 το (30/05/2014)

ΠΟΛ.1141/13.5.2014  "Υποβολή του Εντύπου Έναρξης − Μεταβολής− Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών − Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου".

ΠΟΛ 1144/15.5.2014 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων". (30/05/2014)

ΠΟΛ 1144/15.5.2014  "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1097/9-4-2014 (Φ.Ε.Κ. Β' 883) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ 1146/2014-ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (30/05/2014)

Με την Πολ.1146/19.5.2014 του  Γ.Γ.Δ.Ε. (που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1369/29.5.2014) με θέμα "
  1. Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και καταβολή του φόρου. 2. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2014, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή. 3. Τύπος της πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και του φόρου πολυτελούς διαβίωσης, η οποία εκδίδεται με βάση τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, που υποβάλλονται μετά την 1.1.2014" ορίζεται ότι.
 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1156/29.5.2014 "Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet". (30/05/2014)

ΠΟΛ 1156/29.5.2014 "Απαλλαγή από τόκους της εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβλήθηκαν στις 30.4.2014 μέσω της υπηρεσίας TAXISnet".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1147/16.5.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής". (29/05/2014)

ΠΟΛ 1147/16.5.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2014 και διαδικασία υποβολής αυτής".

ΠΟΛ 1150/15.5.2014 "Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»". (29/05/2014)

ΠΟΛ 1150/15.5.2014 "Συμπλήρωση - Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03-07-2013 (ΦΕΚ 1675/Β'/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης - επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου»".

ΜΕΧΡΙ 30/5/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9. (27/05/2014)

ΜΕΧΡΙ 30/5/2014 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ.


 Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπενθυμίζει ότι η προθεσμία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Ακινήτων Έτους 2014 (Δήλωση Ε9) είναι η 30η Μαΐου 2014. Καλούμε όλους τους φορολογούμενους που έχουν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης να το πράξουν έγκαιρα ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόστιμα.

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ "Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 σχεδιάζει η κυβέρνηση".  (27/05/2014)

ΣΕ 48 ΔΟΣΕΙΣ ΤΑ ΧΡΕΗ  "Αύξηση των δόσεων εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών από τις 12 σε τουλάχιστον 48 σχεδιάζει η κυβέρνηση".

νεο! ΜΕΧΡΙ 10/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (Πολ.1148/16.5.2014). ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΤΟΥΣ 2014 (Πολ.1149/16.5.2014) (23/05/2014)

ΜΕΧΡΙ 10/10/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (Πολ.1148/16.5.2014).

ΜΕΧΡΙ 31/7/2014 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΗΜΕΡ. ΕΤΟΥΣ 2014 (Πολ.1149/16.5.2014)

ΠΟΛ 1148/16.5.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013". (23/05/2014)

ΠΟΛ 1148/16.5.2014 "Παράταση χρόνου υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων για τις συναλλαγές του ημερολογιακού έτους 2013".

ΠΟΛ 1149/16-05-2014 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) "Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (23/05/2014)

ΠΟΛ 1149/16-05-2014  "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών  στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως  ισχύει".

Aριθμ. Πρωτ.: Δ6Α 1077285 ΕΞ 15.5.2014 "Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων". (20/05/2014)

Aριθμ. Πρωτ.: Δ6Α 1077285 ΕΞ 15.5.2014 "Συμπλήρωση και Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)/ που λειτουργούν εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης των Δ.Ο.Υ., στις έδρες ή περιοχές Δήμων".

ΠΟΛ 1152/19.5.2014 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρ. του κεφ. Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα ...... (20/05/2014)

ΠΟΛ 1152/19.5.2014 "Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Υποπαραγράφου ΙΓ'.3, της παραγράφου ΙΓ', του πρώτου άρθρου του κεφαλαίου Α' του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77.4.2014), για την παροχή έκπτωσης για την πωληθείσα εντός του έτους 2013 ηλεκτρική ενέργεια από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ".

Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες". (19/05/2014)

Αριθμ. 2/38310/0025/14.5.2014 "Αναστολή καταβολής δόσεων εγγυημένων από το Ελληνικό Δημόσιο δανείων που έχουν χορηγηθεί σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και επαγγελματίες".

ΠΟΛ 1145/16.5.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση .. (19/05/2014)

ΠΟΛ 1145/16.5.2014 "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα".

16.5.2014 "Ανακαλείται η ΠΟΛ.1117/25.4.2014 που αναφέρεται στη διαδικασία δήλωσης του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από ξένους επενδυτές". (16/05/2014)

16.5.2014 "Ανακαλείται η ΠΟΛ1117/25.4.2014 που αναφέρεται στη διαδικασία δήλωσης του φόρου υπεραξίας από μεταβιβάσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από ξένους επενδυτές".

Κώδικας Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ)
Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014 "Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων". (16/05/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ15Α 1076425 ΕΞ 13.5.2014  "Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ. Οικ.13822/1089/2.5.2014 "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ"... (16/05/2014)

Αριθμ. οικ.13822/1089/2.5.2014  "Κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών ( Κ.Ε.Α.Ο.) των οφειλετών του ΙΚΑ−ΕΤAM του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠ.ΟΙΚ. Ουδεμία φορολόγηση υφίσταται στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για ξένους επενδυτές που λαμβάνουν χώρα από 01/01/2014 και εφεξής. (16/05/2014)

   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΙΚ
Ουδεμία φορολόγηση υφίσταται στην υπεραξία από μεταβιβάσεις ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για ξένους επενδυτές που λαμβάνουν χώρα από 01/01/2014 και εφεξής.

ΠΟΛ 1140/13.5.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013". (16/05/2014)

ΠΟΛ 1140/13.5.2014 "Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 48 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013".

ΠΟΛ1142/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων ...  (16/05/2014)

ΠΟΛ1142/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περ. γ΄ του άρθρου 50 του ν.4238/2014 όπως αυτές προστέθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 αναφορικά με την εξέταση από την Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης υποθέσεων που είχαν εισαχθεί ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994 με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού και δεν εξετάσθηκαν".

ΠΟΛ1143/15.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. αΆ και βΆ της παρ. 22 της υπρ. Δ1 της παρ. Δ του άρ. πρώτου του Κεφαλαίου ΑΆ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρ/σεις σχετικά με την εφαρμ. των διατάξ. των παρ. 12 και 13 του άρ. 72 του ν. 4172/13 (16/05/2014)

ΠΟΛ1143/15.5.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων των περ. α’ και β’ της παρ. 22 της υποπαρ. Δ1 της παρ. Δ του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α’ του ν. 4254/2014 και λοιπές διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ 1123/30.4.2014 "Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες". (15/05/2014)

ΠΟΛ 1123/30.4.2014 "Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας, των στοιχείων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας καθώς και των προσωπικών στοιχείων των φορολογουμένων, με ηλεκτρονικές διαδικασίες".

ΠΟΛ 1137/13.5.2014 "Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014". (15/05/2014)

ΠΟΛ 1137/13.5.2014 "Έκπτωση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. ια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, για το οικονομικό έτος 2014".

ΠΟΛ 1131/6.5.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. ΒΆ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών". (12/05/2014)

ΠΟΛ 1131/6.5.2014 "Συμπλήρωση της ΠΟΛ 1258 (Φ.Ε.Κ. Β’ 3101/6-12-2013) με το Παράρτημα Δ που αφορά στον Κανονισμό Διαχείρισης και Λειτουργίας του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών".

ΠΟΛ 1132/8.5.2014 "Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994". (12/05/2014)

ΠΟΛ 1132/8.5.2014 "Βεβαίωση και καταβολή κατόπιν αιτήσεων διοικητικής επίλυσης της διαφοράς ενώπιον της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών (Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.) του άρθρου 70Α του ν.2238/1994".

