Εισαγωγή Χρήστη  

Βάση Πανδέκτη  
Γενικό Ευρετήριο
Αναζήτηση
Βοήθεια
Επιμέλεια Κειμένου

Χρήσιμα  
Σύνδεσμοι
Υπολογισμός Δόσεων Δανείου
Φορολογικό Ημερολόγιο

Ημερολόγιο  

Επιχορηγήσεις  

ΠΕΠ-ΕΣΠΑ : Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών
Σημαντικές τροποποιήσεις στον επενδ. Ν.3908/11.
Αναμένεται η προκήρυξη του προγράμματος Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ.
Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα ICT4GROWTH. Έως την 8/6/2012.
Έως την 18/5/2012 οι προτάσεις για το «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Οδικών Μεταφορών».
Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απρόβλεπτων» Δράση 1 και 2
Δικτύωση δυναμικών εταιρειών με κορυφαίες επιχειρήσεις, venture capital, και ειδικούς στον Τομέα Κινητών Εφαρμογών

Νέα του Πανδέκτη Σεμινάρια Εκδόσεις Νέα του Λογιστή Ερωτήσεις Συζητήσεις Επικοινωνία
Νέα του Λογιστή

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1064/12.4.2017 «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ». (28/04/2017)

ΠΟΛ.1064/12.4.2017 «ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ».

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 "Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά". (27/04/2017)

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1054541 ΕΞ 2017 Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τη μεταφορά ζημιών παρελθουσών χρήσεων στο φορολογικό έτος 2015, όταν τα αποτελέσματα είναι μηδενικά.

ΠΟΛ. 1065/12.4.2017-ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ. (27/04/2017)

ΠΟΛ. 1065/12.4.2017-ΚΑΙ Η ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ.

ΠΟΛ.1068/2017 “Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών”. (27/04/2017)

ΠΟΛ.1068/2017 “Διαγραφή τέλους επιτηδεύματος οικ. ετών 2012 και 2013 σε νομικά πρόσωπα που έχουν κάνει εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
MΕΧΡΙ 12/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΜΑΡΤΙΟΥ. (26/04/2017)
Οικονομικά Νέα
Αρ. 16072/310/2017 “ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΜΑΙΟΥ 2017”. (25/04/2017)

Αρ. 16072/310/2017 “ΩΣ ΗΜΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ Η 1Η ΜΑΙΟΥ 2017”

ΓΝΩΜ.82/2017 Ν.Σ.Κ. “ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ”. (25/04/2017)

ΓΝΩΜ.82/2017 Ν.Σ.Κ. “ΕΥΘΥΝΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ Α.Ε. ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β1054442 ΕΞ 2017-ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ν.3299/2004 (25/04/2017)

ΔΕΑΦ Β1054442 ΕΞ 2017-ΠΩΣ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ Ν.3299/2004

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017 -ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ. (25/04/2017)

ΔΕΑΦ Δ 1058266 ΕΞ2017 -ΤΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟ.

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 "ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017". (25/04/2017)

ΔΕΛ Α 1057280 ΕΞ 2017 ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ & Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΟΥ 2017.

ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. (25/04/2017)

ΜΕΧΡΙ 30/6/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Ν.4467/13.4.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (25/04/2017)

Ν.4467/13.4.2017 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

ΠΟΛ 1059/7.4.2017 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ 1059/2017  “Η ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1049/28.3.2017 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦ (25/04/2017)

ΠΟΛ.1049/28.3.2017 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤ' ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΑΔΦ

ΠΟΛ.1056/7.4.2017 “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1056/7.4.2017 “ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1058/10.4.2017 “ΚΟΙΝΟΠ. ΤΗΣ 341/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1058/10.4.2017 “ΚΟΙΝΟΠ. ΤΗΣ 341/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ”.

ΠΟΛ.1061/12.4.2017 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ". (25/04/2017)

ΠΟΛ.1061/12.4.2017 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ".

ΠΟΛ.1062/12.4.2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1062/12.4.2017 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”.

ΠΟΛ.1063/12.4.2017 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ”.  (25/04/2017)

ΠΟΛ.1063/12.4.2017 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ”.

ΠΟΛ.1066/13.4.2017 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ 254/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1066/13.4.2017ΚΟΙΝ. ΤΗΣ 254/2016 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.-ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1067/20.4.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (25/04/2017)

ΠΟΛ.1067/20.4.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

Φ 10034/18282/566/2017 “ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ”. (25/04/2017)

Φ 10034/18282/566/2017 “ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ”.

Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 2017.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ (25/04/2017)

Φ. 80000/οικ. 7789/343/ 2017.ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ & ΕΛΕΥΘ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ (25/04/2017)

ΨΗΦΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟΝ ΟΙ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Φ.Π. ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ

ΠΟΛ.1050/5.4.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, ...... (06/04/2017)

ΠΟΛ.1050/5.4.2017  «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6 και 07.09.2016 στον Δήμο Καλαμάτας, στον Δήμο Οιχαλίας, στο Δήμο Μεσσήνης, στο Δήμο Τριφυλίας, στις Τοπικές Κοινότητες Νεοχωρίου, Πύργου, Σαϊδόνας, Καστανιάς, Καρυοβουνίου, Μηλέας, Αγίου Νικολάου, Ριγκλίων, Τραχήλας, Πλάτσας, Νομιτσή, Θαλαμών, Λαγκάδας και Αγίου Νίκωνα του Δήμου Δυτικής Μάνης και στις Δημοτικές Ενότητες Νέστορος, Πύλου, Μεθώνης και Χιλιοχωρίων του Δήμου Πύλου Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

Γνωμ. 63/2017 “ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (05/04/2017)

Γνωμ. 63/2017 “ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΑΠΟ Ι.Κ.Ε. ΛΟΓΩ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

Ν. 4465/4.4.2017 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (05/04/2017)

Ν. 4465/4.4.2017 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/92/ΕΕ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ Πολ.1051/31.3.2017 "ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (04/04/2017)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ (03/04/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ π. ΕΤΑΑ. (31/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 2016 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ π. ΕΤΑΑ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (31/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Α.Π.Δ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α

ΠΟΛ 1046/24.3.2017 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ” (31/03/2017)

ΠΟΛ 1046/24.3.2017 “ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΧΡΕΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017. (31/03/2017)

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΕΓΚ. 17/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ”. (29/03/2017)

ΕΓΚ. 17/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ Α.Π.Δ ΓΙΑ ΤΑ ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ”.

ΕΓΚ. 19/2017 ΕΦΚΑ «ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Μ.”. (29/03/2017)

ΕΓΚ. 19/2017 ΕΦΚΑ «ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Μ.”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ”. (29/03/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18/28.3.2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1048/28.3.2017 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ”. (29/03/2017)

ΠΟΛ 1048/28.3.2017 “ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΣΥΜΒΑΣΗΣ”.

ΠΟΛ.1036/9.3.2017 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ν.4308/2014”. (29/03/2017)

ΠΟΛ.1036/9.3.2017 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Ν.4308/2014”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ. (28/03/2017)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΠΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΟΛ.1047/24.3.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”. (28/03/2017)

ΠΟΛ.1047/24.3.2017 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ”.

24.3.17 «ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ». (24/03/2017)

24.3.17 «ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΕΙΔΟΠΟΙΗΤΗΡΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ».

ΠΟΛ 1043/22.3,2017 “ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3”. (24/03/2017)

ΠΟΛ 1043/22.3,2017 “ΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3”.

ΠΟΛ.1038/22.3.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».  (24/03/2017)

ΠΟΛ.1038/22.3.2017 «Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων χρεών λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ανεμοστρόβιλου, ισχυρής χαλαζόπτωσης-πλημμύρας) που εκδηλώθηκαν στις 08/09/2016 στον Δήμο Πηνειού, της Π.Ε. Ηλείας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΠΟΛ 1041/20.3.2017 “Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ 1041/20.3.2017 “Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1023/10.2.2017 “ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1023/10.2.2017 “ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΩΡΕΑΝ) ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ”.

ΠΟΛ.1026/21.2.2017 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2017". (23/03/2017)

ΠΟΛ.1026/21.2.2017- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31/3/2017

ΠΟΛ.1040/20.3.2017 “ΜΕΧΡΙ 10/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1040/20.3.2017 “ΜΕΧΡΙ 10/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1042/2017 “ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ( ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ.”. (23/03/2017)

ΠΟΛ.1042/2017 “ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ( ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ) ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Φ.Σ.Κ.”.

ΑΠΟΦ. 31637/15.3.2017 "ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΚΑΙ ΕΕ". (21/03/2017)

ΑΠΟΦ. 31637/2017-ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ,ΟΕ,ΚΑΙ ΕΕ

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΕΦΚΑ "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝ. 2017 ΚΑΙ ΦΕΒ.2017". (17/03/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΑΝ. 2017 ΚΑΙ ΦΕΒ.2017.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: Α.Π 2552/18.11.2016 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PARKING KAI EΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”. (17/03/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π 2552/18.11.2016ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ PARKING KAI EΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2660/16.12.2016 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”. (17/03/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2660/16.12.2016 “ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ”.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ "Κ.Φ.Ε." ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. (17/03/2017)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ. (17/03/2017)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ.

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ "Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ". (14/03/2017)

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΣΑΙΤΗΣ Ο ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ 31.3.2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ. (13/03/2017)

ΜΕΧΡΙ 31/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ Υ.Δ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1037/9.3.2017 “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ”. (13/03/2017)

ΠΟΛ 1037/9.3.2017 “ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΙΕΩΝ”.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ (10/03/2017)

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕ Σ/Ν ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΣΤΟΝ Κ.Φ.Ε. & Κ.Φ.Δ

ΠΟΛ 1034/7.3.2017 "ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1) ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε2,Ε3.". (10/03/2017)

ΠΟΛ.1034/7.3.2017-ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1) ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ Ε2,Ε3.

ΠΟΛ1035/3.3.2017 «ΜΕΧΡΙ 15/7/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Τ.Χ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ». (10/03/2017)

ΠΟΛ1035/3.3.2017 «ΜΕΧΡΙ 15/7/2017 ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ Τ.Χ ΕΠΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».

ΠΟΛ 1031/7.3.2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (09/03/2017)

ΠΟΛ 1031/2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

O EΦΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ". (08/03/2017)

O EΦΚΑ ΚΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ "ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ".

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ. (08/03/2017)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΕΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΛΙΑ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ.

ΠΟΛ.1030/3.3.2017 “ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)”. (08/03/2017)

ΠΟΛ.1030/3.3.2017 “ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ν)”.

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.  (06/03/2017)

OI 12 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1.

ΠΟΛ.1029/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(FRANCHISING)”. (06/03/2017)

ΠΟΛ.1029/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ(FRANCHISING)”.

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ. (03/03/2017)

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017 Είσοδος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.  (03/03/2017)

Γ.Ε.ΜΗ. αρ. πρωτ.: 25976/ 2017 Είσοδος Μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ο.Ε.

ΠΟΛ 1024/20.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”. (03/03/2017)

ΠΟΛ 1024/20.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ”.

Ο ΕΦΚΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017 ΤΗΝ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016. (01/03/2017)

Ο ΕΦΚΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ 17/3/2017 ΤΗΝ ΑΠΔ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2016.

ΠΟΛ 1027/23.2.2017 “ΜΕΧΡΙ 20/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ 1027/23.2.2017 “ΜΕΧΡΙ 20/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1025/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ.1025/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΤΗΡ/ΤΗΤΑ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1028/22.2.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ”. (01/03/2017)

ΠΟΛ.1028/22.2.2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ΩΝ”.

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (24/02/2017)

Π.Ο.Φ.Ε.Ε. “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2284/2016 “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2284/2016 “ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΥΣΑΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2356/2016 “ΤΡΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2356/2016 “ΤΡΟΠΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2375/2016 “ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”. (24/02/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2375/2016 “ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ”.

ΜΕΧΡΙ 15/3/2017 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ". (21/02/2017)

ΜΕΧΡΙ 15/3/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΠΟΛ 1021/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”. (21/02/2017)

ΠΟΛ 1021/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1022/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”. (21/02/2017)

ΠΟΛ.1022/2017 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΥ ΠΛΟΙΩΝ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ”.

Φ11321/59554/2170 “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ”. (21/02/2017)

Φ11321/59554/2170  “ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΝ ΟΑΕΕ & ΕΤΑΑ”.

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/93 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣ/ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ Ι.Μ.» (17/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1019871 ΕΞ 2017 «ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΑΕ ΜΕ ΤΟ Ν.2166/93 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣ/ΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΟΥ Ι.Μ.»

ΠΟΛ 1020/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ”. (17/02/2017)

ΠΟΛ 1020/9.2.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ”.

ΔΕΑΦ Β 1014217/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΙΖΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ”. (15/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1014217/2017  “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΔΑΝΙΖΕΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΗΣ”.

ΔΕΔ-Α.Α 36/2017 “ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 50%”. (15/02/2017)

ΔΕΔ-Α.Α 36/2017 “ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 50%”.

ΕΓΚΥΚ. 6/2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ.Ε.Τ.Τ.Α-ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ”. (15/02/2017)

ΕΓΚΥΚ. 6/2017 ΕΦΚΑ “ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ.Ε.Τ.Τ.Α-ΤΟΜΕΑΣ ΤΣΜΕΔΕ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1010/2017 “Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα”. (15/02/2017)

ΠΟΛ.1010/2017Απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. της παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται προς τους διεθνείς οργανισμούς που εδρεύουν σε τρίτη χώρα”.

Οικονομικά Νέα
MEΧΡΙ 17/2/2017 “ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΤΟΥ 1/2017”. (10/02/2017)

MEΧΡΙ 17/2/2017 “ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΤΟΥ 1/2017”.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 “ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4387/2016”. (10/02/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5/2017 “ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΟΥ τ. ΟΓΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟ Ν.4387/2016”.

Α.Π.-ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 /2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.- ΑΥΤ/ΝΩΝ- ΑΓΡΟΤΩΝ”. (07/02/2017)

Α.Π.-ΔΙΕΙΣΜΜ/79/175892 /2017 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛ.- ΑΥΤ/ΝΩΝ- ΑΓΡΟΤΩΝ”.

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ. (07/02/2017)

ΕΦΟΣΟΝ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΗΜΕΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ.

ΠΟΛ 1019/3.2.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ”. (07/02/2017)

ΠΟΛ 1019/3.2.2017 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥΣ”.

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.. (06/02/2017)

22 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ.

ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (06/02/2017)

ΔΕΑΦ Β 1016062 ΕΞ 2017 ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ-ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017 ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. (06/02/2017)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4/2017 ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

ΠΟΛ 1017/31.1.2017 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝTRASTAT”. (03/02/2017)

ΠΟΛ 1017/31.1.2017 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΙΝTRASTAT”.

Εγκύκλιος 89/31.1.2017 της Γ.Γ.Ε "Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα". (02/02/2017)

Εγκύκλιος 89/31.1.2017 της Γ.Γ.Ε "Εφαρμογή άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα".

ΠΟΛ 1015/27.1.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ”. (02/02/2017)

ΠΟΛ 1015/27.1.2017 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ”.

Φ80020/οικ.671/Δ15.12 /2017 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4387/2016 ΜΕ ΤΟ Ν.4445/2016». (02/02/2017)

Φ80020/οικ.671/Δ15.12 /2017 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Ν.4387/2016 ΜΕ ΤΟ Ν.4445/2016».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 3439/Δ9.1168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28/2/2017 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11. (01/02/2017)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ 3439/Δ9.1168/2017 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28/2/2017 ΤΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε11

Η ΕΣΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (31/01/2017)

Η ΕΣΕΕ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΠΟ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΠΟΛ.1014/26.1.2017 "Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας".. (31/01/2017)

ΠΟΛ.1014/26.1.2017 "Εφαρμογή ή μη των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.), «περί της άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής», σε περιπτώσεις αμφισβήτησης πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης που αφορούν τέλη κυκλοφορίας"

"ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ": "ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ". (30/01/2017)

"ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ": ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΙΟΥ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

ΕΓΚΥΚ.2/25.1.2017 “ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑ/ΝΩΝ”. (26/01/2017)

ΕΓΚΥΚ.2/25.1.2017 “ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑ/ΝΩΝ”.