Aριθμ. οικ. 14422/302/7.5.2013 "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές ... (09/05/2014)

Aριθμ. οικ. 14422/302/7.5.2013  "Χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας με αποδοχές, για την άσκηση του Εκλογικού δικαιώματος κατά τις προσεχείς διπλές εκλογές για την ανάδειξη των δημοτικών και περιφερειακών αρχών της 18ης Μαΐου 2014, καθώς και κατά τις επαναληπτικές και την ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014".

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας". (09/05/2014)

Αρ. Πρωτ.:  ΔΕΛ Α 1069048 2.5.2014  Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 23, 25, 27, 28, 34, 62 και 66 του ν.4174/2013 "Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας"

 

ΠΟΛ 1125/16.4.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης". (09/05/2014)

ΠΟΛ 1125/16.4.2014 "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την ηλεκτρονική κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης".

ΠΟΛ 1130/8.5.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας". (09/05/2014)

ΠΟΛ 1130/8.5.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΓ.3 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 σχετικά με την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014 "Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013". (08/05/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1070051 ΕΞ 5.5.2014  "Φορολογική μεταχείριση του επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων που χορηγείται με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν.4141/2013".

ΠΟΛ.1124/2014-ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ & ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ (05/05/2014)

Mε την Πολ. 1124/29.4.2014 της  Γ.Γ.Δ.Ε. τουΥΠΟΙΚ   με θέμα "Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ." διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

ΠΟΛ 1126/30.4.2014 "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογ. εισοδήματος οικον. έτους 2014 των υπόχρεων της παρ. 4 του άρ. 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρ. και από ελευθέρια επαγ/ματα".  (02/05/2014)

ΠΟΛ.1126/30.4.2014  "Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2014 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 (Ο.Ε, ΕΕ, κλπ) καθώς και των οριστικών δηλώσεων από μισθωτές υπηρεσίες και από ελευθέρια επαγγέλματα."

ΠΟΛ 1127/30.4.2014 "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014". (02/05/2014)

ΠΟΛ 1127/30.4.2014  "Παράταση του χρόνου υποβολής των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής την 30η Απριλίου 2014".

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2015-2018 (30/04/2014)

Κατατέθηκε σήμερα στην Βουλή το σχέδιο Νόμου με θέμα "«Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018»

Δείτε το σχέδιο νόμου.

Δείτε την αιτιολογική  έκθεση.

Πολ.1120/25.4.2014 -Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (30/04/2014)

Mε την Πολ.1120/25.4.2014  της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές και παρόμοιες υπηρεσίες" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

ΠΟΛ.1122/2014 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ Φ.Π. (30/04/2014)

Mε την Πολ.1122/26.4.2014 του Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα " Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 41, 43, 61, της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 4 του άρθρου 62 , της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 7 του άρθρου 64, του άρθρου 67Α καθώς και του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν ύστερα από την τροποποίηση τους με τον ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85) σχετικά με τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας από φυσικά πρόσωπα¨" διευκρινίζονται τα ακόλουθα.

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1065996 ΕΞ 28.4.2014 "Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)". (29/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1065996 ΕΞ 28.4.2014  "Υποβολή βεβαιώσεων αποδοχών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (οικονομικό έτος 2014)".

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014 "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων". (29/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12A 1066053 ΕΞ 28.4.2014  "Παρακράτηση φόρου επί των αμοιβών των συμβολαιογράφων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1121/25.4.2014 "Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της... (29/04/2014)

ΠΟΛ 1121/25.4.2014  "Καθορισμός του τρόπου υποβολής, του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης υπολογισμού του φόρου υπεραξίας από τον φορολογούμενο που μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 41 του ν.4172/2013 καθώς και της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης του φόρου από τους συμβολαιογράφους".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1114/23.4.2014 "Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων". (25/04/2014)

ΠΟΛ 1114/23.4.2014  "Απαλλαγή ή μη από ΦΠΑ στην παράδοση ρυμουλκών, καθώς και στην παράδοση εφοδίων".

ΠΟΛ 1115/23.4.2014 "Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος". (25/04/2014)

ΠΟΛ 1115/23.4.2014  "Περιεχόμενο τιμολογίου κατά την πώληση οχήματος από Έλληνα υποκείμενο στο Φ.Π.Α. προς αγοραστή εγκατεστημένο σε άλλο κράτος - μέλος".