ΕΓΚΥΚ.3/25.1.2017 -ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΟΓΑ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ. (26/01/2017)

ΕΓΚΥΚ.3/25.1.2017 -ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (ΟΓΑ) ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ.

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS. (26/01/2017)

ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ TAXIS.

ΠΟΛ.1002/5.1.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ΤΟΥ Ν.4174/2013”. (26/01/2017)

ΠΟΛ.1002/5.1.2017 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54Α ΤΟΥ Ν.4174/2013”.

ΠΟΛ.1005/12.1.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”. (26/01/2017)

ΠΟΛ.1005/12.1.2017 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ”.

Α.Π.87160/2017 “ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017" (25/01/2017)

Α.Π.87160/2017 “ΕΝΙΑΙΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017"

ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ». (25/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1010732 ΕΞ 2017 «ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ».

Ν.4449/24.1.2017 «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (25/01/2017)

Ν.4449/24.1.2017 «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

ΠΟΛ. 1012/23.1.2017 «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟ». (25/01/2017)

ΠΟΛ. 1012/23.1.2017 «ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΜΟΝΟ ΚΛΑΔΟ».

ΠΟΛ.1011/19.1.2017 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ». (25/01/2017)

ΠΟΛ.1011/19.1.2017  «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ».

Αρ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012279 ΕΞ 2016 /433 Ακατάσχετο το επίδομα ανεργίας και ακατάσχετο και αφορολόγητο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα ..... (24/01/2017)

Αρ. πρωτ.: ΑΤΚΕ 0012279 ΕΞ 2016 /433 Ακατάσχετο το επίδομα ανεργίας και ακατάσχετο και αφορολόγητο το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης το οποίο ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ. (24/01/2017)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ. (24/01/2017)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ. (24/01/2017)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φ.80000/οικ.60298/1472-ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤAΠΑΣ/ΜΕΝΩΝ (24/01/2017)

Φ.80000/οικ.60298/1472-ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΑΥΤΑΠΑΣ/ΜΕΝΩΝ

Φ80000/οικ.2460/106 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ". (24/01/2017)

Φ80000/οικ.2460/106 -ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΠΛΟΚΑΚΙ.

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε (20/01/2017)

ΔΕΑΦ Β'1008198 ΕΞ 2017-ΓΝΩΜ 249/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ Α.Ε

ΠΟΛ.1008/16.1.2017 “ΓΝΩΜ 275/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”. (20/01/2017)

ΠΟΛ.1008/16.1.2017 “ΓΝΩΜ 275/2017 ΤΟΥ ΝΣΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΟΦΕΙΛΗΣ ΩΣ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ Ε9. (20/01/2017)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ Ε9

ΜΕΧΡΙ 7/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”. (19/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 7/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1006/2017 "ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ". (19/01/2017)

ΠΟΛ 1006/2017 "ΣΤΟ ΦΕΚ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ".

ΠΟΛ 1007/18.1.2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΤΗΣ Ε.Ε”. (19/01/2017)

ΠΟΛ.1007/2017 “ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Ν.Π. ΤΗΣ Ε.Ε”.

ΠΟΛ 1191/21.12.2016 “ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. (19/01/2017)

ΠΟΛ 1191/21.12.2016 “ΕΙΔΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  (18/01/2017)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ. (18/01/2017)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΟΙ Δ.Ο.Υ

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ. «Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61), του ν. 4446/2016 .... (17/01/2017)

ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ 1000637 ΕΞ 2017 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤ' ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΑΓΡΟΤΗ”.

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017 “Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες”.  (16/01/2017)

ΔΕΑΦ 1004570 ΕΞ 2017  “Χαρακτηρισμός εισοδήματος από την εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης κυλικείων, σε κτίρια που στεγάζονται Δημόσιες Υπηρεσίες”. 

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 “ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1004691 ΕΞ 2017 “ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ 20% Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΗΜΕΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”.

ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 “ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”. (16/01/2017)

ΔΕΑΦ Β 1004699 ΕΞ 2017 “ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1004/4.1.2017 “ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ 1004/4.1.2017 “ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1203/28.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ 1203/28.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΑΓΩΓΗ”.

ΠΟΛ.1003/4.1.2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (16/01/2017)

ΠΟΛ.1003/2017 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

 

ΣΛΟΤ:A.Π 2241/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:A.Π 2241/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΛΠ”.

ΣΛΟΤ:A.Π 2243/2016 “ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:A.Π 2243/2016 “ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ε.Γ.Λ.Σ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2275/2016 “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”. (16/01/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2275/2016 “ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ”.

Α.Ο. 61502/3399 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017”. (12/01/2017)

Α.Ο. 61502/3399 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ 1.1.2017”..

ΜΕΧΡΙ 13/4/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”. (12/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 13/4/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1199/2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 012- ΦΠΑ”. (12/01/2017)

ΠΟΛ 1199/2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ-ΕΝΤΥΠΟ 012- ΦΠΑ”.

Οικονομικά Νέα
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (11/01/2017)
ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ KAI ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Μάΐος 2017
ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 «ΤΟ 2017 23.300 ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ». (05/01/2017)

ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 «ΤΟ 2017 23.300 ΦΟΡΟΛ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ»

Κ Α Λ Η & Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η Χ Ρ Ο Ν Ι Α «2017» NEA ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ! (05/01/2017)

Κ Α Λ Η   &  Δ Η Μ Ι Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Η  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  «2017» 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΠΟΛ.1205/30.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017”. (05/01/2017)

ΠΟΛ.1205/30.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017”.

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α (03/01/2017)

AΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟ 1/1/2017 ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ-ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ Ε.Φ.Κ.Α

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΝ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ. (03/01/2017)

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ,ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΝ,ΜΕΛΩΝ Δ.Σ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (03/01/2017)

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017  (03/01/2017)

ΜΕΧΡΙ 9/1/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

ΠΟΛ 1193/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 9/3/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”. (03/01/2017)

ΠΟΛ 1193/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 9/3/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1204/29.12.2016 “ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ” (03/01/2017)

ΠΟΛ 1204/29.12.2016 “ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Δ. ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”

ΠΟΛ.1194/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 28/5/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ”. (03/01/2017)

ΠΟΛ.1194/22.12.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 28/5/2016 ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ Δ. ΛΕΣΒΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016 b “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ: Α.Π 2165/2016 b “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ”.

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016 “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ:AΠ 2203/2016 “ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΛΟΓ. ΠΑΡΑΚΟΛ/ΘΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤ. ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 2177/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ”. (03/01/2017)

ΣΛΟΤ:Α.Π 2177/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ”.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε.) (30/12/2016)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ Γ.Γ.Δ.Ε.)

ΠΟΛ 1201/28.12.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.". (30/12/2016)

ΠΟΛ 1201/28.12.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4410 /2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ, και παροχή σχετικών διευκρινίσεων.".

ΠΟΛ.1202/2016 “Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010”. (30/12/2016)

ΠΟΛ.1202/2016 “Κοινοποίηση της 6/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περιπ. δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 3888/2010”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (28/12/2016)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1187/2016 “ΜΕΧΡΙ 26/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”. (28/12/2016)

ΠΟΛ 1187/2016 “ΜΕΧΡΙ 26/5/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ”.

ΠΟΛ 1200/27.12.2016 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ» (28/12/2016)

ΠΟΛ 1200/27.12.2016 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ»

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΑΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ "ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ" ΚΑΙ "ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΜΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2017". (27/12/2016)
ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.  (27/12/2016)

ΔΕΕΦ Α 1148654 ΕΞ 2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΠΑ ΣΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.

ΠΟΛ 1192/2016 “ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ” (27/12/2016)

ΠΟΛ 1192/2016 “ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΟΝΟΙΑΣ ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗΣ”

ΠΟΛ 1196/22.12.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ”. (27/12/2016)

ΠΟΛ 1196/22.12.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ”.

ΠΟΛ 1197/22.12.2016 " Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις.. (27/12/2016)

ΠΟΛ 1197/22.12.2016 " Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης ιγ' του άρθρου 23 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν."

Πολ.1195/23.12.2016 “ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”. (27/12/2016)

Πολ.1195/23.12.2016 “ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ”.

ΠΟΛ.1198/23.12.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013”. (27/12/2016)

ΠΟΛ.1198/23.12.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4172/2013”.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ. (27/12/2016)

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ

Ν.4446/2016 ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ” (23/12/2016)

Ν.4446/2016 ΦΕΚ Α' 240/22.12.2016   “Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ”

Α.Π. 133583/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ”. (22/12/2016)

Α.Π. 133583/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ”.

ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ Η.Α.Ε.”. (22/12/2016)

ΔΕΑΦ 1186557 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ Η.Α.Ε.”.

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ. (22/12/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ Β/Α ΑΙΓΑΙΟΥ.

ΠΟΛ 1180/6.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ” (21/12/2016)

ΠΟΛ 1180/6.12.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ”

ΠΟΛ.1184/9.12.2016 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (21/12/2016)

ΠΟΛ.1184/9.12.2016 “Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (19/12/2016)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΟΛ 1189/14.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. (19/12/2016)

ΠΟΛ 1189/14.12.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

ΠΟΛ 1190/15.12.2016 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 288/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ”. (19/12/2016)

ΠΟΛ 1190/15.12.2016 “ΚΟΙΝ. ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 288/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ”.

ΠΟΛ.1188/9.12.2016 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (16/12/2016)

ΠΟΛ.1188/9.12.2016 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΣΤΕ 3325/2015 "ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΦΕΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ". (16/12/2016)

ΣΤΕ 3325/2015 "ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘ. ΕΣΟΔΑ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ,ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ,ΚΑΦΕΔΩΝ & ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ (13/12/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΠΟΛ 1185/9.12.2016 “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ” (13/12/2016)

ΠΟΛ 1185/9.12.2016 “ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ.. (13/12/2016)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ..

ΠΟΛ 1183/2016 “Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας”. (09/12/2016)

ΠΟΛ 1183/2016 “Πρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των δηλώσεων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν. 2166/1993 μετά την έκδοση του αριθ. ΔΕΑΦΒ 1107932 ΕΞ2015/07.08.2015 εγγράφου μας”.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016 (09/12/2016)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ Ν. 4387/2016

ΠΟΛ 1181/6.12.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” (08/12/2016)

ΠΟΛ 1181/6.12.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ/ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ”

ΠΟΛ 1182/2016 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής”. (08/12/2016)

ΠΟΛ 1182/2016 “Κοινοποίηση της υπ' αριθ. 26/2016 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. - Διαδικασία διόρθωσης Φ.Α.Π. ετών 2011-2013 για εκτός αντικειμενικού συστήματος οικόπεδα του Δήμου Νέας Μάκρης Αττικής”.

Ν.4441/2016 "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". (07/12/2016)

Ν.4441/2016 "ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΑΡΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Σ.Ε.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (02/12/2016)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Σ.Ε.Ε. - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044 (01/12/2016)

ΜΕΧΡΙ 31/12/2016 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, ΤΟΚΟΥΣ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 (ΕΝΤΥΠΟ Φ-01.044

ΠΟΛ.1166 ΕΩΣ 1178/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ. (01/12/2016)

ΠΟΛ.1166 ΕΩΣ 1178/2016-ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

Γ.Γ.Π.Σ- ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (30/11/2016)

Γ.Γ.Π.Σ- ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΤΟ TAXIS 3 & 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Ν.4438/28.11.2016 “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ..” (30/11/2016)

Ν.4438/28.11.2016 “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2014/17/ΕΕ..ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ..”

ΠΟΛ.1179/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ”. (30/11/2016)

ΠΟΛ.1179/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΤΕΛ ΑΕ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (30/11/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1963/2016 ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΛΟΤ:A.Π.2075 “ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ” (30/11/2016)

ΣΛΟΤ:A.Π.2075 “ΑΜΟΙΒΕΣ Δ.Σ. ΑΠΟ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ”

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16 (30/11/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.2077/2016-ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ C-444 & C-445/16

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017. (30/11/2016)

ΣΤΟ TAXIS ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΠΕΡΥΣΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017

ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ". (24/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016 "ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013. (24/11/2016)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Ν. 4172/2013

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1163/15.11.2016 "ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ". (24/11/2016)

ΠΟΛ.1163/2016-ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΛ.1165/17.11.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”. (24/11/2016)

ΠΟΛ.1165/17.11.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ,ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ & ΦΑΚΕΛΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016 “ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ” (24/11/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 2049/2016 “ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ”

ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 “ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ. (PSI) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ” (22/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1167345 ΕΞ 2016 “ΕΚΠΙΠΤΕΤΑΙ ΕΦΑΠΑΞ Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ Ε.Δ. (PSI) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ”

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1164/18.11.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”. (22/11/2016)

ΠΟΛ 1164/18.11.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΑΝ ΤΟ 2016 ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1162/2016- 0,030 ¤ ΑΝΑ ΚΙΛΟ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε. 2016-2017. (10/11/2016)

ΠΟΛ 1162/2016- 0,030 € ΑΝΑ ΚΙΛΟ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Ε. 2016-2017

ΠΟΛ..1160/31.2016 “ΜΕΧΡΙ 21/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ”. (07/11/2016)

ΠΟΛ..1160/31.2016 “ΜΕΧΡΙ 21/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1159/2016-ΜΕΧΡΙ 24/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ  (07/11/2016)

ΠΟΛ.1159/2016-ΜΕΧΡΙ 24/4/2017 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΛΠ ΣΕ ΠΕΡ. ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ & ΑΙΤ/ΡΝΙΑΣ

ΠΟΛ 1153/11.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π.Δ. ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε”. (03/11/2016)

ΠΟΛ 1153/11.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΦΜ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Π.Δ. "ΦΠΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΑΛΛΟ Κ.Μ. ΤΗΣ Ε.Ε”.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016 “Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π”.  (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1827 ΕΞ 31.8.2016 “Ερωτήματα για αποθεματικό, προκαταβολή φόρου και εφαρμογή Δ.Λ.Π”.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016 “Εύλογη αξία ακινήτου (Εύλογη αξία ακινήτου) “. (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1853 ΕΞ 30.9.2016 “Εύλογη αξία ακινήτου (Εύλογη αξία ακινήτου) “.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 “Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)”.  (03/11/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2014 ΕΞ 30.9.2016 “Αντιμετώπιση τέλους επιτηδεύματος στις Κ.Α.Χ. πολύ μικρών οντοτήτων (β.6)”.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017  (02/11/2016)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 “Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΟ Ν.Π”. (02/11/2016)

ΔΕΑΦ Β 1155600 ΕΞ 2016 “Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ Η ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ Ν.Π. ΧΩΡΙΣ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΟ Ν.Π”.

ΠΟΛ 1156/2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε Χίου (02/11/2016)

ΠΟΛ 1156/01-11-2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς στις 25.07.2016 στις Τοπικές Κοινότητες Λιθίου, Βέσσας, Ελάτας, Μεστών, Ολύμπων, Πυργίου του Δήμου Χίου της Π.Ε. Χίου”.

ΠΟΛ 1161/2016 “Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών”. (02/11/2016)

ΠΟΛ 1161/2016 “Συμπληρωματικές διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1147/2016 για την φορολογική μεταχείριση αποδοχών δικαστικών λειτουργών”.

ΠΟΛ.1157/26.10.2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού. (27/10/2016)

ΠΟΛ.1157/26.10.2016 Προθεσμία κατάθεσης ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τους κατοίκους εξωτερικού.

ΠΟΛ.1158/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων. (27/10/2016)

ΠΟΛ.1158/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της περ. β' του άρθρου 23 του ν.4172/2013 σε περίπτωση συμψηφισμού αμοιβαίων ανταπαιτήσεων αντισυμβαλλομένων.

ΣΛΟΤ : Α.Π. 1825/2016 “ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”. (27/10/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π. 1825/2016 “ΕΝΝΟΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1806/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟΥ”… (27/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1806/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧ. ΠΑΡΚΟΥ”…

ΣΛΟΤ:Α.Π.1789/2016 “ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ”… (27/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1789/2016 “ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ”…

ΠΟΛ.1152/12.10.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”. (21/10/2016)

ΠΟΛ.1152/12.10.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΥΒΟΙΑΣ”.

ΠΟΛ.1154/12.10.2016 “ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”. (21/10/2016)

ΠΟΛ.1154/12.10.2016 “ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1569/2016 “ΕΑΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1569/2016 “ΕΑΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΣΤΟΝ Ν.4308/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2016 “ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1718/2016 “ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.1721/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.Λ.Π”. (21/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1721/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ Κ.Λ.Π”.