ΠΟΛ 1116/24.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων." (25/04/2014)

ΠΟΛ 1116/24.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή σχετικών διευκρινίσεων."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1117/25.4.2014 Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση .. (25/04/2014)

ΠΟΛ 1117/25.4.2014  "Εφαρμογή των διατάξεων της περ. θ' της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, όπως αυτές ίσχυαν πριν την κατάργησή τους με το ν.4172/2013 για τα ποσά υπεραξίας που αποκτήθηκαν από αλλοδαπούς δικαιούχους χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1113/15.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής ... (24/04/2014)

ΠΟΛ.1113/15.4.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Β2, των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Δ2 και της υποπαραγράφου Δ4 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»".

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 16.4.2014 "Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013". (16/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ12Α 1063137 ΕΞ 16.4.2014  "Παρακράτηση φόρου σε πρόσθετες αμοιβές χρήσης 2013".

Αρ. Πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 8.4.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014". (16/04/2014)

Αρ. Πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1062169 ΕΞ 8.4.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του αρ. 57 του ν. 4223/2013, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4239/2014".

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. Αρ. 355/2013 "Επιτρεπτό ή μη εξωλογιστικού προσδιορισμού σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994)". (16/04/2014)

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. αρ. 355/2013  "Επιτρεπτό ή μη εξωλογιστικού προσδιορισμού σε υποθέσεις αγοραπωλησίας ακινήτων (άρθρο 28 του ν. 2238/1994)".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1096/8.4.2014 "Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ". (16/04/2014)

ΠΟΛ.1096/8.4.2014  "Τύπος και περιεχόμενο της «Δήλωσης – Αίτησης και Αναλυτικής Κατάστασης Δικαιολογητικών» (έντυπο 010Α – ΦΠΑ, ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ6 TAXIS) για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ".

ΠΟΛ.1108/14.4.2014 "Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α". (16/04/2014)

ΠΟΛ.1108/14.4.2014  "Χρόνος υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α."

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1107/14.4.2014 "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ". (15/04/2014)

ΠΟΛ.1107/14.4.2014  "Υποβολή τροποποιητικών περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ"

ΠΟΛ.1109/14.4.2014 "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77-4- 2014)". (15/04/2014)

ΠΟΛ.1109/14.4.2014  "Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου Α' (τροποποίηση διατάξεων ν. δ 356/1974 - ΚΕΔΕ) του τρίτου άρθρου του κεφαλαίου Β' του νόμου 4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α77-4- 2014)".

Αρ. Pρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11.4.2014 "Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (14/04/2014)

Αρ. πρωτ.: Δ13 ΦΜΑΠ 1061653 ΕΞ 11.4.2014  "Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

ΠΟΛ.1103/9.4.2014 "Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις". (14/04/2014)

ΠΟΛ.1103/9.4.2014  "Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85Α΄/7.4.2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις".

ΠΟΛ.1105/10.4.2014 Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013. (14/04/2014)

ΠΟΛ.1105/10.4.2014  "Καθορισμός φορολογούμενων που ασχολούνται κατ' επάγγελμα με τις συναλλαγές τίτλων του άρθρου 42 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α), σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ.1106/14.4.2014 "Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών". (14/04/2014)

ΠΟΛ.1106/14.4.2014  "Προϋποθέσεις δικαιολόγησης εισοδήματος από μερίσματα πλοιοκτητριών εταιρειών".

ΠΟΛ.1095/4.4.2014 Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά .... (11/04/2014)

ΠΟΛ.1095/4.4.2014  "Τρόπος και διαδικασία απόδειξης της δωρεάν διάθεσης αγαθών από επιχειρήσεις προς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, μέσω φορέων φιλανθρωπικού ή κοινωφελούς σκοπού προκειμένου οι πράξεις αυτές να μην θεωρούνται ως παραδόσεις αγαθών κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του κώδικα ΦΠΑ".

</