Κ.Υ.Α 106688/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016”. (20/10/2016)

Κ.Υ.Α 106688/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΝΙΣΧΎΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ Ν.4399/2016”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει ...... (19/10/2016)

ΣτΕ 1897/2016 Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010 (προσαύξηση περιουσία από άγνωστη πηγή η αιτία λογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα από ελευθέριο επάγγελμα) εφαρμόζεται και σε υποθέσεις πριν την 30.9.2010 (εφόσον βέβαια δεν έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος στην κείμενη νομοθεσία χρόνος παραγραφής της εξουσίας του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου). Παραπομπή για νέα κρίση (Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 3888/2010

Οικονομικά Νέα
Γνωμ. 250/11.10.2016 του Ν.Σ.Κ "Επιβολή ειδικού φόρου επί των Ακινήτων σε νομικά πρόσωπα με έδρα χώρα του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) - Εξαιρέσεις (απαλλαγές)" (18/10/2016)

ΓΝΩΜ.250/2016 “ΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Χ”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (18/10/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΣΕ ΔΗΛΩΣΗ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΠΟΛ 1155/10.10.2016 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 25/7/2016 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ". (17/10/2016)

ΠΟΛ 1155/2016 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΠΟ 25/7/2016 ΓΙΑ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ".

O TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (14/10/2016)

O TΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 “Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΝΤΥΠΟ Ε4)” (14/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 “Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΕΝΤΥΠΟ Ε4)”

ΣΛΟΤ: Α.Π.1684/2016 “ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”. (14/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1684/2016 “ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΗ ΟΝΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.984/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ” (14/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.984/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ”

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1634/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ”. (14/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1634/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ”.

ΠΟΛ 1150/10.10.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12/10/2016 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Φ.Ε 2015”. (13/10/2016)

ΠΟΛ 1150/10.10.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 12/10/2016 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Φ.Ε 2015”.

ΠΟΛ.1151/2016 “Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση .. (13/10/2016)

ΠΟΛ.1151/2016 “Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 έως 6 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α'), με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 82 του ν.δ.356/1974 σχετικά με τη διάκριση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εισπράξιμες και ανεπίδεκτες είσπραξης, και της κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσας απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ. 1089/2016 (ΦΕΚ 2114 Β')

ΜΕΧΡΙ 8/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ” (12/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/2/2017 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ Ν.4178/2013 ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ”

ΠΟΛ 1149/3.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ”.. (10/10/2016)

ΠΟΛ 1149/3.10.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ”..

213-1621000 - Ο ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (07/10/2016)

213-1621000 - Ο ΝΕΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 “ΜΕΧΡΙ 15/8/2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑ Φ.Π. ΠΟΥ ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ”. (07/10/2016)

ΔΕΑΦ 1144304 ΕΞ 2016 “ΜΕΧΡΙ 15/8/2016 ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΔΗΛΩΣΗ ΤΑ Φ.Π. ΠΟΥ ΣΥΜΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ”.

ΑΠΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ.. (06/10/2016)

ΑΠΟ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΠΟΛ.1145/5.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 ΒΆ) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει (06/10/2016)

ΠΟΛ.1145/5.10.2016 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/ 7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει

ΠΟΛ.1148/2016 “Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11.07.2016 ΦΕΚ 2340Β/28.07.2016 και παροχή σχετικών οδηγιών”. (06/10/2016)

ΠΟΛ.1148/2016 “Κοινοποίηση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας οικ. αριθμ. 10982/11.07.2016 ΦΕΚ 2340Β/28.07.2016 και παροχή σχετικών οδηγιών”.

ΣΛΟΤ: Α.Π 1658/2016 “ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1658/2016 “ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1704/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1704/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.1709/2016 “ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ”. (05/10/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.1709/2016 “ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΕΤΟΥΣ”.

ΠΟΛ 1146/30.9.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (04/10/2016)

ΠΟΛ 1146/30.9.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1147/29.9.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ”. (04/10/2016)

ΠΟΛ 1147/29.9.2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ”.

ΜΕΧΡΙ 7/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015. (03/10/2016)

ΜΕΧΡΙ 7/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1119/2016 Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία. (03/10/2016)

ΠΟΛ.1119/2016 Κοινοποίηση της αριθ. 157/2016 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 κωδ. ΦΠΑ, για αγορά ακινήτου από πρεσβεία.

Οικονομικά Νέα
νεο!! Παράταση ΜΥΦ (30/09/2016)

Παράταση ΜΥΦ

ΠΟΛ.1140/14.9.2016 ”ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ”. (30/09/2016)

ΠΟΛ.1140/14.9.2016 ”ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΦΠΑ ΓΙΑ ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ”.

ΠΟΛ.1143/21.9.2016 “ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΚΑΙ ΕΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”. (30/09/2016)

ΠΟΛ.1143/21.9.2016 “ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΧ ΚΑΙ ΕΔΧ ΟΧΗΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ.1144/29.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης.  (30/09/2016)

ΠΟΛ.1144/29.9.2016 Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 8-9-2016 στο Δήμο Ανδραβίδας – Κυλλήνης.

Γ.Γ.Δ.Ε. "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ." (29/09/2016)

Γ.Γ.Δ.Ε. "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ".

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ " ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ" (28/09/2016)

ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ Η ΠΡΟΘΕΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ " ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ"

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. (27/09/2016)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α.Π.95625/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016. (22/09/2016)

Α.Π.95625/2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016.

ΠΟΛ 1131/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1131/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ”..

ΠΟΛ 1132/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1132/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΛΕΙΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”.

ΠΟΛ 1135/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.  (22/09/2016)

ΠΟΛ 1135/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1136/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ 1136/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”..

ΠΟΛ 1138/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”… (22/09/2016)

ΠΟΛ 1138/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ”…

ΠΟΛ.1133/16.9.2016 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "... (22/09/2016)

ΠΟΛ.1133/16.9.2016 "Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων στις 6,7 και 08.09.2016 στον Δήμο Πύργου, της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "

 

ΠΟΛ.1134/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.  (22/09/2016)

ΠΟΛ.1134/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ”.

ΠΟΛ.1137/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”.. (22/09/2016)

ΠΟΛ.1137/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ”..

 

ΠΟΛ.1139/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”… (22/09/2016)

ΠΟΛ.1139/16.9.2016 “ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΛΟΓΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ”…

ΠΟΛ 1124/5.9.2016 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”.. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1124/5.9.2016 “ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ Φ.Π.Α ΜΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΑΠΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ”..

ΠΟΛ 1141/16.9.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1141/16.9.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ/ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ”.

ΠΟΛ 1142/15.9.2016 “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ”. (21/09/2016)

ΠΟΛ 1142/15.9.2016 “ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ”.

ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”… (19/09/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1135136 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Η ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ”…

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 “ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”.. (19/09/2016)

ΔΕΑΦΑ 1134898 ΕΞ 2016 “ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ”..

ΠΟΛ 1126-1127-1128-1129/2016 ΦΕΚ 2970/16.9.2016“ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”… (19/09/2016)

ΠΟΛ 1126-1127-1128-1129/2016 ΦΕΚ 2970/16.9.2016“ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΛΗΓΕΙΣΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”…

ΠΟΛ.1130/9.9.2016 “ΓΝΩΜ 148/2016 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.  (19/09/2016)

ΠΟΛ.1130/9.9.2016 “ΓΝΩΜ 148/2016 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤ”. (13/09/2016)

ΔΕΑΦ Β 1131644 ΕΞ 2016 “ΔΕΝ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤ”.

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.  (13/09/2016)

ΔΕΑΦΑ1130889 ΕΞ 2016  “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1125/8.9.2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΦΜ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ”.. (13/09/2016)

ΠΟΛ 1125/8.9.2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΦΜ Η ΟΡΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΑ”..

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2014-56-ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ (13/09/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΟΔΗΓΙΑ 2014-56-ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ... (02/09/2016)

ΕΝΦΙΑ: ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ-ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΛΑΘΗ

ΠΟΛ.1115/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Φ.Κ.Α.” (02/09/2016)

ΠΟΛ.1115/2016 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Κ.Α.Κ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Φ.Κ.Α.”

ΠΟΛ.1116/2016 “ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”. (02/09/2016)

ΠΟΛ.1116/2016 “ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”. (02/09/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1555/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”.

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ12.8.2016 “ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”.. (31/08/2016)

ΔΕΛ Α 1120557 ΕΞ12.8.2016 “ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ”..

Ν. 4413/8.8.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9”. (31/08/2016)

Ν. 4413/8.8.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ 30/11/2016 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9”.

ΠΟΛ.1120/4.8.2016 “ΜΕΧΡΙ 27/12/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”. (31/08/2016)

ΠΟΛ.1120/4.8.2016 “ΜΕΧΡΙ 27/12/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΒΕΒΑΙΟΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”.

ΠΟΛ.1122/17.8.2016 “ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ”. (31/08/2016)

ΠΟΛ.1122/17.8.2016 “ΜΕΣΑ ΣΕ 30 ΗΜΕΡΕΣ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ”.

ΠΟΛ.1123/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α” (31/08/2016)

ΠΟΛ.1123/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α”

ΣΛΟΤ: Α.Π 1454/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ”. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1454/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΩΝ-ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016 “ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ”. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1488/2016ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 “ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ“. (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1552 ΕΞ 21.7.2016 “ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ“.

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI” (31/08/2016)

ΣΛΟΤ: Αριθμ. Πρωτ. 1555 ΕΞ 21.7.2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ PSI”

28.7.2016 “ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”…  (28/07/2016)

28.7.2016 “ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”…

ΠΟΛ.1113/2016 "Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015 ". (28/07/2016)

ΠΟΛ.1113/2016 Κατάργηση της ΠΟΛ 1228/2015

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ.. (27/07/2016)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ - ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ..

ΠΟΛ. 1110/26.7.2016 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκά... (27/07/2016)

ΠΟΛ. 1110/26.7.2016 «Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στις 25.06.2016 στην Δημοτική Ενότητα Μεγαλόπολης και στις Τοπικές Κοινότητες Κωτυλίου, Κουρουνίου, Κρυονερίου, Παλαιοκάστρου - Σαρακινίου και Μαυριών της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

ΠΟΛ 1100/6.7.2016 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ". (26/07/2016)

ΠΟΛ 1100/6.7.2016 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/9/2016 ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ".

ΠΟΛ.1114/22.7.2016 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ». (26/07/2016)

ΠΟΛ.1114/22.7.2016 «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ».

ΠΟΛ.1112/2016 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικ (25/07/2016)

 ΠΟΛ.1112/2016 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας του άρθρου «Τροποποιήσεις του άρθρου 58 Α του ν. 4174/2013» του κατατεθέντος στην Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση σχεδίου νόμου «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα .......»

ΔΕΑΦ Β' 1111600 ΕΞ2016 -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 127/2016 ΓΝΩΜOΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ. (25/07/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1111600 ΕΞ2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 127/2016 ΓΝΩΜOΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ.".

ΔΕΑΦΒ'1111586 ΕΞ2016 «ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ» (25/07/2016)

ΔΕΑΦΒ'1111586 ΕΞ2016 «ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧ. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΗΣΟΥΝ ΗΜΙΤΕΛΗ ΑΚΙΝΗΤΑ»

ΕΝΦΙΑ: «ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ». (25/07/2016)

ΕΝΦΙΑ: «ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΦΕΤΟΣ ΒΑΡΥΤΕΡΟ ΦΟΡΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS (25/07/2016)

ΕΠΤΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ CAPITAL CONTROLS

ΜΕ την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 570/106 21.7.2016 «ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ». (22/07/2016)

ΜΕ την ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 570/106 21.7.2016  «ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ».

ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν"”.. (21/07/2016)

ΔΕΑΦ Β'1110127 ΕΞ 2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν"”..

ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟIΒΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ' παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013». (21/07/2016)

ΔΕΑΦ Β'1110696 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΣΤΙΣ ΑΜΟIΒΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ' παρ.1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013».

ΠΟΛ 1109/18.7.2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ § 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4172/2013”.. (21/07/2016)

ΠΟΛ 1109/18.7.2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡ. Δ ΤΗΣ § 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4172/2013”..

ΠΟΛ.1111/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) (Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83)) (21/07/2016)

ΠΟΛ.1111/2016 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83) (Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α'83))

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων».  (20/07/2016)

Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦΒ 1110012 ΕΞ 2016/18.7.2016 «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος μισθώτριας εταιρείας που καταβάλλεται βάσει δικαστικής απόφασης και αφορά αναδρομική μείωση μισθωμάτων».

ΠΟΛ 1108/2016 “Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/2000 και ν. 3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις  (20/07/2016)

ΠΟΛ 1108/2016 “Κοινοποίηση της αριθ. 93/2015 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τις ημερήσιες αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προσωπικό των ειδικών υπηρεσιών (ν. 2860/2000 και ν. 3614/2007) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις του για εκτέλεση υπηρεσίας υπό το καθεστώς του προϊσχύοντος Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.2238/1994)”.

ΠΟΛ.1106/14.7.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (20/07/2016)

ΠΟΛ.1106/14.7.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 89/2015 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΠΟΛ.1107/18.7.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)". (20/07/2016)

ΠΟΛ.1107/18.7.2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 112 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α'85) και του άρθρου 44 του ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α'94)".

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ. (19/07/2016)

ΠΟΛ 1094/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) - ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1103/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013. (18/07/2016)

ΠΟΛ.1103/2016 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των Ιδιότυπων Μεταφορικών Εταιρειών (Ι.Μ.Ε. - Ε.Π.Ε.) του ν. 383/1976 και των μελών αυτών, μετά την έναρξη ισχύος του ν.4172/2013.

Οικονομικά Νέα
Πολ.1104/12.7.2016 “ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ”. (18/07/2016)

Πολ.1104/12.7.2016 “ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ Α.Λ.Π. ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΚΕΣ ΠΡΟΞΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ”.

ΠΟΛ.1105/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”. (18/07/2016)

ΠΟΛ.1105/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΥΠ. ΟΙΚ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ- Η 1η ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ»… (18/07/2016)

ΥΠ. ΟΙΚ. ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: «ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΔΟΣΕΙΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΕΝΦΙΑ- Η 1η ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ»…

ΝΕΟ!!! ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (15/07/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Κ.Λ.Π”. (14/07/2016)

ΔΕΕΦ Α 1104338 ΕΞ 2016 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Κ.Λ.Π”.

ΜΕΧΡΙ 1/10/2016 “ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε” (14/07/2016)

ΜΕΧΡΙ 1/10/2016 “ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ Μ.Μ.Ε”

ΠΟΛ 1085/23.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”. (14/07/2016)

ΠΟΛ 1085/23.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ”.

ΠΟΛ.1081/13.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής. (14/07/2016)

ΠΟΛ.1081/13.7.2016 Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1212/2015 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.): Διαδικασία χορήγησης εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής.

ΠΟΛ.1102/12.7.2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (14/07/2016)

ΠΟΛ.1102/12.7.2016-ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΠΟΛ.1103/12.7.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AYΤΩΝ”. (14/07/2016)

ΠΟΛ.1103/12.7.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ Ι.Μ.Ε.-Ε.Π.Ε ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ AYΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1020/2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α“. (14/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 1020/2016 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ Δ.Π.Χ.Α“.

ΣΛΟΤ: Α.Π.1288/2016 “ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ” (14/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1288/2016 “ΥΠΟΓΡΑΦΗ Η ΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ”

ΣΛΟΤ:Α.Π 1265/2016 “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”. (14/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1265/2016  “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΚ/ΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ”.

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  (14/07/2016)

ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΚ. ΙΚΑ 22/11.7.2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.” (13/07/2016)

ΕΓΚ. ΙΚΑ 22/11.7.2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ Ε.Τ.Ε.Α.”

ΠΟΛ.1089/22.6.2016 “ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”… (13/07/2016)

ΠΟΛ.1089/22.6.2016 “ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΕ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΙΔΕΚΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ”…

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4387/2016... Εγκύκλιος Α.Π. 100984 7-7-2016 με θέμα " Εφαρμογή διατάξεων υου άρθρου 97 του ν.4387/12.5.2016. (11/07/2016)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ Ν. 4387/2016

Ν.4403/7.7.2016 (ΦΕΚ 125 7.7.2016 τεύχος Α') «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»  (11/07/2016)

Ν.4403/7.7.2016 (ΦΕΚ 125 7.7.2016 τεύχος Α') «Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

ΠΟΛ.1099/14.6.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Α 5998/02.06.2016». (11/07/2016)

ΠΟΛ.1099/14.6.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Κ.Υ.Α 5998/02.06.2016».

ΠΟΛ.1101/2016 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» … (11/07/2016)

ΠΟΛ.1101/2016 «Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1076/9.06.2016 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε (ΦΕΚ 1934/Β) / Έκπτωση Φ.Π.Α. εισροών προηγούμενων φορολογικών περιόδων» …

ΣΛΟΤ: Α.Π 1239/2016 «ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ» (11/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1239/2016 «ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ»

ΣΛΟΤ: Α.Π 1243/2016 «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ». (11/07/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1243/2016 «ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1233/2016 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ(PSI)».. (11/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1233/2016 «ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΕΟΥΣ(PSI)»..

ΠΟΛ 1096/4.7.2016 «ΣΥΜΠΛΗΡΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1041/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ». (06/07/2016)

ΠΟΛ 1096/4.7.2016 «ΣΥΜΠΛΗΡΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1041/2016 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ».

ΠΟΛ 1098/2016 «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΩΝ Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ». (06/07/2016)

ΠΟΛ 1098/2016 «ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΩΝ Α.Ε ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙΙ ΤΗΝ ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1097/4.7.2016 “ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ”. (05/07/2016)

ΠΟΛ 1097/4.7.2016 “ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΕΙΣΡΟΩΝ ΑΠΟ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΛΗΠΤΗ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1095/30.6.2016 "ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ". (04/07/2016)

ΠΟΛ.1095/30.6.2016 "ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ".

ΣΛΟΤ:Α.Π 1158/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”. (04/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1158/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”.

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ” (04/07/2016)

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”

ΠΟΛ 1091/23.6.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κ.Λ.Π”…. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1091/23.6.2016 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Κ.Λ.Π”….

ΠΟΛ 1093/23.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α”. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1093/23.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α”.

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ”.. (01/07/2016)

ΠΟΛ 1094/30.6.2016 “ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ”..

ΠΟΛ.1090/28.6.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.. (01/07/2016)

ΠΟΛ.1090/28.6.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 15/7/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”..

ΠΟΛ.1092/30.6.2016 “ΜΕΧΡΙ 7/7/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”. (01/07/2016)

ΠΟΛ.1092/30.6.2016 “ΜΕΧΡΙ 7/7/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ/ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 1153/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α” (01/07/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π 1153/2016 “ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΤΗΣ ΕΣΩΤΕ. ΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΙΣ ΜΕΤ. ΣΤΟ Χ.Α”

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (01/07/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ Γ.Σ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”. (01/07/2016)

Φ80020/οικ22104/Δ15.405/2016 “ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ”.

ΠΟΛ.1082/29.6.2016 “Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»”.  (30/06/2016)

ΠΟΛ.1082/29.6.2016 “Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1184/2014 «Μηχανογραφική διαχείριση των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων»”.

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ”. (29/06/2016)

ΔΕΑΦ Β 1097116 ΕΞ 2016 “ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΤΟΚΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ”.

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π." (29/06/2016)

ΔΕΑΦΒ 1097106 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ν Φ.Ε.Ν.Π. ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ Α.Π."

ΠΟΛ 1088/24.6.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ”. (29/06/2016)

ΠΟΛ 1088/24.6.2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΊΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΗΜΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 «Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας».. (28/06/2016)

ΔΕΑΦ 1096157 ΕΞ 2016 «Φορολογική μεταχείριση των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων που παραχωρούνται κατά χρήση στους υπαλλήλους της εταιρείας»..

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (28/06/2016)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΛ 1083/23.6.2016 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ». (28/06/2016)

ΠΟΛ 1083/23.6.2016 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΣΗΣ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ».

ΠΟΛ 1086/23.6.2016 «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ». (28/06/2016)

ΠΟΛ 1086/23.6.2016 «ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 10% ΣΤΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ».

ΠΟΛ.1087/23.6.2016 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ». (28/06/2016)

ΠΟΛ.1087/23.6.2016 «Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΩΝ Ν.4387/2016 & 4389/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ».

NEO!! Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως την Παρασκευή 15/7/2016. (27/06/2016)

Παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως την Παρασκευή 15/7/2016.

ΠΟΛ 1079/22.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ". (24/06/2016)

ΠΟΛ 1079/2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΥΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".

ΠΟΛ 1080/22.6.2016 "ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.". (24/06/2016)

ΠΟΛ 1080/22.6.2016 "ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Η ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ Τ.Ε.".

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ.. (24/06/2016)

ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016 «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ». (24/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1128/2016 «ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016 "ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.". (24/06/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1083/2016 "ΕΑΝ ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.".

ΣΛΟΤ: Α.Π.1059/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν.4308/2014”. (23/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.1059/2016 “ΤΗΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Ν.4308/2014”.

ΣΛΟΤ:Α.Π 823/2016 "XΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π". (23/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 823/2016 "ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ ΤΑ Ε.Λ.Π".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 “Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου». (21/06/2016)

Αριθ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Β 1087947 ΕΞ 2016/ 7.6.2016 “Εφαρμογή των διατάξεων των περ. δ' των παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ1078/2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών". (21/06/2016)

ΠΟΛ1078/2016 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 4378/2016 (ΦΕΚ Α' 55) που αφορούν την κατάργηση των άρθρων 3 έως και 13 του ν. 3312/2005, με την επιφύλαξη ισχύος ορισμένων εξ αυτών".

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 "Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων με αποσβέσιμη αξία μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ". (17/06/2016)

ΔΕΑΦ Β 1082935 ΕΞ 2016 "ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΒΕΣΙΜΗ ΑΞΙΑ < 1500€".

ΠΟΛ 1077/15.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Δ. ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”. (17/06/2016)

ΠΟΛ  1077/15.6.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ε.Δ. ΣΤΑ ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”.

ΠΟΛ 1062/26.5.2016 "ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100¤(ΑΠΟ 200¤) ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ". (17/06/2016)

ΠΟΛ 1062/26.5.2016 "ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100€(ΑΠΟ 200€) ΣΤΙΣ ΕΦΟΡΙΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ Η ΜΕ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ/ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ".

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016 “ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.  (17/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 1035 /2016 “ΟΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΝ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.

ΓΝΩΜ 124/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ “ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”. (14/06/2016)

ΓΝΩΜ 124/2016 ΤΟΥ ΝΣΚ “ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗ”.

ΓΝΩΜ: Α.Π. 961/2016 “Τέλος ταξινόμησης και Κόστος Αγοράς ”. (14/06/2016)

ΓΝΩΜ: Α.Π. 961/2016 “ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.979/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”. (14/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.979/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ”.

ΣΛΟΤ:Α.Π.925/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ”. (14/06/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.925/2016 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟΛΕΣΘΕΝΤΑΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ”.

Α.Π .E40/433/.2016 “ Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016”. (13/06/2016)

Α.Π .E40/433/.2016 “ Καταβολή τρεχουσών εισφορών στα πιστωτικά Ιδρύματα μέσω ΔΙΑΣ με χρήση Ταυτότητας Πληρωμής Τρεχουσών Εισφορών από 05-09-2016”.

Αριθ. πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 “Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)”. (13/06/2016)

Αριθ. πρωτ.: 53/Γ/2.6.2016 “Ηλεκτρονική Υποβολή των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Δηλώσεων Οικονομικών Συμφερόντων (πόθεν έσχες)”.

ΠΟΛ 1073/1.6.2016 “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΕΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ”. (13/06/2016)

ΠΟΛ 1073/1.6.2016 “ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΑΕΦΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ- ΙΘΑΚΗΣ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1075/2016 “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013”. (10/06/2016)

ΠΟΛ 1075/2016 “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ : Α.Π 857/2016 "ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α" (10/06/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π 857/2016 "ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Δ.Π.Χ.Α"

ΣΛΟΤ: Α.Π 914/2016 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”.  (10/06/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 914/2016 “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ”.

ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ (10/06/2016)

ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΑΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

ΠΟΛ 1071/3.6.2016 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α”. (09/06/2016)

ΠΟΛ 1071/3.6.2016 “ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α”.

ΠΟΛ 1074/7.6.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΕΩΣ 49 ΚΑΙ 206 ΤΟΥ Ν.4389/2016”. (09/06/2016)

ΠΟΛ 1074/7.6.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 45 ΕΩΣ 49 ΚΑΙ 206 ΤΟΥ Ν.4389/2016”.

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π (09/06/2016)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.Π

ΠΟΛ 1072/1.6.2016 "ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.8 ΤΟΥ Ν.2367/1995 ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Κ.Ε.Σ. ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4172/2013". (07/06/2016)

ΠΟΛ 1072/1.6.2016 "ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.8 ΤΟΥ Ν.2367/1995 ΓΙΑ ΤΙΣ Ε.Κ.Ε.Σ. ΔΕΝ ΘΙΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ Ν.4172/2013".

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (06/06/2016)

ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε (06/06/2016)

ΜΕΧΡΙ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΟΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ι.Κ.Ε

ΠΟΛ 1068/1.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”. (06/06/2016)

ΠΟΛ 1068/1.6.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ”.

ΠΟΛ 1069/2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ 129/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ» (06/06/2016)

ΠΟΛ 1069/2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ 129/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ»

ΠΟΛ 1070/6.6.2016 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.-Ν.Π. 2015». (06/06/2016)

ΠΟΛ 1070/6.6.2016 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.-Ν.Π. 2015».

ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ1.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ". (03/06/2016)

ΔΕΑΦΒ 1084012 ΕΞ1.6.2016 "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΝΦΙΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ".

ΠΟΛ 1066/1.6.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3588/2007”. (03/06/2016)

ΠΟΛ 1066/1.6.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ν.3588/2007”.

Ν. 4389/27.5.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π..” (01/06/2016)

Ν. 4389/27.5.2016  “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Κ.Λ.Π..”

ΠΟΛ.1065/2016 “Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)”.  (01/06/2016)

ΠΟΛ.1065/2016 “Κοινοποίηση διατάξεων άρθρου 9 του Ν.4378/2016 (ΦΕΚ 55 Α/05.04.2016)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1063/30.5.2016 “ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ . ΣΥΝΤ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.6.2016 ΣΕ 24% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕ 11 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%”.. (31/05/2016)

ΠΟΛ 1063/30.5.2016 “ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ . ΣΥΝΤ ΦΠΑ ΑΠΟ 1.6.2016 ΣΕ 24% ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΕ 11 ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 30%”..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1064/30.5./2016 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 27.5.2016”. (31/05/2016)

ΠΟΛ.1064/30.5./2016 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ 27.5.2016”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ: A.Π 822/2016 "ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ". (31/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π 822/2016 -ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΣΛΟΤ:Α.Π.637/2016 «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». (31/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.637/2016 «ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016. (31/05/2016)

Το Υπουργείο Οικονομικών, υπενθυμίζει στους φορολογούμενους, ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων  φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το έτος 2015, είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.

ΣΟΛ.ΑΕ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014”. (26/05/2016)

ΣΟΛ.ΑΕ “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ν.4308/2014”.

ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%".. (25/05/2016)

ΠΟΛ 1061/24.5.2016 "ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟ 1/6/2016 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤ. ΦΠΑ ΣΕ 24% & ΤΑ 11 ΝΗΣΙΑ ΠΟΥ ΧΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ 30%"..

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016 (Ορθή Επανάληψη 22/04/2016) .. (23/05/2016)

ΠΟΛ 1060/2016 Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΠΕΑ/Γ/172335/16.02.2016

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ (23/05/2016)

ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΨΗΦΙΣΤΙΚΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΣΤΙΓΜΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ TΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φυσικών Προσώπων του Φορολογικού έτους 2015. (20/05/2016)

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”. (16/05/2016)

ΠΟΛ 1053/26.4.2016 “ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ”.

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26 “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π. 677/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 26  “ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”. (16/05/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π 799/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Ι.Κ.Ε.”.

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”. (13/05/2016)

N. 4387/12.5.2016 - ΦΕΚ 85/12.5.2016  “Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ”.

ΔΕΑΦ Β'1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ". (12/05/2016)

ΔΕΑΦ Β' 1071298 ΕΞ 2016 "ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΚΑΤΑ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ 12 ΜΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ Ν.Π ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΚΑΤΑ 50% ΣΕ ΑΛΛΑΔΑΠΑ".

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1057/6.5.2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΡΙΚΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ”.

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”. (12/05/2016)

ΠΟΛ 1058/20.4.2016 “ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Φ.Π.Α ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΖΩΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΣΦΑΓΗ”.

ΠΟΛ.1059/2016 "Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης". (12/05/2016)

ΠΟΛ.1059/2016 Καταβολή ποσού κατ' άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό έφεσης .

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.597/2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4308/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 600/2016 “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ“.

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (12/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π.633/2016  “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

10.5.2016 "TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων". (11/05/2016)

"TO NEO ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ" " Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων".

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ (09/05/2016)

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500¤ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ (09/05/2016)

ΔΕΑΦ Β 1069397ΕΞ 2016 -ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΔΕΚΟ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΑ 500€ ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ". (09/05/2016)

ΔΕΕΦ Α 1065563 ΕΞ 2016 "ΕΧΟΥΝ ΦΠΑ 23% ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ".

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ». (09/05/2016)

ΠΟΛ 1051/2016 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”. (09/05/2016)

ΠΟΛ 1055/26.4.2016 “ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ - ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΗΜΕΔΑΠΟ Η ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΟ”.

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ». (09/05/2016)

ΠΟΛ.1056/2016 «ΜΕΧΡΙ 20/5/2016 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΥΡΣΗΣ».

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: A.Π.545/2016 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 4308/2014»

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».  (09/05/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 515/2016 «ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ».

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93". (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 525/2016 "ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 100% ΜΕ ΤΟΝ Ν. 2166/93".

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03» (09/05/2016)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 590/2016 "ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ Α.Ε. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΒΑΣΕΙ ΠΟΛ 1055/03"

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”.. (27/04/2016)

ΔΕΕΦ Α 1067375 ΕΞ 2016 “ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡ. ΑΠΟΘΗΚΗ”..

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.. (27/04/2016)

ΕΤΗΣΙΑ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ.1048/6.4.2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”. (27/04/2016)

ΠΟΛ.1048/2016 “ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Τ.τ.Ε”.

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ : A.Π 431/2016 "ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ".

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015» (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π 264/2016ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1138/30.6.2015»

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)". (27/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.401/2016 "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΗΘΕΝΤΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ)".

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 -ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ ΑΕ" (20/04/2016)

ΔΕΑΦ 1057706 ΕΞ 2016 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕ & ΜΕΤΟΧΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΔΣ Α.Ε".

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ (20/04/2016)

ΔΕΑΦ Α 1060851 ΕΞ 2016-ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

ΠΟΛ 1044/7.4.2016 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε. - Φ.Π (20/04/2016)

ΠΟΛ 1044/2016- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.-Φ.Π

Σεμινάριο Περιουσιολογιου του κ. Χαρτουλάρου (20/04/2016)

Α)ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΤΙ ΕΙΝΑΙ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ )

Β) ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

 

Γ) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΑΜΥΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)". (20/04/2016)

ΣΟΛ.ΑΕ "ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ - Ν.4308/2014(Ε.Λ.Π.)".

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.. (20/04/2016)

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”. (13/04/2016)

ΠΟΛ 1046/2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ(ΑΥΤΟΨΙΑ)”.

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ (12/04/2016)

NEO! ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015 (12/04/2016)

ΟΔΗΓΙΕΣ (ΒΙΒΛΙΑΡΑΚΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Ε.- Φ.Π., ΦΟΡ. ΕΤΟΥΣ 2015

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ : Α.Π. 202/2016 “ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ“.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”. (12/04/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2712/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ”.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π. (08/04/2016)

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 30/6/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”. (08/04/2016)

ΠΟΛ.1043/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1026/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Γ.ΓΔ.Ε. ΤΟΥ ΥΠΟΙΚ.”.

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.  (05/04/2016)

Ν.4374/1.4.2016 “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.  (05/04/2016)

ΠΟΛ 1039/1.4.2016 “Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων, που αφορούν σε αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα υπηκόους τρίτων χωρών, που είναι δικαιούχοι καθεστώτων πρόσφυγα, επικουρικής προστασίας και παραμονής στη χώρα για ανθρωπιστικούς λόγους”.

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ (24/03/2016)

ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ!

Ο ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΑΦΥΛΑΞΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ (ΒΙΒΛΙΩΝ –ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ) ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΝΟΜΩΝ .

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. (24/03/2016)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”. (23/03/2016)

Αρ. πρωτ.: 29814/16.3.2016 “Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους επενδυτικούς νόμους και θέματα που αφορούν τον Φ.Π.Α”.

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) .. (23/03/2016)

ΠΟΛ.1032/22.3.2016 “Προθεσμίες πραγματοποίησης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών τελωνειακών παραστατικών εισαγωγής που εκκρεμούν σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στην αρ. πρωτ. Δ.1163/678/Ε 0017/30.08.2001 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1173/Β) στις τελωνειακές αρχές”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1034/31.12.2016 “ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ”.

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1036/18.3.2016 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ Φ.Π.ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ”.

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”. (22/03/2016)

ΠΟΛ 1037/18.3.2016 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ Κ.Λ.Π ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΡΘΜΕΙΩΝ”.

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ». (21/03/2016)

ΔΕΑΦ Β 1042299 ΕΞ 2016 «Ο ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ».

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ». (21/03/2016)

ΔΕΛ Η 1043135 ΕΞ 2016 «ΣΤΙΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΥΟΥΝ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ».

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ».. (21/03/2016)

ΠΟΛ.1035/18.3.2016 «ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ.47/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ»..

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων. (11/03/2016)

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα η έναρξη υποβολής των δηλώσεων.

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π". (11/03/2016)

ΠΟΛ 1033/28.1.2016 "ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π".

 

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ». (09/03/2016)

ΔΕΑΦ Α 1036150 ΕΞ 2016 «ΘΕΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ».

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ». (09/03/2016)

ΣΛΟΤ: A..Π 2701/18.2.2016 «ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ».

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 130/2016 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2014”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014". (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 153/2016 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4308/2014".

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”. (04/03/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 386/2016 “ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 (29/02/2016)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΥΔ ΤΟΥ Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012) ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”. (25/02/2016)

ΠΟΛ 1027/2016 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3% ΕΠΙ ΤΟΥ ΖΥΘΟΥ”.

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ". (24/02/2016)

ΠΟΛ 1028/19.2.2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥ".

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ».. (22/02/2016)

22.2.16 ΑΠΟΦΑΣΗ - ΒΟΜΒΑ «ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ»..

ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.  (22/02/2016)

ΠΟΛ 1023/12.2.2016 “Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, λόγω του σεισμού στις 17.11.2015 στους Δήμους Λευκάδας, Μεγανησίου, και στην Π.Ε. Κεφαλληνίας - Ιθάκης”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”. (22/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “ΠΩΣ ΘΑ ΔΗΛΩΘΟΥΝ ΤΑ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ”.

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”. (19/02/2016)

ΠΟΛ 1024/12.2.2016 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4346/2015 (ΦΕΚ Α'152) σχετικά με τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας”.

ΠΟΛ1022/11.2.2016 " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ".. (19/02/2016)

ΠΟΛ1022/11.2.2016  " Δ Η Λ Ω Σ Η ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΖΥΘΟΥ"..

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”. (18/02/2016)

ΔΕΕΦ Α 1022327 ΕΞ 2016 “ΕΠΙΒΟΛΗ Η ΜΗ ΦΠΑ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ”.

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”. (18/02/2016)

ΠΟΛ 1016/1.2.2016 “ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ 2 ΝΕΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ”.

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”. (18/02/2016)

ΣΛΟΤ: AΠ 31/2016 “ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ (18/02/2016)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΤΑ SOS ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Οικονομικά Νέα
ΝΕΟ ¶ΡΘΡΟ: Φορολογική αντιμετώπιση των δαπανών Ελληνικών οντοτήτων (επιχειρήσεων) καταβαλλομένων σε επιχειρήσεις με έδρα κράτη του εξωτερικού υπό το πρίσμα των διατάξεων του άρθρου 23 περ. ιγ΄ του Κ.Φ.Ε (Ν.4172/2013) και εκπλήρωση των φορολογικών του (17/02/2016)

Όπως είναι γνωστό κάθε επιχείρηση ή οντότητα (entity), σύμφωνα με τους ορισμό που δόθηκε με το παράρτημα  Α  του Ν.4308/2014, έχει υποχρέωση να εφαρμόζει τις ρυθμίσεις  του Ν.4308/2014 σύμφωνα με το άρθρο 1 του ιδίου νόμου.

Μεταξύ των υποχρεώσεων κάθε οντότητας  είναι και εκείνες που προβλέπουν  μέσω καταλλήλου λογιστικού συστήματος (απλογραφικού η διπλογραφικού) :

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”. (09/02/2016)

ΠΟΛ 1021/5.2.2016 “ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ”.

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ". (08/02/2016)

"ΟΙ ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ".

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ (08/02/2016)

ΠΟΛ 1020/21.1.2016-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ. 137/2014 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΩΝ

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»".. (05/02/2016)

05.02.2016 "Παράταση για τους δανειολήπτες που δεν πρόλαβαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά για το «νόμο Κατσέλη»"..

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου . (05/02/2016)

ΠΟΛ 1017/3.2.2016 Κοινοποίηση της 408/2013 Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την έκδοση ή όχι Αποφάσεων Επιβολής Προστίμων σε βάρος Μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. μετά το θάνατο του μοναδικού εταίρου .

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση .. (05/02/2016)

ΠΟΛ.1019/3.2.2016 “Αντιμετώπιση υποθέσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων με την ΠΟΛ. 1009/2016 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομικών”.

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”. (03/02/2016)

ΔΥΟ ΣΕΝΑΡΙΑ  “ΣΟΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ”.

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ.. (03/02/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/10/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”. (01/02/2016)

Ν. 4360/29.1.2016 “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2011/99/ΕΕ ΤΟΥ Ε.Κ.”.

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016.. (29/01/2016)

TEΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”. (29/01/2016)

ΔΕΕΦ Α1165798 ΕΞ 2015 “Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΠΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΓΑΘΩΝ”.

Οικονομικά Νέα
Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ". (28/01/2016)

Δ14Β 1082681 ΕΞ2015 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΥΝΔΙΚΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ".

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ "Φ.Π.Α" Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”. (28/01/2016)

Δ14Β1061918ΕΞ2015 “ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ Η ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΙ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΩΣ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ". (28/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009946 ΕΞ 2016 "ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΦΠΑ 23% Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ".

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”. (28/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΝΗ ΤΟΥ Ε11”.

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π).". (28/01/2016)

Ο.Ε.Ε “ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΠ".

ΠΟΛ 1015/26.1.2016 “ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016”. (28/01/2016)

ΠΟΛ 1015/26.1.2016ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΩΦΛΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016.

ΠΟΛ.1014/25.1.2016 “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”. (28/01/2016)

ΠΟΛ.1014/25.1.2016  “ΣΕ 23% ΦΠΑ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΣΙΤΟΚΤΟΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ Η ΖΩΑ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ". (27/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1009950 ΕΞ 2016 "ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”. (27/01/2016)

ΠΟΛ.1013/21.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 22/2014 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ”.

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”. (25/01/2016)

ΠΟΛ 1012/14.1.2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 258/2015 ΓΝΩΜ. ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Χ.Α”.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (21/01/2016)

ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΙΩΠΗΡΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (21/01/2016)

ΠΟΛ 1009/18.1.2016-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”. (21/01/2016)

ΠΟΛ 1010/18.1.2016 “ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΦΠΑ ΠΛΟΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΠΛΟΕΣ ΣΕ ΠΟΡΘΜΕΙΑ”.

20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017 (20/01/2016)

 20.01.2016: ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2017

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014  (20/01/2016)

ΣΗΜΕΡΑ ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Φ.Ε 2014

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”. (19/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1005510 ΕΞ2016 “ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ ΦΠΑ ΤΗΣ Π.Υ. ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ”.

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000¤”.. (19/01/2016)

ΠΟΛ.1271/19.12.2015 “ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 150.000€”..

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ". (18/01/2016)

ΠΟΛ 1007/5.1.2016 "ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΜ 231/2015 ΤΟΥ Ν.Σ.Κ".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
"ΙΚΑ-ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ". (15/01/2016)

ΙΚΑ"ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ".

Οικονομικά Νέα
ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”. (15/01/2016)

ΔΕΕΦ Α 1004860 ΕΞ 2016 “ΕΑΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ (ΜΗ.ΚΕΡΔ. ΧΑΡ.) ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ”.

ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”. (15/01/2016)


ΠΟΛ 1006/5.1.2016 “ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.  (15/01/2016)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2668/2015 “ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΗ”.

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.  (14/01/2016)

ΠΟΛ.1005/2016 “ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 382/2014 ΓΝΩΜ ΤΟΥ Ν.Σ.Κ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε”.

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014. (13/01/2016)

Σ.ΛΟ.Τ. Aριθμ. Πρωτ.: 2654 ΕΞ 29.12.2015 Υπαγωγή οντοτήτων σε κατηγορίες βάσει του ν. 4308/2014.

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι πρ (12/01/2016)

ΠΟΛ.1004/12.1.2016 “Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 36 του Πτωχευτικού Κώδικα ως προς τον συμψηφισμό βεβαιωμένων οφειλών πιστωτικού ιδρύματος, που έχει τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση, με εκκαθαρισμένες ανταπαιτήσεις αυτού έναντι του Δημοσίου, αρκεί οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού να συνέτρεξαν σε χρόνο πριν την θέση του πιστωτικού ιδρύματος σε ειδική εκκαθάριση

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1003/5.1.2016 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝ.Φ.Ι.Α ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ”.

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”  (08/01/2016)

ΠΟΛ 1273/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΛΕΣΘΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ”

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”. (08/01/2016)

ΠΟΛ 1274/30.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Φ.Ε 2015”.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015) (05/01/2016)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1000210 ΕΞ 2015/31.12.2015 Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015 (Απογραφή έναρξης και λήξης φορολογικού έτους 2015)

Εκπτωση έως και 70% θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποκαλύψουν στο ελληνικό Δημόσιο αδήλωτα εισοδήματα τα οποία διατηρούν σε εγχώριες τράπεζες ή πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού.  (04/01/2016)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 70% ΜΕ ΑΥΤΟΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (04/01/2016)

ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016. (04/01/2016)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 2014 μέχρι την 20η Ιανουαρίου 2016.

 

ΠΟΛ 1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ  1276/2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 8/1/2016 ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ”.

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1272/16.12.2015 “ΠΕΡΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΠΟΛ 1277/29.12.2015 “ΤΑ 39 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1277/29.12.2015 “ΤΑ 39 ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ”.

ΠΟΛ 1278/31.12.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20/1/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (04/01/2016)

ΠΟΛ 1278/31.12.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 20/1/2015 ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

ΠΟΛ.1279/29.12.2015 "ΤΑ 32 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΤΗ". (04/01/2016)

ΠΟΛ.1279/29.12.2015 "ΤΑ 32 ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΑΤΗ".

ΠΟΛ.1268/21.12.2015 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”. (30/12/2015)

ΠΟΛ.1268/21.12.2015 “ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”.

ΠΟΛ 1265/18.12.2015 "ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 50% Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ". (29/12/2015)

ΠΟΛ 1265/18.12.2015 "ΣΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΟΦΕΙΛΗ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 50% Η ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ".

ΠΟΛ 1266/18.12.2015 “ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ“. (29/12/2015)

ΠΟΛ 1266/18.12.2015ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ“.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2619/ΕΞ 18.12.2015 "ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)" ... (29/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2619/ΕΞ 18.12.2015 "ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (ΕΛΠ)" ...

Μέχρι τις 12:30 οι συναλλαγές στις Δ.Ο.Υ. σήμερα - Πότε κλείνουν οι εφορίες σήμερα - Λειτουργία υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. τις ημέρες ημιαργίας...  (24/12/2015)
Μέχρι τις 12:30 οι συναλλαγές στις Δ.Ο.Υ. σήμερα - Πότε κλείνουν οι εφορίες σήμερα - Λειτουργία υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. τις ημέρες ημιαργίας...
[24.12.2015]
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1263/10.12.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94). (24/12/2015)

ΠΟΛ 1263/10.12.2015 Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 26α του Ν. 27/1975 (Α' 77) όπως τέθηκε για πρώτη φορά με τον Νόμο 4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94)

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1267/21.12.2015 “ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”. (23/12/2015)

ΠΟΛ 1267/21.12.2015 “ΜΕΧΡΙ 29/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ”.

ΣΛΟΤ : Α.Π.2551/2015"ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".  (23/12/2015)

ΣΛΟΤ : Α.Π.2551/2015"ΑΓΟΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ – ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ".

ΣΛΟΤ: Α.Π.2597/2015 "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ". (23/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2597/2015 "ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΦΑΠΑΞ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ".

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015 “ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ” (22/12/2015)

ΔΕΑΦ Α 1160573 ΕΞ 2015  “ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ(ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ) ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”

ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 “ΜΕΧΡΙ 31/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΡ/ΤΗΤΑΣ”. (22/12/2015)

ΔΕΛ Η 1164172 ΕΞ 2015 “ΜΕΧΡΙ 31/1/2016 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧ. ΔΡΑΣΤΡ/ΤΗΤΑΣ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1264/17.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”. (22/12/2015)

ΠΟΛ 1264/17.12.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ”.

Οικονομικά Νέα
ΣΛΟΤ : Α.Π.2658/ΕΞ 17.12.2015 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ”. (22/12/2015)

ΣΛΟΤ : Α.Π.2658/ΕΞ 17.12.2015 “ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΦΟΡΩΝ & ΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2087/2015 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)"  (18/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2087/2015 "ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ 1/1/2016)"

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”. (15/12/2015)

ΠΟΛ 1262/10.12.2015 “Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ”.

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2137/2015 “ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 “. (15/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2137/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30/6/2015 “.

ΣΛΟΤ: Α.Π.2130/20.11.2015 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014”. (15/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.2130/20.11.2015 “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ν. 4308/2014”.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ!! (11/12/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΣΕΕ - ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

ΠΟΛ 1261/3.12.2015 "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1003/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π". (11/12/2015)

ΠΟΛ 1261/3.12.2015  "ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛ.1003/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ Ε.Λ.Π".

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2440/2015" “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015". (11/12/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π. 2440/2015" “ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015".

ΠΟΛ 1254/26.11.2015 “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)” «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει .. (09/12/2015)

ΠΟΛ 1254/26.11.2015  “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄)” «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει ..

ΠΟΛ 1260/3.12.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελ/κών Ταχ/μείων, Εταιριών Παροχής Επενδ..... (09/12/2015)

ΠΟΛ 1260/3.12.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1033/28.1.2014 (ΦΕΚ 276 Β΄) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τις υποχρεώσεις πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, ιδρυμάτων πληρωμών, Ελληνικών Ταχυδρομείων, Εταιριών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, επιχειρήσεων ιδιωτικής ασφάλισης, ιδιωτικών θεραπευτηρίων, ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, εταιριών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, εταιριών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και ύδρευσης, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄/26−07−2013) ..

ΠΟΛ 1256/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ". (04/12/2015)

ΠΟΛ 1256/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ".

Α. ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)”. (02/12/2015)

Α. ΑΠΟΦ. ΑΥΤ. ΤΜ. ΣΤΡ. 0000910 ΕΞ 2015 “ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ(ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ)”.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000¤ (02/12/2015)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 2 ΜΗΝΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 150.000€

ΠΟΛ 1257/30.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.- Ν..Π". (02/12/2015)

ΠΟΛ 1257/30.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 10/12/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Ε.- Ν..Π".

ΠΟΛ 1258/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 2/12/2015 ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ”. (02/12/2015)

ΠΟΛ 1258/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 2/12/2015 ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ”.

ΠΟΛ 1259/30.11.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ”. (02/12/2015)

ΠΟΛ 1259/30.11.2015  “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 29/2/2016 ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ”.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ (01/12/2015)

 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015-" ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.. (01/12/2015)

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1137542 ΕΞ 2015-" ΜΕΧΡΙ ΠΟΙΑ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1534/2015-"ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ " (01/12/2015)

ΣΛΟΤ:Α.Π. 1534/2015 "ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΩΣ 15η ΗΜΕΡΑ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ"

30.11.15 NEO !! "Παράταση στις πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α." (30/11/2015)

30.11.15 NEO !! "Παράταση στις πληρωμές φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α."

ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ!!.. (30/11/2015)

ΘΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ..

ΠΟΛ.1255/27.11.2015 «Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα».. (Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρ. 51 του ν.4342/2 (30/11/2015)

ΠΟΛ.1255/27.11.2015 «Επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα».. (Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων των άρθρων 3 και 7 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. 129/Α΄/17.10.2015) και του άρθρου 51 του ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/9.11.2015), σχετικά με την επιβολή προληπτικών ή διασφαλιστικών του δημοσίου συμφέροντος μέτρων άμεσου και επείγοντος χαρακτήρα)

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1253/25.11.2015 «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας».  (26/11/2015)

ΠΟΛ 1253/25.11.2015 «Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ για τους υποκείμενους που έχουν την έδρα της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στο Δήμο Λευκάδας».

Οικονομικά Νέα
Ν. 4346/20.11.2015 ΦΕΚ 152 τεύχος Α' "Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων... (23/11/2015)

Ν. 4346/20.11.2015 ΦΕΚ 152 τεύχος Α' "Επείγουσες  ρυθμίσεις για την εφαρμογή των  Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων...

ΠΟΛ 1252/20.11.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ”. (23/11/2015)

ΠΟΛ 1252/20.11.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΤΟΥ Κ.Φ.Δ”.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ "2016".. (23/11/2015)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ "2016"..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ "ΦΠΑ". Δείτε ολόκληρη την τροπολογία. .. (20/11/2015)

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ "ΦΠΑ".

Οικονομικά Νέα
ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ ¤.. (20/11/2015)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΣΗ ΤΩΝ 2 ΔΙΣ €.

ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΓΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Α.Ε».. (19/11/2015)

ΔΕΑΦ Β 1148410 ΕΞ 2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ "ΠΑΓΙΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ" ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ Α.Ε»..

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016.. (19/11/2015)

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ 2016..

ΠΟΛ 1248/6.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ"..… (19/11/2015)

ΠΟΛ 1248/6.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ"..…

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1250/9.11.2015 " Δασμολογική κατάταξη και προσδιορισμός συντελεστή Φ.Π.Α. ορισμένων δημητριακών".. (16/11/2015)

ΠΟΛ 1250/9.11.2015 “ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ & ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤ Φ.Π.Α ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1243/30.10.2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (12/11/2015)

ΠΟΛ 1243/30.10.2015-Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Ν. 4342/9-11-2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015) “ Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012…, “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ 2Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ”.. (11/11/2015)

Ν. 4342/9-11-2015 (ΦΕΚ 143/9-11-2015) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012…, “Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ 2Α ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ”..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1247/2015 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ” .. (11/11/2015)

ΠΟΛ 1247/2015 “ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΛΠ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ” ..

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1249/5.11.2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.Φ.Ε”. (11/11/2015)

ΠΟΛ 1249/5.11.2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Σ.Α.Δ.Φ.Ε”.

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 3.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. 049". (10/11/2015)

ΔΕΑΦ 1144341 ΕΞ 3.11.2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔ. 049".

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015 “ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”. (10/11/2015)

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015  “ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ”.

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 "ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ε.Λ.Π.". (10/11/2015)

ΔΕΛ Ζ ΚΦΑΣ 1142901 ΕΞ 2015 "ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ Ε.Λ.Π.".

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "ΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ, ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ".. (10/11/2015)

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΜΗΔΕΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ "ΟΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΘΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΘΟΥΝ, ΠΟΙΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ"..

ΠΟΛ 1246/2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ". (10/11/2015)

ΠΟΛ 1246/2015 "ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
Εκπνέει σήμερα (6/11/2015) η προθεσμία υποβολής και καταβολής του "Φ.Π.Α" του προηγούμενου μήνα (Σεπτεμβρίου) και Γ' τριμήνου (Ιουλίου-Αυγούστου -Σεπτεμβρίου 2015).. (06/11/2015)

ΕΚΠΝΕΕΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ Φ.Π.Α

ΜΕΧΡΙ 16/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ.. (06/11/2015)

ΜΕΧΡΙ 16/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οικονομικά Νέα
ΟΕΕ: NA ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (06/11/2015)

ΟΕΕ: NA ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

ΠΟΛ 1240/29.10.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”. (06/11/2015)

ΠΟΛ 1240/29.10.2015 “Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1244/2015-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ "Φ.Π.Α" ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ.. (06/11/2015)

ΠΟΛ 1244/2015-ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ "Φ.Π.Α" ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ,ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ..

30.10.2015 "Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. μέχρι και τις 6.11.2015". (30/10/2015)

30.10.2015  "Παράταση στην υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α. μέχρι και τις 6.11.2015".

Οικονομικά Νέα
Επιλεκτική παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού από την λήξη της έως και την 30η Νοεμβρίου 2015.... (30/10/2015)

Επιλεκτική παράταση υποβολής ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού από την λήξη της έως και την 30η Νοεμβρίου 2015....

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)..» με : CD με άσκηση για τη μετάβαση και κατάρτιση στα Ε.Λ.Π. με αυτόματη λύση.. (30/10/2015)

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π) με βάση τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π)..» ν. 4308/2014 συμπληρωμένη και βελτιωμένη έκδοση, σύμφωνα με το νέο Ν.4308/2014 περιλαμβάνει :  CD με πρακτική εφαρμογή για τη μετάβαση και κατάρτιση στα «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π)..»

ΠΟΛ 1239/23.10.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)”. (30/10/2015)

ΠΟΛ 1239/23.10.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Τροποποίηση της ΠΟΛ 1131/5.6.2013 (ΦΕΚ 1499 Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1241/30.10.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015”.  (30/10/2015)

ΠΟΛ 1241/30.10.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων ΦΠΑ των οποίων η καταληκτική προθεσμία υποβολής είναι η 30.10.2015”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1235/21.10.2015 «Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013». (23/10/2015)

ΠΟΛ 1235/21.10.2015 «Φορολογική μεταχείριση υπεραξίας που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από πώληση και επαναμίσθωση (sale and lease back) ακινήτου, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013».

ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (21/10/2015)

ΜΕΧΡΙ 31/10/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΟΛ 1230/14.10.2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ". (21/10/2015)

ΠΟΛ 1230/2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1227/1.10.2015 “Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013”..  (20/10/2015)

ΠΟΛ 1227/1.10.2015 “Πρόσθετες διευκρινίσεις για θέματα ενδοομιλικών συναλλαγών με βάση τις διατάξεις των ν.4172/2013 και ν.4174/2013”..

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1228/16.10.2015 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου. (20/10/2015)

ΠΟΛ 1228/16.10.2015 “Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων» των πράξεων προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των αποφάσεων χορήγησης έκπτωσης ή μείωσης του φόρου.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1229/15.10.2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 “«Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» “. (19/10/2015)

ΠΟΛ 1229/15.10.2015 Συμπλήρωση της ΠΟΛ. 1213-22/09/2015 “«Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από εκμίσθωση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου» “.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1214/29.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπΆ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρ. 65Α.. (16/10/2015)

ΠΟΛ 1214/29.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1124/2015 απόφασης της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013”.

ΠΟΛ.1206/15.9.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.. (16/10/2015)

ΠΟΛ.1206/15.9.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει..

ΠΟΛ 1226/9.10.2015 “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ“. (14/10/2015)

ΠΟΛ 1226/9.10.2015  “ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ“.

ΠΟΛ.1219/2.10.2015 “Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών”. (14/10/2015)

ΠΟΛ.1219/2.10.2015 “Επιλογή προς έλεγχο δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 17 του Ν. 3296/2004 και έλεγχος αυτών”.

KΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ .. (13/10/2015)

KΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ "Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων".... (12/10/2015)

"Μέτρα για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων"

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1223/8.10.2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)”. (12/10/2015)

ΠΟΛ 1223/8.10.2015 “Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1224/12.10.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015”. (12/10/2015)

ΠΟΛ 1224/12.10.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τους εφαρμοστέους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά και στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων από 1η Οκτωβρίου 2015”.

Οικονομικά Νέα
ΣΤΕ 2563/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ". (12/10/2015)

ΣΤΕ 2563/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ".

ΠΟΛ 1222/2015 “ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ 1.000¤”. (09/10/2015)

ΠΟΛ 1222/2015 “ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ 1.000€”.

ΠΟΛ 1216/2015 "ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α".  (07/10/2015)

ΠΟΛ 1216/2015 "ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΝ.Φ.Ι.Α".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1220/5.10.2015 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων» (07/10/2015)

ΠΟΛ 1220/5.10.2015 «Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του ν.4172/2013  όταν οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης καταβάλλουν ποσά για εξόφληση δαπάνης αγοράς φαρμάκων η προμήθεια των οποίων αφορά ασφαλισμένους ταμείων»

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1210/15.9.2015 “Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας”. (05/10/2015)

ΠΟΛ.1210/15.9.2015 “Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1212/2015 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α”.  (02/10/2015)

ΠΟΛ.1212/2015 “ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ,ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1215/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ”. (02/10/2015)

ΠΟΛ.1215/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1217/24.9.2015 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)” (02/10/2015)

ΠΟΛ.1217/24.9.2015 “Κοινοποίηση διατάξεων του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α'94) που αφορούν σε τροποποίηση του ν.4172/2013 (Κ.Φ.Ε.)”

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΑΛΛΑΓΕΣ "ΦΠΑ" ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1.10.2015 (01/10/2015)

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ "ΦΠΑ" ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ 1.10.2015

Οικονομικά Νέα
ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» (01/10/2015)

ΔΕΑΦΒ 1121357 ΕΞ2015 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ» (01/10/2015)

ΔΤΔ Δ 5014582 ΕΞ 2015 «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.. (01/10/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΣΛΟΤ: 1409πε ΕΞ 2015 "XΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ". (01/10/2015)

ΣΛΟΤ: 1409πε ΕΞ 2015 "XΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ".

ΣΛΟΤ:Α.Π.πε 19 ΕΞ2015 «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ» (01/10/2015)

ΣΛΟΤ: Α.Π.πε 19 ΕΞ2015 «ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΡΙΔΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟΝ»

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.. (01/10/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..

Οικονομικά Νέα
ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ". (01/10/2015)

ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΠΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1213/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ". (28/09/2015)

ΠΟΛ 1213/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1204/4.9.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά”. (28/09/2015)

ΠΟΛ.1204/4.9.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. με επιταγές ή μετρητά”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1205/15.9.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν 4336/2015”.  (25/09/2015)

ΠΟΛ 1205/15.9.2015 “Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΤΟΥ Ν 4336/2015”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1207/2015 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ”. (25/09/2015)

ΠΟΛ 1207/2015 “ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ”.

ΠΟΛ 1208/2015 «ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ». (25/09/2015)

ΠΟΛ 1208/2015 «ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1209/17.9.2015 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ» (25/09/2015)

ΠΟΛ 1209/17.9.2015 «ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΠΟΣΩΝ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΛΟΙΩΝ Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ»

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1211/2015 «ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 12% ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ». (25/09/2015)

ΠΟΛ 1211/2015 «ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 12% ΘΑ ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ Η ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1192/13.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων» (16/09/2015)

ΠΟΛ 1192/13.8.2015 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.759/440/29.05.2003 (ΦΕΚ 729/Β΄) Α.Υ.Ο. «Διαδικασία καταβολής Φ.Π.Α. στις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις καινούργιων θαλάσσιων μεταφορικών μέσων»

ΠΟΛ 1194/27.8.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (16/09/2015)

ΠΟΛ 1194/27.8.2015 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εισαγωγής αγαθών που προορίζονται να εξαχθούν ή να παραδοθούν σε υποκείμενο στο Φ.Π.Α. πρόσωπο εγκατεστημένο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1200/2.9.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. (16/09/2015)

ΠΟΛ 1200/2.9.2015 Καθορισμός διαδικασίας αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών.

ΠΟΛ 1203/2015 “ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ”. (14/09/2015)

ΠΟΛ 1203/2015 “ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 62Α ΤΟΥ ΚΕΔΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΠΤΩΧΩΝ”.

ΠΟΛ.1202/2015 “ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ”. (14/09/2015)

ΠΟΛ.1202/2015 “ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ & ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ”.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.. (11/09/2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 2015 - "Φ.Π.Α ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ.". (11/09/2015)

ΔΕΕΦ Α 1115503 ΕΞ 2015 - ΦΠΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΗΣΙΑ.

Οικονομικά Νέα
ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015 - ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΔΙΚΤΥΟΥ.. (11/09/2015)

ΔΕΕΦ Α 1117338 ΕΞ 2015 - ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΦΠΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΙΔΙΚΤΥΟΥ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1201/9.9.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α”. (10/09/2015)

ΠΟΛ 1201/9.9.2015 “Παράταση του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολής του οφειλόμενου φόρου κατά την πρώτη εφαρμογή της διάταξης της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώδικα Φ.Π.Α”.

Αρ. Πρωτ.: “Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015/3.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις”. (09/09/2015)

Αρ. Πρωτ.: “Δ14Β 1077369 ΕΞ 2015/3.6.2015 Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ για υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού από Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) σε άλλες επιχειρήσεις”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1189/26.8.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με ... (09/09/2015)

ΠΟΛ 1189/26.8.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (O.E., E.E., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.) του Ν. 2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014 − Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1185/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1196/3.9.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων“. (09/09/2015)

ΠΟΛ 1196/3.9.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων“.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1198/3.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολ. εισοδήματος.. (09/09/2015)

ΠΟΛ 1198/3.9.2015 “Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του N. 4172/2013, μη επιβολή προστίμου του άρθρου 54 σε δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του N. 4174/2013 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ..

 

Οικονομικά Νέα
ΣτΕ 1187/2015 “Τα περιοριστικά μέτρα που προέβλεπε το άρθρο 14 του ν.2523/1997, ήτοι η αναστολή έναντι του Δημοσίου του απόρρητου των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και .. (09/09/2015)

ΣτΕ 1187/2015 “Τα περιοριστικά μέτρα που προέβλεπε το άρθρο 14 του ν.2523/1997, ήτοι η αναστολή έναντι του Δημοσίου του απόρρητου των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πάσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και η δέσμευση του πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών, λαμβάνονται σε βάρος των υπευθύνων (άρθρο 20 του ν.2523/1997) εφόσον έφεραν τις αντίστοιχες ιδιότητες είτε κατά το χρόνο που τελείται η παράβαση του ΚΒΣ είτε, προκειμένου περί φοροδιαφυγής, κατά το χρόνο που γεννάται η αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση .

ΠΟΛ 1197/2015 "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ". (04/09/2015)

ΠΟΛ 1197/2015 "ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ".

ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10/2015 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.. (03/09/2015)

ΓΙΑ ΤΙΣ 16/10/2015 ΜΕΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ..

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ.. (03/09/2015)

ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.. (03/09/2015)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ...

Οικονομικά Νέα
02.09.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου”. (02/09/2015)

02.09.2015Οι ημέρες αδείας που δικαιούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις εκλογές της 20ής Σεπτεμβρίου”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  (02/09/2015)

ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ: ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ (02/09/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΟΑΕΕ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ  (02/09/2015)

ΟΑΕΕ-ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ δύναται να υποβληθεί μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς πρόστιμο... (01/09/2015)

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1193/31.8.2015 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους ιδιωτικούς φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ”.  (01/09/2015)

ΠΟΛ.1193/31.8.2015 “Οδηγίες αναφορικά με την υποβολή δήλωσης μεταβολών από τους ιδιωτικούς φορείς με εκπαιδευτική δραστηριότητα που υπάγεται στο ΦΠΑ”.

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%... (01/09/2015)

ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΦΠΑ 23%

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 “Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015”. (31/08/2015)

Αρ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1107028 ΕΞ 2015/8.8.2015 “Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1047/12.2.2015”.

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης". (28/08/2015)

Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α' 94/14.8.2015) "Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1188/2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 13% ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ".  (27/08/2015)

ΠΟΛ 1188/2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ 13% ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ".

 

ΠΟΛ 1191/2015 Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS). (27/08/2015)

ΠΟΛ 1191/2015 "ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης της δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050 Φ.Π.Α. έκδοση 2015 - Φ2 TAXIS)".

Οικονομικά Νέα
Α. 81986/ΕΥΘΥ712 “ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020”. (26/08/2015)

Α. 81986/ΕΥΘΥ712 “ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020”.

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”. (26/08/2015)

ΔΕΑΦ Α 1107672 ΕΞ 2015 “ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ”.

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1182/2015 “ΑΠΟ 1/10/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α”.  (26/08/2015)

ΠΟΛ 1182/2015 “ΑΠΟ 1/10/2015 ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΔΗΛΩΣΗ Φ.Π.Α”.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1185/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ". (26/08/2015)

ΠΟΛ 1185/2015 "Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ".

ΠΟΛ 1186/2015 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Ε.Ν.Π ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”. (26/08/2015)

ΠΟΛ 1186/2015 “ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ Α΄ ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ Φ.Ε.Ν.Π ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ”.

Την Δευτέρα 31.8.2015 η καταληκτική ημέρα υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων … (26/08/2015)

Την Δευτέρα 31.8.2015 η καταληκτική ημέρα υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων …

Α.Π.7698/2015 "ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ". (24/08/2015)

Α.Π.7698/2015 "ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ "ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ "Φ.Π.Α" - N.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015) (24/08/2015)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ "Φ.Π.Α" - N.4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015)

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 30/8/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.." (24/08/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/8/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ν. 4335/2015 “ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”.. (24/08/2015)

Ν. 4335/2015 “ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ”..

ΠΟΛ.1164/2015 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”. (24/08/2015)

ΠΟΛ.1164/2015 “ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ”.

ΠΟΛ.1165/2015 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ. ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ”. (24/08/2015)

ΠΟΛ.1165/2015 “ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Ε.Κ. ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΡΑΔΙΟΤΗΛ/ΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ”.

ΠΟΛ1183/2015 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μέχρι την 28η Αυγούστου 2015.. (24/08/2015)

ΠΟΛ1183/2015 - Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ μέχρι την 28η Αυγούστου 2015..

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1161/21.7.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων". (23/07/2015)

ΠΟΛ 1161/21.7.2015 “Διευκρινίσεις σχετικά με τον εφαρμοστέο συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες των ξενοδοχείων".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1162/22.7.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων”. (23/07/2015)

ΠΟΛ 1162/22.7.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της τραπεζικής αργίας και του περιορισμού των αναλήψεων μετρητών και των μεταφορών κεφαλαίων”.

Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015 «ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΗΠΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ». (21/07/2015)

Δ14Β 1095769 ΕΞ 2015 «ΦΠΑ ΣΕ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΛΗΠΤΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ ΦΟΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ».

ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Χ.Υ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α». (21/07/2015)

ΔΕΑΦ Β 1097944 ΕΞ2015 «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Χ.Υ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ Η ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓ. ΣΤΟ Χ.Α».

ΠΟΛ.1155/16.7.2015 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ". (21/07/2015)

ΠΟΛ.1155/16.7.2015 "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Ε.Ν.Π. ΜΕ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗ ΧΡΗΣΗ".

Οικονομικά Νέα
17.7.2015 “Παράταση της τραπεζικής αργίας μέχρι 19 Ιουλίου”. (17/07/2015)
17.7.2015 “Παράταση της τραπεζικής αργίας μέχρι 19 Ιουλίου”.
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ. 1150/10.7.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση. (17/07/2015)

ΠΟΛ. 1150/10.7.2015 “Παράταση της προθεσμίας που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β΄) για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του έτους 2013 και λήγει εντός του έτους 2014”.

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης». (16/07/2015)

Αρ. Πρωτ.:  ΔΕΑΦ Α 1095974 ΕΞ 2015/14.7.2015 «Φορολογική μεταχείριση αμοιβών που λαμβάνουν αυτοαπασχολούμενοι από την παρακολούθηση επιδοτούμενων σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης».

Οικονομικά Νέα
Ν. 4334/2015 "Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΦΩΝΙΑΣ & ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ.." (16/07/2015)

Ν. 4334/2015-Ο ΝΟΜΟΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΦΩΝΙΑΣ & ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ..

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1153/15.7.2015 «Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015)».  (16/07/2015)

ΠΟΛ 1153/15.7.2015 «Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση της διάρκειας της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α'/28.06.2015)».

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1154/16.7.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)» (16/07/2015)

ΠΟΛ.1154/16.7.2015 Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 Α'/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ.. (15/07/2015)

KATATΕΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΡΘΡΑ...

Οικονομικά Νέα
ΜΕΧΡΙ 16/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.. (15/07/2015)

ΜΕΧΡΙ 16/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1127/3.6.2015 "ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 500¤ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ". (15/07/2015)

ΠΟΛ.1127/3.6.2015 "ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΕ 500€ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΛΕΓΧΟ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ".

Οικονομικά Νέα
- Νομικών Προσώπων μέχρι 20/8/2015 και Φυσικών Προσώπων μέχρι 26/8/2015. (14/07/2015)

ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΜΕΧΡΙ 15/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ (14/07/2015)

ΜΕΧΡΙ 15/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ.. (14/07/2015)

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.. (13/07/2015)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1149/2015 “ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΠΑ.. ν.4321/2015”. (13/07/2015)

ΠΟΛ.1149/10.7.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015" .

Εργατικά - Ασφαλιστικά
10.07.2015 "Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών". (10/07/2015)

10.07.2015 "Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών".

Οικονομικά Νέα
Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π.0000945 ΕΞ 2015/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής”. (09/07/2015)

Αριθμ.: Γ.Δ.Ο.Π.0000945 ΕΞ 2015/8.7.2015 “Παράταση διάρκειας τραπεζικής αργίας βραχείας διάρκειας και ρύθμιση θεμάτων συναλλαγών κατά τη διάρκεια αυτής”.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1117/10.6.2015 "Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής".. (09/07/2015)

ΠΟΛ.1117/10.6.2015 "Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής"..

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/7.7.2015 «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015».  (08/07/2015)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 12/7.7.2015 «Νέα παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς ρύθμισης του άρθρου 28 του Ν.4321/2015».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1118/11.6.2015 Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1178/2010 (ΦΕΚ 1916 Β΄) «Εγγραφή νέων χρηστών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet». (08/07/2015)
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1147/3.7.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης . (08/07/2015)

ΠΟΛ.1147/3.7.2015 Διευκρινίσεις επί της ΠΟΛ.1133/2015 για τη θέση σε αναγκαστική ακινησία αυτοκινήτων οχημάτων για τα οποία δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης .

ΠΟΛ.1148/7.7.2015 “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών “. (08/07/2015)

ΠΟΛ.1148/7.7.2015 “Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αυθεντικοποίησης Χρηστών “.

" Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014." δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντ (06/07/2015)

" Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2014." δίδονται οδηγίες για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος  Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων ( Έντυπο Ν).

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: οικ.30718/1482/3.7.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων". (06/07/2015)

Αρ. Πρωτ.: οικ.30718/1482/3.7.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει

Κατηγορία: Είσπραξη δημοσίων Εσόδων".

ΠΟΛ.1106/2015 "ΝΕΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ". (06/07/2015)
ΠΟΛ.1144/3.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 120 ΗΜΕΡΕΣ(ΑΠΟ 90) Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ". (06/07/2015)

ΠΟΛ.1144/3.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 120 ΗΜΕΡΕΣ(ΑΠΟ 90) Η ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1145/3.7.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής (06/07/2015)

ΠΟΛ.1145/3.7.2015 «Διευκρινίσεις σχετικά με την εξαίρεση των αφορολόγητων αποθεματικών που προέρχονται από την υπεραξία από την πώληση ακινήτου επιχείρησης σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης για το οποίο στη συνέχεια συνάφθηκε σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (sale and lease back) από την αυτοτελή φορολόγηση των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013».

ΠΟΛ.1146/3.7.2015 “Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών”.  (06/07/2015)

ΠΟΛ.1146/3.7.2015 “Φορολόγηση αφορολόγητων αποθεματικών του ν. 2238/1994 με βάση τις διατάξεις των παρ.12 και 13 του άρθρου 72 του ν.4172/2013 στην περίπτωση υπό εκκαθάριση εταιρειών”.

Οικονομικά Νέα
03.07.2015 "Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραμμάτων: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»". (03/07/2015)

03.07.2015 "Παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης έργων των προγραμμάτων: «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», «Νέα – Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες»".

03.07.2015 “Διαψεύδονται τα περί «παγώματος» των διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ”. (03/07/2015)

03.07.2015Διαψεύδονται τα περί «παγώματος» των διαδικασιών του νέου ΕΣΠΑ”.

Ν. 4331/2.7.2015 (ΦΕΚ Νο. 69/2.7.2015) “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Λ.Π ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”. (03/07/2015)

Ν. 4331/2.7.2015 (ΦΕΚ Νο. 69/2.7.2015) “ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Κ.Λ.Π ΜΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ”.

02.07.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούται ο ιδιωτικός τομέας για το δημοψήφισμα”. Σύμφωνα με την εγκύκλιο 30134/489/1.7.15: (02/07/2015)

02.07.2015 “Οι ημέρες αδείας που δικαιούται ο ιδιωτικός τομέας για το δημοψήφισμα”.

ΠΟΛ 1131/24.6.2015 “Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει “. (02/07/2015)

ΠΟΛ 1131/24.6.2015 “Συμπλήρωση − Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03−07−2013 (ΦΕΚ 1675/Β΄/2013) «Όροι και διαδικασία είσπραξης– επιστροφής για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου», όπως ισχύει “.

ΠΟΛ 1140/1.7.2015 “Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)”.  (02/07/2015)

ΠΟΛ 1140/1.7.2015 “Παράταση προθεσμιών άσκησης ενδικοφανών προσφυγών και αιτήσεων αναστολής ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ Α΄ 65/28.06.2015)”.

ΠΟΛ 1141/30.6.2015 «ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ». (02/07/2015)

ΠΟΛ 1141/30.6.2015 «ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ».

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1136/30.6.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)”.  (01/07/2015)

ΠΟΛ 1136/30.6.2015 “Παράταση προθεσμιών καταβολής βεβαιωμένων χρεών στη Φορολογική Διοίκηση λόγω της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διαρκείας» (ΦΕΚ 65 Α/28.06.2015)”.

ΠΟΛ 1137/30.6.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας”.  (01/07/2015)

ΠΟΛ 1137/30.6.2015 “Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία με μετρητά κατά τη διάρκεια της τραπεζικής αργίας”.

Οικονομικά Νέα
30.06.2015 “Διακοπή λειτουργίας και κλείσιμο Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι Τετάρτη 15/07/2015”. (30/06/2015)

30.06.2015 “Διακοπή λειτουργίας και κλείσιμο Υπηρεσιών του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε από Παρασκευή 10/07/2015 μέχρι Τετάρτη 15/07/2015”.

 

Εργατικά - Ασφαλιστικά
ΜΕΧΡΙ 10.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ". (30/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 10.7.2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1132/25.6.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)“. (30/06/2015)

ΠΟΛ 1132/25.6.2015 “Τροποποίηση της ΠΟΛ.1088/17.4.2015 (Β' 763)“.

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1134/25.6.2015 “Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια”. (30/06/2015)

ΠΟΛ.1134/25.6.2015 “Απαλλαγή της χρήσης φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών από διαγνωστικά εργαστήρια”.

29.06.2015 “Κατατέθηκε και η τροπολογία για την παράταση στην ρύθμιση φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.. παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 15.7.2015”. (29/06/2015)

29.06.2015 “Κατατέθηκε και η τροπολογία για την παράταση στην ρύθμιση φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.. παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 15.7.2015”

29.6.2015 "Διευκρινίσεις για τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες". (29/06/2015)

29.6.2015 "Διευκρινίσεις για τις πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες".

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠΆ ΑΡΙΘΜ. 38 (ΦΕΚ Α' 63/28-06-2015) "Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα". (29/06/2015)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 38 "Προκήρυξη Δημοψηφίσματος για κρίσιμο εθνικό θέμα".

ΠΟΛ 1130/25.6.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013”. (26/06/2015)

ΠΟΛ 1130/25.6.2015 “Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του Ν. 4172/2013”.

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ" (25/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΟΛ 1129/25.6.2015 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)".  (25/06/2015)

ΠΟΛ 1129/25.6.2015 "Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του 4330/2015 (ΦΕΚ 59 Α/16-6-2015)".

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΑΝEΞΑΡΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3 ΔΟΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ". (24/06/2015)

ΜΕΧΡΙ 27/7/2015 "ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΚΑΙ ΑΝEΞΑΡΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 3 ΔΟΣΕΩΝ Φ.Ε.Φ.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ".

ΠΟΛ 1124/2015 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ» (23/06/2015)

ΠΟΛ 1124/2015 «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ»

ΠΟΛ.1128/2015 "ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Χ.ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ". (23/06/2015)

ΠΟΛ 1128/2015 "ΜΕΧΡΙ 30/9/2015 Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Δ.Χ.ΧΩΡΙΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ".

 

ΠΟΛ 1125/16.6.2015 "Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων". (19/06/2015)

ΠΟΛ 1125/16.6.2015 "Τέλη Χαρτοσήμου κατά την εξόφληση των πρόσθετων φόρων και προστίμων".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1126/17.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων» . (19/06/2015)

ΠΟΛ 1126/17.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 251 του ν.4281/2014 σχετικά με την απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων και παροχή σχετικών διευκρινίσεων» .

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1123/18.6.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου". (18/06/2015)

ΠΟΛ 1123/18.6.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των εσόδων από δίδακτρα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου".

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ 2015/15.6.2015 ""Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012". (17/06/2015)

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1081633 ΕΞ 2015/15.6.2015 ""Καταχώριση στο έντυπο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν) της τμηματικής έκπτωσης της έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του ν.4093/2012".

Ν. 4330/16.6.2015 ΦΕΚ 59/16.6.2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις». (17/06/2015)

Ν. 4330/16.6.2015 ΦΕΚ 59/16.6.2015 «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις».

ΠΟΛ 1121/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ν.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ". (17/06/2015)

ΠΟΛ 1121/2015 "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ν.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1122/2015 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε". (17/06/2015)

ΠΟΛ 1122/2015 "ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Ε."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1120/15.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)». (16/06/2015)

ΠΟΛ 1120/15.6.2015 «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.4328/2015 περί τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013)».

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1118/2015 "ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ". (15/06/2015)

ΠΟΛ 1118/2015 "ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Ο ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΕΣΒΕΙΕΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας". (12/06/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 "Φορολογική αντιμετώπιση των επιδοτήσεων – επιχορηγήσεων στα πλαίσια ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1117/10.6.2015 ""Ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015), όπως ισχύει και τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 57 του ΚΦΔ και 6 του ΚΕΔΕ περί προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής". (12/06/2015)

ΠΟΛ 1117/2015 "ΝΕΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1119/10.6.2015 "Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών". (12/06/2015)

ΠΟΛ 1119/10.6.2015 "Εφαρμογή της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' του Κώδικα ΦΠΑ σε σχέση με το άρθρο 14 του ίδιου Κώδικα για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ (12/06/2015)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1114/5.6.2015 "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013". (11/06/2015)

ΠΟΛ 1114/5.6.2015 "Τροποποίηση της απόφασης ΠΟΛ 1004/2015 περί του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του Ν. 4174/2013".

ΠΟΛ 1116/10.6.2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ". (11/06/2015)

ΠΟΛ 1116/2015 "ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ".

ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015 "ΜΕ Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ". (09/06/2015)

ΔΕΑΦ 1077373 ΕΞ 2015 "ΜΕ Υ.Δ. ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ Η ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ".

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ 2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ". (09/06/2015)

ΔΕΑΦ Α 1071858 ΕΞ 2015 "OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (09/06/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αρ. Πρωτ.: οικ.24535/1200/2.6.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει". (08/06/2015)

Αρ. Πρωτ.: οικ.24535/1200/2.6.2015 "Εγκύκλιος για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Ν.4321/2015, όπως ισχύει".

ΠΟΛ 1112/2.6.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται." (08/06/2015)

ΠΟΛ 1112/2.6.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των μισθωμάτων που εκχωρούνται."

ΠΟΛ 1115/5.6.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015". (08/06/2015)

ΠΟΛ 1115/5.6.2015 "Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν. 4328/2015".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
4.6.2015 "Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτίωσης συνολικού χρόνου απονομών και πληρωμών συντάξεων". (05/06/2015)

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες βελτίωσης συνολικού χρόνου απονομών και πληρωμών συντάξεων

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1113/2.6.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε". (05/06/2015)

ΠΟΛ.1113/2015-Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε

Εργατικά - Ασφαλιστικά
28.5.15 "Απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας". (28/05/2015)

28.5.15 "Απαλλάσσονται από την προσκόμιση δικαιολογητικών όσοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική υπηρεσία θεώρησης βιβλιαρίων υγείας".

Οικονομικά Νέα
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6/2015 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ (27/05/2015)

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 26/6/2015 ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟ ΣΕΩΝ

ΠΟΛ 1110/26.5.2015 "Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν". (27/05/2015)

ΠΟΛ 1110/26.5.2015 "Παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν".

 

ΠΟΛ 1109/2015 "ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 50.000¤". (25/05/2015)

ΠΟΛ 1109/2015 "ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΤΩΝ 50.000€".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)". (25/05/2015)

ΠΟΛ.1106/19.5.2015 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1108/21.5.2015 "Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των ά (22/05/2015)

ΠΟΛ 1108/21.5.2015 "Τροποποίηση της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1080/2015 (ΦΕΚ 628 Β΄) «Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπροθέσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)» μετά την τροποποίηση – συμπλήρωση των άρθρων 4 και 13 του Ν. 4321/2015 με τα άρθρα 4 και 8 του Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51 Α΄/14.05.2015)".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ι.Κ.Α. Aριθμ. Πρωτ.: Α02/1102/57/21.5.2015 "Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).". (21/05/2015)

Ι.Κ.Α. Aριθμ. Πρωτ.: Α02/1102/57/21.5.2015 "Έναρξη λειτουργίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας απογραφής προστατευομένων μελών (σύζυγος και τέκνα) και απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας (ηλεκτρονική θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας).".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1106/19.5.2015 Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015). (21/05/2015)

ΠΟΛ 1106/19.5.2015 "Διευκρινίσεις για τη ρύθμιση οφειλών των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α/21.3.2015)".

15.5.15 "ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α". (18/05/2015)

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α

"ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014". (15/05/2015)

"ΕΝΑΡΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014".

13.5.15 "ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ".. (15/05/2015)

ΤΟ ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ..

ΠΟΛ 1101/2015-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3986/2011. (15/05/2015)

ΠΟΛ 1101/2015-ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ Ν.3986/2011.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1105/11.5.2015 "Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 361/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους". (15/05/2015)

ΠΟΛ 1105/11.5.2015 "Κοινοποίηση της υπ. αριθ. 361/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ.1104/2015-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ/ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΔΕΩΝ Φ.Π.Α (15/05/2015)

ΠΟΛ.1104/2015-ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ/ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΔΕΩΝ Φ.Π.Α

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ". (13/05/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064780 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές ΕΠΕ, ΟΕ, και ΕΕ".

 

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής". (13/05/2015)

Αρ. Πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1064795 ΕΞ 2015/11.5.2015 "Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της ΠΟΛ 1234/2014 για την καταβολή του επιδόματος βιβλιοθήκης από 1/1/2014 και εφεξής".

ΠΟΛ 1095/23.4.2015 "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία ....... (13/05/2015)

ΠΟΛ 1095/23.4.2015 "Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ 1002/2014 (ΦΕΚ 3Β΄/5.1.2015) «Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από τη χρησιμοποίηση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών. Αναγραφή πρόσθετων στοιχείων στα εκδιδόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης ορισμένων κατηγοριών υπηρεσιών ή αγαθών. Δήλωση διακοπής λειτουργίας φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού λόγω τεχνικού προβλήματος.», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΠΟΛ. 1023/2015 (ΦΕΚ 252Β΄/20.2.2015) και ισχύει..".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015/5.5.2015 "Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013". (07/05/2015)

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1061927 ΕΞ 2015/5.5.2015 "Παρακράτηση φόρου σε τόκους υπερημερίας που καταβάλλονται σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4172/2013".

ΠΟΛ 1099/5.5.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013". (07/05/2015)

ΠΟΛ 1099/5.5.2015 "Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον υπολογισμό των δόσεων κατά την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ.1100/5.5.2015 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε". (07/05/2015)

ΠΟΛ.1100/2015 "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Ε".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1091/9.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β'373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ........ (05/05/2015)

ΠΟΛ 1091/9.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ.1051/19.2.2015 (ΦΕΚ Β'373/18.3.2015) αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2014".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1092/17.4.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει". (05/05/2015)

ΠΟΛ 1092/17.4.2015 "Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει".

 

ΠΟΛ 1092/2015

 

(ΦΕΚ Β' 780/04-05-2015)

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν. 4174/2013, όπως προστέθηκαν με την παράγραφο 5 του άρθρου 42 του N. 4223/2013 (ΦΕΚ 287 Α΄/31.12.2013).

 

2. Την απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄/31.1.2014), όπως τροποποιήθηκε από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄/17.2.2015) και ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/ 18.3.2015).

 

3. Την ανάγκη παροχής πρόσθετου χρόνου για τη διευκόλυνση των φορολογούμενων ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του ημερολογιακού έτους 2015, δεδομένων των πρακτικών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή της υποχρέωσης αυτής, του όγκου εργασίας που απαιτεί η υποχρέωση αυτή σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις και του γεγονότος ότι η υποχρέωση αυτή δε συνδέεται με την καταβολή φόρου.

 

4. Ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

 

αποφασίζουμε:

 

Με την παρούσα τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει μετά την τροποποίηση της από τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1072/7.3.2014 (ΦΕΚ 691 Β΄/19.3.2014), ΠΟΛ.1149/16.5.2014 (ΦΕΚ 1299 Β΄/22.5.2014), ΠΟΛ.1176/14.7.2014 (ΦΕΚ 1909 Β΄/15.7.2014), ΠΟΛ.1201/4.9.2014 (ΦΕΚ 2533 Β΄/23.9.2014), ΠΟΛ.1207/18.9.2014 (ΦΕΚ 2604 Β΄/30.9.2014), ΠΟΛ.1017/15.1.2015 (ΦΕΚ 222 Β΄/17.2.2015) και ΠΟΛ.1053/ 27.2.2015 (ΦΕΚ 376 Β΄/ 18.3.2015), ως ακολούθως:

 

1. Η περίπτωση α΄ της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

 

«Τα στοιχεία λιανικών συναλλαγών που εκδίδονται με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών (Φ.Τ.Μ.), με μία εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φ.Τ.Μ. ή συγκεντρωτικά με τα λοιπά στοιχεία λιανικών συναλλαγών της περίπτωσης β΄».

 

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

 

«Ειδικά οι καταστάσεις του πρώτου, δεύτερου και τρίτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2015, υποβάλλονται μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2015».

 

3. Στο τρίτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται η φράση «τα δέκα (10) ευρώ» από τη φράση «τα εκατό (100) ευρώ».

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2015

 

Η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1096/28.4.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής". (05/05/2015)

ΠΟΛ 1096/28.4.2015 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015 και διαδικασία υποβολής αυτής".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1088/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ". (04/05/2015)

ΠΟΛ 1088/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ".

ΠΟΛ 1098/30.4.2015 "Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει"... (04/05/2015)

ΠΟΛ 1098/30.4.2015 "Παράταση της προθεσμίας εφάπαξ εξόφλησης μέρους της οφειλής με έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύει"...

Αρ. Πρωτ.: Γ39682/28.4.2015 "Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής." (29/04/2015)

Αρ. Πρωτ.: Γ39682/28.4.2015 "Υποχρεωτική (από 1.7.2015) αποστολή εγγράφων για δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής."

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1097/28.4.2015 "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014". (29/04/2015)

ΠΟΛ 1097/28.4.2015 "Οδηγίες συμπλήρωσης Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
27.4.15 "Παράταση υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»". (27/04/2015)

Παράταση υλοποίησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1093/22.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967". (24/04/2015)

ΠΟΛ 1093/22.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την υποχρέωση τεκμηρίωσης των τιμών ενδοομιλικών συναλλαγών των εμποροβιομηχανικών εταιρειών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του α.ν. 89/1967".

ΠΟΛ 1075/31.3.2015 "Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)". (23/04/2015)

ΠΟΛ 1075/31.3.2015 "Καθορισμός διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης ειδικών περιπτώσεων του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ)".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1077/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)". (23/04/2015)

ΠΟΛ 1077/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής των ενιαίων δηλώσεων ΦΠΑ, σύμφωνα με τα άρθρα 47α, 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000)".

Οικονομικά Νέα
Αρ. Πρωτ.: 42101/17.4.2015 "Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων". (22/04/2015)

Αρ. Πρωτ.: 42101/17.4.2015 "Περί δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων".

Παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις Φορολογικές Δηλώσεις. (22/04/2015)

Παράταση μέχρι τις 10 Ιουλίου για τις Φορολογικές Δηλώσεις

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1089/20.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος". (22/04/2015)

ΠΟΛ 1089/20.4.2015 "Τροποποίηση της ΠΟΛ 1066/2.4.2013 (ΦΕΚ 753/Β'/2.4.2013 απόφασης για την επιστροφή ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος".

Οικονομικά Νέα
"TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ". (20/04/2015)

TEΘΗΚΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ 100 ΔΟΣΕΙΣ

"ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α,Β,Γ, ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015". (20/04/2015)

ΜΕΧΡΙ 30/11/2015 ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Α,Β,Γ, ΤΡΙΜΗΝΩΝ ΤΟΥ 2015

ΠΟΛ 1080/7.4.2015 "Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015)". (20/04/2015)

ΠΟΛ 1080/7.4.2015 "Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015)".

"ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ". (17/04/2015)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1086/16.4.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές". (17/04/2015)

ΠΟΛ 1086/16.4.2015 "Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 26 του ν.4321/2015 (ΦΕΚ 32Α) αναφορικά με δικαστικούς συμβιβασμούς για εκκρεμείς φορολογικές διαφορές".

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε. (16/04/2015)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΩΔΕΚΑΜΗΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ Κ.Φ.Ε.

ΠΟΛ 1085/15.4.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παρ. 4 του άρ. 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παρ. 1 του άρ. 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση.... (16/04/2015)

ΠΟΛ 1085/15.4.2015 "Παράταση προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος οικονομικού έτους 2015 των υπόχρεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 (Ο.Ε., Ε.Ε., κ.λπ.) και της παραγράφου 1 του άρθρου 101 (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ) του Ν.2238/1994 με υπερδωδεκάμηνη χρήση που αρχίζει εντός του 2013 και λήγει εντός του έτους 2014".

Οικονομικά Νέα
ΥΠ.ΟΙΚ. "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ". (16/04/2015)

ΥΠ.ΟΙΚ. "ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ.1074/1.4.2015  (15/04/2015)

ΠΟΛ.1074/1.4.2015 "ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Φ.Ε 2014".

ΠΟΛ 1084/8.4.2015 "Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία". (14/04/2015)

ΠΟΛ 1084/8.4.2015 "Παρακράτηση φόρου στις αμοιβές αλλοδαπών αξιωματικών και κατώτερου πληρώματος που υπηρετούν σε εμπορικά πλοία".

ΠΟΛ 1079/6.4.2015 "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1079/6.4.2015 "Διευκρινίσεις επί της αριθμ. ΠΟΛ.1216/2014 εγκυκλίου, σχετικά με την έκπτωση ή μη δαπάνης που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ".

ΠΟΛ 1081/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1081/6.4.2015 "Διαδικασία υποβολής και εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τα Αυτοτελή Τμήματα της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών που εδρεύουν στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκη".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1082/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α ". (08/04/2015)

ΠΟΛ 1082/2015 "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Φ.Π.Α ".

Οικονομικά Νέα
ΠΟΛ 1078/6.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος". (07/04/2015)

 

ΠΟΛ 1078/6.4.2015 "Διευκρινίσεις ως προς την διαδικασία επιστροφής φόρου που παρακρατήθηκε ως αχρεωστήτως καταβληθέντος".

 
Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ... (03/04/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΝΤΥΠΟ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

Πολ 1076/26.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)".  (03/04/2015)

Πολ 1076/26.3.2015 της Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΟΙΚ με θέμα "Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του εναλλακτικού τρόπου υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας εισοδήματος (άρθρα 30-34 Ν.4172/13)".

Οικονομικά Νέα
ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS) (02/04/2015)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ1 TAXIS)

ΠΟΛ 1072/31.3.2015 "Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ". (02/04/2015)

ΠΟΛ 1072/31.3.2015 "Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1073/31.3.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014". (02/04/2015)

ΠΟΛ 1073/31.3.2015 "Η ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΤΟΥ 2014".

Οικονομικά Νέα
1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”. (01/04/2015)

1.4.2015 “ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ Ε9 ΕΤΟΥΣ 2015 ΜΕΧΡΙ 30/6/2015”.

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014 για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα από 1-1-2014 έως 31-12-2014. (01/04/2015)

Δείτε το νέο έντυπο( Ε1 ) της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φορολογικού έτους 2014  για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τα Φυσικά Πρόσωπα  από 1-1-2014 έως 31-12-2014.

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει ... (01/04/2015)

ΠΟΛ 1071/31.3.2015 "Κοινοποίηση της με αριθμό 170/2014 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατά το μέρος που έγινε δεκτή, αναφορικά με τη δυνατότητα του λήπτη φορολογικού στοιχείου, εικονικού ως προς το πρόσωπο του εκδότη, να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά του τις δαπάνες που αναγράφονται σε αυτό".

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γρ. Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδ/σίας βεβαίωσης, είσπρ., απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α)". (31/03/2015)

ΠΟΛ 1062/20.3.2015 "Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1101/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του ειδικότερου τρόπου και της διαδικασίας βεβαίωσης, είσπραξης, απόδοσης και επιστροφής του έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (Ε.Ε.Τ.Α.)»".

Εργατικά - Ασφαλιστικά
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Aρ. Πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»". (30/03/2015)

Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αρ. πρωτ.: ΔΒ4Γ/οικ.11616/30.3.2015 "Σχετικά με τους «Ασφαλισμένους ΙΚΑ πρώην ΟΠΑΔ»".

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπΆ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ". (30/03/2015)

Ο.Α.Ε.Δ. αρ. 576/11/3.3.2015 "Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 3701/55/22.11.2011 και 3032/52/21.10.2014 αποφάσεων του Δ.Σ. του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέργων στον ΟΑΕΔ".

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)
ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές". (30/03/2015)

ΠΟΛ 1070/27.3.2015 "Στατιστικά κατώφλια έτους 2015 για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές".

Θέματα Φορολογικής Νομοθεσίας
ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατΆ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1058/18.3.2015 "Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4172/2013 και του Ν.4174/2013".

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1067/20.3.2015 "Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 67, 69 και 70 του ν. 4172/2013".

 

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)". (27/03/2015)

ΠΟΛ 1069/23.3.2015 "Φορολόγηση του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (άρθρα 39 και 40 ν.4172/2013)".

Οικονομικά Νέα
"Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών" (26/03/2015)

Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70 /24.3.2015 με θέμα " Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών"

26.3.15 "ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ".  (26/03/2015)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ/Γ.Γ.Δ.Ε


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

26.3.15"ΦΟΡΟ-ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ". (26/03/2015)

ΦΟΡΟ-